Type
Word Search
Description

Танзания
Нигерия
Етиопия
Судан
Кения
Египет
Алжир
Мароко
Либия
Ангола

Открийте десетте държави. Оцетете ги на картата Word Search

Type
Word Search
Description

Кения
Ангола
Судан
Чад
Конго
Египет
Етиопия
Нигерия
Мароко
Либия

Бараа материалын бүртгэл Crossword

Type
Crossword
Description

Тоо хэмжээн дээр тулгуурлан бэлтгэл ажиллагааны зардал бүртгэдэг аргыг юу гэдэг вэ? Биетхэмжигдэхүүн
Үнийн дүн дээр тулгуурлан бэлтгэл ажиллагааны зардал тооцдог аргыг юу гэдэг вэ? Үнийндүн
............. гэдэг нь хөрөнгийг худалдаж авах болон олж бэлтгэхтэй холбоотой гарсан бүх зардлыг нийлбэр дүнгээр бүртгэлд тусгана. Өртгийнзарчим
Худалдан авсан хараахан хүлээн аваагүй барааг юу гэдэг вэ? Замдяваабараа
Барааны өмчлөх эрхийг тодорхойлохдоо ямар нөхцөлөөр авбал худалдан авагч хариуцах вэ? Фобачаалах
Барааны өмчлөх эрхийг тодорхойлохдоо ямар нөхцөлөөр авбал борлуулагч хариуцах вэ? Фобхүргэх
................ гэдэг нь бараа материал худалдан авах, худалдах ажил гүйлгээтэй холбоотой хөдөлгөөнийг цаг тухай бүрд нь тасралтгүй бүртгэнэ. Байнгынсистем
................... гэдэг нь бараа материалын худалдан авалтыг тухай бүрд нь бүртгэдэг боловч борлуулсан бүтээгдэхүүнийг тайлант хугацааны эцэст бүртгэнэ. Цагхугацаанысистем
Цэвэр худалдан авалт=Нийт худалдан авалт+..........-Худалдан авалтын буцаалт-Худалдан авалтын хөнгөлөлт Тээврийнзардал
.............=Борлуулалт-Борлуулалтын хөнгөлөлт-Борлуулалтын буцаалт Цэвэрборлуулалт
Цаг хугацааны системийн журнал бичилтийн үед хамгийн сүүлд юуг бичдэг вэ? Тохиргообичилт
Бараа материалын байнгын системийн үед ...............-ыг бэлтгэдэг. Барааматериалынкарт
........... гэдэг бол байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа бүх төрлийн бараа материал эд зүйлс юм. Нөөц
Бараа материалыг бүртгэх хэдэн систем байдаг вэ? Хоёр
Ямар аргын үед өртгийг тооцохдоо борлуулахад бэлэн байгаа бараа материалын өртгийн дүнг тоо хэмжээнд хувааж тодорхойлдог вэ? Дундажөртөг
Ямар аргыг цөөн тооны, өртөг өндөр, хоорондоо ялгаатай бараа материалын зарцуулалтын өртгийг тодорхойлход ашигладаг вэ? Тусгайтэмдэглэгээ
Худалдан борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй хөрөнгө. Барааматериал
Ямар хүн үгэнд ордоггүй вэ? Дүлий
Нэг айлын гурван эрэгтэй хүүхэд бүр нэг эгчтэй бол энэ айл хэдэн хүүхэдтэй вэ? Дөрөв
Алжир аль тивд оршдог вэ? Африк

Открий 10 страни от Европийския съюз Word Search

Type
Word Search
Description

България
Германия
Гърция
Испания
Италия
Португалия
Румъния
Унгария
Франция
Чехия

Рождество Bingo Cards

Type
Bingo Cards
Description

дары
мудрецы
Иисус
Мария
Иосиф
Ирод
Гавриил
Египет
Назарет
Вифлеем
ангел
золото
ладан
смирна
звезда
Август
перепись
пастухи
хор ангелов
Галилея
ясли
хлев
первенец
сын

    Customize