Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Tha mi spiceach is cruinn Geanm-Cno
Tha mi blasta agus faol Dreas An Smeur Dubha
Le cota a tha uabhasach tuigh, 's urrainn dhomh a' snamh gus a bhi a' faighinn fuar Dobhran- Donn
Fada is plamach Asp
Ag iasgaich fad an latha ri taobh an uisge Gobhan- uisge
Anns an nead aca le torr meatilt Pioghaid
Ri taobh an uisge a' sgeith nuair a' bhios iad gad facainn Corra- Ghritheach
Beag bhitheach, a' sgeith tron na speuran Drethan- Donn
Pinc is purpaidh, a' ruith sios agus suas nan beanntann Fraoch
Fada agus satail a' seasamh an sin, anns na mon Raineach

    Customize    

Crosfhocal: Ainmhithe Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Ainmhí le stríocaí dubh agus oráiste tíogar
Deirtear go bhfuil an ainmhí seo 'rí' na hainmhithe leon
Ainmhí le muineál fada sioraf
Cén ainmhí a deirtear go bhfuil naoi shaol aige? cat
Madra óg coileán
Tugtar 'uan' ar cén ainmhí nuair atá sé níos óige? caora
Ainmhí fada nach bhfuil aon chosa aige nathair
Tá páirt mór ag an ainmhí seo sa spórt. Is aoibeann leo cairéid. Capall
Na hainmhithe atá ag Daidí na Nollag. réinfhia
Tugann an ainmhí seo uibheacha dúinn sicín

    Customize    

Ceimic Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Substaint simplí nach féidir a bhriseadh síos trí modh ceimiceach. Dúil
2 (nó níos mó) dúile nasctha le chéile go ceimiceach. Comhdhúil
2 (nó níos mó) dúile nó comhdhúile measctha le chéile. Meascán
Tarlaíonn athrú ach ní dhéantar substaint nua. Athrú Fisiceach
Tarlaíonn athrú agus déantar substaint nua. Athrú Ceimiceach
An méid damhna atá i gcorp. Mais
Tomhas de cé comh te nó fuar is atá rud éigin. Teocht
Leacht le solad tuaslagtha ann. Tuaslagán
Glaotar ____________ ar an uisce i gcás uisce farraige. Tuaslagóir
Glaotar ____________ ar an salann i gcás uisce farraige. Tuaslagáit
Aon rud a líonann suas spás. Damhna
Imoibriú ceimiceach a thógann isteach teas. Inteirmeach
Imoibriú ceimiceach ina cuirtear amach teas. Eisiteirmeach
Nuair a tagann dhá ceimiceáin le chéile agus déantar substaint nó substaintí nua. Imoibriú
Áit a faightear liosta dus na dúile ar fad. Tábla Peiriadach
H2O Uisce
CO2 Dé-ocsaíd Charbóin
Is sampla maith de meascán é ______. Aer
Na an siombal ar __________. Sóidiam
K an siombal ar _____________. Potaisiam
Nuair a greamaíonn dhá substaintí le chéile go ceimiceach. Nascadh

    Customize    

Na Briathra Neamhrialta (Aimsir Chaite) Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

......................... mé mo dhinnéar ar nós muice. Dith
.................... mé cad a tharla le mo shúile féin. Chonaic
....................... sé an scéal go léir ar an raidió Chuala
.............. siad a n-obair bhaile sa rang staidéar. Rinne
Níor ............ sí aon rud faoi deara. Thug
........... mé ar an liathróid agus rith mé chomh tapa le capall rása. Rug
............. tintreach agus toirneach ann. bhí
Bhí sé fánach mar níor ..................... aon duine. Tháinig
Níor .................... siad iomlán na fírinne. dúirt
.............. mé mo thuairisc scoile sa phost fuair
...................... an teach trí thine gan fhios d'éinne Chuaigh

    Customize    

An Teilifís Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Pictúír a chíonn tú I do cheann glaotar (5)________ air seo. Íomhá
Braitheann tú iad seo go minic – (10) Mothúcháin
Tá an mothúcháin (3) ____ le feiscint sa dán an Teilifís Grá
Tá an dán scríobhte do a (5) __________. iníon
Scríobh Gabriel ___________ an dán Rosenstock
D’éirígh siad ag a (4)________ a cúig
Cad nár bhac leis an file déanamh (8) ________________. gléasadh
Cén slí a stánadar ar an scáileáin (2,7) le hiontas
Cad a chonaic sí ar an teilifís _________________ sioráf
Cad a chonaic sí tríd an sneachta __________________ artach ulchabhán
Cad é téama an dán (3) Grá
Cad a bhí an ulcabhán ag déanamh (2, 9) ag faoileáil
Bhí an seomra (8) préachta
Cad a chuaigh siad síos staighre
Bhí sé fós dubh (6) amuigh dorcha

    Customize    

Crosfhocal Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

An liathróid lena imríonn tú iománaíocht. sliotar
Ainmhí a bhíonn ar fheirm. De ghnáth bíonn sé dubh agus bán.
An post atá ag Micheál D. Ó hUiginn. uachtarán
An áit a théinn tú nuair a bhriseann tú do chos. ospidéal
An uimhir tar éis a naoi déag. fiche
Cá bhfuil Páirc an Chrocaigh? Báile Átha Cliath
An duine a cabhríonn le daoine a bhfuil tinneas orthu. dochtúir
Glas agus bán. Cén dath eile atá ar brat na hÉireann? oráiste
Cad a thiteann o na crainn san Fhómhair? duilleoga
Fómhair, Samhraidh, Geimhridh. Cén seasúir atá in easnamh? earrach

    Customize    

Bia Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Is píosa torthaí é, Dath: glas agus dearg úll
ag fás sa talamh, is glasraí mé, dath: oráiste Cairéid
Croith mé, milis Glóthach
Táim cosúil le cairéid Meacan bán
Dinnéar traidisiúnta Éireannach Stobhach Gaelach
De ghnáth itheann tú é le sceallóga i McDonalds Borgaire
Bó atá i gceist chun mise a fháil Bainne
foireann rugbaí na Nua-Shéalainne Cíobhaí
Ní raibh mé ann nuair a bhí an Gorta Mór ar siúil Prátaí
Déanann mé rím le prátaí Trátaí
Uaireannta cuireann tú é ar do arán Maonáis
McDonalds, Eddie Rockets, Pizza Hut Bia -ghasta
Is píosa feoil mé, táim i mo chonaí ar an bhfeirm Caoireoil

    Customize    

Yu Ming is Ainm Dom Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Thainig Yu Ming on tir seo? An tSin
Bhi post aige ann nuair a bhi se sa tSin? Siopa
Fuair Yu Ming leabhar Gaeilge san ait seo? Leabharlann
Chuaigh Yu Ming go hEirinn ar an rud seo? Eitlean
Cad a d'fhoghlaim Yu Ming on leabhar a fuair se sa leabharlann? Gaeilge
Cen chathair a chonaic Yu Ming nuair a thainig se go hEirinn? Baile Atha Cliath
Cen teanga a labhair daoine leis in Eirinn? Bearla
Cad a bhi ina laimh ag Yu Ming nuair a bhi se ag ithe a dhinnear sa bhialann i mBaile Atha Cliath? Scian agus Forc
Cad a bhi se ag lorg i mBaile Atha Cliath? Obair
Cen ait a raibh Yu Ming ag deireadh an scannain? An Ghaeltacht
Ca raibh Yu Ming ag obair sa Ghaeltacht Teach tabhairne

    Customize    

An tEarrach Thiar Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Údar an dáin 'An tEarrach Thiar.' Máirtín Ó Direáin
An bhliain a rugadh an file. 1910
An bhliain a fuair an Direánach bás. 1988
Áit dhúchais an fhile. Inis Mór
An mothúchán a mhothaigh an file agus é i mBÁC. cumha
Tá na híomhánna i ngach véarsa cosúil le... cárta poist
Sa chéad véarsa, feicimid fear ag ... tochailt
Sa dara véarsa, feicimid fear ag ... bailiú feamainne
Is meafar é an tEarrach d'........... óige an fhile
Baineann an file úsáid as go leor ... aidiachtaí
Tá an file ag féachaint siar go ........... ar a shaol in Árainn. maoithneach
Cad atá na mná ar an trá chlochach ag bailiú? sliogáin éisc
Focal eile ar chumha. uaigneas
Cad a úsáidtear i líne deireanach gach véarsa? athrá
Luas an dáin seo. mall
Cén fáth go raibh dath óir ar an bhfarraige sa cheathrú véarsa? an ghrian ag dul faoi
Focal eile ar chliabh. bascaed
An post a bhí ag Máirtín i mBÁC. státseirbhíseach
An rud a bhí le cloisteáil ar na hOileáin ciúnas
An rud atá le sonrú idir na mná sa tríú véarsa. spiorad an phobail
Post na ndaoine i véarsa a ceathair. iascairí
Cuireann na rudaí seo le hatmaisféar síochánta an dáin. Gutaí fada
An téama is láidre sa dán. Grá áite
Meadaracht an dáin. saorvéarsaíocht
Dán eile atá scríofa ag Ó Direáin. Stoite
Leabhar an Direánaigh. Feamainn Bhealtaine
An mothúchán i gcroí an fhile i leith mhuintir Inis Mór. meas

    Customize    

An Scoil Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Múineann sí rang. Tugann sí obair bhaile. Múinteoir
Tá sé/sí ag freastal ar scoil. Déanann sé/sí obair bhaile. dalta
Déanann tú sa bhaile é i ndiadh scoil. obairbhaile
Scoil le daltaí idir trí bliana déag d'aois agus ocht mbliana déag d'aois Meánscoil
go maith, ar fheabhas iontach
ionam, ionat, ann, ____, ionainn, ionaibh, iontu inti
Coláiste agus ______________ Choilm Gaelcholáiste
Is duine nua go dti an scoil mé. Bhí mé sa bhunscoil. Tá mé sa ______ _________ anois. chéad bhliain
Tá ____________ cáirdiúil sa scoil. Bíonn gach duine an-chabhrach. atmaisféar
Níl aon rud níos fearr ná an scoil. Is _________ liom í. aoibhinn

    Customize    

Caitheamh Aimsirí Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

imríonn tú é sin le camán agus sliotar iománaíocht
éisteann tú le ceol ar an raidió
tá 11 duine ar an bhfoireann seo sacar
i hate isfuathliom
i love isaoibhinnliom
úsáideann tú liathróidí agus bord glas sa cluiche seo snúcair
féachann tú ar na rudaí seo ar youtube físeán
úsáideann tú é seo chun facebook agus snapchat a úsáid idirlíon
féachan tú ar scannán sa pictiúrlann
féacann tú ar banna cheoil ag ceolchoirm
friends, big bang theory, pretty little liars, topgear clár teilifíse

    Customize