Description

Selle tugevust mõõdetakse Joulides ja selle tähis on A
Selle tugevust mõõdetakse Njutonites ja selle tähis on F
Seda mõõdetakse Wattides ja selle tähis on N
See koosneb tuumast, elektronidest, prootonitest ja neutronitest
Sellega mõõdetakse voolutugevust
Elektrilaengu mittejuht
See ümbritseb elektrilaenguga kehasid
Sellega Saab kindlaks teha voolu olemasolu juhis
Selles kehas muutub elektrienergia soojus-ja valgusenergiaks. Selle tähtsaimaks osaks on hõõgniit
See tekitab ja hoiab vooluringi ühendatud juhtides elektrivälja
Seal moondub osa elektrivälja energiast mingiks teiseks enrgialiigiks
Neid kasutatakse vooluringi osade ühendamiseks
Sellega saab vooluringi sulgeda ja avada
Mehaanika uurimisvaldkond, mis uurib kehade liikumise põhjuseid
Vabade laengukandjate suunatud liikumine välise elektrivälja mõjul.
Aine milles on suhteliselt palju vabu laengukandjaid
Kehale laengu andmine
Osake aatomis, mis on laetud negatiivselt
Keha või välja võime teha tööd
kehade püüe säilitada oma liikumisolek muutumatuna.
Keha mis võib pöörelda liikumatul toel
Elektrilaengu põhiühik
See lääts on keskelt paksem kui äärtest
See seade tekitab väga kitsa valguskiirte kimbu
Keha püsiv asukoha muutumine ajas ja ruumis
See ese võimaldab objekti vaadata suuremana
Leatud keha ühendamine maaga
Jõuväli, millega mõjutavad üksteist püsimagnetid
Keha inertsuse mõõt
Aatomi tuuma elektrilaenguta osake
See lääts on keskelt õhem kui äärtest
Osakese seisund kindlal ajahetkel
Seadme osa, mis koosneb elektrijuhist ja selle alusest.
Neid kasutatakse nägemise korrigeerimiseks
Aatomi tuuma positiivselt laetud osake.
See muudab päikeseenergia elektrienergiaks
Liikumine kus kõik keha punktid liiguvad ringjoonel
See on gravitatsioonijõud, millega Maa tõmbab meid oma keskme poole
Võnkumise amplituudi järsk suurenemine
Ajaühikus sooritatud võngete arv
Aja põhiühik
Massi põhiühik
Aine üleminek tahkest vedelasse
Aine üleminek vedelast tahkesse
Aine üleminek vedelast gaasiliseks
Aine üleminek gaasilisest vedelaks
Aine üleminek gaasilisest tahkeks
See on sile ja valgust hästi peegeldav pind
Näitab aine massi ruumala kohta
Ruumi osa kus puuduvad õhk ja muud gaasid

Customize
Add, edit, delete clues, and customize this puzzle.

Ristsõna

Crossword

Loodus

Crossword

Loodusõpetus

Crossword

Loodusõpetus

Crossword

Rukkitainas

Crossword

Frequently Asked Questions

What is a crossword?

Crossword puzzles have been published in newspapers and other publications since 1873. They consist of a grid of squares where the player aims to write words both horizontally and vertically.

Next to the crossword will be a series of questions or clues, which relate to the various rows or lines of boxes in the crossword. The player reads the question or clue, and tries to find a word that answers the question in the same amount of letters as there are boxes in the related crossword row or line.

Some of the words will share letters, so will need to match up with each other. The words can vary in length and complexity, as can the clues.

Who is a crossword suitable for?

The fantastic thing about crosswords is, they are completely flexible for whatever age or reading level you need. You can use many words to create a complex crossword for adults, or just a couple of words for younger children.

Crosswords can use any word you like, big or small, so there are literally countless combinations that you can create for templates. It is easy to customise the template to the age or learning level of your students.

How do I create a crossword template?

For the easiest crossword templates, WordMint is the way to go!

Pre-made templates

For a quick and easy pre-made template, simply search through WordMint’s existing 500,000+ templates. With so many to choose from, you’re bound to find the right one for you!

Create your own from scratch

  • Log in to your account (it’s free to join!)
  • Head to ‘My Puzzles’
  • Click ‘Create New Puzzle’ and select ‘Crossword’
  • Select your layout, enter your title and your chosen clues and answers
  • That’s it! The template builder will create your crossword template for you and you can save it to your account, export as a word document or pdf and print!

How do I choose the clues for my crossword?

Once you’ve picked a theme, choose clues that match your students current difficulty level. For younger children, this may be as simple as a question of “What color is the sky?” with an answer of “blue”.

Are crosswords good for students?

Crosswords are a great exercise for students' problem solving and cognitive abilities. Not only do they need to solve a clue and think of the correct answer, but they also have to consider all of the other words in the crossword to make sure the words fit together.

Crosswords are great for building and using vocabulary.

If this is your first time using a crossword with your students, you could create a crossword FAQ template for them to give them the basic instructions.

Can I print my crossword template?

All of our templates can be exported into Microsoft Word to easily print, or you can save your work as a PDF to print for the entire class. Your puzzles get saved into your account for easy access and printing in the future, so you don’t need to worry about saving them at work or at home!

Can I create crosswords in other languages?

Crosswords are a fantastic resource for students learning a foreign language as they test their reading, comprehension and writing all at the same time. When learning a new language, this type of test using multiple different skills is great to solidify students' learning.

We have full support for crossword templates in languages such as Spanish, French and Japanese with diacritics including over 100,000 images, so you can create an entire crossword in your target language including all of the titles, and clues.