Type
Word Search
Description

Aanbidden
Abraham
bijbel
boodschap
Jehovah
Jezus
mediteren
Nieuwewereldvertaling
Vader
vergadering
vertouwen
waarheid
Zegenen

Bible Characters Word Search

Type
Word Search
Description

Abigail
Abraham
Adam
Benjamin
David
Esther
Eve
Isaiah
Jacob
Jehovah
Jesus
Jonah
Joseph
Noah
Paul
Peter
Ruth
Samuel

Bible Characters Word Search

Type
Word Search
Description

JONAH
ABRAHAM
ADAM
DAVID
DINAH
EVE
GOLIATH
ISAAC
JEHOVAH
JESUS
JONATHAN
JOSEPH
MARY
MOSES
NOAH
REBEKAH
SAMUEL
SARAH

Chapter 1 World History Word Search

Type
Word Search
Description

Polytheism
Constantine
Abrahamic
Ten Commandments
Theodosius
Patrick
Edict of Milan
Diocletian
Saul of Tarsus
Judaism
Nestorians
Arius
Barbarians
Constantinople
Augustine
Nero
monotheism
Creation Mandate
Davidic
Mosaic
Messiah
table of nations
civilization
Christ
culture
divine sovereignty
jehovah

Names of God Word Search

Type
Word Search
Description

God is always there
God is our Good shepherd
God is our righteousness
God is our healer
God is our Peace
God is our Battle Fighter
God is our Provider
Jehovah Rohi
Jehovah Shammah
Jehovah Tsidkenu
Jehovah Rophe
Jehovah Shalom
Jehovah Nissi
Jehovah Jireh

Names of God Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

Elohim Sovereign Mighty creator
Adonai Lord and Master
Jehovah unchangeable, Intimate God
Jehovah Jireh the Lord my provider
Jehovah Nissi the Lord my banner of victory
Jehovah Rapha the Lord my healer
Jehovah Shalom the Lord my peace
Jehovah Rohi the Lord my shepherd
Jehovah Tsebaoth the Lord of hosts
Jehovah Shammah the Lord is ever present
Jehovah Mekaddesh the Lord my Sanctifier
Jehovah Tsidkenu the Lord my righteousness
El Elyon God most high

Šventosios Velykos Crossword

Type
Crossword
Description

Kaip vadinasi paskutinis sekmadienis prieš Velykas, kuris primena Jėzaus įžengimą į Jeruzalę? Verbų
Kaip vadinasi vakarienė, kurios metu Jėzus įsteigė Šventąsias Mišias? Paskutinė
Koks vardas apaštalo, kuris išdavė Jėzų už 30 sidabrinių? Judas
Kaip vadinamas 40 dienų susikaupimo laikotarpis prieš Šventas Velykas? Gavėnia
Kuo vardu mokinys, kurį Jėzus mylėjau labiausiai ir jis vienintelis nemirė kankinio mirtimi? Jonas
Kuo vardu apaštalas, kuris dar gaidžiui nepragydus Jėzaus išsižadėjo tris kartus? Petras
Kuo vardu žmogus, kuris padėjo Jėzui nešti kryžių? Simonas
Kuo vardu moteris nušluosčiusi Jėzui veidą kryžiaus kelyje? Veronika
Miestas, kuriame Jėzus kentėjo, mirė ir prisikėlė? Jeruzalė
Kuo vardu slaptas Jėzaus mokinys, kuris palaidojo Jėzų sau paruoštame kape? Juozapas
Kaip vadinasi vieta, sodas, kuriame Jėzus meldėsi prieš pat suėmimą? Alyvų
Ant kokio kalno Jėzus buvo nukryžiuotas? Golgota
Kuo vardu žmogus, kuris viešai nusiplovė rankas ir atidavė Jėzų miniai nukryžiuoti? Pilotas
Kuo vardu nusikaltėlis, kuris buvo paleistas žydų Velykų proga? Barabas
Koks yra krikščionybės, Jėzaus atpirkimo simbolis? kryžius
Koks užrašas (sutrumpintas) buvo virš Jėzaus galvos? INRI
Veiksmas, kuriuo buvo išduotas Jėzus? Pabučiavimas
Kas pirmieji(-os) pamato tuščią kapą? Moterys
Iš kokio augalo buvo pagamintas Jėzaus vainikas? (vardininko linksnis dgs.) Erškėčiai
Kaip vadinasi Jėzaus prisikėlimo šventė? Velykos
Kuo vardu žmogus, kuris išjuokia Jėzų ir reikalauja stebuklo? Erodas
Kas visą laiką sekė Jėzų ir buvo su juo kančios agonijoje ant kryžiaus? Motina
Kelintą dieną Jėzus prisikėlė? Trečią
Kokią savaitė dieną Jėzus mirė ant kryžiaus? (vns. Vard. links) Penktadienis
Kas praneša žinią moterims apie prisikėlusį Jėzų? Angelas

Old Testament People Crossword

Type
Crossword
Description

Married Rebekah Isaac
Esau is his twin Jacob
Beautiful widow Judith
Brothers sold him to salves Joseph
Helped and found Israel's King Samuel
Very rich man with 10 kids, lots of animals, and servents Job
Bother of Moses; first priest of Isreal Aaron
Had a vision of God Isaiah
Name was originally Abram Abraham
Abraham's wife Sarah
Wife of Isaac Rebekah
Name means "salvation" Joshua
Killed Gilliath David
Had 700 wives and 300 concubines Solomon
Married a prostitute Hosea
Pre told the distruction of the temple Ezekiel
Spent 3 days and nights in a fish Jonah
Name means "exalted of jehovah" Jeremiah
Died giving birth to her son Benjamin Rachel
Led Isrealites out of Egypt and across the red sea Moses
Spent 10 years in Moab Ruth

Abraham's Greatest Sacrifice Word Search

Type
Word Search
Description

Abraham
Altar
Blessing
Burnt Offering
Command
Death
Faithful
Father
Fire
God
Isaac
Jehovah
Knife
Life
Love
Obedience
Provision
Ram
Sacrifice
Son
Substitute
Trust
Valuable
Wood

World Religions Crossword

Type
Crossword
Description

Founder of Christianity Jesus
Founder of Buddhism Siddhartha Gautama
Founder of Islam Muhammad
Led Jews out of Egypt in the Exodus Moses
Founder of Judaism Abraham
Islamic name for god Allah
Many forms of one god; only polytheistic religion Hinduism
Ten commandments are the moral and religious code Judaism
Q'uran/ Koran Islam
one Islamic holy city Mecca
New Testament Christianity
Four Noble Truths and Eightfold Path Buddhism
Holy Book for Christians Bible
Spread Buddhism to Asia Asoka
Knowledge that all thoughts and actions result in future consequences Karma
another word for pilgrimage;____ to mecca hajj
Belief there is no supernatural Atheism
Worship of nature spirits Animism
Does not worship any god Non-theistic
Belief in one god Monotheism
Belief in more than one god Polytheism
Life and teachings of Jesus New Testament
Another name for Old Testament Torah
Judaism god Yahweh
Holy book of Hinduism Vedas
Rebirth based upon karma Reincarnation
Where Islam originated Middle East
Where HInduism originated and is found now India
Where Judaism is found now Israel
Another name for Judaism god Jehovah
Another holy city of Islam Medina

Hebrew Names for God Word Search

Type
Word Search
Description

El Elyon
Jehovah Or
Jehovah Maginennu
Jehovah El Emeth
Jehovah Shammah
Jehovah Rohi
Jehovah Nissi
Jehovah Sabaoth
Jehavah Rophe
El Roi
Jehovah Jireh
Adonai
El Shaddai
Yahweh
Jehovah
Elohim