Umndeni kanye nomzimba wami Word Search
Type
Word Search
Description

Amahlombe
Dadewethu
Izindlebe
Izinzwane
ikhanda
Isifuba
Umlenze
Amehlo
Ikhala
Iminwe
Ingalo
Malume
Umlomo
Bhuti
Isisu
Ulimi
Baba
Gogo
Mama
Sisi

Family Members Word Search

Family Members Word Search
Type
Word Search
Description

zheshi
nainai
jiejie
meimei
woyou
yeye
baba
didi
gege
mama
wo

Bangtan Boys(BTS) songs Word Search

Bangtan Boys(BTS) songs Word Search
Type
Word Search
Description

Blood sweat and tears
we are bulletproofpt2
You never walk alone
21st century girls
Boy meets evil
House of cards
War of hormone
Young forever
Spine breaker
No more dream
Silver spoon
Just one day
Serendipity
Let me know
Reflection
First love
Spring day
Best of me
Boy in luv
Not today
Butterfly
Mic drop
I need u
Tomorrow
Save me
Dimple
Stigma
Danger
Awake
Begin
Mama
Lost
GOGO
Dope
DNA
lie
Run
No

umzimba Word Search

umzimba Word Search
Type
Word Search
Description

izindlebe
amashiya
indlebe
ikhanda
ishiya
ikhala
umlomo
amehlo
ubuso
ihlo

Greetings and Introduction Word Search

Greetings and Introduction Word Search
Type
Word Search
Description

titshalakazi
tatomncinci
ndisaphila
mntakwethu
namhlanje
inkwenkwe
nkosikazi
nkosazana
dadewethu
ukukwazi
siyavuya
titshala
mhlekazi
mnumzana
tamkhulu
ngubani
intombi
makhulu
molweni
ngomso
dabawo
malume
enkosi
mfundi
ifani
igama
bhuti
njani
bhota
tata
mama
sisi
molo

IsiXhosa Word Search

IsiXhosa  Word Search
Type
Word Search
Description

amazinyo
imilenze
amadolo
impumlo
indlebe
intloko
isandla
amagxa
amehlo
ingalo
intamo
inwele
inyawo
umlomo
isisu

Ukusesha Kwamagama Word Search

Ukusesha Kwamagama Word Search
Type
Word Search
Description

Intende yesandla
Indololwane
Isihlakala
Izinzwane
Isithende
Inkonyane
Amahlombe
Isihlathi
Izinzipho
Izinkophe
Izindlebe
Isihluzu
Intshebe
Amashiya
Izinwele
Iqakala
Umlenze
Ithanga
Isifuba
Ikhanda
Unyawo
Inkaba
Iminwe
Ingalo
Umlomo
Ikhala
Umqala
Ibunzi
Idolo
Isisu
Ubuso

Ukusesha Kwamagama Word Search

Ukusesha Kwamagama Word Search
Type
Word Search
Description

Intende yesandla
Indololwane
Isihlakala
Isithende
Amahlombe
Isihlathi
Izinzipho
Izinkophe
Izindlebe
Isihluzu
Intshebe
Amashiya
Izinwele
Iqakala
Umlenze
Ithanga
Isifuba
Ikhanda
Unyawo
Inkaba
Iminwe
Ingalo
Umlomo
Ikhala
Ibunzi
Idolo
Isisu
Ubuso

Izithozomzimba ne Word Search

Izithozomzimba ne  Word Search
Type
Word Search
Description

Umsombuluko
Inhlanzi
Isithupa
Ulwesine
Fundisa
Ikhanda
Isandla
Umlenze
Gibela
Ingalo
Ingane
Intamo
Iqanda
Ishumi
Umlomo
Umzala
Hamba
Hleka
Imoto
Isisu
Iyena
Khala
Enza
Gula
Hola
Ilwa
Jika
Kama
Yebo
Cha
Ifa

UMZIMBA ( the body) Worksheet

UMZIMBA ( the body) Worksheet
Type
Matching Worksheet
Description

body
ikhanda
ubuso
izinwele
ihlo
amehlo
ikhala
umlomo
izinyo
amazinyo
indlebe
izindlebe
isifuba
umhlane
ingalo
isandla
umunwe
iminwe
isisu
umlenze
imilenze
idolo
unyawo
izinyawo
uzwane
izinzwane

Uzimba Word Search

Uzimba Word Search
Type
Word Search
Description

izindlebe
uluzwane
izinyawo
imilenze
amazinyo
izinwele
isandla
umhlane
isifuba
indlebe
ikhanda
umzimba
uzwane
unyawo
umunwe
ingalo
izinyo
umlomo
ikhala
amehlo
idolo
ubuso
ihlo