Type
Word Search
Description

Lank
horisontaal
gebroke
dun
vertikaal
kort
gekurf
dik
Zig Zag
lyn
kolletjies
Diagonaal

Antonieme Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

groot klein
dik dun
oud nuut
vuil skoon
warm koud
vet maer
droog nat
hoog laag
breed smal
op af
maklik moeilik
lank kort
bo onder
waar onwaar
seun meisie

Teenoorgesteldes Word Search

Type
Word Search
Description

toe
oop
vuil
skoon
af
op
seun
meisie
oud
jonk
droog
nat
dun
dik
stadig
vinnig
hoog
laag
leeg
vol
donker
lig
baie
min
klein
groot
kort
lank
warm
koud

Teenoorgesteldes Crossword

Type
Crossword
Description

Vinnig Stadig
Onwaar Waar
Soet Suur
Leef Sterf
Gaar Rou
Laaste Eerste
Nugter Dronk
Lomp Rats
Skuldig Onskuldig
Gelukkig Ongelukkig
Begin Eindig
Binne Buite
Broer Suster
Dik Dun
Fyn Grof
Siek Gesond
Iets Niks
Klein Groot
Sleg Goed
Huil Lag
Lank Kort

Afrikaans Crossword

Type
Crossword
Description

Ons is ___ , die mense buite. Binne
Hy het ___ geld, sy het min baie
Ek is groot, die baba is ___ . klein
My pen is êrens; ek kry dit ___ nie. nêrens
praat mooi, moenie ___ praat nie. lelik
Myne is verkeerd, syne is ___. reg
Ek is ___ , sy is onseker. seker
Die boek is ___; die koerant is toe oop
As jy nie ___ nie, dan verloor jy. wen
Die boek is dik, die kkoerant is ___. dun
Die vrou is jonk; die man is ___. oud
Het jy dit ooit gesien? Nee, nog ___ nie. nooit
Haar rok is ___; myne is lank kort
Die meisies lyk ___; die seuns lyk anders. eerders
Ek draf in die ___ en werk in die aand. oggend
Gaan dit ___ of slegter? beter
Ek gooi ___; hy gooi mis. raak
Hy voel ___; sy voel sleg. goed

HOLES Word Search

Type
Word Search
Description

magnet
armpit
curses
zig zag
digestion
shovels
canteen
sunflower seeds
warden
mr sir
madem zeroni
rattle snake venom
campground
zero
yellow spotted lizard
xray
school house
caveman
clide livingstin
camp green lake

HOLES Word Search

Type
Word Search
Description

stolen shoes
pig stealing
desert
yellow spotted lizard
rattlesnake
Pendanski
Caveman
digging
Camp Green Lake
spiced peaches
onions
Kissing Kate
Mary Lou
Warden
water
X-ray
shovel
dirt
hot
Mr Sir
Stanley
Zig Zag
Zero

Antonieme Crossword

Type
Crossword
Description

onderlyf bolyf
dun dik
vrede oorlog
stomp skerp
ophou aanhou
buite binne
moeilik maklik
rou gaar
fluks lui
voor agter
vlak diep
bo onder
dom slim
klaas baas

Sewing Terms Part 2 Word Search

Type
Word Search
Description

cutting line
notches
grain line
press
thread tension
pin cushion
rotary cutters
stitches
lint
thimble
pinking shears
seam ripper
seam gauge
bobbin case
needle stitch plate
shears
handwheel
directional stitching
back stitching
draw string
elastic
ballpoint needle
hem
clean finish
pinking
zig-zagging
pocket
pins
casing
serging

Persoonlike eienskappe Word Search

Type
Word Search
Description

buierig
sensitief
respekvol
hulpvaardig
sterk
eerlik
entoesiasties
geduldig
vriendelik
vet
maer
verantwoordelik
lui
fluks
mooi
slim
seun
meisie
kort
lank

Sewing Equipment Crossword

Type
Crossword
Description

A flexible tape that is 60 inches long, used for body measurements Tape Measure
Used for removing stitches and has a small blade on the end. Seam Ripper
Used with tracing paper to transfer lines on fabric. Most common one has a saw-tooth blade. Tracing Wheel
Shears that have a zig zag design to help prevent raveling. Pinking
Used to measure short lengths, such as hem and seam widths. Is 6 inces long and has plastic sliding marker. Seam Gauge
Used to hold two layers of fabric together. pins
Used for cutting fabric and has a bent handle,. One handle is larger than the other. Shears
Small squares used for marking fabric. Tailers Chalk
Used to get the wrnkles out of fabric. Iron
A firm, round cushion used to press curved areas of a garment. Tailors Ham
Tool used to help protect fingers when sewing by hand. Thimble
A long metal rod with a hook that is used to bias tubing right side out. Loop Turner
Something you shoudl ALWAYS be aware of when sewing Safety