Puzzles and worksheets similar to Haga Mohgaga Word Search

Il-Milied Crossword

Il-Milied Crossword
Type
Crossword
Description

L-Anġlu ta' Alla li ħabbar lil Marija li kellha ssir omm Alla kien jismu _________________
Għalkemm ___________________ ma kienx miżżewweġ lil Marija, dan xorta ħa lil Marija bħala martu
Dan Ġwanni l-__________________ għamel żmien twil jipprepara lil-Lhud għall-miġja ta' Ġesù
Marija marret iżżur lil kuġina tagħha ___________________
Marija flimkien mar-raġel tagħha, kellhom imorru ġewwa l-art ta' _______________
Damu ħafna jduru sabiex isibu post fejn iqattgħu l-lejl u fl-aħħar sabu post ġewwa stalla tal-______________
Ġesu' l-iben ta' Alla kellu jitwieled u jpoġġuh ġewwa ________________ (minn fejn jieklu l-annimali)
L-ewwel nies li semgħu dwar dan kien r-rgħajja li kienu qegħdin man-_______________ tagħhom
Wara xi żmien, isiru jafu bl-aħbar tlett _____________ li telqu kollox biex ifittxu lil din it-tarbija speċjali
Ir-re ________________, li kien ir-re ta' Ġerusalemm ta' dak iż-żmien ma tantx ħa gost li kien twieled re ġdid għax ħaseb li ser joħodlu postu
It-tlett maġi, taw lil Ġesù dawn it-tlett rigali - ______________, inċens u mirra
Minħabba r-re, Ġużeppi u Marija, kellhom imorru l-__________________
Aħna nippreparaw għall-Milied permezz ta' Żmien l-________________
Iż-żmien ta' preparazzjoni għall-Milied idum erba' _________________
Biex infakkru din il-ġrajja, ħafna minna jibnu l-___________________

Dragun Draganti Crossword

Dragun Draganti Crossword
Type
Crossword
Description

Isem it-tifel b'rasu kbira.
Numru ta' subien tal-armla.
Oppost ta' umli.
X'annimali ħadet il-prinċipessa?
Bint is-sultan.
Materjal iebes li kien magħmul il-bieb tal-ħofra.
Kelma oħra għall-annimali.
Kelma oħra minflokk dwejjaq.
Il-ħofra mudlama x'jgħidulu?
Kelma oħra flokk kuntent.
Kelma oħra għal pjanti.
Ħofra mudlama
Kelma oħra għal servjent fil-femminil.
Kelma oħra għal xorti
Annimal fittizju fl-istorja.

Il-Kwadru Titulari Crossword

Il-Kwadru Titulari Crossword
Type
Crossword
Description

X'hinu it-titlu mghoti lill-Parrocca ta' Bormla?
X'jisejjah qassis li jservi f'Kolleggjata?
L-isem tal-pittur tal-ewwel kwadru titulari f'Bormla
L-isem tal-mudella mghazula mill-pittur Pietru Pawl Caruana ghax-xbieha tal-Madonna.
Il-libsa tal-Madonna kienet bajda, b'faxxa ta' dan il-kulur.
Dan l-annimal jissimbolizza ix-xitan fil-kwadru titulari.
Dan huwa simbolu tal-Immakulata Kuncizzjoni li fil-pittura jinstab taht riglejn il-Madonna.
Il-Missier Etern izomm f'idu kuruna mghamula minn dawn il-fjuri.
Liem' id ippoggi fuq ras il-Madonna il-Missier Etern?
Dawn jirrapprezentaw is-seba' doni tal-Ispirtu s-Santu.
It-talba tar-Ruzarju hija raprezentata permezz ta' dawn.
L-ajkla hija simbolu ta' San Gwann, wiehed mill-erba' ...
Dan huwa s-simbolu ta' San Mark.
Wiehed mill-angli tal-kwadru huwa s-simbolu ta' dan l-evangelista.
Dan l-annimal huwa s-simbolu tal-evangelista San Luqa
Dawn il-fjuri huma simbolu tal-Madonna bhala mara safja u bla dnub.
Din il-kelma tintuza b'referenza ghat-tieni Persuna tat-Trinita Qaddisa fil-kwadru meta kien ghadu tarbija
L-isem tal-mara li tirrapprezenta lilna l-insara fil-kwadru.
L-isem tar-ragel mpitter flimkien ma martu fil-kwadru titular.
L-Ispirtu s-Santu jidher impitter fil-forma ta' dan l-annimal.

TISLIBA Crossword

TISLIBA Crossword
Type
Crossword
Description

Kelma oħra flok jum.
Nom mill-verb taħan.
Għanqud ......
Jekk inħallat l-aħmar mal-isfar ikolli l-...........
Flotta ......
Jekk inħallat il-blu mal-isfar ikolli l- ......
Nom mill-verb għaġen.
Art imdawra bil-baħar minn tliet naħat.
Tibniha l-brimba
Timxi fuqha fit-triq

Il-Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ Crossword

Il-Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ Crossword
Type
Crossword
Description

Il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fis-soċjeta hija importanti għax tagħmilhom ċittadini ____________.
Il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ (KNŻ) qiegħda hemm biex ikun hemm lok fejn jinstemaw l-________________ bejn iż-żgħażagħ u l-leġislattiv.
Il-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ isir kull __________.
Waqt is-seduti tal-Parlament Nazzjonali, iż-żgħażagħ joħorġu resoluzzjonijiet skond it-__________ diskussi.
Il-kunsill tal-________________ qed hemm għal dawk iż-żgħażagħ li għadhom l-iskola.
Ħafna miż-żgħażagħ tal-Universita jemmnu li huma l-_____________ ta' pajjiżhom.
Sfortunatament, xi kultant insibu li jkun hemm ċerta ______________ fost iż-żgħażagħ għax ma jagħtux kas u ma jipparteċipawx.
Il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ tista' tkun b'kwalunkwe mod bħal eżempju fil-________ tar-raħal tagħhom.
Is-Sezzjoni Żgħażagħ Ajklieri ta' Ħal Luqa joħolqu ____________________ kemm għal-kbar u anke għaż-żgħar.
Is-Sezzjoni Żgħażagħ Ajklieri ta' Ħal Luqa ħolqu is-SŻA Teens li huwa mmirat biex iħarrġu liż-żgħażagħ fit-___________.

In-Nomi! Crossword

In-Nomi!  Crossword
Type
Crossword
Description

għandu 4 saqajn u jħobb jilgħaq
il-post fejn nitolbu
il-post fejn noqogħdu mal-familja tagħna
hawn min għandu kelb u hawn min għandu ______________
missieri huwa _________________
l-għalliema tiegħi hija ___________
jien mhux tifel imma ____________
klassi nsibuha ġewwa ....
nikteb bil-
nħassar bil-

Aqra u qabbel Worksheet

Aqra u qabbel Worksheet
Type
Matching Worksheet
Description

Il-kontra ta' artab.
Inxejjer din fil-festa.
Dan l-insett fitt insibuh fis-sajf.
Il-kontra ta' mqareb.
Iż-żgħar tat-tiġieġa
Reno kien marid imma issa ___________.
Ġesu' __________ għalina.
Il-papa libes _____________ iswed.
Jekk niekol ħafna ħelu inħassar ___________.
Il-ħajjat _________ ġlekk pulit.

Kompetisszjoni Nru 170 Crossword

Kompetisszjoni Nru 170 Crossword
Type
Crossword
Description

Isem dil-gżira żgħira. (Atti 27, 16) (5)
Taqqablu l-għatu Ġeħojada. (2 Slat. 12, 10) (6)
Hekk għamilt lil kliemek. (Ġer. 15, 16) (5)
Newluli dan ħa narah. (Mk 12, 15) (5)
Għalhekk, …, jien. (Hos. 2, 16) (4)
X’għamilt lin-nies. (Ħab. 2, 8) (5)
Daqs in-nies ta’ hawn. (2 Mak. 9, 15) (5)
X’se jsirlu ġo fih. (Apk. 10, 9) (5)
Ħlas il-ħżiena nar u dawn. (Sir. 7, 17) (3)
X’tagħmel il-moħqrija lill-moħħ. (Koħ. 7, 7) (7)
Billi … l-kelma. (1 Tess. 1, 6) (6)
Jew Artema jew dan. (Tit. 3, 12) (6)
Kulur id-drapp. (Num. 4, 7) (5)
Hekk inħossni ħafna bikom. (2 Kor. 7, 4) (5)
Fuq min jaqgħu l-muntanji. (Lq. 23, 30) (5)
Għandu d-… li jifdiha. (Rt 4, 4) (5)
Dak li huma kienu jxandru. (1 Pt. 1, 12) (7)
Missier! (Gal. 4, 6) (4)
It-tieni wieħed dan. (Neħ. 12, 38) (3)
Ġiebu … u msielet. (Eż. 35, 22) (5)
Il-biċċa l-kbira taħbit u dan. (S. 90, 10) (5)

Laurea in Peni, Prostate ed Erezione del Dottor Brosio, il coglione Crossword

Laurea in Peni, Prostate ed Erezione del Dottor Brosio, il coglione Crossword
Type
Crossword
Description

Il secondo anno l'unibz in erasmus ti mandò per imparare il tedesco a più non so. A Magdebronx però l'unica lingua che ti fecero parlare fu lo spagnolo, per la sventura delle insta stories che ti ostini a pubblicare.
Durante questi anni un amico trovasti: simpatico, fedele e condivisore di pasti. Il primo incontro non fu dei migliori, visto che un assorbente ingoiò prima degli spaghetti ai pomidori. Nonostante ciò un po' ti mancò, poichè il viaggio per Roma iniziò.
Tra lavoro e capitale che, in funzione del progresso tecnico, porta ad un equilibrio sostanziale... Quale economista ti portò all'esasperazione totale?
Il felino più stupidino
Un giorno come un ladro Stefano in uni arrivò, dopo aver usato un nuovo shampoo però.
E' la puttana del quartiere
Per una firma mancata, non 8 crediti ti sei beccato, bensì un'inculata
Da lei ti sei fatto usare, per un Post in più conquistare
Al terzo o quinto semestre, dipende dalle prospettive, hai dovuto creare un bel po' di diapositive. Una certa prof fino all'ultimo ti ha fatto sospirare ma, alla fine, che se ne vada a cagare!
Nell'ultimo semestre le tue origini hai voluto dimenticare, poichè un altro dialetto hai voluto imparare. Una regione da te tanto amata, a noi hai fatto fare una bella risata.
Un esame importante ti è così piaciuto, che per ben quattro volte a voler rifarlo ti sei cocciuto. Tra insulti vari una teoria hai elogiato, due righe e un po' di shifts ti hanno illuminato.
E' il tuo sogno erotico ma ahitè è già fidanzata.
Quando arrivavi a casa Restuccia, possedevi sempre una certa famuccia, tanto che prima ancora di studiare ti fiondavi subito a ...
Lo sei, e te li fai
Ti ha insegnato a fare le lavatrici
Il tuo secondo tipo di pesce preferito
Il nordico d'eccellenza che senza chiamarti terrone, ti ha sempre mostrato l'inferiorità del meridione
Non conta la lunghezza ma il ...
Ben tre volte l'hai voluto rifare, finchè quei professori di .... non ti hanno fatto passare.
Arriva puntualmente ogni settimana, senza adempiere ai propri doveri
Sei così intelligente che li inviti nella patria del porco
Li odi a tal punto da perdere la tua proverbiale calma al solo pensiero
All'Expo l'hai addocchiata con gran mira, ancora un passo ed era subito galera

Microsoft Word Search

Microsoft Word Search
Type
Word Search
Description

personal training
assassins creed
Black Friday
Surface Book
answer desk
Surface Pro
type cover
publisher
Microsoft
blutooth
Complete
windows
Fit Bit
Holiday
studio
oculus
Assure
forza
excel
nokia
Gamer
word
dial
Xbox
vive
Bose
Band
Dell