Type
Word Scramble
Description

ci
ceffyl
pysgodyn
aderyn
cath
buwch
mochyn
dafad
llew
cwningen

WELSH ANIMALS Word Search

Type
Word Search
Description

TEIGAR
CEFFYL
DRAIG
LLYGODEN
ARTH
LLEW
DRAENOG
CWNINGEN
MWNCI
DAFAD
CATH
CI
MOCHYN
BUWCH

Anifeiliaid anwes Word Search

Type
Word Search
Description

Pry copyn
Madfall
Neidr
Ceffyl
Pysgod trofannol
Pysgodyn aur
Parot
Aderyn
Bydji
Crwban
Llygoden
Mochyn cwta
Bochdew
Mochyn gini
Cwningen
Cath
Ci

Anifeiliaid antes Word Search

Type
Word Search
Description

pry copyn
madfall
neidr
ceffyl
pysgod trofannol
pysgodyn aur
parot
aderyn
bydji
crwban
llygoden
bochdew
mochyn gini
cwningen
Cath
ci

Anifeiliaid Anwes Word Search

Type
Word Search
Description

parot
pry copyn
madfall
neidr
ceffyl
pysgod trofannol
pysgodyn aur
aderyn
bydji
crwban
llygoden
bochdew
mochyn gini
cwningen
cath
ci

Croesair Anifeiliaid Crossword

Type
Crossword
Description

Mae gen i trwyn hir, clustiau hir ac rydw i yn llwyd. Eliffant
Mae gen i patrwm du, oren, du, oren ar fy nghroen i gyd. Teigr
Rydw i yn hoffi rolio mewn mwd ac rydw i yn drewi. Mochyn
Rydw i'n hoffi mynd am dro a chwarae gyda tegannau meddal. ci
Rydw i'n byw mewn cawell ac rydw i yn hopian. Cwningen
Rydw i yn frown gyda cynffon hir ac rydw i yn swingio trwy'r coed. Mwnci
Mae gen i adenydd a ply. Aderyn
Rydw i yn fach ac yn byw mewn bowlen. Pysgodyn Aur
Does gen i ddim coesau ond mae gen i croen oer ac esmwyth. Neidr
Rydw i yn wyn ac yn hoffi bwyta glaswellt. Dafad
Rydw i yn dal ac mae gen i croen melyn gyda spotiau brown. Jiraff

Anifeiliaid Word Search

Type
Word Search
Description

prycopyn
madfall
neidr
ceffyl
pysgodtrofannol
pysgodynaur
parot
aderyn
bydji
crwban
llygoden
bochdew
mochyngini
cwningen
cath
ci

Anifeiliaid y Sw Word Search

Type
Word Search
Description

pysgodyn trofannol
pry copyn
teigr
pengwin
panda
neidr
mwnci
morlo
llewpart
llew
jiraff
gorila
eliffant
crocodeil
cangarw
camel
arth wen
arth

Anifeiliaid anwes Word Search

Type
Word Search
Description

Aderyn
Bochdew
Bydji
Cath
Ceffyl
Ci
Crwban
Cwiningen
Llygodyn
Madfall
Mochyn cwta
Mochyn gini
Neidr
Parot
Pry copyn
Pysgod trofannol
Pysgodyn aur

ANIFEILIAID Y FFERM Word Search

Type
Word Search
Description

PORCELL
MOCHYN
HWCH
CYW
IAR
CEILIOG
TARW
LLO
BUWCH
MAHAREN
DAFAD
OEN

Anifeiliaid Word Search

Type
Word Search
Description

dafad
iar
robin
hwyaden
buwch
morfil
cranc
aderyn
dolffin
siarc
jiraff
gorila
eliffant
llew
pengwin
arth
neidr
crocodeil
carw
cangarw
mochyn
teigr
camel
mwnci