YIAMAS Word Search
Type
Word Search
Description

Spanakopita
Souvlaki
Tzatziki
Bifteki
Yiamas
Lamb
Meze
Ouzo
Yiro
Zeus

Ancient Greece Word Search

Ancient Greece Word Search
Type
Word Search
Description

mythology
education
democracy
olympics
odyssey
athens
hades
olive
greek
zeus
ares
lamb

Ancient Greece Word Search

Ancient Greece Word Search
Type
Word Search
Description

democracy
education
goddesses
mythology
olympics
odyssey
athens
medusa
greek
hades
olive
ares
gods
lamb
zeus

Percy Jackson & The LIghtning Thief Word Search

Percy Jackson & The LIghtning Thief Word Search
Type
Word Search
Description

Lightning Bolt
Smelly Gabe
Half Blood
Underworld
Big Three
Las Vegas
Protector
Annabeth
Aunty Em
Centaurs
Monsters
Poseidon
Olympus
Riptide
Athena
Chiron
Grover
Hades
Satyr
Zeus

Greek Mythology Word Search

Greek Mythology Word Search
Type
Word Search
Description

Mt.Olympus
Underworld
Olympians
immortal
Tartarus
Monsters
Heracles
Poseidon
Goddess
Demeter
Olympus
Theseus
Perseus
Pegasus
cyclops
Medusa
Fleece
Athena
Athens
Hermes
Orion
Hades
Zeus
God

The Odyssey-by Homer Word Search

The Odyssey-by Homer Word Search
Type
Word Search
Description

Telemechus
Polyphemus
Eurymachus
Charybdis
Alcinous
Odysseus
Tiresius
Poseidon
Antinous
Eurynome
Penelope
Calypso
Laertes
Sirens
Scylla
Hermes
Apollo
Helios
Athena
Circe
Zeus

The Livestock Industry Word Search

The Livestock Industry Word Search
Type
Word Search
Description

lactation period
farrowing crates
milk replacers
ear notching
free choice
creep feed
dry period
shepherds
colostrum
butterfat
shearing
lambing
implant
mammals
chevon
mohair
mutton
farrow
piglet
render
heifer
steer
draft
calve
kids
lamb
wool
dock
gilt
boar
sows
lard
pork
bull
cull
wean
calf
beef
veal
milk
ram
ewe
cow

Sheep/Goat Terms Crossword

Sheep/Goat Terms Crossword
Type
Crossword
Description

Male Goat
vegetation, such as twigs
Another name of male goat
a soft pliant leather prepared from the skin of the chamois or from sheepskin
When the animal is kept alone
Removal of the tail
forcibly administer a drug in liquid form orally
Female sheep
When the animal is free to roam
a young kid
goats giving birth
a young sheep
nutrients for sheep
Sheep giving birth
Meat from sheep over 1 year of age
A female goat
a lamb who loses it mother
when a group animals of the same species are kept together
an uncastrated male sheep
sheep production when they are young
a castrated ram
fabric from sheep

Cupid at psyche Crossword

Cupid at psyche Crossword
Type
Crossword
Description

Sino ang kinikilalang hari n mga diyos?
Sino ang tinutuing na diyosa ng kagandahan
Ano ang pangalan ng anak ni venus?
Sinong dalaga ang inibig ni cupid
Sino ang diyos ng impyerno
Balahibo n hayop na nakuha ni psyche
Asawa ni hades
Tawag sa ibon na nabanggit sa cupid at psyche
Paboritong pagkain ng mga diyos at dyosa
Diyos ng propesya
Bundok na tirahan ng mga diyos
Walang kamatayan, walan katapusan
Nanaig ang pagkainggit
Tayo na lakad lang ang mga dalii lamang ang naka sayad
Nagalab na damdamin
Nahimok, nahikayat
Tumupad sa tungkulij
Kwento tungkol sa mga diyo at diyosa
Ilan ang anak ng tatay ni payche
Diyos na nagdala kay psyche sa palasyo ni cupid
Asawa ni zeus
Kapatid ni zeus
Kapatid na babae ni zeus na diyosa ng apoy
Dyosa ng pangangaso
Dyosa ng karunungan
Diyos ng digmaan

Basic Animal Science Word Search

Basic Animal Science  Word Search
Type
Word Search
Description

BOS TAURUS
EWE LAMB
FARROWING
BULLOCK
CALVING
FOALING
GELDING
LAMBING
STALLION
BARROW
BOVINE
CATTLE
HEIFER
PORCINE
CALF
FLOCK
HINNY
HORSE
WETHER
BOAR
BULL
COLT
COW
FOAL
GILT
HERD
LAMB
MARE
SHEEP
STEER
SWINE
EWE
LAMB
STUD
PIG
RAM
SOW

Greek Foods Word Search

Greek Foods Word Search
Type
Word Search
Description

galaktoboureko
karithoppita
kourambiedes
melomakarona
spanikopita
triple drip
avgolemono
dolmadakia
pastitsio
tabbouleh
vegeables
fattoush
kaataifi
manestra
moussaka
souvlaki
tiropita
tzatziki
baklava
falafel
gemista
kataifi
barley
breads
cheese
grains
grapes
hummus
olives
fruit
wheat
cake
gyro