Tha mi spiceach is cruinn
Geanm-Cno
Tha mi blasta agus faol
Dreas An Smeur Dubha
Le cota a tha uabhasach tuigh, 's urrainn dhomh a' snamh gus a bhi a' faighinn fuar
Dobhran- Donn
Fada is plamach
Asp
Ag iasgaich fad an latha ri taobh an uisge
Gobhan- uisge
Anns an nead aca le torr meatilt
Pioghaid
Ri taobh an uisge a' sgeith nuair a' bhios iad gad facainn
Corra- Ghritheach
Beag bhitheach, a' sgeith tron na speuran
Drethan- Donn
Pinc is purpaidh, a' ruith sios agus suas nan beanntann
Fraoch
Fada agus satail a' seasamh an sin, anns na mon
Raineach