Izikhathi zonyaka, izinombolo kanye nesikhathi selanga Word Search
Type
Word Search
Description

intwasahlobo
isikhombisa
isithupha
inkwindla
kuthathu
ebusuku
ekuseni
kuhlanu
ubusika
ishumi
kubili
ihlobo
emini
kunye
kune

Hip Hop Word Search

Hip Hop Word Search
Type
Word Search
Description

A Tribe Called Quest
Digital Underground
Grandmaster Flash
Funkmaster Flex
Roxanne Shante
Notorious Big
Queen Latifah
Beastie Boys
Busta Rhymes
DJ Kid Capri
DJ Red Alert
Furious Five
Junior Mafia
Slum Village
Wu-Tang Clan
Nicki Minaj
Salt N Pepa
Talib Kweli
Foxy Brown
Kanye West
Kid N Play
Method Man
Mobb Deep
Snoop Dogg
LL Cool J
Lost Boyz
The Roots
Heavy D.
Ice Cube
Big Pun
Dr. Dre
Fat Joe
J Dilla
KRS-One
Lil Kim
MC Lyte
Mos Def
Outkast
Run DMC
Common
Redman
Jay-Z
Eve
Nas

Grade 3 isiZulu Word Search

Grade 3 isiZulu Word Search
Type
Word Search
Description

isishiyagalombili
intombazane
udadewethu
umfowethu
khuluma
mhlophe
kuhlanu
umkhulu
isbongo
abafana
ishumi
mpunga
sukuma
ibhola
nsundu
gijima
phuza
hamba
ugogo
phuzi
umama
ubaba
igama
vuka
lala
idla

Colours (Imibala) and numbers (izinombolo) Word Search

Colours (Imibala) and numbers (izinombolo) Word Search
Type
Word Search
Description

isithupha
wolintshi
kuthathu
kuhlanu
imibala
bunsomi
bomvana
mhlophe
liphuzi
luhlaza
kubili
mpunga
mnyama
nsundu
ubomvu
kunye
kune

zulu numbers Word Search

zulu numbers Word Search
Type
Word Search
Description

isishakalombili
ishagalomibilli
isikhombisa
kuthathu
kubilli
iqanda
ikhulu
ishumi
kunye
kune

Numbers Word Search

Numbers Word Search
Type
Word Search
Description

Ishumi ayisithupha
Ishumi nane
Isithupha
Kuhlanu
Isigidi
Iqanda
Ishumi
Ikhulu
Kunye
Kune

Ukubala (Counting) Word Search

Ukubala (Counting) Word Search
Type
Word Search
Description

ishumi nesishiyagalolunye
ishumi nesishiyagalombili
ishumi nesikhombisa
ishumi nesithupha
isishiyagalolunye
isishiyagalombili
amashumi amabili
ishumi nanhlanu
ishumi nantathu
ishumi nambili
ishumi nanye
ishumi nane
isikhombisa
isithupha
kuthathu
kuhlanu
ishumi
kubili
kunye
kune

Izikhathi zonyaka, izinombolo kanye nesikhathi Mmuso Word Search

Izikhathi zonyaka, izinombolo kanye nesikhathi Mmuso Word Search
Type
Word Search
Description

intwansahlobo
isikhombisa
isithupha
inkwindla
kuthathu
kuhlanu
ubusika
ekuseni
ebusuku
kubili
ihlobo
ishumi
kunye
emini
kune

Izikhathi Zonyaka Word Search

Izikhathi Zonyaka Word Search
Type
Word Search
Description

liyakhithika
intwasahlobo
uNhlagulana
uZibandlela
liyabaneka
lifudumele
kufudumele
liyakhiza
kuyabanda
liyaduma
kunomoya
uMandulo
ubusika
liyana
imvula
imbali
ilanga
uNdasa
ihlobo
izulu

LINJANI IZULU? Word Search

LINJANI IZULU? Word Search
Type
Word Search
Description

INTWASAHLOBO
LIYAKHITHIKA
ISITHWATHWA
KIYABANIKA
LIGUQUBELE
KUNENKUNGU
LIYAKHIZA
LIPHOLILE
LIYASHISA
LIYANETHA
KUYABANDA
IKWINDLA
NTAMBAMA
LIBALELE
UBUSIKA
EBUSIKA
EKUSENI
AMAZOLO
IHLOBO
IMVULA
ILANGA
EMINI
IQHWA
UMOYA
AMAFU
IZULU

umzimba nezinombolo Word Search

umzimba nezinombolo Word Search
Type
Word Search
Description

isishiyagalombili
isishiyagalolunye
isikhombisa
isithupha
isihlathi
isiphongo
amahlombe
amarandi
kuthathu
amazinyo
izinwele
ngicela
isifuba
kuhlanu
isilevu
indlebe
ikhanda
umlenze
isandla
kubili
ishumi
intamo
ikhala
amehlo
ingalo
umunwe
uzwani
unyawo
madolo
umlomo
kunye
isisu
kune