Te Reo Words Word Search
Type
Word Search
Description

Rangatiratanga
Rongomawahine
Papa Tuanuku
Tawhirimatea
Rongomatane
Tane Mahuta
Whakapapa
Tangaroa
PekaPeka
Ranginui
Ruaumoko
Pikorua

Maori Mythology Word Search

Maori Mythology Word Search
Type
Word Search
Description

Tū-te-wehiwehi
Haumia-tiketike
Hine-nui-te-pō
Tāwhirimātea
Papatūānuku
Tāne-mahuta
Tūmatauenga
Kaitangata
brothers
Ranginui
Ruaumoko
Tangaroa
Ikatere
Punga
Rehua
Rongo
Māui
waka
sun

Maori Mythology Crossword

Maori Mythology Crossword
Type
Crossword
Description

Maori Sky father
Maori Mother earth
Maori God of war and hunting
Maori God of the sky, storms, and winds
Maori God of the forest and birds
Maori God of the sea
Maori God of peace, and of cultivated plants
Maori God of wild food plants
brightest Maori star
Maori God of Earthquakes, Volcanoes and Seasons
Maori Goddess of death
Maori Ancestor of ugly creatures
Husband of Whaitiri
Ancestor of fish
Ancestor of reptiles
Maori Demigod who catches the sun

Word scarmble Word Scramble

Word scarmble Word Scramble
Type
Word Scramble
Description

Ranginui
Papatūānuku
Tūmatauenga
Tāwhirimātea
Tangaroa
Rongo
Haumia-tiketike
Rehua
Ruaumoko
Hine-nui-te-pō
Punga
Kaitangata
Ikatere
Tū-te-wehiwehi
Māui
sun

Te Reo Maori Word Finder Word Search

Te Reo Maori Word Finder Word Search
Type
Word Search
Description

ManatūHauora
whakahaumanu
kōhangareo
māngeongeo
tereomaori
whakamamae
rangatira
Whakapapa
Aotearoa
Kaitiaki
kaumatua
manauhea
manuhiri
tamahine
tamariki
tūhauora
whakaora
karakia
taringa
hauora
kēmehi
Pakeha
taihoa
taonga
tipuna
tupuna
tārūrū
waewae
wahine
waiata
whanau
whenua
aroha
hīkoi
mamae
Maori
marae
māwhe
ringa
tangi
Upoku
hapu
koha
mahi
mana
puku
Tahi
tama
tane
tapu
Toru
turi
Waha
Wero
hui
iti
iwi
kai
nui
Rua
wai
Wha

Ngā Māori Atua Word Search

Ngā Māori Atua Word Search
Type
Word Search
Description

Haumia-tiketike
Hine-nui-te-pō
Tama-nui-te-rā
Rongo-mā-tāne
Tāwhirimātea
Papatūānuku
Tāne-mahuta
Tūmatauenga
Ranginui
Ruaumoko
Tangaroa
Mahuika
Uenuku
Rehua
Whiro
Māui

Nga Atua Maori Word Scramble

Nga Atua Maori Word Scramble
Type
Word Scramble
Description

Tūmatauenga
Tangaroa
Haumia-tiketike
Ranginui
Ruaumoko
Tāne-mahuta
Hine-nui-te-pō
Māui
Rehua
Tāwhirimātea
Papatūānuku
Rongo Mā Tane
Uenuku
Whiro

te reo maori Word Search

te reo maori Word Search
Type
Word Search
Description

whakawhanaungatanga
raangatira
whakaronga
aromatawai
whakapapa
matariki
karakia
tohunga
whanau
pepeha
puanga
mana

Nga Atua Maori Word Search

Nga Atua Maori Word Search
Type
Word Search
Description

Haumiatiketike
Tawhirimatea
Hinenuitepō
Tumatauenga
Rongomātane
Papatūānuku
hinetitama
Tanemahuta
Ruaumoko
Ranginui
Tangaroa
Whiro

Nga Iwi Maori Word Search

Nga Iwi Maori Word Search
Type
Word Search
Description

Ngatokimatawhaourua
Ngati Maniapoto
Tamaki Makaurau
Tawhirimatea
Te Rauparaha
Tena Koutou
Hinenuitepo
Rongomatane
Tane Mahuta
Papatuanuku
Tumatauenga
Tauparapara
Hinengakau
Tamangakau
Whaikorero
Tamaupoko
Whanganui
Takitimu
Te Arawa
Mataatua
Tokomaru
Waiariki
Taranaki
Ruaumoko
Tangaroa
Obsidian
Ranginui
Ruapehu
Horouta
Tupoho
Tainui
Aotea
Kupe

Nga Atua Maori Word Search

Nga Atua Maori Word Search
Type
Word Search
Description

Haumietiketike
Tawhirimatea
Papatuanuku
Rongomatane
Tane Mahuta
Tumatauenga
Ranginui
Ruaumoko
Tangaroa
Whiro