Puzzles and worksheets similar to udvsdyv Word Search

ABC Crossword

ABC Crossword
Type
Crossword
Description

Use again
Q
B
A
C
De
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Family First Names Crossword

Type
Crossword
Description

12/28/62 P
4/27/90 T
2/12/90 K
2/11/16 J
3/01/20 A
5/13/96 L
7/07/97 J
11/23/64 P
8/23/61 B
10/2/85 E
8/10/09 S
2/19/87 C
5/30/85 A
8/09/17 L
8/03/21 A
8/10/93 H
2/13/15 E
6/16/95 E
6/18/90 B
4/14/16 E
5/2/88 K
1/19/67 D
9/24/66 D
12/19/91 D
8/19/92 H
2/15/14 T
1/12/17 H
3/21/21 S
6/19/ B
4/3/86 C
6/25/18 A
7/28/99 E
7/29/71 A
3/13/87 F
7/17/96 D
6/22/09 J
10/27/10 A
3/13/12 C
1/30/73 M
8/03/75 J
1/17/06 K
11/10/97 S
12/20/95 L
8/26/10 A
7/16/96 K
12/12/99 H
4/9/21 A
Matriarch
5/4/20 J

LES ÉMOTIONS Crossword

Type
Crossword
Description

Comment dit-on PLEASED (m)?
Comment dit-on SAD?
Comment dit-on FUNNY?
Comment dit-on SHY (m)?
Comment dit-on HAPPY (f)?
Comment dit-on HAPPY (m)?…________________
Comment dit-on PLEASED (f)?
Comment dit-on KIND (m)?
Comment dit-on KIND (f)?
Comment dit-on ANGRY (m)?
Comment dit-on BORED (m)?
Comment dit-on EXCITED (m)?
Comment dit-on TIRED (m)?
Comment dit-on SCARED (m)?
Comment dit-on ANGRY (f)?
Comment dit-on BORED (f)?
Comment dit-on EXCITED (f)?
Comment dit-on TIRED (F)?
Comment dit-on SCARED (F)?

Back to 4-H & Fun! Word Search

Type
Word Search
Description

SAFE Shooting Sports
Community Service
Poultry Judging
Public Speaking
Back to School
4-H Member
Portfolios
Teacher
MLK DAY
Smile
Read
Rain
Snow
Cold
DPA

Hersiening Crossword

Type
Crossword
Description

Wat is die afrikaanse woord vir "targetgroup"?
Wat is die afrikaanse woord vir "grounded"?
Vir indirekte rede gebruik ons die woord ________ wanneer ons die woord "sê" sien.
Vir indirekte rede gebruik ons die woord ________ wanneer ons die woord "vra" sien.
Vroom! Is n voorbeeld van _________
Die woord _______ dui n vergelyking aan.
Die afkorting "Mnr." staan vir ________
Die afkorting vir die woord asseblief is ______
n Sin wat eindig met n ? noem ons n ________
n Sin wat eindig met n punt, noem ons n ________
Punt, komma, hakies, dubbelpunt is almal voorbeelde van
Ons verbind twee sinne met n ________
Die voegwoord "daarom" is groep ________
Die voegwoord "omdat" is groep ________
Die voegwoord "maar" is groep _______
Die verkleining vir die woord hond is _________
Die woorde "om te" dui die ___________ aan.
Wat is die teenoorgestelde van voordele?
Die teenoorgestelde van letterlik is __________
Kies die korrekte spelling (interessant/interresant)

BLOKKIESRAAISEL Crossword

BLOKKIESRAAISEL Crossword
Type
Crossword
Description

Sy gunsteling kleur is pers.
Sy sal met liefde eerder weights in die gym rondgooi as rond hardloop.
Hy het B-span gespeel vir die rugby toe hy o/14 was.
Sy hou van pickles.
Sy hou van glimlag en lag.
Hy is ‘n DJ en n musiek vervaardiger.
Hy hou baie van griekse mitologie.
Hy is ‘n Arsenal ondersteuner.
Sy het ‘n fiksheid besigheid met iemand in die Studente Raad.
Hy het ‘n obsessie met Christiano Ronaldo.
Sy haat “horror movies”
Sy grootste vrees is hoogtes.
Sarkasme is haar derde taal.
Sy is allergies vir katte, alhoewel sy baie van hulle hou.
Sy het twee rotte as troeteldiere.
Sy het in dieselfde koor gesing vir 7 jaar.
Sy is deel van ‘n koninklike familie.
Hy deel sy verjaarsdag met iemand in die Studente Raad.
Hy is dieselfde gewig as wat hy in graad-4 was.
Hy speel gholf vir ‘n klub.
Sy hou nie van piesangs nie.
Hy het al aspris aan ‘n elektriese heining gevat.
Sy kan ‘n “share box” alleen klaarmaak.
Sy is verslaaf aan “ASMR”
Hy kom van Middelburg af.
Sy is deel van ‘n tweeling.

“ gr sk br kr fr gl pl klanke Crossword

Type
Crossword
Description

Ons seil in 'n skip / vliegtuig ?
Jannie ___________die bal vir Sipho.
Ek speel met my bal op die ___________.
Mamma se ek het ____________ oe.
Op die _____________ is 'n vark, hoender en 'n koei.
Ek lyk _____________ in my pienk rokkie.
Oupa ____________ as hy kwaad is.
Draai die ___________ toe as jy klaar water gedrink het.
Sit die _________ in die kas asseblief.
Mamma stop haar kar op sy ___________.

SDP stage 1, Unit 2 Bingo Cards

SDP stage 1, Unit 2 Bingo Cards
Type
Bingo Cards
Description

V
C
S
1 S
Vocales abiertas
Vocales cerradas
I M F
Acento
VCV
CVCV
Articulos
(g) = gu antes de e, i
g = (g) antes de a, o, u, y C
c = (k) antes de a, o, u, c,
c = (s) antes de e, i
g = (j) antes de e, i
h antes de orr, orm, erm
h antes de ie, ue, ua . . .
verbos con h
cvccv
frase
oracion
diptongo
digrafo

    Customize    

LV Gr. 6 Hersiening Crossword

LV Gr. 6 Hersiening Crossword
Type
Crossword
Description

Die algemene gesondheid van diere
Menswees word deur medemenslikheid bepaal
Iemand wat sonder vergoeding bereid is om in gemeenskap te werk
Die onlangse plaaslike verkiesings was `n voorbeeld hiervan
As mense wat gestry het weer vrede maak
gemeenskaplike simbole van n nasie
Die sentrale ontwerp van ons vlag
16 Desember
1 Mei
9 Augustus
24 September
Of `n persoon manlik of vroulik is
Diskriminerende gedrag teenoor mense gegrond op hulle geslag
As blasies vorm moenie hulle oopbreek nie

Activity #2 Crossword

Activity #2  Crossword
Type
Crossword
Description

distance in km if speed = 40 km/h, time = 3 hours
speed in km/h if distance = 540 km, time = 6 hours.
speed in km/h if distance = 144 km, time = 3 hours.
distance in km if speed = 18 km/h, time = 2 hours.
distance in m if speed = 18 m/s, time = 17 s.
time in seconds if distance = 108 cm, speed = 9 cm/s.
Force in N if mass = 1 kg, acceleration = 60 m/s²
Force in N if mass = 75 kg, acceleration = 9.8 m/s².
Force in N if mass = 45 kg, acceleration = 9.8 m/s²
Force in N if mass = 75 kg, acceleration = 1.6 m/s²
Force in N if mass = 100 kg, acceleration = 9.8 m/s²
Mass in kg if force = 500 N, acceleration = 9.8 m/s²
Mass in kg if force = 490 N, acceleration = 9.8 m/s².
Speed in km/h if distance = 142 km, time = 2hours.
Speed in km/h if distance = 950 m, time = 5 minutes.