Type
Word Search
Description

Bay
Cap
Chi
Chi mot minh vi
Con
Cuoc
Da thanh
Gio
La
Ma
Mike
Mot
Ngoai
Nguoi
Thi
Thui
Tran Duc Tri
Tui
Va
Va cao
Vi
Vinh vu
Yeu
Yu ting

Lớp 5/11 Word Search

Type
Word Search
Description

Anh Khoa
Anh Khôi
Anh Thư
Bích Hạnh
Bích Ngọc
Băng Tâm
Bảo Khánh
Bảo Nguyên
Chí Thành
Duy Khang
Duy Khương
Gia Bảo
Gia Huy
Hoàng Duy
Hoàng Giang
Hoàng Minh
Kim Loan
Kỳ Uy
Minh Duy
Minh Huy
Minh Huyền
Minh Nghi
Nam Anh
Nguyễn Trang
Ngọc Hòa
Ngọc Yến
Nhã Uyên
Như Quỳnh
Phúc Lộc
Phương Anh
Phương Nam
Phương Thảo
Phạm Trang
Quốc Chấn
Quỳnh Giang
Quỳnh Ánh
Thanh Nhi
Thế Quang
Trần Anh
Trọng Đạt
Tâm Như
Tường Vi
Văn Đạt
Vĩnh Nguyên
Xuân Lan
Ái Trân
Đức Lâm

Tình hình kinh tế Crossword

Type
Crossword
Description

Mô hình kinh tế được các chính phủ sử dụng trong giai đoạn 1950 – 1970 kếhoạchhoátậptrung
Giai đoạn nào có sự giảm sút sự cung cấp các dịch vụ công thiết yếu cho người nghèo, kéo theo là gia tăng sự bất bình đẳng trong xã hội về phân phối thu nhập ngày càng lớn 1970-1990
Giai đoạn từ 1990 đến nay, điều gì diễn ra với tốc độ nhanh, cộng với các cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ liên tiếp xảy ra ở những nền kinh tế mới nổi Châu Á trong các năm giữa thập kỷ 90 đã gây ra những chỉ trích về vai trò yếu kém của CP toàncầuhóa
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 còn gọi là cuộc khủng hoảng gì? thừa
Sự kiện lịch sử nào được cho là đã làm các nước phục hồi sau cuộc Đại suy thoái? chiếntranhthếgiớithứhai
Nguyên nhân của cuộc Đại suy thoái là từ thị trường nào? chứngkhoán
Giai đoạn 1970 – 1990 đẩy mạnh các chính sách nào? tựdohóakinhtế
Từ 1990 đến nay, tình hình thế giới đã chỉ ra rằng vai trò của 2 khu vực này là như nhau trong quá trình phát triển kinh tế côngvàtư
Mô hình kế hoạch hóa tập trung ở Việt Nam còn được gọi là thời? baocấp
Chính chế độ bản vị này đã phần nào làm cho cuộc Đại suy thoái lan ra toàn thế giới vàng

THE VIETNAM WAR Word Search

Type
Word Search
Description

AMERICA
BATTLE
DOVES
GULF OF TONKIN RESOLUTION
HAWKS
HO CHI MINH
JOHNSON
MCNAMARA
MILITARY
NIXON
NORTH VIETNAM
PROTEST
SOUTH VIETNAM
TET OFFENSIVE
VIETCONG
WAR

Vietnam War Crossword

Type
Crossword
Description

What country entered the war to stop communism? United States
this Country controlled Vietnam before and right after WWII France
The leader of the North Vietnam Ho Chi Minh
What were the Vietnamese guerilla fighters called? Vietcong
the president of the United States since 1963 - 1968 Lyndon Johnson
The two countries that helped North Vietnam with supplies China, Soviet Union
The trail that helped the Vietnamese supply their troops Ho Chi Minh Trail
What country did the United States support during the Vietnam War? South Vietnam
In 1975, the Fall of _________ occured. Saigon
What was one type of protest during the Vietnam War? Hippie protest

NLF - Tố chất thành công - Tiêu chuẩn hành vi Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

Hiểu môi trường kinh doanh Cạnh tranh và kết nối b.ngoài
Sự thấu hiểu Cạnh tranh và kết nối b.ngoài
Lời nói đi đôi với việc làm Dẫn dắt để giành chiến thắng
Tạo nhiệt huyết và gắn kết Dẫn dắt để giành chiến thắng
Tập trung vào kết quả Quản lý tập trung vào kết quả
Đạt kết quả thông qua người khác Quản lý tập trung vào kết quả
Sáng kiến, cải tiến Tạo sự khác biệt
Dũng cảm Tạo sự khác biệt
Chủ động hợp tác Hợp tác nội bộ
Tạo ảnh hưởng với sự liêm chính Hợp tác nội bộ
Nhận biết bản thân P.triển tài năng và đội ngũ
Huấn luyện và phát triển P.triển tài năng và đội ngũ

Hip Hop Artists Crossword

Type
Crossword
Description

two phones kevingates
uber everywhere madeintyo
look at me xxxtentacion
no flockin Kodak Black
devestated joey bada$$
antidote travis scott
ispy kyle
water ugly god
brocolli Dram
1 night lil yatchy
ooouuu young ma
drip from my walk famous dex
ultimate denzel curry
rolex ayoandteo
bad and boujee migos
white iverson post malone
no heart 21 savage
bounce back big sean
money longer lil uzi vert
no role modelz jcole
t shirt migos
you was right lil uzi vert
X 21savage
deja vu jcole
iloveitwhentheyrun xxxtentacion

Dragonkeeper chapter 1-6 Word Search

Type
Word Search
Description

Jiang Bing
Lu Yu
Necromancer
DragonStone
Hua
Ink Stone
Lao ma
Li
Long Danzi
Master Lan
Ping
Qi
Shu
Wang cao
Wei Wei

les salutations ( french greetings ) Crossword

Type
Crossword
Description

Good morning Bonjour
Have a nice afternoon Bon après-midi
Good afternoon Bonsoir
Goodnight Bonne nuit
Hi / Hello Salut
goodbye Au revoir
See you later A tout à l'heure
See you soon A bientôt
See you tomorrow A demain
Have a nice weekend Bon weekend
Have a nice day Bonne journée
Mister Monsieur
Mrs. Madam
Miss Mademoiselle
Yes oui
Non No
Good luck Bonne chance
Please ( formal ) S'il vous plaît
Please ( informal ) S'il te plaît
Excuse me / Sorry Pardon
I'm sorry je suis désolé(e)
Thank you Merci
You are welcome je vous en prie
What's your name? ( formal ) Comment vous appelez-vous?
What's your name? ( informal ) Comment t'appelles-tu
My name is... Je m'appelle
Nice to meet you enchanté(e)
How are you? ( formal ) Comment allez-vous
How are you? ( informal ) Comment vas tu
I am fine ça va bien
I am doing very good ça va très bien
I am okay ça va pas mal
I am doing bad ça va mal
I am doing so so ça va comme ci comme ça
I am doing ça va
I am not doing good ça ne va pas
...and you? ( formal ) Et vous
... and you ( informal ) Et toi
What's up? comment ça va

Choir Word search

Type
Word Search
Description

treble clef
vivace
tutti
temp
Subito
simile
sherzando
sforzando
sempre
rubato
ritardando
rallentando
presto
poco a poco
poco
pizzicato
piu
piano gentle
pianissimo
Molto
misterioso
mezzo piano
mezzo forte
meno
maestoso
Ma non troppo
lento
largo
larghetto
grazioso
forte
fortissimo
fermatta
-etto
dolce
divisi
decrescendo
dal segno
da capo
crescendo
concerto
con moto
con fuoco
con brio
con amore
animato
andante
allegretto
alegro
agitato
adagio
adagietto
accelerando
a capella

Vietnam War Terms Crossword

Type
Crossword
Description

Organized early Vietnamese independence in the 1920s and 30s- Has a trail named after him? Ho Chi Minh
Organization whose goal was to win Vietnam's independence from from foreign rule? Formed by Ho Chi Minh Vietminh
American fear that communism would spread in a way that would start small, then continue to topple and become huge? Domino Theory
Former southern Vietnamese president, anti- communist. Ngo Dinh Diem
The way Vietcong were supplied by Communist North Vietnam? Ho Chi Minh Trail
Granted President Johnson broad military powers in Vietnam? (1964). Tonkin Gulf Resolution
Former U.S. Secretary of Defense in the early to mid sixties. Served under Kennedy and LBJ. Robert McNamara
Former U.S. Secretary of State in the early to mid sixties. Served under Kennedy and LBJ. Dean Rusk
American Commander in South Vietnam? William Westmoreland
General Westmoreland was unimpressed with this Southern Voietnmese fighting group? ARVN
Gasoline based fire that set fire to the jungle? Napalm
Leaf Killing, toxic chemical. Later found to cause cancer. Agent Orange
Civil Rights Leader who said that the proportion of blacks to whites in Vietnam was unfair. Died in 1968 Martin Luther King Junior
Selective service provides this if needed in a time of war? Draft
War protests got out of control and turned violent at this school in 1970? Kent State
Southern Vietnamese with communist loyalties? Vietcong
Ferocious battle on the part of the North Vietnamese and Vietcong in 1968. Began around Vietnamese New Year Tet offensive
What band wrote the Anti Vietnam War song: "Fortunate Son" Credence Clearwater Revival
College students had this option to avoid going to war in Vietnam? Deferment
America tried to use this strategy in order to prevent the spread of Communism? Containment