engels unit 1,2sd Crossword
Type
Crossword
Description

het is de vader van je vader
een klein tafeltje naast je stoel
het is een kast
in, op, naast, onder zijn er voorbeelden van
soms
het komt na de ochtend
je brengt er post naar toe
bang
je doet het in een boek
je gaat er naartoe als je een film wilt zien
je kan er potten bakken
het is een trompet en je kan er mee schuiven
je gaat er naar toe na de middelbare school
genieten
geen maar een...
niet lelijk maar...
niet makkelijk maar...
hier betaal je mee
hij/zij staat voor de klas
het hulpje van de dokter
een programma

159 dagen in het grote eiland Crossword

159 dagen in het grote eiland Crossword
Type
Crossword
Description

Fire!
Overal behalve hier!
Als je in San Juan met Carlos bent, is er een plek waar hij altijd naar toe wil ...
Evelyn
Zhiyíng favorite game?
Waar je op een vrijdagmiddag een lange wandeling hebt gedaan
U zegt dat ik op een dag met hem zal eindigen
Heeft langer haar dan u
Sucks bij het plukken van films
Vreemdelingen zijn echt ondeugend en ze vinden dit erg "Pueblo" leuk
Het "Pueblo" dat je kan gaan als je je thuisland mist
It's not Blanca, it's...
Faith
Ze zeggen dat net op vrijdag de dag is om hier heen te gaan, ik ben zaterdag geweest en is echt goed, maar helaas genoeg, je kon niet gaan ...
From Red to Green, and my favorite one, the only I actually know how to pronounce
Ik moest dit alleen opnemen om het goed genoeg te krijgen
Waar het water roze is en er is veel zout
Een andere mislukte poging om te gaan, we eindigden hier net voor de dag, en mag ik toevoegen dat de zon echt krachtig was op die dag ...
Je hebt dit niet al eerder gedaan, maar dit semester kregen we een solide 70 die ons semester voor de zomer en onze zomer voor semester overschakelen...
We hebben geprobeerd dit te spelen, het was een heel slecht idee
I say it's your favorite beach...
Ik heb astigmatisme waarom ik gelezen "Cabrón" in plaats van
De "Pueblo" waar we hangen en op het einde was hotdogs een must
Ik heb dit niet gedaan omdat het minder dan een uur was en ik had echt veel geluk
5 Grote letters u heeft geen foto gemaakt
Carlos vond deze film echt leuk, ik heb het echt niet gedaan, maar we gingen het op een dinsdag zien, een donderdag!
April 4th!!!
Meer koeien dan mensen
Er is een Crash Boat, een schaatsbaan en een skate park, maar je moet lang lang rijden, om daar te komen
Beste steak die je hier heeft geprobeerd

Het Rode Kruiswoordraadsel Crossword

Het Rode Kruiswoordraadsel Crossword
Type
Crossword
Description

Op hoeveel fundamentele beginselen rust onze organisatie?
We vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen bij een noodgeval? Geef daarom een ander woord voor het vermogen van iemand om voor zichzelf te zorgen?
Wat is de naam van ons nieuwe hotel waarin mensen met een beperking zorgeloos kunnen genieten?
Een ander woord voor een schenking van (on)roerende goederen via een testament?
Hoe noemen we een apparaat waarmee men door het toedienen van een elektrische schok het hart van een bewusteloze patiënt kan laten stoppen met fibrilleren, waardoor het opnieuw in een normaal ritme wordt gebracht?
Hoe noemt de club waar je als donor automatisch lid van wordt en waar je kan genieten van leuke acties en attenties?
Een ander woord voor de kleinste celfragmenten in je bloed?
Op rodekruis.be kan je makkelijk zelf checken of je bloed, plasma of bloedplaatjes mag geven. Wat is de naam van deze online test?
Het Rode Kruis is er ook op maat van kinderen en jongeren. Hoe noemt deze jeugdbeweging?
In welke stad is de hoofdzetel van Rode Kruis-Vlaanderen gevestigd?
In hoeveel steden is er een donorcentrum van het Rode Kruis?
Het geheel van regels die de humanitaire gevolgen van een gewapend conflict probeert te beperken?
Welk comité treedt op bij gewapende conflicten?
Hoe noemt de Rode Kruisvrijwilliger die kwetsbare kinderen helpt bij het maken van hun huiswerk?
Hoe noemt de mascotte van Jeugd Rode Kruis?
Hoe noemt onze bibliotheekwerking in zorgvoorzieningen?

Kruiswoordpuzzel Economie Crossword

Kruiswoordpuzzel Economie Crossword
Type
Crossword
Description

De laatste van de productiefactoren (AKNO)
Het beste voor iedereen
Gemiste opbrengsten door ander alternatief
Niemand kan verbeteren zonder dat het ten koste gaat van de ander
Balanspost waarbij goederen al wel zijn geleverd maar nog niet betaald
Balans van alle opbrengsten en kosten over een bepaalde periode
Verhouding tussen eigen vermogen en totale vermogen
Marktvorm met een kleine groep aanbieders
Pensioensysteem in Nederland
Maximale productie van een bedrijf
Gebied dat aangeeft hoeveel voordeel consumenten hebben die meer voor een product over hebben
Mate waarin een onderneming aan de betalingsplichten kan voldoen
In waarde afnemen van geld
Golfbeweging in de economische activiteit
Vergroting maatschappelijke geldhoeveelheid

Minecraft Crossword

Minecraft Crossword
Type
Crossword
Description

Blok dat je meestal als eerste mined in minecraft.
Mob dat vuurballen spuwt.
Dimensie met vuur.
Plant in de woestijn.
Mob dat pijlen schiet.
Vriendelijke mob.
Blok waar muziek uitkomt.
Mooi blok om mee te bouwen.
Mob dat explodeert.
Monster dat het meeste voorkomt.
De minecraft speler waar je mee start.
Mob dat het meeste voorkomt in de nether.
Blok dat je niet ziet.
Creepers droppen het.
Mob dat maar 1 blok hoog is.
Blok dat je onder de grond overal ziet.
Mob dat teleporteerd.
Mob dat potions gooit.
Mob dat veel springt.
Als je snow mined met een shovel, dan krijg je een ...
Wapen.
De game zelf.
Oak, birch, jungle, acacia, dark oak, ...
Blok waar je items in kan doen.
Kleine maar irritante mob.
Zit onder een end portal.
Als je sand smelt, krijg je ...
Cows droppen het.
Zeldzaamste ore.
Sterkste armor stuk.
Blok waar je dingen in smelt.
Mob dat in nether forts zit.
Mob dat in 1.13 komt, en dat onder water leeft.
Mob dat in 1.13 komt, en dat uit eieren komt.
Mob dat in 1.13 komt, en dat in de lucht vliegt.
Blok waar je dingen in kunt maken.
Blok dat vaak wordt gebruikt in redstone creaties.
Blok dat andere blokken duwt.
Blok dat detecteert als er een blok veranderd.
Mob dat je in de end tegenkomt.

Harry Potter en de steen der wijzen Crossword

Harry Potter en de steen der wijzen Crossword
Type
Crossword
Description

Hoe heet het hoofdpersonage
Waar gaat Harry naar school?
Wij is Harry's beste vriend?
Wat zijn Harry en Malfidus
Hoe noemt Harry's moeder
Welke leerkracht haat Harry
Waar kon het kruid dat Harry en zijn vrienden tegenhield in het luik niet tegen?
Hoe noemt de sport die de meeste tovenaars beoefenen
Door wie zijn Harry's ouders vermoord?
Wat voor een uil heeft Harry?
Wie was de spion van Voldemort
Wat kwam zweinstein binnen op Halloween
Wie is het hoofd van Zweinstein
Door wie werd Harry al heel zijn leven gepest
Wat hebben tovenaars nodig om te toveren?

BB 2de semester Crossword

BB 2de semester Crossword
Type
Crossword
Description

Bewijs dat men mede-eigenaar is in een vennootschap.
De mogelijkheid om aangesproken te worden voor aangerichte schade.
Deze verzekeringen zijn volgens de wet niet verplicht af te sluiten, je mag deze als zaakvoerder afsluiten voor uw eigen zaak.
Systematische registratie van de bedrijfsactiviteiten, op basis van documenten (facturen, loonberekening, rekeningafschriften, … )
Belasting die elke consument betaalt op goederen en diensten die hij aankoopt of huurt.
Een bepaalde taak uitvoeren tegen betalingen o.a. een taxirit van plaats A naar plaats B
Wie zal bereid zijn om je producten te kopen? Categorie mensen die interesse hebben om je producten te kopen. Bv kinderboek Ò doelgroepen zijn kinderen en hun ouders.
Gestructureerde ondervraging met de bedoeling informatie te bekomen.
De eigen zaak stopt met bestaan, boeken neer, deur definitief gesloten
Banken en andere ondernemingen die financiële diensten leveren.
Belastingen
Grondstoffen, hulpstoffen en gereedstaande producten die kant en klaar zijn om te verkopen.
Handelshuurcontract
Verzekeringsovereenkomst
De minimale duurtijd van een handelshuurovereenkomst
De persoon die een bepaald gebouw huurt bij de verhuurder
Er zijn drie .... waaruit je kan kiezen als je gaat trouwen.
Gerechtelijke regels respecteren
Kruispuntbank van Ondernemingen
Hij die iets koopt
Ze leveren grondstoffen, niet afgewerkte en volledig afgewerkte producten aan je studentenbedrijf.BE, tegen een prijs die onder de verkoopprijs in de winkels ligt. (Handelaars, verkopers)
Vennootschapsvorm geschikt voor grotere ondernemingen. De eigenaars of aandeelhouders krijgen aandelen die ze vlot kunnen verhandelen. De aansprakelijkheid van aandeelhouders is beperkt.
Elke onderneming heeft een eigen nummer. Met dit nummer kan de onderneming zijn identiteit (bestaan) bewijzen tegenover de overheid.
Een plan dat je moet opstellen om uw geldschieters te overtuigen in uw eigen zaak te blijven investeren.
Instelling die door de sociale partners in samenspraak met de overheid beheerd wordt. Ze zorgt o.a. voor kinderbijslag, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, …
Hetgeen de werknemer betaalt aan de RSZ via de werkgever. Wordt berekend op het bruto-loon.
Persoon, instelling, onderneming, … waaraan de onderneming nog geld moet.
Bedrag dat de aandeelhouders oorspronkelijk in de onderneming brengen om te kunnen starten met het aankopen van producten.
De persoon die een bepaald gebouw aan een huurder verhuurt
Hij die iets verkoopt met winst
Deze verzekeringen moet je volgens de wet af te sluiten
De plaats waar je uw eigen zaak gaat opstarten en openen

Die kruppel engel Hoofstuk 6 Crossword

Die kruppel engel    Hoofstuk 6 Crossword
Type
Crossword
Description

Met wie kom Tina weer op die dorp na haar naweek by die huis?
Waarheen gaan Tina om haar dag om te kry?
Wie is ook in die VGK-kerk?
Die kerk het voorheen as die ______________kerk bekend gestaan.
Die kinders wat nie ___________ by die huis kry nie, mag van die toebroodjies eet by die kerk.
Dominee ______________ wou met Tina oor Jakob praat, maar daar was 'n lang ry mense wat gewag het om hom te groet.
Hoe het die dominee gevoel toe Jakob dood is?
Die dominee wonder wat Jakob vir Tina daardie aand van die ________________ gesê het.
Die graad 8 se Sondagskoolonderwyser is meneer __________________.
Die mense se die dominee het kwaai______________ .
Niemand kon by die dominee se ___________________ inkom nie.
Wie het net by die dominee se erf ingeloop?
Dominee Buffel het vir Jakob geleer hoe om aan 'n _________ te klop.
Jakob moes nie sommerso by mense se _________ inloop nie.
Jakob het na die dominee verwys as die _____________ .
Die dominee se __________ was grys.
Waar het dominee Buffel vir Jakob afgelaai?
Wat is die naam van die vrou by die sopkombuis wat vir Jakob al baie gehelp het?
Van watter vervoer maak Loisie se oom gebruik?
Toe Jakob by die hoof se kantoor uikom, dra hy 'n _____ met 'n das en hy lyk baie netjies.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom,is sy ____________ skoon.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, lyk dit of hy __________.
Jakob bestuur self 'n motor en hy ______________ nie meer nie.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom , was sy gesig nog steeds erg ___________.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy nog moeilik ___________.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy weer vir Tina 'n ____________gegee.
Wat sê Jakob moet Tina vir juffrou Dale wys?
Waarheen moes juffrou Dale die naweek gaan?
Watter kursus moet juffrou Dale gaan bywoon?
Wie het saam met juffrou Dale die kursus bygewoon? Juffrou
Wat is die skoolhoof se van?
Wat is die EBW en Kuns juffrou se van ?
Wat is die Skeinat en Wiskunde meneer se van ?
Wat is die Engelse juffrou se van ?
Wat is die Afrikaanse juffrou se van ?
Wat is die L.O. meneer se van ?
Wat is die Biologie meneer se van ?
Wat is die MSW meneer se van ?
Watter graad is die teikengroep van Tina se gedig?
Vir wie stel die gedig voor?
Wat sal Tina vir die koerant teken?
Hoe voel Tina oor Jakob se dood?

economische begrippen Crossword

economische begrippen Crossword
Type
Crossword
Description

hetgeen wat in je bezit is maar nog niet fysiek is aangekomen
Het moment waarop een bestelling geplaatst moet worden op een bepaald vast tijdstip met dezelfde kwantiteit goederen.
Geen voorraad van het product, het product is uitverkocht in de winkel.
Voorraadniveau waarbij men moet gaan bestellen om mee-verkoop te vermijden.
Deze voorraad omvat de, volgens de administratie, werkelijke hoeveelheid in het magazijn aanwezige goederen
Geen voorraad van het product, het product is uitverkocht in de winkel.
Het moment waarop een bestelling geplaatst moet worden zonder vast tijdstip zonder een bepaalde kwantiteit goederen
De technische voorraad + reeds bestelde maar nog niet ontvangen goederen – reeds verkochte maar nog niet geleverde goederen; de voorraad waarover prijsrisico wordt gelopen.
Een grenswaarde, gebruikt bij het voorraadbeheer, die aangeeft dat het niveau van de voorraad te groot is geworden.
De extra voorraad die men aanhoudt om te voorkomen dat men bij toegenomen vraag niet kan leveren.

Uitbraak Crossword

Uitbraak Crossword
Type
Crossword
Description

Mensen gaan ernaar toe om te leren.
Hoofdpersonage
Beste vriend van Benjamin.
Beste vriendin van Benjamin.
Hoofd van de school.
Kinderen die naar school gaan om te leren, worden ook wel ... genoemd.
Iemand die les geeft.
Periode met zeer heet weer.
Niet naar school kunnen omdat je ... bent.
Je gaat naar een begrafenis omdat er iemand ... is.
Metalen ding, waarmee men naar andere landen vliegt.
Metalen ding met rotoren dat kan vliegen.
Kist van latten of plastic waar je iets in kunt vervoeren.
Wordt gebruikt bij restrictie- of mummificatiespellen.
Heb je nodig om te overleven.
... is vloeibaar en heb je nodig om te overleven.
Mensen die niks op hun hoofd hebben.
Als de zon schijnt is het ... .
Als de maan schijnt is het ... .
Omheining
Sommige mensen zijn ... voor spinnen.
1;2;3;4, zijn: ...
Zaal waarin gesport wordt.
Groep kinderen die samen les hebben.
Rode vloeistof, op basis van water.

vuist kruiswoordraadsel Crossword

vuist kruiswoordraadsel Crossword
Type
Crossword
Description

hoe heet de vriend van de persoon?
hoe heet de zwarte drap?
niet op je gemak voelen
een haarstijl
hier meren schepen aan
wat er overblijft van brood
reukorgaan
hier gaan mensen naar toe als ze niet goed in hun kop zijn
hiermee kun je horen
eerste maal van de dag
bestuurt het schip
betaalmiddel
bijnaam voor de vriend van de persoon
begroeting
ander woord voor medicijnen