Type
Word Search
Description

onderwyser
biblioteek
leerder
woordeboek
skoolprojek
musiek
kleedkamer
saal
skêr
skerpmaker
sakrekenaar
potloodsakkie
liniaal
leer
kuns
pouse
sportveld
kosblik
kleurpotlode
inkleurkryte
huiswerkboek
gom
palpuntpen
natuurwetenskap

By die skool Word Search

Type
Word Search
Description

werkboek
papier
verfkwas
verf
deur
venster
asdrom
glimpen
kleeflint
skoolklok
viltpen
woordeboek
stoel
tafel
sakrekenaar
rekenaar
klipbord
aardbol
kramdrukker
kryte
skerpmaker
skoolsak
kosblik
pen
gom
pennesakkie

Schulsachen Crossword

Type
Crossword
Description

uitveer Radiergummi
pen Kuli
potlood Bleistift
liniaal Lineal
sker Schere
skrif Heft
boek Buch
gom Klebstoff
pennesakkie Mappchen
skooltas Schultasse

Die kruppel engel Hoofstuk 7 Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

Wat was vir Tina die hoogtepunt die middag toe hulle dorp toe mag gaan? biblioteek
Kies die korrekte antwoord. Tina kon nie 'n boek uitneem nie omdat sy op die (dorp / plaas) woon. plaas
Juffrou Dale verduidelik dat sy in die ____________ op die dorp woon. koshuis
Hoeveel rand het juffrou Dale daardie middag vir Tina geleen wat Tina moes terugbetaal? dertig
Hoeveel sakgeld kry Tina 'n week? vyfrand
Loisie en Lindiwe het eerder na die ______________ op die gegaan as die biblioteek. winkeltjies
Juffrou Dale ____________ Tina op haar kuns en Afrikaanse gedig. komplimenteer
Elke kind het in die EBW-klas 'n _____________ gekry om te vermeerder en moes na twee weke verslag doen op wat hulle gedoen het of die geld teruggee. vyfrandmuntstuk
Vul die ontbekende woorde in. Op 'n middag kyk Tina na 'n kinderprogram oor geldsake. Die tiener was ____________ as Japie. Jakob
Hy lyk nie so _______________ so wat sy hom onthou nie. sleg
Die ______________ is sagter. littekens
Sy vel lyk _____________ . gesond
Die oor is ____________ genoeg om sy gesig interessant te maak. oneweredig
Hy praat, eienaardig, maar nie __________________ nie. onverstaanbaar
Sy boodskap is dat _________________ die sleutel tot finasiele sukses is. samewerking
Wat het Tina by Oumies leer maak? yskaskoekies
Tina en haar vriendinne kon hulle geld saamsit en die koekies maak en daarna die ________________ deel. wins
Die koekies het hulle in ___________-hulle se kombuis gemaak. Hanmarie
Die meisies hoef nie vir Hanmarie se ma ______________ vir die yskas te betaal nie. huur
Wat noem Tina-hulle die koekies? tjokbrokke
Die koekies het in die eerste __________ minute uitverkoop. vyf
Die koekies was 'n groot _____________. sukses
Waar wag Stefaans Marais daardie middag om Tina huis toe te vat? Voor die... koshuis
Waaroor was Simpiwe en Phakama onseker en dit het bygevoeg dat hulle nie na die dorpskool wou gaan en klaar maak met skool nie? vervoer
Wat besluit Tina om daardie naweek huis toe te vat. wasgoed
Wat het Stafaans vir hulle gekoop toe hy by die kafee stop. slaptjips

skryfbehoeftes Crossword

Type
Crossword
Description

notaboek notaboek
pen pen
potlood potlood
vetkryte vetkryte
liniaal liniaal
uitveer uitveer
skerpmaker skerpmaker
Gom Gom
sker sker
skyfspeld skyfspeld

Leereenheid 2 Crossword

Type
Crossword
Description

___________ assessering is waar leerders vergelyk word met wat normaal is vir daardie ouderdom, graad of klas Normverwysde
__________ assessering is waar ‘n leerder ‘n spesifieke persentasie in ‘n toets moet behaal. kriteriumverwysde
Die assessering ________ leer meet verbetering en help leerders om te weet wat om te verbeter. vir
By assessering vir leer is die onderwyser ‘n Fasiliteerder
By assessering as leer sal die onderwyser ___ assessering en –refleksie aanmoedig. Self
Selfondersoek, geannoteerde tekeninge, konsep kartering, kontrolelyste, wedersydse onderrig is vorm deel van ____________ strategieë Metakognitiewe
‘n Voorbeeld van normverwyde assesering is wanneer ‘n hardlooper in ‘n bepaalde ____ klaargemaak het. Plek
‘n Voorbeeld van kriteriumverwysde assessering is wanneer ‘n hardlooper in ‘n bepaalde _____ klaar gemaak het Tyd
Leerders met mekaar vergelyk word en kan lei tot die persepsie dat iemand met slegte punte “dom” is. Assessering ____ leer. Van
By assessering van leer is die onderwyser ______? Beoordeelaar

Verskillende beroepe Crossword

Type
Crossword
Description

Iemand wat jou in 'n restaurant bedien. kelner
Wie hou ons veilig? polisie
Wie leer by die skool? kinders
Wie leer ons by die skool? onderwyser
Wie hou ons tande mooi? tantarts
Wie bestuur 'n bus? busbestuurder
Waar kry ons, ons pos? poskantoor
Wie sing op CD's? sanger
Wie maak vure dood? brandweer
Wie bestuur 'n trok? trokbestuurder
Wie maak die kos in 'n hotel of restaurant? sjef
Wie kyk na siek mense en help dokters? verpleegster
Na wie toe gaan jy as jy siek is? dokter

Terug skool toe! Crossword

Type
Crossword
Description

Ons kleur in met 'n potlood
Ons ry huis toe in 'n groot ... bus
Ek onderstreep met 'n ... liniaal
Ons teken prentjies op 'n stuk ... papier
Ons gebruik ... om ons notas in ons boek te plak. gom
Ek wil graag langs my ... sit. maatjie
As ek iets verkeerd skryf, gebruik ek 'n ... om dit reg te maak. uitveër
Ek sit al my boeke in my ... skooltas
Ek sny die papier met 'n ... skêr
Ons skryf al ons huswerk in 'n ... dagboek
Mnr. von Berg is die ... van die skool. hoof
Ons speel op Bobart gedurende ... pouse
Ons hou ons toebroedjies in 'n ... kosblik
Mnr. Stephenson is die langste... in die skool. onderwyser
Ons skryf met 'n ... pen
'n ... 'n dag hou die dokter weg. appel
Ons kry 'n ... by die biblioteek. boek
Woodridge is die beste ...! skool
Die ... lui aan die einde van die skooldag. bel
My gunsteling vak is ... Afrikaans

Lien se lankstaanskoene Crossword

Type
Crossword
Description

Naam van Lien se skool Jakaranda
Lien se beste maat Wouter
Rede waarom Pa in die tronk is. bedrog
Pa se beroep. Prokureur
Lien doen die volgende werk uit desperaatheid ___. Bedel
Lien wil van haar probleme ontvlug deur na skool te ___. reis
Ma ontvlug deur te ___. drink
Braam ontvlug deur by ___ se huis te kuier. Deon
Tibbey se hoek word ___ - corner genoem. Entertainment
Roos se dogter werk by die ___. agency
Die deel van Tibbey se liggaam wat vergruis is. bene
Die rol wat Lien in die skoolopvoering speel. Maria
Millennium Creation is 'n ___. haarsalon
Malie se tuin is 'n ___ teetuin
Na wie se musiek luister Lien? Gee net die naam. Norah
Ons weet aan die einde ___ Lien haar ouers, want sy besoek hulle. vergewe
Wie het Lien in die straat gesien? Gee sy bynaam. Kuifie
Wat het Lien op haar kop gedra om haar te vermom? pruik
Wat bou Hein vir Tibbey? 'n Tipe r___. rolstoel
Wat studeer Lien na skool? drama

BLOKKIESRAAISEL Crossword

Type
Crossword
Description

Die tiende maand van die jaar oktober
Die vierde maand van die jaar april
Die persoon wat tande regmaak tandarts
Die dag na Saterdag Sondag
Die seisoen wanneer ons swem somer
Die seisoen na winter lente
Die persoon wat 'n gedig skryf digter
Die persoon wat ander lande besoek toeris
Jy eet dit saam met koffie/tee beskuit
Die eerste ete van die dag ontbyt
Die laaste ete van die dag aandete
Die maaltyd in die middel van die dag middagete
Een woord vir "in die aand" saans
Die persoon wat die skool bestuur skoolhoof
Die meervoud van "kind" kinders
Die verkleinwoord van "kind" kindjie
Die meervoud van "speelding" speelgoed
Ek eet met 'n mes en 'n __________ vurk
Baie moeg is ______________ doodmoeg
Baie duur is _______________ peperduur
Die antoniem vir "vinnig" stadig
Die antoniem vir "baie" min
Die persoon wat jou onderrig onderwyser
Goed, beter , die _________________ beste
Die vroulike vorm van "buurman" buurvrou
Die mervoud van "buurman" bure
Mens gaan eers na die _______________ en dan na die hoëskool laerskool

Raaisel Crossword

Type
Crossword
Description

In watter straat is die hek van die skool? Selbournelaan
Wie se klas is K22? Esterhuysen
Wat is die skool se bousteen? Geloof
Wanneer ek my mede Woeries en onderwysers goed hanteer het ek...? Respek
Wat is in die middel van die skoolwapen? Bybel
Watter span in die skool is rooi? Asterix
Die ou skoolbussie is n'...? Tatta
Ek is grys en is gewoonlik deur die blare. Wie is ek? Maximus beeld
Watse tipe vlerke is in die skoolwapen? Arendsvlerke
Wat word die meeste by die snoepie gekoop? Coke
Wat onderteken jy in jou huiswerkboekie aan die begin van die jaar? Erekode
In watter vorm is die skool se hoofgebou? Vliegtuig
Naam van die naaste eetplek aan die skool? Rebels
Mense gebruik my as sit plek. ek word meeste gebruik in pouse en by n sportbyeenkoms wat is ek Pawiljoen
Geloof, lojaliteit, respek, integriteit en uitnemendheid is die skool se...? Waardes
Ek is baie duur maar leerders koop my steeds, wat is ek Lockers
Ek staan om elke hoek en draai op die skoolterein met die wapen op my bors, wat is ek? Asblik
Ek is groen en ek is klein.Bakstene omring my, wat is ek? Astro
Ek is volpunte in 'n toets en is op die skoolterein, wat is ek? tien uit tien
Ek versprei inligting, ek sien jou elke dag. Wie is ek? Kennisgewingbord
Ek is gebruik in die geskiedenis van die skool en is agter in die K-klasse gelee. Wat is ek? Deur
Hoe oud is die skool die jaar? een en sestig