Pictúír a chíonn tú I do cheann glaotar (5)________ air seo.
Íomhá
Braitheann tú iad seo go minic – (10)
Mothúcháin
Tá an mothúcháin (3) ____ le feiscint sa dán an Teilifís
Grá
Tá an dán scríobhte do a (5) __________.
iníon
Scríobh Gabriel ___________ an dán
Rosenstock
D’éirígh siad ag a (4)________ a
cúig
Cad nár bhac leis an file déanamh (8) ________________.
gléasadh
Cén slí a stánadar ar an scáileáin (2,7)
le hiontas
Cad a chonaic sí ar an teilifís _________________
sioráf
Cad a chonaic sí tríd an sneachta __________________ artach
ulchabhán
Cad é téama an dán (3)
Grá
Cad a bhí an ulcabhán ag déanamh (2, 9)
ag faoileáil
Bhí an seomra (8)
préachta
Cad a chuaigh siad síos
staighre
Bhí sé fós dubh (6) amuigh
dorcha