Type
Word Search
Description

l-karozzin
id-dell
Qanpiena
il-hajja tal-bniedem
dulliegha
il-Bahar
serp
kelma
frejjeg
flus foloz
ittra
In-numru wiehed
Ix-xemx niezla
Qasrija
Hut
Borma
Mary
fit-tieni post
l-ittra 'L'
ilsien ta' mara
Ballun

Sib il-Kelma fit-tisliba Crossword

Type
Crossword
Description

Dan nimlih bl-ilma fil-kamra tal-banju. sink
Jien iż-zgħir tal-kelb. ġeru
Jiena frotta u l-kulur tiegħi huwa oranġjo. larinġa
Ħija jilbes dan f'saqajh biex imur l-iskola. żarbun
Ommi tilbes il-............. libsa
L-ewwel xahar tas-sena jismu ...... Jannar
Jien inpoġġi fuq is-........ biex niekol. siġġu
Meta tkun ix-xita, ommi tuża l-......... umbrella
Meta tkun ix-xemx aħjar tilbes il-........ kapell
Fil-bard jien nilbes il-......... ġakketta
Jacob kien ma jiflaħx u ommi ħaditu għand it-........ tabib
It- ........ hija l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa Tnejn
Rory huwa tifel imma Jessica hija ........ tifla
Ommi issajjar fil-..... kċina

Il-Forom tal-Verbi - L-Ewwel Parti Crossword

Type
Crossword
Description

Fil-verità, kemm hemm forom tal-verbi. disgħa
Il-forom tal-verbi japplikaw għall-verbi ta’ dan in-nisel biss. Semitiku
L-ewwel forma tissejjaħ hekk ukoll. mamma
L-ewwel forom tinqasam fi tnejn - Ewlieni u ... Mnissel
It-tieni forma titnissel minn din il-forma ħames
It-tieni forma dejjem issir billi tirdoppja din il-konsonanti. tieni
Dawn il-verbi qatt ma jieħdu t-tieni u l-ħames forma kwadrilitteri
It-tieni forma tal-verb TAR. tajjar
Il-ħames forma titnissel minn din il-forma. tieni
Normalment il-ħames forma ssir billi nżidu T quddiem it-tieni forma iżda meta l-verbi jkunu jibdew bil-konsonanti ċ,d,ġ,s,x,z,ż fil-ħames forma għandna __________ il-konsonanti tal-bidu. nirduppjaw
Agħti l-ħames forma tal-verb ĊEKKEN. ĊĊEKKEN

Religjonijiet differenti Crossword

Type
Crossword
Description

Min hu L-alla tal-Musulmani Allah
F'min jemmnu l-buddisti ? Siddharta Gautama
Ghal-Buddisti, Il-kelma Nirvana xi tfisser? Helsien
Il-Kelma karma xi tfisser? Terga' Titwieled mill-gdid
Kemm ghandom Veritajiet il-Buddisti? Erbgha
Fejn beda l-Buddismu ? Northeastern Indja
L-Induwisti jemmnu f'... ? Alla Wiehed
Kemm ghandhom yugas l-Induwisti? Erbgha
Kemm ghandna kmandamenti ? Ghaxra
F'min nemmnu ahna? Alla
Il-Mulej f'kemm persuni qieghed? Tlett persuni
F'liem forma qied Gesu maghna ? L-ispirtu Santu
Ahna x'nemmnu li huwa Gesu? l-iben t'Alla
X'niccelebraw ahna wara l-qawmien ta'Gesu? L-Ghid
X'ktieb juzaw il-Lhud ? Torah
Min hu l-ewwel missier tal-Lhud? Abram
Il-Lhud x'jemmnu li huwa x-xitan? Anglu
Il-Kelma Rabbi xi tfisser? Mghallem
Il-Musulumani kemm ghandhom pilastri biex jimxu fuqu? Hamsa
Liem ktieb juzaw il-Musulmani? Qu'ran
Kemm il-velu jistghu jilbsu n-nisa Musulmani ? Tnejn
Ghalfejn jinzaw iz-zarbun, Musulmani meta jitolbu ? sens ta' rispett

Għaliex it-Torok attakkaw 'il Malta fl-1565? Crossword

Type
Crossword
Description

Malta tinsab f'nofs il-baħar _______ Mediterran
Il-__________ strateġika ta' Malta kienet r-raġuni għaliex kull imperu riedna. qagħda
Il-Portijiet huma tajbin għall-________ kummerċ
Malta għandha ______ tajba s-sena kollha klima
It-Torok kienu _____ Musulmani
L-Kavallieri kienu ______ Insara
Malta kienet it-______ sabiex jirbħu l-Ewropa. tarġa
L-Ordni kienu spiss _____ ix-xwieni Torok. jattakkaw
Il-Kavallieri kienu ____ tajbin ħafna. gwerriera
Jien is-Sultan tal-Imperu Ottoman. Sulejman

Attività Tettonika Crossword

Type
Crossword
Description

L-istruttura tad-dinja hija maqsuma f'_ _ _ _' saffi prinċipali. (4) erba
Taħt il-qoxra tad-dinja nsibu il-_ _ _ _ _ _ _. (7) mantell
Il- _ _ _ _ _ _ _ _ _ hija magħmula mis-saff riġidu tal-mantell u l-qoxra tad-dinja. (9) litosfera
Dawn jikkawżaw terremoti u l-formazzjoni tal-vulkani. (8, 9) Kurrenti ċirkulari
Medda ta' art kbira li sserraħ fuq il-mantell tissejjaħ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tettoniċa. (11) pjattaforma
Kontinent kbir li kien hawn fid-dinja madwar 300 miljun sena ilu. (6) Panġea
Gondwanaland u _ _ _ _ _ _ _ _ kienu żewġ kontinenti kbar fil-passat. (8) Laurasia
Minflokk il-Mediterran qabel kien hemm baħar jismu _ _ _ _ _ _. (6) Tethys
Il-movimenti tal-pjattaforma tettonika Afrikana u dik Ewroasjatika jiffurmaw _ _ _ _ _ _ _ _ mmewġa. (8) muntanji
Il-punt fuq wiċċ id-dinja fejn jinħass it-terremot jissejaħ _ _ _ _ _ _ _ _ _. (9) epiċentru
Fil-qoxra il-punt li fih il-pressjoni tinħeles huwa magħruf bħala punt _ _ _ _ _ _. (6) fokali
Wara t-terremot prinċipali, xi kultant jkun hemm theżżiż oħra li ngħidulhom _ _ _ _ _ _ _ tat-terremot. (7) replika
Dan jinħoloq meta t-terremot jseħħ taħt il-baħar. (7) tsunami
Dan insibu wieħed minnu ġewwa Għar Dalam biex inkejlu s-saħħa tat-terremot. (10) sismometru
Din l-iskala tkejjel il-ħsara kkawżata minn terremot. (8) Merċalli
Ġabra ta' magma ġewwa d-dinja taħt il-vulkan tissejjaħ _ _ _ _ tal-magma. (4) Ħawt
L-Etna huwa vulkan _ _ _ _ _. (5) attiv

Tisliba Crossword

Type
Crossword
Description

Jiehu hsieb id-dhul u l-hrug tal flus ta kumpanija Accountant
Jirexta fuq il-palk jew fil-films Attur
Tahsel ghan nies Hassiela
Bicca metal tawalija u bil-ponta Musmar
bejjiegh fil-hanut tal-merca Mercier
nghiduha ghal min hu injorant basla
Jaghmlu bih li jridu bajtra
irqiq hafna aringa
tidhaq bih kif trid beccun
ihobb jiftahar fanfru
dahlu fl-ixkora nasbu
fuq tijaw mqareb

Imla l-vojt bil-kliem korrett Crossword

Type
Crossword
Description

Ikteb it-tielet forma tal-verb fehem fiehem
Ikteb it-tieni forma tal-verb weħel weħħel
Ikteb is-sitt forma ta' fiehem tfiehem
ikteb l-ewwel forma ta' tbierek bierek
Ikteb it-tielet forma ta' megħek miegħek
ikteb is-sitt forma ta' megħek tmiegħek
Ikteb it-tielet forma tan-nom safar siefer
Ikteb it-tielet forma ta' qarr qarar
ikteb it-tielet forma tal-verb ġegħel ġiegħel
agħaqqad il-verb 'ġegħel' ma' 'lilha' ġegħelha
Ikteb l-ewwel forma ta' ġiegħel ġegħel
Ikteb s-sitt forma ta' 'sieħeb' ssieħeb
huwa kien se ______________ (megħek) fl-art imiegħekha

Kapitlu 8 Crossword

Type
Crossword
Description

Leli lil Betti taha katina tal-______________. Fidda
Ix-xiħ għamel wieħed jixbah lil Leli. Pastur
Hekk kien jisimha z-zija ta' Betti. Ċens
Ix-xiħ kien iħobb idoqqha. Żaqq
Dan kielu waqt l-ikla tal-Milied. Serduk
Il-karattru ewlieni tal-istorja. Leli
Iz-zija Ċens kienet tixbah lill-pastura tal-___________ fuq rasha. Ġarra
Din kienet marida ħafna miskina. Betti
Ix-xiħ jarma wieħed kull sena bil-ġebel tal-gargazza. Presepju
Ix-xiħ kien jagħmel il-pasturi b'dan il-materjal. Tafal

It-Tieni Gwerra Dinjija Crossword

Type
Crossword
Description

Min kien il-mexxej tal-Ġermanja? Hitler
Min kien il-mexxej tal-Italja? Mussolini
X'hemm miktub fuq il-George Cross? For.... Gallantry
Minn min sar l-ewwel attakki bl-arju fuq Malta? Taljani
X'kienu jissejħu l-Ingilterra, Franza u l-Amerka matul il-gwerra? Alleati
X'kienu jissejħu l-Ġermanja u l-Italja fil-gwerra? Assi
It-tlieta ajruplani li kellha Malta kienu Faith, Charity u .... Hope
X'kien jismu l-aħħar vapur tal-konvoj li wasal Malta? Ohio
X'kienu jisimgħu l-Maltin meta kienu jkunu ġejjin l-ajruplani tal-għadu? sirena
Min kien jaħkem fuq Malta fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija? Ingliżi

TISLIBA TAL-MILIED 2018 Crossword

Type
Crossword
Description

LIEMA SULTAN QATEL IT-TRABI KOLLHA TA' BETLEM? ERODI
TAHT LIEMA IMPERATUR RUMAN SAR IC-CENSIMENT? AWGUSTU
GHAL LIEMA PAJJIZ GUZEPPI U MARIJA FLIMKIEN MA' GESU' TARBIJA HARBU BIEX JEHILSU MILL-QILLA TA' ERODI? EGITTU
LIEMA HUWA L-QADDIS LI NAGHMLU L-KOMMEMORAZZJONI TIEGHU FIS-26 TA' DICEMBRU? STIEFNU
X'KULUR HIJA L-PJANTA LI AHNA NSEJHULHA CHRISTMAS FLOWER? HAMRA
X'INSEJHULU Z-ZMIEN TA' THEJJIHA QABEL IL-FESTA TAL-MILIED? AVVENT
FATHER CHRISTMAS BIT-TALJAN JGHIDULU BABBO........... NATALE
ISEM IL-KARATTRU PRINCIPALI TA' A CHRISTMAS CAROL EBENEZER
IL- PAJJIZ TA' SAN NIKOLA TURKIJA
LIEMA HUWA L-AKTAR ORNAMENT LI JITPOGGA FUQ IL-QUCCATA TAS-SIGRA TAL-MILIED> ANGLU