Type
Word Search
Description

Atgyfodiad
Beibl
bun croes boeth
Bunny y Pasg
Croeshoeliad
Cwningen
Fasged
Melysion
Pasg
Siocled
Wyau
Ŵy Pasg

Pasg Word Search

Type
Word Search
Description

gwyrth
atgyfodiad
dydd gwener y groglith
y groes
angel
traddodiad
dydd sul
gwyliau
dathliad
ebrill
cwningen
iesu
siocled
wyau
pasg

Y Pasg Word Search

Type
Word Search
Description

disgyblion
jiwdas
jeriwsalem
dathlu
coron draen
dail palmwydd
asyn
sul y pasg
gwener y groglith
atgyfodiad
Yswperolaf
Mair
Iesu
croeshoelio

Spring Break Word Search

Type
Word Search
Description

Baskets
Candy
Chicks
Chocolate
Easter
Easter Bunny
Easter Egg Hunt
Easter Monday
Eggs
Family
First Day of Spring
Flowers
Four Leaf Clover
Good Friday
Green
Holiday
Hot Cross Buns
Leprechaun
Parade
Pot of Gold
Reading
Report Cards
Shamrock
St. Patrick’s Day

Egg-cellent Easter Wordsearch

Type
Word Search
Description

dye
simnel cake
parade
spring
hop
egg hunt
rabbit
nest
egg rolling
hard-boiled
colours
sunday
hot cross buns
festival
eggs
easter morning
easter
decorate
chocolate
chick
bunny
bonnet
basket

Y Tywydd Word Search

Type
Word Search
Description

bwrwcesair
neithiwr
mae hin
roedd hin
wyntog
bydd hin
heno
yfory
heddiw
ddoe
boeth
braf
bwrw eira
bwrw glaw
stormus
heulog
gymylog
niwlog

amser hamdden/ leisure time Crossword

Type
Crossword
Description

tv teledu
what beth
boring diflas
gorau best
someone rhywun
ffrind friend
Easter Pasg
cael have
hobby hobi
penwythnos weekend
nofio swim
wy egg
Ebrill April
amser time
go mynd
favourite hoff
raglen program
darllen read
ffilmiau films
gwych great
sbwriel rubbish
enjoy mwynhau
pam why
chwarae play
pwy who
how sut
ble where
hate casau

Y Môr Word Search

Type
Word Search
Description

Enfawr
Pysgod
Tonnau
Gwylan
Cychod
Melyn
Boeth
Hwyl
Haul
Tywod
Gwymon
Cregynmor
Dwr

Y Gwanwyn Word Search

Type
Word Search
Description

broga
tyfu
blagur
briallu
cennin-pedr
eirlysiau
nyth
wy
cennin
cyw
cwningen
oen

The Tale of Peter Rabbit Word Search

Type
Word Search
Description

baker
basket
beans
bread
bunny
buns
buttons
can
carrot
cat
door
garden
gate
jacket
net
peter
pie
plants
rake
shed
shoes
sick
tree
water

Y Beibl Crossword

Type
Crossword
Description

Pa destament sydd wedi ei ysgrifennu cyn cyfnod iesu? Testament Newydd
Pa reolau sy'n hanfodol i Gristnogion eu dilyn? Deg Gorchymyn
Efengyl Mathew, Marc, Ioan a phwy gaiff ei gynnwys yn y 4 Efengyl? Luc
Pwy gafodd effaith mawr ar Gristnogaeth, heblaw am Dduw a Iesu? Job
Cred rhai Cristnogion mae gair pwy yw'r Beibl? Duw
Beth mae pobl anghrefyddol yn gredu yw'r Beibl? Ffuglen
Beth yw'r enw ar Gristnogion sy'n credu'n y Beibl air am air? Llythrenolwyr
Pwy nad oedd awduron yr Hen Destament yn ei adnabod? Iesu
Os mae gair Duw yw'r Beibl mae ganddo... Awdurdod
Os mae gair Duw yw'r Beibl, pa effaith mae Cristnogion yn honni fod Duw wedi ei gael ar y Beibl? Ysbrydoliaeth
Sut mae'r Beibl yn arbennig ac unigryw ? Gair Duw
Beth gelwir y weithred o Dduw'n gwneud ei hun yn hysbys i ddyn trwy'r Beibl? datguddiad
Mae'r Beibl yn dangos i Gristnogion sut hoffai Duw iddynt... Fyw