Füüsika teemaline ristsõna Crossword
Type
Crossword
Description

Selle tugevust mõõdetakse Joulides ja selle tähis on A
Selle tugevust mõõdetakse Njutonites ja selle tähis on F
Seda mõõdetakse Wattides ja selle tähis on N
See koosneb tuumast, elektronidest, prootonitest ja neutronitest
Sellega mõõdetakse voolutugevust
Elektrilaengu mittejuht
See ümbritseb elektrilaenguga kehasid
Sellega Saab kindlaks teha voolu olemasolu juhis
Selles kehas muutub elektrienergia soojus-ja valgusenergiaks. Selle tähtsaimaks osaks on hõõgniit
See tekitab ja hoiab vooluringi ühendatud juhtides elektrivälja
Seal moondub osa elektrivälja energiast mingiks teiseks enrgialiigiks
Neid kasutatakse vooluringi osade ühendamiseks
Sellega saab vooluringi sulgeda ja avada
Mehaanika uurimisvaldkond, mis uurib kehade liikumise põhjuseid
Vabade laengukandjate suunatud liikumine välise elektrivälja mõjul.
Aine milles on suhteliselt palju vabu laengukandjaid
Kehale laengu andmine
Osake aatomis, mis on laetud negatiivselt
Keha või välja võime teha tööd
kehade püüe säilitada oma liikumisolek muutumatuna.
Keha mis võib pöörelda liikumatul toel
Elektrilaengu põhiühik
See lääts on keskelt paksem kui äärtest
See seade tekitab väga kitsa valguskiirte kimbu
Keha püsiv asukoha muutumine ajas ja ruumis
See ese võimaldab objekti vaadata suuremana
Leatud keha ühendamine maaga
Jõuväli, millega mõjutavad üksteist püsimagnetid
Keha inertsuse mõõt
Aatomi tuuma elektrilaenguta osake
See lääts on keskelt õhem kui äärtest
Osakese seisund kindlal ajahetkel
Seadme osa, mis koosneb elektrijuhist ja selle alusest.
Neid kasutatakse nägemise korrigeerimiseks
Aatomi tuuma positiivselt laetud osake.
See muudab päikeseenergia elektrienergiaks
Liikumine kus kõik keha punktid liiguvad ringjoonel
See on gravitatsioonijõud, millega Maa tõmbab meid oma keskme poole
Võnkumise amplituudi järsk suurenemine
Ajaühikus sooritatud võngete arv
Aja põhiühik
Massi põhiühik
Aine üleminek tahkest vedelasse
Aine üleminek vedelast tahkesse
Aine üleminek vedelast gaasiliseks
Aine üleminek gaasilisest vedelaks
Aine üleminek gaasilisest tahkeks
See on sile ja valgust hästi peegeldav pind
Näitab aine massi ruumala kohta
Ruumi osa kus puuduvad õhk ja muud gaasid

Iseseisev õppija päev Crossword

Iseseisev õppija päev Crossword
Type
Crossword
Description

Ekslikult mõistetakse selle füüsikalise suuruse all kaalu
Füüsikaline suurus mille põhiühik on sekund
Piiritletud ainehulk, mida iseloomustavad geomeetrilised mõõtmed ja mass
Teepikkuse ja kulunud aja jagatis
Lääts, mis koondab valgust, keskelt paksem kui äärtest
Null laenguga osake aatomi tuumas
Positiivselt laetud osa aatomi tuumas
Moodustab koos prootonite ja neutronitega aatomi, negatiivse laeguga
Energia _________ seadus
Maa eluslooduse tekk ja kaitsekilp
Maa Atmosfääris leidub seda ainet lausa 78%
Ainete segu või aine, mida mööda elektrilaeng võib kanduda ühelt kehalt teisele
Vooluringi joonis
______jõud on Maa külgetõmbejõud
Jõud, mis tekib elastse keha kuju muutumisel
Füüsikaline suurus, mis näitab keha soojust
Keha võime teha tööd
Füüsikaline suurus, mille põhiühik on 1g/cm kuubis
Selle füüsikalise suuruse abil väljendatakse arvuliselt keha asukoha muutust piki trajektoori
Iseloomustab kehade hõõrdumise tugevust
Selle füüsikalise suuruse põhiühik on 1 paskal
______________ ehk soojusülekanne
Valguse levimise suuna muutumine kahe läbipaistva keskkonna piiripinnal
Lääts, mis on keskelt õhem kui äärtest, hajutab valgust
Keha, mis kiirgab valgust
Füüsikaline suurus, mis väljendab ühe keha mõju suurust teisele kehale
Füüsikaline suurus, mis võrdub jõu ja selle jõu mõjul keha poolt läbitud teepikkuse korrutisega
Füüsikaline suurus, mis võrdub tehtud töö ja selle tegemiseks kulunud ajavahemiku jagatisega
Energia, mida omavad liikuvad kehad
Liikumine, mis kordub kindla ajavahemiku järel
Näitab võngete arvu ühes sekundis
Aine muutumine vedelast olekust gaasiliseks
Nähtust, kus aine muutub gaasilisest olekust vedelaks
Füüsikaline suurus, mis iseloomustab laetud kehade elektrilise vastastikmõju tugevust
Aine või ainete segu, mida mööda elektrilaeng ei kandu ühelt kehalt teisele
Katkestab voolu, kui voolutugevus juhtmetes ületab lubatud väärtuse
Päike koos ümber tema tiirlevate planeetide ja teiste taevakehadega
___________ ehk rändtähed on taevakehad, mis kuuluvad Päikesesüsteemi ja tiirlevad ümber Päikese
Selle vahendiga mõõdetakse voolutugevust
Selle vahendiga mõõdetakse pinget
Seda kasutatakse kestva elektrivoolu saamiseks
__________________ kehaks nimetatakse keha, millel on elektrilaeng
Vahend, temperatuuri mõõtmiseks
Jõud, millega vedelik või gaas tõukab üles sinna asetatud keha

Selgroogsete loomade aine-ja energiavahetus Crossword

Selgroogsete loomade aine-ja energiavahetus Crossword
Type
Crossword
Description

Peamine energiaallikas enamikus rakkudes
kahepaiksed hingavad vees ..... kaudu
Mida enamus loomi hingab?
vees hingavatel loomadel on hingamiseks
Mis on lindudel lisaks kopsudele?
Mis paneb vere soontes ringlema?
Organism hingab selleks, et saada eluks vajalikku....
Enamikel selgroogsetel on hingamiseks ....
Looma suurusest sõltub tema ....
Kelle kehatemperatuur sõltub keskkonna temperatuurist?
Milliste loomade keha jahtumine sõltub kehapinna suurusest?
Millega reguleerivad kõigusoojased oma kehatemperatuuri?
Mitme osaline on imetajate ja lindude süda?
Lõpuses on õhukesed.....
Kuidas nimetatakse hapniku ja süsihappegaasi liikumist läbi hingamiselundi pinna?
Kelle süda koosneb kojast ja vatsakesest?
Südame ...... kotta jõuab hapnikuvaene veri.
Hapnikurikka vere pumpab suurde vereringesse ...... vatsake.

Gooti ja Romaani kunsti ristsõna Crossword

Gooti ja Romaani kunsti ristsõna Crossword
Type
Crossword
Description

Mis oli Gooti stiili põhitunnuseks?
Mis oli Gooti stiili teiseks põhitunnuseks?
Mida kaunistati aknaraamistikude ülaosa?
Kelle kuppel on 43,5 meetrit kõrge ja katab ümmargust ruumi?
Roomlaste tähtsaim ehitusmaterjal
Maalikunsti iseloomulikem kujutamisvahend?
Maalikunsti viljelev kunstnik?
Maalikunsti liik
Üks esimesi, kes perspektiivireegleid oma maalis kasutas
Maalikunst pinna järgi?
Mis on kujutava kunsti põhiliike graafika?
Skulptuuride kavandamise ja valmistamisega tegelevaid inimesi nimetatakse kelleks?
Mida kasutatakse suuremate skulptuuride loomisel?
Esimese suure õitsenguaja elas kus?
Mis kujutab piiblisündmusi?

Põld ja aed Crossword

Põld ja aed Crossword
Type
Crossword
Description

mida saab kasvatada põllul ja ajal
maa pinna pealmine kobe kiht
mis kõõgi vili on roheline
mida saab teha rapsist
mis on kahjur
mõiste taime haigus
Kellel on meie klassis prillid neid on kaks
mõiste mulla vesi
Mõiste savi muld
Mullas on keskmiselt mineraalaineid
Mullas on keskmiselt orgaanilisi aineid
Mullas on keskmiselt vett
mullas on keskmiselt õhku
Mõiste huumushorisont
Mis on taimejuure ülesanded
Mõiste aineringe
Mõiste sümbioos
Kes ma olen?
Mille poolest erineb elu mullas elust maast?
Kas karu on imetaja

Loodus Crossword

Loodus Crossword
Type
Crossword
Description

kuidas nimetakse vaikese soolage vett.
Kuidas nimetakse seda kui vesi muutub vedelast olekust gaasiliseks.
Kuidas nimetakse vee vedelast olekukst muutumist jaaks.
kuidas nimetakse seda kui taimed toodvad hapnikud.
Kuidas nimetakse vee muutumise tahkest vedelaks.
kuidas nimetakse eset mille umber voolab ohk.
Kudas nimetakse vette, maase ja ohku progi sattumist.
Milline on roovlind mustas meres kes soob kalu.
Kui soe vesi k[lmub siis tuleb valja...
Kudas nimetakse vee piiske ja jaa kristallide holjumise maa lahedal.
Kuidas nimetakse seda kui oosel ohk jahtub maa pinnal.
kuidas nimetakse soomise jarjestiku.
MIllised taimed asuvad meres.
Mida vajavad taimed kasvamiseks toidust.
kust taimed votavad enrgijad kasvamiseks.
Mis aine vahest sattub merre mis on loomade jaoks eluohtlik.
97% maa veest on...
3% maa veest on...
87% maa pinnast on...
Vesi koosneb hpniku ja vee...

loodus Crossword

loodus Crossword
Type
Crossword
Description

Mitu sademe tüüpi langevad pilvest?
Vetikavöönd, mis kasvab kõige sügavamal?
Kes on Läänemeres tootjad?
Külm õhk on soojast õhust...
Protsess, mille käigus taimed valmistavad endale toitaineid valguse ja energia abil.
Laiatiivaline suur kulliline.
Kiire lennuga putukas
Mis vetikast tehtakse marmelaadi?
Ta on pardi välimusega, pika konksja nokaga, sööb palju kalu.
See lind on sarnane eelajalooliste lendsisalikega.
Sellel hülgel on rõnga kujulised laigud.
Sööb selgrootuid ja rannakarpe ning on pardi sarnane
Lihakate varte ja lehtedega on vastupidav taim.
On põllul kasvava kapsa sugulane.
Ta on valkja kojaga, elab kuni paari meetri sügavusel merevees, on toiduks merelindudele.
Roomab mere põhjas või ujub, on sõrme pikkune, sööb väikseid kalu ja põhjaloomakesi.
Merest puhuv tuult nimetatakse...
Maalt merele puhuvat tuult nimetatakse...
Mis riigi rannik on kõige enam liigestatud?
Tolmuterade kandumine emakasuudmele.

Loodusõpetus Crossword

Loodusõpetus Crossword
Type
Crossword
Description

Tolmuterade kandumine emakasuudmele
Kõige tavalisem rohevetikas
Iseloomustab soojusastet
Aineosakeste kujul edastatav energiavoog
Vihm, mis kahjustab loodust
Protsess, mille käigus valmistavad taimed hapniku
Kiulise ehitusega valkjas pilved
õhu rõhk mingis kindlas kohas Maa atmosfääris
Aine üleminek gaasilest olekust vedelasse või tahkesse
väga suure languga ja kiire vooluga vooluveekogu lõik
Aine üleminek aurufaasi
Koht, kus jõgi suubub merre, järve või teise jõkke
Annab taimedele, vetikatele ja tsüanobakteritele rohelise värvuse
Pilved, mis tekivad tavaliselt päikesepaistelise ilma korral
Jõeoru sügavaim osa, milles voolab vesi
Õhus olev veeauru sisaldus
Millimallikas ehk
Kalade hingamiselundid
Vees elavate bakterite hõimkond
Vee ringkäik ehk
Koht, kust jõgi saab alguse
Tavatingimustes lõhnatu, värvitu ja maitsetu gaas
Sademete liik

Kehtna Kutsehariduskeskus Crossword

Kehtna Kutsehariduskeskus Crossword
Type
Crossword
Description

Millise eriala õppurid krohvivad, pahteldavad, värvivad, tapeedivad ja plaadivad hoonete sise- ja välispindu?
Mitu valdkond on Kehtna Kutsehariduskeskuses?
Kuidas kannab nime meie kooli õpperestoran?
Mis oli see töö, mida tegi meie garaažis Mercedes-Benzi tehnik?
Mis on see valdkond (lühendatult), kus õpitakse tarkvaraarendust?
Mis on selle infosüsteemi nimi, kus saab juba praegu kooli sisseastumiseks avaldust esitada?
Valdkond, kus õpetatakse tehnikuid, diagnostikuid ja juhte.
Selle erialal lõpetanul on võimalik tööle asuda näiteks restoranides, kohvikutes, bistroodes, catering- ides.
Kehtna KHK tunnuslause
Kui sa tuled pärast 9.klassi kutsekooli eriala õppima, omandad sa erialase ja .... hariduse?

Loodusõpetus Crossword

Loodusõpetus Crossword
Type
Crossword
Description

Mis järvest saab Tallinn oma joogivee?
Mis on Eesti kõige suurem järv?
Mis on suvel märg ja maas?
Nähtus, mille puhul vedeliku pinna kiht näib kui kile
Eesti pikim jõgi?
Merest puhuv tuult nimetatakse?
See on põhiline jõgi
Jõgi mis suubub suuremasse jõkke
Jõe algus
Oru sügavaim osa milles voolab jõgi?
Mis jõgi viib vett Võrtsjärvest Peipsisse?
Mis linna lähedal asub Pühajärv?
Kus meie ainus meteoriiditekkeline järv asub?
Kas lünklikudel aladel on järvi palju või vähe?
Loom kes on läbipaistev, seljapeal on roosa rist ja ta elab meres
Millist gaasi on vaja põlemisel?
Millised gaasid tekkivad hingamisel?
Mida sisaldab atmosfäär?
CO2 on vajalik (kellele?)
O2 on vajalik (kellele?)
Protsess mille käigus taimed valmistavad endale toitaineid valguse energia abil
Laiatiivaline suur kulliline
Tuultolmev puu
Kõige vihmasemad pilved on?
Mis pilved asuvad kõige kõrgemal?

tööohutus ristsõna Crossword

tööohutus ristsõna Crossword
Type
Crossword
Description

paberid, mille peal on kirjas kuidas näiteks masin töötab.
asi mida töötavad masinad enamasti tekitavad.
põlengu korral kasutatakse
võib ohustada töötaja või töökeskkonnas viibiva isiku elu või tervist.
ohuolukorra tekkimise või õnnetuse toimumise tõenäosus.
seljas, peas, jalas või käes kantav vahend, mis kaitseb
masin, tööriist või muu tööks kasutatav vahend
koht kus on kõik vajalikud vahendid õnnetus juhtumiks
värv mis keelab ja hoiatab
värv mis hoiatab.
värv mis kohustab
märgid mis hoiatavad
juhib õhku. peab olema igas töökohas
tegevus, millega tööandja selgitab välja ja hindab töökeskonna ohutegurid, mis võivad töötajat kahjustada
olukord, mis võib lõppeda õnnetusjuhtumiga töökohal.