Puzzles and worksheets similar to umzimba nezinombolo Word Search

Ukusesha Kwamagama Word Search

Ukusesha Kwamagama Word Search
Type
Word Search
Description

Intende yesandla
Indololwane
Isihlakala
Isithende
Amahlombe
Isihlathi
Izinzipho
Izinkophe
Izindlebe
Isihluzu
Intshebe
Amashiya
Izinwele
Iqakala
Umlenze
Ithanga
Isifuba
Ikhanda
Unyawo
Inkaba
Iminwe
Ingalo
Umlomo
Ikhala
Ibunzi
Idolo
Isisu
Ubuso

umzimba Word Search

umzimba Word Search
Type
Word Search
Description

izindlebe
amashiya
indlebe
ikhanda
ishiya
ikhala
umlomo
amehlo
ubuso
ihlo

UMZIMBA ( the body) Worksheet

UMZIMBA ( the body) Worksheet
Type
Matching Worksheet
Description

body
ikhanda
ubuso
izinwele
ihlo
amehlo
ikhala
umlomo
izinyo
amazinyo
indlebe
izindlebe
isifuba
umhlane
ingalo
isandla
umunwe
iminwe
isisu
umlenze
imilenze
idolo
unyawo
izinyawo
uzwane
izinzwane

Umzimba Word Search

Umzimba Word Search
Type
Word Search
Description

iinzwane
iimpundu
igxalaba
amazinyo
iindlebe
amabele
isilevu
ithanga
umlenze
isifuba
iinwele
isandla
impumlo
intloko
umqolo
isinqe
ulwimi
unyawo
ingalo
umqala
amehlo
idolo
isisu
umnwe
ubuso

Umzimba wam Word Search

Umzimba wam Word Search
Type
Word Search
Description

amazinyo
iinzwane
umzimba
iinwele
umlenze
izandla
isilevu
impumlo
indlebe
amadolo
intloko
isifuba
ingalo
unyawo
umlomo
amehlo
amagxa
isinqe
isisu

Umzinba wami impendulo Word Search

Umzinba wami impendulo Word Search
Type
Word Search
Description

Isandla
Indlebe
Ikhanda
Umlenze
Uzwani
Umunwe
Unyawo
Ingalo
Umlomo
Idolo
Isisu
Ihlo

Ukusesha Kwamagama Word Search

Ukusesha Kwamagama Word Search
Type
Word Search
Description

Intende yesandla
Indololwane
Isihlakala
Izinzwane
Isithende
Inkonyane
Amahlombe
Isihlathi
Izinzipho
Izinkophe
Izindlebe
Isihluzu
Intshebe
Amashiya
Izinwele
Iqakala
Umlenze
Ithanga
Isifuba
Ikhanda
Unyawo
Inkaba
Iminwe
Ingalo
Umlomo
Ikhala
Umqala
Ibunzi
Idolo
Isisu
Ubuso

Umzimba wam Word Search

Umzimba wam Word Search
Type
Word Search
Description

IMPUMLO
INTLOKO
ISANDLA
ISIFUBA
ISILEVU
UMLENZE
AMAGXA
INGALO
IZINYO
UMLOMO
UZWANE
IDOLO
ILISO
ISISU
UMNWE

isiXhosa word search

isiXhosa word search
Type
Word Search
Description

umkhenkce
intliziyo
iskolweni
isiqhamo
umntwana
indlela
umnyaka
inkungu
umlambo
indlebe
ishushu
intaba
ilitye
imvula
unyawo
intaka
amanzi
umoya
usuku
usiba
goba

Umzimba wami Word Search

Umzimba wami Word Search
Type
Word Search
Description

NGIYABONGA
NGIPHETHWE
UDOKOTELA
AMAHLOMBE
IZINYAWO
ISIGULI
AMADOLO
ISIFUBA
IKHANDA
ILANGA
THATHA
KABILI
UMUTHI
UKHALO
PHUZA