Type
Crossword
Description

pirmo reizi satiku Jāni, kad viņš viens atbrauca pie manis ciemos iepazīties Dina
kopā ar Jāni Signes mammas dzimšanas dienā grillējām viesiem maltīti Mārtiņš
pirmo reizi satiku Jāni Alsungas šķūnīša talkā Dārta
esmu šovakar vedējtēvs Signes un Jāņa kāzās Tutku
nodrošinu marinējumus Signes un Jāņa pagrabā Ilze
nodrošinu Signes un Jāņa siltumnīcai tomātu stādus un mājai - puķupodus Iveta
iemācīju Jānim makšķerēt Andris
bērnībā ar Jāni cēlām pilis no matračiem un palagiem Ojārs
māku cept garšīgākās biezpiena pankūkas Valija
zinu vislabākos dzejoļus un visskanīgākās dziesmas Ēvalds
dzīvojām ar Signi vienā dzīvoklī, kad viņa sāka iet uz randiņiem ar Jāni Undīne
esmu gulējusi Jāņa teltī biežāk kā viņš pats Laura
pirmo reizi satiku Signi Nepālā Māris
kopā ar Jāni kāpu Monblānā Arta

Rūdolfs Blaumanis Crossword

Type
Crossword
Description

Kādā pagastā dzimis? ērgļu
Kāda bija ģimenes valoda? vācu
Kur aizvadija lielāko daļu no dzīves? Brakos
Par ko strādāja pēc skolas pabeigšanas? kantoristu
Kā sauca pirmo darbu latviski? (dzejoli) Nakts
Par ko viņš strādāja laikrakstā "Zeitung für Stadt und Land"? korespondentu
Kā sauca viņa pirmo lugu kura bija pirmizrādē? zagļi
Kādā valodā iznāca R. Blaumaņa prozas darbu izlase 1892. gadā? igauņu
Kādus darbus viņš publicēja "Dienas lapā"? humoristiski
Kāds ir viņa pseidonīms? Puliers
Kā sauca pēdējo lugu ko viņš uzrakstija? Sestdienas vakars
Ar ko viņš smagi saslima? tuberkolozi
Kuros kapos viņš ir apglabāts? ērgļu
Kādu žanru viņš rakstija? prozu
Kur viņš nomira? Somijā
Kāda ir viņu tautība? latvietis
Kāda bija viņu nodarbošanās? žurnālists
Kas bija prototipi tēliem viņa darbos? vecāki
Kur viņš saimnokoja pēc sava tēva nāves? Brakos
Kur 1901. gadā sāka strādāt? Pēterburgas Avīzēs
Kādēļ viņš pameta laikrakstu "Pēterburgas Avīzēs"? veselības
Kur atvēra Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa memoriālo muzeju? Rīgā
Slavenākais darbs? Indrāni
Kādā skolā mācijies? privātskolā
Kāds ir viņa trešias vārds? Leonīds
Kāds ir viņa otrais vārds? Kārlis
Kādas kinofilmas uzņemtas pēc viņa darbu motīviem? Salna pavasarī
Viņa populārākais dzejolis? Tālavas taurētājs
Cik valodās ir tulkoti viņu darbi? astoņās
Kā iemācijās latviešu valodu? kalpu bērniem
Kur ar Aspaziju, Jāni Poruku, Augustu Deglavu sāka strādāt? Mājas Viesī
Kurā vietā viņš ierindojās 2004. gada aptaujā? trešajā
1885. gadā kļuva par rakstvedi un Kokneses muižas pārvaldnieka ... ? mācekli
Cik pseidonīmi vispārīgi viņam bija? seši
1923. gadā Blaumanim tika uzstādīts kapa piemineklis, kura tēlnieks ir Burkards ... ? dzenis
Kādā ielā Rīgā atrodas muzejs? Alberta
Viņa piemiņai ir 1929. gadā uzstādīts piemineklis arī Rīgā, kura tēlnieks ir Teodors ... ? Zaļkalns
Kā sauca viņa māti? Karlīne
Kā sauca viņa tēvu? Matīss
Cik gados miris? 45

E. Ādamsons "Sava ceļa gājējs" Crossword

Type
Crossword
Description

Kā sauca cilvēku, kurš palīdzēja Askoldam atrast īsodu, kam veltīt savu mūžu? Ernsons
Ko krusttēvs Jēkabs uzskatīja par visgalveno pasaulē? Klusums
Par ko Askolds gribēja kļūt? Arhitekts
Kuru no Askolda draugiem dēvēja par Ārģintīnieti? Ģedimins
Ko Askolds atļāva sev ēst svētku pusdienās? Soļanka
Ko Askolda vecāķi uzdāvināja viņam pēc abiturientu vakara? Uzvalks
Ko Askolds iedeva Orestam slimnīcā, un aizmirsa paņemt atpakaļ? Nazis
Kuru valodu Askolds lika sev mācīt ar 6. pavēli? Franču
Ko paviljonā kopā ar riekstu saldējumu apēda Askolds? Tulpe
Kādu dzīvnieku Askolds gribēja noķert, kad ieplesa ceļgalā savu jauno uzvalku? Vāvere
Kāds pēc Ksenijas domām bija Askolda rokas spiediens? Nevīrišķīgs
Kur Askolds pirmo reizi iedzera kafiju kopā ar Kseniju? Konditoreja
Kādas puķes Askolds nosūtīja Ksenijai? Rozes
Kas bija raksturīgs Orestam un viņa tēvam? Zobgalība
Kur aizbrauca Ģedimins? Holande
Ar ko smaržoja krusttēva mājā? Āboli
<(..)ar klusēšanu iekaro pasauli.> Kam piederēja šie vārdi? Krusttēvs
No kā atsakās Askolds un pēc tam sofija? Mantojums
Ko Askolds nopirka uz 700Ls? Gredzens
Kur dzīvoja krusttēvs? Jelgava

J. Jaunsudrabiņa romāns "Aija" Crossword

Type
Crossword
Description

"Dēla kāzu priekšvakarā atbrauca vecie....." Baloži
"..... pa tam istabiņā bija iepazinusies ar sava dēla pameitām." Māte
"....., Radu kalpone." Ieva
"Ausa....." Diena
Ēdienreize. Launags
"Lija pirmais rudeni vēstījošs....." Lietus
"Vai tad..... nevar sēdēt un šūpot bērnu?" Ievuks
"Kur tad tu,....., lopus liki?" saimniece, mani ieraudzījusi, iesaucās. Janka
"Bet.....- tas jau ne pirkstiņa pie darba neliekot." Students
"Tikai gar istabas sienu un gar klētspriekšu vilkās pelēki....., nesdami baltus burbuļus." Strautiņi
"Uz plašā saimes galda garoja liela..... smaržīga kartupeļu." Bļoda
"Viņš nevarēja nobrīnīties vien, kur šīs..... tik klusas." mājas
"Mazais..... klausījās lielo valodās." Ernests
"Ievai roku sniegdams, ..... nebēdīgi teica: "Mums gan, Ieva, vajadzētu sabučoties. Varbūt nākošo vasaru mēs vairs nedzīvosim kopā." Ludis
"Tai pašā brīdī norībēja....." Rati
"No smilgu skarām..... jau bij rasu nodzērusi." Saule
"Svētdienas nakti viņš nebij nemaz gulējis, jo ..... bij pie viņa nākusi caur tumsu simtējādos veidos." Aija
"Pēc pusstundas sētsvidū ieripoja otri rati. Tas bija ..... ....." (2) Aizupju Juris
"Tad ..... tūlīt ierējās." Pilavs
"No savas klētiņas izbāza galvu ....." Miķelis
"Ap launaga laiku atnāca pie manis (uz ganiem) ....." Poģene
"..... varbūt tādās reizēs domāja par savas mātes istabiņu tālu Lietuvas sila galā." Joza
"...... gribēja celties, bet es metu ar roku, ka nevajag, ka man nemaz negribas ēst." Saimniece
Māju vārds. Lejas
"Nāca ..... mājās." Govis
"Te piepeši ar lielu troksni ieskanējās ....." Harmonikas
"Tas jau ir bagātais ....." Zizums
"..... strādāja mežā." Jānis
"Tur stāvēja prāvs..... un pūta stabuli." Zēns
"Saimniekam bija divas izprecētas ....." meitas
"Bet .... bija sauss un saulains." Laiks
"Viņi sapratās un priecājās, ar cik maz vārdiem varēja izlīdzināt smagas ....." Aizdomas
"..... nosarka. Viņa neatbildēja. Izņēma Jāņam no rokām lāpstu un mēģināja rakt." Olga
"..... gribēja zināt, cik ilgi dēls te ciemošoties." Balodiene
"..... esot saslimusi, lai es esot tik labs, lai atganot viņas dienu." Pēteriene
"Jānis patlaban strādāja pie malkas, kad viņam padeva dievpalīgu ....." Pakalniete

Krustvārdu mīkla Renesanse, Humānisms. Crossword

Type
Crossword
Description

Humānisti apguva kādu mantojumu? klasisko
laika posms ar atsevišķu Eiropas valstu kultūras un ideoloģijas attīstību, ko raksturo spožs zinātnes, mākslas un literatūras uzplaukums. renesanse
Kur sākās renesanse 14.-16. gs. ? Itālijā
Ietver daudzas pārmaiņas dažādās sabiedrības dzīves jomās - pašas sabiedrības struktūrā, saimnieciskajā dzīvē, politikā. dižrenesanse
Kāds bija periods(renesansē) pēc 1530.gada ar centru Venēcijā. manierisms
Ko nozīmē vārds renesanse? atdzimšana
Kas kļuva par pirmo renesanses centru(valsts)? Florence
Itāliešu dzejnieks un filozofs. Petrarka
Viens no spilgtākajiem Renesanses domātājiem(tikai uzvārds) Erasms
Uz kādu impēriju praktiski nekādu ietekmi neatstāja Renesanse? osmaņu
Ko nomainīja renesanses stils Ziemeļeiropas valstīs? gotiku
Latvijas teritorijā, renesanses laikā notika kāds karš? Livonijas
Kādā stilā tika pārbūvēts Rīgas Melngalvju nams? Ziemeļu
Kas ir pasaules un sabiedrības kārtības vienīgais noteicējs? cilvēks
Jaunas teorijas medicīnā izstrādāja flāmu ārsts(uzvārds) Vezālijs
Kura cilvēka izgudrotā grāmatu iespiešana ļāva ātri izplatīt humānisma idejas Eiropā?(tikai uzvārds) Gūtenberga
centrālais renesanses strāvojums, uzskatu sistēma, kas centrēta uz cilvēku, tā vērtībām, prasībām utt., pretēji viduslaiku uzskatu sistēmai, kuras centrā bija Dievs. humānisms
Kura valsts piesaistīja kā pāvesta rezidences vieta un kristīgās pasaules centrs? Roma
tipiska jūras valsts Venēcija
uzskatīts par itāļu literārās valodas pamatlicēju(tikai uzvārds) Aligjēri
Florencē strādāja slavens tēlnieks Donatello
Viens no izcilākajiem renesanses arhitektiem bija(tikai uzvārds) Brunelleski
Kurš cilvēks tēlniecībā līdz pilnībai izkopa cilvēka auguma atveidi? Mikelandželo
Antīko laikmetu Humānisti savos sacerējumos dēvēja par kādu laikmetu? Zelta
Kurš atklāja Lielās un Mazās Antiļu salas, Centrālameriku un Dienvidameriku? Kolumbs
Visuma centrs ir ? Zeme
Kam tika pievērsta liela uzmanība renesanses periodā? Individuālismam
cilvēks, kurš nodarbojas ar "humanitārajām studijām" Humānists
Kāda mencātu ģimene Florencē darbojas lielo renesanses laikā? Mediči
Ko izrāva Itālijas impulss no snaudas? Eiropu
Savu varu nostiprināja pilsētu aristokrātija, lai gan dalīja to ar garīdzniecības augstākajiem slāņiem, birģeri, jeb brīvie pilsētu iedzīvotāji, formējās kas? Buržuāzija

Krustvārdu mīkla. Crossword

Type
Crossword
Description

Kurā mēnesī dzimis O.Vācietis ? Novembrī
Kurā valodā pārtulkojis M.Bulgakova romānu ''Meistars un Margarita''? Krievu
Kurā pamatskola mācijies ? Trapenes
Kurai upei ir veltīti daudz dzejoļi? Gaujai
Kurā ielā ir uzcelts 1992.gada atvērtais memoriālais muzejs? Altonavas
Kas piemita O.Vācieša vārdiem ? Spēks
Kāda ezera krastos O.Vācietis uzturējies? Māras
Ko sevišķu necieta O.Vācietis? divkosību
Ojāra vācieša brāļa vārds Imants
O.Vācieša dzīvesbiedres Vārds ? Ludmila
O.Vācietis strādājis ne tikai žūrnālos bet ari ? Laikrakstos
Kas bija Ojārs Vācietis ? Dzejnieks
Kuros skolas gados O.Vācietis aizsācis mīlestību pret dzeju un mīziku ? Vidusskolas
Kādā fakultāte studējis ? Filoloģijas
Kāds bija pirmais Ojāra Vācieša dzejoļu krājums? Tālu ceļu vējš
Līdz pat pēdējam elpas vilcienam O.Vācieša dzīvesvieta ir bijusi ? Pārdaugava
Kas bija O.Vācieša bērnības neatņemama sastāvdaļa ? karš

Sanitas dzimšanas dienas fotomedības Crossword

Type
Crossword
Description

Skriešanas paraugdemonstrējumi un diplomātiskas pārrunas ar agresīviem dzīvniekiem. ALSUNGA
Cik kubā ir litru? LABIRINTS
Mini čempionāts pokemonu ķeršanā. ŠLOKENBEKA
Vieta, kur mūs gandrīz arestēja. KANDAVA
Pie šīs upes Sanita defilēja Guči lietusmēteli un ar lietussargu. VESETA
Vieta, kur RIMI katru reizi mistiski maina savu atrašanas vietu. KULDĪGA
Vieta, kur ir tilts, bet nav upes. CINEVILLA
Kas vislabāk šķeļ taukus? PIETUPIENI
Upe, kas pārbauda, cik stiprs cilvēks esi un rūpējas par zvērīgo ēstgribu. RĪVA
Lieta, kuru nopirkām, gaidot rindā uz vienu no baisākajām vietām Latvijas Rietumu piekrastē. APROCE
Mērce-favorīts Rīvas krogā daudzu gadu garumā. GARNEĻU
??? ASOCIĀCIJA
??? DZĪVESPRIEKS
Īpaša delikatese, kuru var atļauties ēst Jūrkalnē, nepieciešams arī spainis ērtumam un anturāžai. SĒKLIŅAS
Neomulīga vieta, Aijai ir atmiņas problēmas, tāpēc šī vieta asociējas viņai ar sliekām. ZLĒKAS
Alus+Bāka+patvērums, kur noslēpties no fotoorientēšanas pūļa. UŽAVA
Briesmīgas lelles. SABILE
Briesmīgas lelles 3 stāvos ar torni. ĒDOLE
Mežs, kurā ieeja ir tikai ar bumbām. PASAKU
Visātrākā autoekskursija mūsu pieredzē. TALSI
Pilsēta, kurā ir grūti atrodama Zvirbuļu iela. LIEPĀJA
Šajā vietā mēs nolēmām apmeklēt brāļu lietuviešu kapus. PĀVILOSTA

Opera Crossword

Type
Crossword
Description

Opera ir muzikāli... skaņdarbs Dramatisks
Operā galvenā ir? Mūzika
Nelielu āriju parasti sauc par? Arietu
Opera parasti sākas ar? Uvertīru
Pirmā klasiskā latviešu opera - A. Kalniņš Baņuta
Zigmāra Liepiņa rokopera? Lāčplēsis
Muzikāla saruna starp galvenajām darbojošām personām-? Rečatīvs
Dekorāciju veidotājs? Scenogrāfs
Ir operas ar... dejotājiem. Baleta
Pamatdarbību veic? Komponists
... - noapaļots solo dziedājums orķestra pavadījumā. Ārija
Komiska opera? Buffa
Ļoti lirisks dziedājums lēnā tempā. Kavatīne
Latvijas nacionālās operas un baleta saīsinājums? Lnob
Liberts, kura autors ir dramaturgs -...? Libretists
Operas ģēnija uzvārds - V.A....? Mocarts
Par operas dzimteni uzskata? Itāliju
Par pašu pirmo operas paraugu mēdz uzskatīt Jakopo Peri komponēto operu...? Dafne
Ir... (cik?) veida operas? Trīs
Opera dalās...? Cēlienos

Ziemassvētki Crossword

Type
Crossword
Description

Kas sarakstīja dziesmu "Jingle Bells"? Džeims Pierponts
Kurā gadā tika sarakstīta dziesma "Santa Claus is Coming to Town"? 1965
Uz kuras valsts tautasdziesmas tika balstīta dziesma "Little Drummer Boy"? Čehu
Kurā gadā tika izveidots tēls ziemeļbriedis Rūdolfs? 1939
Kas pirmo reizi dziedāja dziesmu "Rudolph the Red Nosed Reindeer"? Harijs Brannons
Kāds dzēriens Ziemassvētkos Amerikā ir populārs? Olu liķieris
Kurā gadā mums latviešiem radās Ziemassvētku eglītes dekorēšanas tradīcija? 1476
Kurā mēnesī vairums pareizticīgo svin Ziemassvētkus? Janvārī
Kā sauc no salmiem izgatavotu tradicionālu latviešu Ziemassvētku telpu rotājumu? Puzurs
Kā sauc Salavecīša palīgus? Rūķi

Olimpiskās lāpas stafete Crossword

Type
Crossword
Description

Kur aizdedz Olimpisko lāpu? Olimpijā.
Pirmās Olimpiskās spēles, kurās aizsākās lāpas stafetes tradīcija norisinājās... Berlīnē.
Kuras tautības pārstāvis veica pirmo lāpas stafetes posmu? Grieķu.
Ideja par lāpas stafeti radās Pjēram de... Kubertēnam.
Latvietis, kas nesis Olimpisko lāpu? (uzvārds). Rītiņš.
Lai iedegtu Olimpisko lāpu izmanto saules starus un... Lēcas.
Pirmo reizi Ziemas Olimpiskajās spēlēs lāpas uguns dega... (pilsēta). Oslo.
Olimpiskā liesma simbolizē Olimpiskās saimes... Vienotību.
Kurā pilsētā norisinājās Olimpiskās spēles, kad tika veikta lielākā distance lāpas stafetes ietvaros? Pekinā.
Kurā valstī notika Olimpiskās spēles, kad stafetes eitvaros lāpa tika nogādāta kosmosā? Krievijā.
Pirms Olimpiskās lāpas ienešas stadionā atklāšanas ceremonijā tiek nodots... Zvērests.
Lāpa deg līdz Olimpisko spēļu... Noslēgumam.
Kur notika Olimpiskās spēles, kad stadionā Olimpiskā lāpa tika aizdegta ar loka un bultas palīdzību? (pilsēta). Barselonā.
Kurā pilsētā Olimpiskā liesma tika aizdegta ārpus stadiona? Sočos.
Olimpiskās lāpas stafetes laikā tā tika nomesta. Kurā pilsētā norisinājās spēles? Vankūverā.
Pirms kurām Olimpiskajām spēlēm pirmo reizi tika iedegta uguns pēc Kubertēna izstrādātā rituāla? (pilsēta). Amsterdama.
Kādā templī tiek aizdegta Olimpiskā uguns? Hēras.

Ojārs Vācietis Crossword

Type
Crossword
Description

Pagasts, kurā Ojārs Vācietis dzimis. Trapene
Ciems, kurā Ojārs Vācietis apbēdīts. Siguļi
Pirmās rakstnieka publikācijas nosaukums. (Bez atstarpēm) Miera balss
Rakstnieka pirmā krājuma nosaukums. (Bez atstarpēm) Tāluceļu vējš
Pilsēta, kurā rakstnieks pavadījis lielāko daļu savas dzīves. Rīga
Vidusskola, kurā mācījās rakstnieks. (bez atstarpēm) Gaujienas Vidusskola
Rakstnieka dzejolis par kalnu, kas iekļauts grāmatā. Gaiziņš
Universitāte, kur mācījies rakstnieks. (bez atstarpēm) Latvijas universitāte
Par kādu upi sarakstīts dzejolis, kas iekļauts grāmatā. Gauja
Viens no priekšmetiem Augstskolā, ko studējis rakstnieks. Literatūra
Par ko strādāja Rīgas kinostudijā? Redaktors
Kas mūsdienās atrodas kādreizējā Ojāra Vācieša dzīvesvietā? Muzejs
Kāds bija Ojāra Vācieša hobijs? Bokss
Ar ko nodarbojas Ojārs Vācietis? Dzeja
Ar ko vēl nodarbojās Ojārs Vācietis? Tulkošana