Tha mi spiceach is cruinn
Geanm-Cno
Tha mi blasta agus faol
Dreas An Smeur Dubha
Le cota a tha uabhasach tuigh, 's urrainn dhomh a' snamh gus a bhi a' faighinn fuar
Dobhran- Donn
Fada is plamach
Asp
Ag iasgaich fad an latha ri taobh an uisge
Gobhan- uisge
Anns an nead aca le torr meatilt
Pioghaid
Ri taobh an uisge a' sgeith nuair a' bhios iad gad facainn
Corra- Ghritheach
Beag bhitheach, a' sgeith tron na speuran
Drethan- Donn
Pinc is purpaidh, a' ruith sios agus suas nan beanntann
Fraoch
Fada agus satail a' seasamh an sin, anns na mon
Raineach

Preview of Crossword

Make this Crossword your own

Add, edit, delete clues, and customize this crossword. Print copies for an entire class. All in 5 minutes.

Icon crossword    Create my Crossword now    

Your customized Crossword will be in your hands in five minutes.

Related Puzzles

An Domhan

15 terms
Created on Sep 14, 2016

An Scoil

10 terms
Created on Sep 20, 2016

Carraigeacha

11 terms
Created on Dec 1, 2016

Crosfhocal

10 terms
Created on Dec 5, 2016

Caitheamh Aimsirí

11 terms
Created on Jan 10, 2017

CROSFHOCAL

10 terms
Created on Jan 20, 2017

Crosfhocal: Ainmhithe

10 terms
Created on Jan 31, 2017

Ceimic

21 terms
Created on Feb 13, 2017

Untitled

11 terms
Created on Mar 29, 2017

Gaeilge

10 terms
Created on Jun 12, 2017

Na Briathra Neamhrialta (Aimsir Chaite)

11 terms
Created on Jan 23, 2018

An tEarrach Thiar

27 terms
Created on Apr 3, 2018

Duilleoga ar an Life

15 terms
Created on Sep 23, 2018

Duilleoga ar an Life

15 terms
Created on Sep 23, 2018

Bia

13 terms
Created on Oct 10, 2018

Bingo

25 terms
Created on Nov 6, 2018

Crossfhocal CCÁ #1

23 terms
Created on Nov 6, 2018

Aidiachtaí

10 terms
Created on Nov 7, 2018

Mo Theach

12 terms
Created on Nov 27, 2018

Hurlamaboc Crosfhocal

10 terms
Created on Nov 29, 2018