Jeaic Ar Scoil Word Search
Type
Word Search
Description

choinnigh sí súil ghéar air
tá cíocras léinn air
rath agus sonas
boladh leathair
stad an bhus
cead a chinn
bróga scoile
bus scoile
guíonn sí
fiosracht
gaineamh
iontas
gaois
éide
póg
grá

Éadaí Word Search

Éadaí Word Search
Type
Word Search
Description

culaith shnámha
brogan leathair
culaith reatha
culaith oíche
bríste ghearr
brogan reatha
bríste géine
éide scoile
cóta báistí
lámhainní
buataisí
iallacha
seaicéad
t-leine
slipéir
cuaráin
sciorta
riteoga
geansaí
carbhat
caipín
stocaí
léine
bríte
hata
gúna
cóta
blús

An Scoil Crossword

An Scoil Crossword
Type
Crossword
Description

Múineann sí rang. Tugann sí obair bhaile.
Tá sé/sí ag freastal ar scoil. Déanann sé/sí obair bhaile.
Déanann tú sa bhaile é i ndiadh scoil.
Scoil le daltaí idir trí bliana déag d'aois agus ocht mbliana déag d'aois
go maith, ar fheabhas
ionam, ionat, ann, ____, ionainn, ionaibh, iontu
Coláiste agus ______________ Choilm
Is duine nua go dti an scoil mé. Bhí mé sa bhunscoil. Tá mé sa ______ _________ anois.
Tá ____________ cáirdiúil sa scoil. Bíonn gach duine an-chabhrach.
Níl aon rud níos fearr ná an scoil. Is _________ liom í.

Slite Beatha Crossword

Slite Beatha Crossword
Type
Crossword
Description

Téann tú chuige/chuici nuair a bhíonn tú tinn
Oibríonn sé/sí i scoileaana
Oibríonn sé/sí in oifig
Tugann sé/sí leigheas do dhaoine nuair a bhíonn siad tinn
Fásann sé/sí bia sna páirceanna
Tugann sé/sí bia dúinn i mbialann
Déanann sé/sí scannáin
Scríobhann an duine seo leabhair
Oibríonn sé/sí ar an bhfarraige ag breuth ar iasc
Cabhraíonn sé/ sí le daoine tinn in ospidéal
Tógann an duine seo tithe
Féachann an duine seo ar d'fhiacla
Tugann sé/sí aire do do pheata nuair a bhionn se tinn
Oibríonn an duine seo i mbialann nó i siopa
Tugann an duine seo aire do pháistí
Déanann an duine seo rudaí as adhmaid
Díolann an duine seo tithe
Téann an duine seo ar scoil gach lá
Téann an duine seo ar an ollscoil

Caitheamh Aimsirí Crossword

Caitheamh Aimsirí Crossword
Type
Crossword
Description

imríonn tú é sin le camán agus sliotar
éisteann tú le ceol ar an
tá 11 duine ar an bhfoireann seo
i hate
i love
úsáideann tú liathróidí agus bord glas sa cluiche seo
féachann tú ar na rudaí seo ar youtube
úsáideann tú é seo chun facebook agus snapchat a úsáid
féachan tú ar scannán sa
féacann tú ar banna cheoil ag
friends, big bang theory, pretty little liars, topgear

An Teilifís Crossword

An Teilifís Crossword
Type
Crossword
Description

Pictúír a chíonn tú I do cheann glaotar (5)________ air seo.
Braitheann tú iad seo go minic – (10)
Tá an mothúcháin (3) ____ le feiscint sa dán an Teilifís
Tá an dán scríobhte do a (5) __________.
Scríobh Gabriel ___________ an dán
D’éirígh siad ag a (4)________ a
Cad nár bhac leis an file déanamh (8) ________________.
Cén slí a stánadar ar an scáileáin (2,7)
Cad a chonaic sí ar an teilifís _________________
Cad a chonaic sí tríd an sneachta __________________ artach
Cad é téama an dán (3)
Cad a bhí an ulcabhán ag déanamh (2, 9)
Bhí an seomra (8)
Cad a chuaigh siad síos
Bhí sé fós dubh (6) amuigh

Na Briathra Neamhrialta (Aimsir Chaite) Crossword

Na Briathra Neamhrialta (Aimsir Chaite) Crossword
Type
Crossword
Description

......................... mé mo dhinnéar ar nós muice.
.................... mé cad a tharla le mo shúile féin.
....................... sé an scéal go léir ar an raidió
.............. siad a n-obair bhaile sa rang staidéar.
Níor ............ sí aon rud faoi deara.
........... mé ar an liathróid agus rith mé chomh tapa le capall rása.
............. tintreach agus toirneach ann.
Bhí sé fánach mar níor ..................... aon duine.
Níor .................... siad iomlán na fírinne.
.............. mé mo thuairisc scoile sa phost
...................... an teach trí thine gan fhios d'éinne

An tEarrach Thiar Crossword

An tEarrach Thiar Crossword
Type
Crossword
Description

Údar an dáin 'An tEarrach Thiar.'
An bhliain a rugadh an file.
An bhliain a fuair an Direánach bás.
Áit dhúchais an fhile.
An mothúchán a mhothaigh an file agus é i mBÁC.
Tá na híomhánna i ngach véarsa cosúil le...
Sa chéad véarsa, feicimid fear ag ...
Sa dara véarsa, feicimid fear ag ...
Is meafar é an tEarrach d'...........
Baineann an file úsáid as go leor ...
Tá an file ag féachaint siar go ........... ar a shaol in Árainn.
Cad atá na mná ar an trá chlochach ag bailiú?
Focal eile ar chumha.
Cad a úsáidtear i líne deireanach gach véarsa?
Luas an dáin seo.
Cén fáth go raibh dath óir ar an bhfarraige sa cheathrú véarsa?
Focal eile ar chliabh.
An post a bhí ag Máirtín i mBÁC.
An rud a bhí le cloisteáil ar na hOileáin
An rud atá le sonrú idir na mná sa tríú véarsa.
Post na ndaoine i véarsa a ceathair.
Cuireann na rudaí seo le hatmaisféar síochánta an dáin.
An téama is láidre sa dán.
Meadaracht an dáin.
Dán eile atá scríofa ag Ó Direáin.
Leabhar an Direánaigh.
An mothúchán i gcroí an fhile i leith mhuintir Inis Mór.

Fuadaithe Crossword

Fuadaithe Crossword
Type
Crossword
Description

Ní raibh _______ orm m'obair bhaile a dhéanamh.
Rith an cailín ar _________ ____________________ agus bhuaigh sí an rás. (4 +6)
Ní bhíonn gruaig ar bith ar dhuine atá _________.
Cuireann roinnt daoine __________ ar a súile chun dul a chodladh
Bhain an madra crosta ________ asam.
"Fan ___________ sa charr agus ní ghortóimid thú" arsa an fuadaitheoir.
Chuir an boladh bréan ón leithreas fonn _____________ orm.
Ba mhaith liom bheith i mo shaighdiúr san _________ nuair a bheidh mé fásta.
Bhí _____________ orm nuair a bhí mé sa sean-teach dorcha liom féin.
Labhair an fear go ___________ le Cáit.
Níl cead againn ________ ar nós bráisléidí, muincí nó fáinní cluasa a chaitheamh ar scoil
"________ ________" a scread mé ar na daoine a bhí ag cur isteach orm (3 + 3)
D'fháisc an leanbh an teidí chuige go ___________.
D'oscail sí an doras leis an ________________
"Sin obair den ________ " arsa an múinteoir go sásta.
Ní raibh mé ag iarraidh an obair a dhéanamh ach ní raibh an dara _______ agam.

Jeaic ar Scoil Word Search

Jeaic ar Scoil  Word Search
Type
Word Search
Description

brothallach
uaibhreacht
fiosracht
cheobhrán
tartmhar
leathair
gaineamh
abhaile
muineál
iontas
álainn
donna
doras
scoil
beag
ceol
beo
grá

Jeaic ar Scoil Word Search

Jeaic ar Scoil Word Search
Type
Word Search
Description

fiosracht
leathair
ceobhrán
gaineamh
Crógacht
feairín
muineál
cuirtín
álainn
iontas
fómhar
boladh
seal