Type
Bingo Cards
Description

These bingo cards contain the following answers:

France
hence
fence
wince
since
binge
cringe
lunge
range
change
fringe
strange
mince
singe
syringe
dinge
mange
change
quince
science
dance
romance
cadence
grunge

    Customize    

OG2 ence ince unge ange ance inge Bingo Cards

Type
Bingo Cards
Description

These bingo cards contain the following answers:

France
hence
fence
wince
since
binge
cringe
lunge
range
change
sponge
cadence
mince
singe
syringe
prance
eminence
violence
mange
arrange
grunge
dinge
impatience
twinge

    Customize    

ance ant ent ence Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

residence
resident
patient
patience
abundance
abundant
confident
confidence
brilliant
brilliance

    Customize    

Gabriella*s word search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

excellence
fringe
homage
fragrance
fleece
dodge
carriage
cabbage
change
lodge
edge
marriage
since
damage
manage
ridge
glance
cage
twice
chance
strange
fence
bridge
village
cottage

    Customize    

Endings: -ing,-ang, -ong, -ung Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

long
lung
mustang
sang
something
sprang
spring
strong
stung
swung
thing
wrong

    Customize    

Words ending with ing Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

drinking
eating
enjoying
hitting
holding
hopping
jumping
laughing
playing
shouting
singing
sitting
skipping
sleeping
standing
stopping
swimming
talking
tapping
tipping
walking

    Customize    

charts 7 and 9 Bingo Cards

Type
Bingo Cards
Description

These bingo cards contain the following answers:

br
dr
pr
gr
sm
sc
sk
sp
cr
tw
spl
spr
scr
squ
sn
sl
str
sw
ing
kn
gn
ang
ong
ung

    Customize    

The Last Dragon Spelling Words Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

page
huge
place
nice
judge
excellence
fringe
homage
fragrance
fleece
dodge
cabbage
lodge
edge
marriage
since
damage
manage
ridge
glance
carriage
change
cage
twice
chance
strange
fence
bridge
cottage
village

    Customize    

Cupid at psyche Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Sino ang kinikilalang hari n mga diyos? Zeus
Sino ang tinutuing na diyosa ng kagandahan Venus
Ano ang pangalan ng anak ni venus? Cupid
Sinong dalaga ang inibig ni cupid Psyche
Sino ang diyos ng impyerno Hades
Balahibo n hayop na nakuha ni psyche Tupa
Asawa ni hades Propespine
Tawag sa ibon na nabanggit sa cupid at psyche Agila
Paboritong pagkain ng mga diyos at dyosa Ambrosia
Diyos ng propesya Apollo
Bundok na tirahan ng mga diyos Olympus
Walang kamatayan, walan katapusan Imortal
Nanaig ang pagkainggit Pangimbolo
Tayo na lakad lang ang mga dalii lamang ang naka sayad Patiyaf
Nagalab na damdamin Namuyos
Nahimok, nahikayat Buyo
Tumupad sa tungkulij Tumalima
Kwento tungkol sa mga diyo at diyosa Mitilohiya
Ilan ang anak ng tatay ni payche Tatlo
Diyos na nagdala kay psyche sa palasyo ni cupid Zephyrus
Asawa ni zeus Hera
Kapatid ni zeus Poseidon
Kapatid na babae ni zeus na diyosa ng apoy Hestia
Dyosa ng pangangaso Artemis
Dyosa ng karunungan Athena
Diyos ng digmaan Aries

    Customize    

ang ing ung Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

pang
gang
fang
stung
bang
rung
lung
hung
swing
king
thing
sing

    Customize    

The Black Death Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

Fear
Lungs
Plague
England
Population
Cures
France
China
Italy
Fatal
Death
Victims
Symptoms
Ships
Rats
Septicaemic
Pueumonic
Disease
Spread
Infection
Fleas
Bubonic
Buboes
Bacillus

    Customize