Type
Word Search
Description

xhur
sebgħa
għadma
għamara
deheb
għeneb
fihom
xagħar
hija
tagħna
hawn
għasfur
logħob
għajn
biha

In-Nomi! Crossword

Type
Crossword
Description

għandu 4 saqajn u jħobb jilgħaq kelb
il-post fejn nitolbu knisja
il-post fejn noqogħdu mal-familja tagħna dar
hawn min għandu kelb u hawn min għandu ______________ qattus
missieri huwa _________________ raġel
l-għalliema tiegħi hija ___________ mara
jien mhux tifel imma ____________ tifla
klassi nsibuha ġewwa .... skola
nikteb bil- lapes
nħassar bil- gomma

Alphabet matching Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

A a
B b
C c
D d
E e
F f
G g
H h
I i
J j
K k
L i
M m
N n
O o
P p
Q q
R r
S s
T t
U u
V v
W w
X x
Y y
Z z

Attività Tettonika Crossword

Type
Crossword
Description

L-istruttura tad-dinja hija maqsuma f'_ _ _ _' saffi prinċipali. (4) erba
Taħt il-qoxra tad-dinja nsibu il-_ _ _ _ _ _ _. (7) mantell
Il- _ _ _ _ _ _ _ _ _ hija magħmula mis-saff riġidu tal-mantell u l-qoxra tad-dinja. (9) litosfera
Dawn jikkawżaw terremoti u l-formazzjoni tal-vulkani. (8, 9) Kurrenti ċirkulari
Medda ta' art kbira li sserraħ fuq il-mantell tissejjaħ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tettoniċa. (11) pjattaforma
Kontinent kbir li kien hawn fid-dinja madwar 300 miljun sena ilu. (6) Panġea
Gondwanaland u _ _ _ _ _ _ _ _ kienu żewġ kontinenti kbar fil-passat. (8) Laurasia
Minflokk il-Mediterran qabel kien hemm baħar jismu _ _ _ _ _ _. (6) Tethys
Il-movimenti tal-pjattaforma tettonika Afrikana u dik Ewroasjatika jiffurmaw _ _ _ _ _ _ _ _ mmewġa. (8) muntanji
Il-punt fuq wiċċ id-dinja fejn jinħass it-terremot jissejaħ _ _ _ _ _ _ _ _ _. (9) epiċentru
Fil-qoxra il-punt li fih il-pressjoni tinħeles huwa magħruf bħala punt _ _ _ _ _ _. (6) fokali
Wara t-terremot prinċipali, xi kultant jkun hemm theżżiż oħra li ngħidulhom _ _ _ _ _ _ _ tat-terremot. (7) replika
Dan jinħoloq meta t-terremot jseħħ taħt il-baħar. (7) tsunami
Dan insibu wieħed minnu ġewwa Għar Dalam biex inkejlu s-saħħa tat-terremot. (10) sismometru
Din l-iskala tkejjel il-ħsara kkawżata minn terremot. (8) Merċalli
Ġabra ta' magma ġewwa d-dinja taħt il-vulkan tissejjaħ _ _ _ _ tal-magma. (4) Ħawt
L-Etna huwa vulkan _ _ _ _ _. (5) attiv

Il-Milied Crossword

Type
Crossword
Description

L-Anġlu ta' Alla li ħabbar lil Marija li kellha ssir omm Alla kien jismu _________________ Gabrijel
Għalkemm ___________________ ma kienx miżżewweġ lil Marija, dan xorta ħa lil Marija bħala martu Ġużeppi
Dan Ġwanni l-__________________ għamel żmien twil jipprepara lil-Lhud għall-miġja ta' Ġesù Battista
Marija marret iżżur lil kuġina tagħha ___________________ Eliżabetta
Marija flimkien mar-raġel tagħha, kellhom imorru ġewwa l-art ta' _______________ Betlehem
Damu ħafna jduru sabiex isibu post fejn iqattgħu l-lejl u fl-aħħar sabu post ġewwa stalla tal-______________ annimali
Ġesu' l-iben ta' Alla kellu jitwieled u jpoġġuh ġewwa ________________ (minn fejn jieklu l-annimali) maxtura
L-ewwel nies li semgħu dwar dan kien r-rgħajja li kienu qegħdin man-_______________ tagħhom nagħaġ
Wara xi żmien, isiru jafu bl-aħbar tlett _____________ li telqu kollox biex ifittxu lil din it-tarbija speċjali maġi
Ir-re ________________, li kien ir-re ta' Ġerusalemm ta' dak iż-żmien ma tantx ħa gost li kien twieled re ġdid għax ħaseb li ser joħodlu postu Erodi
It-tlett maġi, taw lil Ġesù dawn it-tlett rigali - ______________, inċens u mirra deheb
Minħabba r-re, Ġużeppi u Marija, kellhom imorru l-__________________ Eġittu
Aħna nippreparaw għall-Milied permezz ta' Żmien l-________________ Avvent
Iż-żmien ta' preparazzjoni għall-Milied idum erba' _________________ ġimgħat
Biex infakkru din il-ġrajja, ħafna minna jibnu l-___________________ Presepju

Sib il-Kelma fit-tisliba Crossword

Type
Crossword
Description

Dan nimlih bl-ilma fil-kamra tal-banju. sink
Jien iż-zgħir tal-kelb. ġeru
Jiena frotta u l-kulur tiegħi huwa oranġjo. larinġa
Ħija jilbes dan f'saqajh biex imur l-iskola. żarbun
Ommi tilbes il-............. libsa
L-ewwel xahar tas-sena jismu ...... Jannar
Jien inpoġġi fuq is-........ biex niekol. siġġu
Meta tkun ix-xita, ommi tuża l-......... umbrella
Meta tkun ix-xemx aħjar tilbes il-........ kapell
Fil-bard jien nilbes il-......... ġakketta
Jacob kien ma jiflaħx u ommi ħaditu għand it-........ tabib
It- ........ hija l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa Tnejn
Rory huwa tifel imma Jessica hija ........ tifla
Ommi issajjar fil-..... kċina

TISLIBA TAL-MILIED 2018 Crossword

Type
Crossword
Description

LIEMA SULTAN QATEL IT-TRABI KOLLHA TA' BETLEM? ERODI
TAHT LIEMA IMPERATUR RUMAN SAR IC-CENSIMENT? AWGUSTU
GHAL LIEMA PAJJIZ GUZEPPI U MARIJA FLIMKIEN MA' GESU' TARBIJA HARBU BIEX JEHILSU MILL-QILLA TA' ERODI? EGITTU
LIEMA HUWA L-QADDIS LI NAGHMLU L-KOMMEMORAZZJONI TIEGHU FIS-26 TA' DICEMBRU? STIEFNU
X'KULUR HIJA L-PJANTA LI AHNA NSEJHULHA CHRISTMAS FLOWER? HAMRA
X'INSEJHULU Z-ZMIEN TA' THEJJIHA QABEL IL-FESTA TAL-MILIED? AVVENT
FATHER CHRISTMAS BIT-TALJAN JGHIDULU BABBO........... NATALE
ISEM IL-KARATTRU PRINCIPALI TA' A CHRISTMAS CAROL EBENEZER
IL- PAJJIZ TA' SAN NIKOLA TURKIJA
LIEMA HUWA L-AKTAR ORNAMENT LI JITPOGGA FUQ IL-QUCCATA TAS-SIGRA TAL-MILIED> ANGLU

a - z oil word seaarch Word Search

Type
Word Search
Description

O i l f i t t e r s
P e t r o l e u m j e l l y
Q u i l t s
R u b b I n g a l c o h o l
S h a m p o o
T o o t h p a s t e
Z i p p e r
Y o g a p a n ts
X y l o p h o n e
W h e e l s
V a p o r i z e r s
U p h o l s t e r y
N y l o n r o p e
A s p r i n
B a l l o o n s
C l o t h i n g
D e o d o r a n t
E y e l i n e r
F o u n d a t i o n
G u m
H a i r s p r a y
I b u p r o f e n
J e t f u e l
K e r o s e n e
L i p s t i c k
M o i s t u r i z e r

Spanish Alphabet Bingo Cards

Type
Bingo Cards
Description

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
ll
m
n
o
p
q
r
rr
s
t
u
v
w
x
y
z

    Customize    

Customer Service Week Crossword Puzzle

Type
Crossword
Description

Your most important communication tool when you’re on the phone is your _____. voice
Another word for internal customer is _____. coworker
Taking personal responsibility for a customer’s complaint is taking _____ o w n e r s h i p
You sound more relaxed and friendly when you _____ while talking on the phone. s m i l e
You start each call with a friendly ____ g r e e t i n g
Offering a customer additional products or services is cross-selling or _____. u p s e l l i n g
With angry customers it’s important to let them do this, _____. v e n t
A positive one will make your day better. a t t i t u d e
The annual celebration of the importance of customer service is _____. (3 words). CustomerServiceWeek
Customer complaints should be seen as _____ to improve service. opportunit
Delighting your customers means _____ their expectations. exceeding
When speaking with customers you should vary the _____ of your voice. Tone
The people you serve each day. customers
Anticipating problems, heading them off and alerting customers is being _____. proactive
Treat each customer as if they’re the _____ one you’ll deal with that day. only
Customers who have their complaints satisfactorily resolved tell an average of how many people? five
The most important customer service skill is _____. listening

Sib il-Kliem Word Search

Type
Word Search
Description

ajruplan
pitturi
peprina
ħanfusa
bebbuxu
lumija
kuruna
vapuri
familja
ġelati