Puzzles and worksheets similar to Jeaic Ar Scoil Word Search

Jeaic ar Scoil Word Search

Jeaic ar Scoil Word Search
Type
Word Search
Description

fiosracht
leathair
ceobhrán
gaineamh
Crógacht
feairín
muineál
cuirtín
álainn
iontas
fómhar
boladh
seal

Jeaic ar Scoil Word Search

Jeaic ar Scoil  Word Search
Type
Word Search
Description

brothallach
uaibhreacht
fiosracht
cheobhrán
tartmhar
leathair
gaineamh
abhaile
muineál
iontas
álainn
donna
doras
scoil
beag
ceol
beo
grá

Fuadaithe Crossword

Fuadaithe Crossword
Type
Crossword
Description

Ní raibh _______ orm m'obair bhaile a dhéanamh.
Rith an cailín ar _________ ____________________ agus bhuaigh sí an rás. (4 +6)
Ní bhíonn gruaig ar bith ar dhuine atá _________.
Cuireann roinnt daoine __________ ar a súile chun dul a chodladh
Bhain an madra crosta ________ asam.
"Fan ___________ sa charr agus ní ghortóimid thú" arsa an fuadaitheoir.
Chuir an boladh bréan ón leithreas fonn _____________ orm.
Ba mhaith liom bheith i mo shaighdiúr san _________ nuair a bheidh mé fásta.
Bhí _____________ orm nuair a bhí mé sa sean-teach dorcha liom féin.
Labhair an fear go ___________ le Cáit.
Níl cead againn ________ ar nós bráisléidí, muincí nó fáinní cluasa a chaitheamh ar scoil
"________ ________" a scread mé ar na daoine a bhí ag cur isteach orm (3 + 3)
D'fháisc an leanbh an teidí chuige go ___________.
D'oscail sí an doras leis an ________________
"Sin obair den ________ " arsa an múinteoir go sásta.
Ní raibh mé ag iarraidh an obair a dhéanamh ach ní raibh an dara _______ agam.

An Scoil Crossword

An Scoil Crossword
Type
Crossword
Description

Múineann sí rang. Tugann sí obair bhaile.
Tá sé/sí ag freastal ar scoil. Déanann sé/sí obair bhaile.
Déanann tú sa bhaile é i ndiadh scoil.
Scoil le daltaí idir trí bliana déag d'aois agus ocht mbliana déag d'aois
go maith, ar fheabhas
ionam, ionat, ann, ____, ionainn, ionaibh, iontu
Coláiste agus ______________ Choilm
Is duine nua go dti an scoil mé. Bhí mé sa bhunscoil. Tá mé sa ______ _________ anois.
Tá ____________ cáirdiúil sa scoil. Bíonn gach duine an-chabhrach.
Níl aon rud níos fearr ná an scoil. Is _________ liom í.

Cúpla Crossword

Cúpla  Crossword
Type
Crossword
Description

Ba chúpla iad Éile agus Sharon. Fíor nó Brégach
Bhí __________ díograiseach agus cairdiúil agus bhí suim mhór aici sa chispheil agus sa cheol.
Cén leasainm a bhí ar Timmy?
Bhí ___________ an-difriúil óna deirfiúr mar bhí suim aici sna buachaillí, sa smideadh agus san fhaisean.
Nuair a chuaigh sí go dtí an bothán, chonaic sí a daid Timmy ag pógadh........
Tháinig Sharron abhaile __________ agus chuala a teaghlach torann an chairr
Tá _______________ adhaltrach ag Timmy le Bláithín de Clár
Tá an cúpla ag déanamh a d___________________________
Insíonn Éile a fadhbanna do __________ , an capall a comharsan béaldorais
Sa rang __________ , thosaigh sí ag pleidhcíocht- chaith sí mála scoile amach an fhuinneog, ghreamaigh sí an glantóir ar an gclár bán agus ghoid sí na marcóirí sealadacha.
Bhí sí ag bualadh le__________________agus ag ól gach oíche
Shleamhnaigh sé _____________ di agus thosaigh Sharon ag ól alcól
Nuair a bhí an Teastas Sóisearach thart, chuaigh na cailíní go dtí an ________________.
Nuair a bhí sos acu i rith an chéilí, bhuail Sharon agus a cairde le grúpa buachailli ó ____________________
Fuair a daid agus Mícheál bás sa ______________ bhóthair
Chabhraigh an _____________ lei dul go dtí an leithreas

Spórt 1&2 Word Search

Spórt 1&2 Word Search
Type
Word Search
Description

an siopadóir
sa chistin
ag súgradh
sa gairdín
brioscaí
sa siopa
sa charr
ag obair
ag gáire
abhaile
freisin
ag léim
ag rith
bainne
amach
anois
féach
arán
arsa
Stad
siad
agus
tae
níl
as
imag
ar

Slite Beatha Crossword

Slite Beatha Crossword
Type
Crossword
Description

Téann tú chuige/chuici nuair a bhíonn tú tinn
Oibríonn sé/sí i scoileaana
Oibríonn sé/sí in oifig
Tugann sé/sí leigheas do dhaoine nuair a bhíonn siad tinn
Fásann sé/sí bia sna páirceanna
Tugann sé/sí bia dúinn i mbialann
Déanann sé/sí scannáin
Scríobhann an duine seo leabhair
Oibríonn sé/sí ar an bhfarraige ag breuth ar iasc
Cabhraíonn sé/ sí le daoine tinn in ospidéal
Tógann an duine seo tithe
Féachann an duine seo ar d'fhiacla
Tugann sé/sí aire do do pheata nuair a bhionn se tinn
Oibríonn an duine seo i mbialann nó i siopa
Tugann an duine seo aire do pháistí
Déanann an duine seo rudaí as adhmaid
Díolann an duine seo tithe
Téann an duine seo ar scoil gach lá
Téann an duine seo ar an ollscoil

An Teilifís Crossword

An Teilifís Crossword
Type
Crossword
Description

Pictúír a chíonn tú I do cheann glaotar (5)________ air seo.
Braitheann tú iad seo go minic – (10)
Tá an mothúcháin (3) ____ le feiscint sa dán an Teilifís
Tá an dán scríobhte do a (5) __________.
Scríobh Gabriel ___________ an dán
D’éirígh siad ag a (4)________ a
Cad nár bhac leis an file déanamh (8) ________________.
Cén slí a stánadar ar an scáileáin (2,7)
Cad a chonaic sí ar an teilifís _________________
Cad a chonaic sí tríd an sneachta __________________ artach
Cad é téama an dán (3)
Cad a bhí an ulcabhán ag déanamh (2, 9)
Bhí an seomra (8)
Cad a chuaigh siad síos
Bhí sé fós dubh (6) amuigh

pobal Crossword

pobal Crossword
Type
Crossword
Description

Eolas agus smaointí a roinnt idir dhaoine
daoine sásta oibriú le chéile ar mhaithe le gach duine
grúpa laistigh don Chríostaíocht go bhfuil a ceannairí, creideamh agus cleachtadh féin acu
Na hEaglais Críostaíochta ag obair le chéile d'aontacht
sraith firinné reiligiúnach go gcreideann na baill don phobal creidimh iontu
An duine a thosnaíonn an pobal nó eagraíocht ar chúiseanna speisialta
Na scéalta faoi bheatha, bás agus aiséirí Íosa
Na tréithe go n-aithnítearduine nó grúpa
plé oscailte agus mácanta idir na mór reiligiún
aisling nó smaoineamh cumhacht go spreagann sé duine gniomhú air
An tasc atá ag duine ag treorú grúpa
dualgaisí speisialta déanta ag sagairt, ministéirí agus tuataigh
An obair a dheineann baill do phobal creidimh
labhairt amach agus miniú a thabhairt arfhírinne reiligiúnach agus daoine a ghríoscadhé a leanúint
Eagraíochtaí a thaispeánann creideamh i nDia nó déithe trí urnaí agus adhradh
Cinneadh a dhéanamh iarracht mhacánta a dhéanamh cleachtadh a dhéanamh ar a reiligiún
easaontas idir grúpaí reiligiúnacha difriúla
An tslí go nochtann Dia é féin don chine daonna
tascanna go bhfuitear ag súil a dhéanfaidh daoine sa phobal
Leabhar beannaithe do phobal creidimh
An fuath do dhaoine toisc a reiligiún
an boair a dheintear chun freastal ar riachtanais daoine eile
ag tabhairt cead do gach duine a gcreideamh reiligiúnach féin a bheith acu
Aisling bheo nó iomhá id cheann do rud éigin tábhtacht
glaoch ó Dhia chun freastal ar dhaoine

A to Z of Mini Muslims Word Search

A to Z of Mini Muslims Word Search
Type
Word Search
Description

Laylatul Qadr
Yarhakumullah
Visiting sick
Crescent moon
Mohammad SAW
Excitement
Neighbours
Bismillah
Taharah
Ramadan
Parents
Fasting
Jannah
Kaabah
Zakaat
Salaat
Quran
Islam
Allah
Wudu
Umah
Obey
Hajj
Good
Eid
Dua