Type
Crossword
Description

Kaip vienu žodžiu vadinamas patiekalų sąrašas (dienos, savaitės)? Valgiaraštis
Kokiu paros metu dažniausiai valgome kiaušinių, daržovių, kruopų, varškės patiekalus? Ryte
Kaip vienu žodžiu galime pavadinti gaminių ar prekių rūšis? Asortimentas
Prie kokių maisto produktų priskiriami duona, sūris, dešra, makaronai? Perdirbtų
Oranžinė šakniavaisė daržovė.. Morka
Cheminė medžiaga, susidedanti iš anglies, deguonies ir vandenilio... Angliavandeniai
Kas yra svarbiausia gyvosios medžiagos sudedamoji medžiagos sudedamoji dalis? Baltymai
Vandenyje netirpstanti medžiaga... Riebalai
Veikliosios organinės medžiagos, būtinos organizmui... Vitaminai
Pagrindinės maisto medžiagos yra: baltymai, riebalai, vitaminai, mineralinės medžiagos ir..? Angliavandeniai
Prie kokių maisto produktų priskiriami medus, pienas, daržovės ir vaisiai? Natūralių
Pienas, kiaušiniai, mėsa prie kokių maisto probuktų grupės jie priskiriami? Gyvulinių
Apelsinai, greipfruktai priskiriami prie ....... vaisių Citrusinių
Liguistas, labai padidėjęs alkio jausmas? Bulimija
Danties kietųjų audinių progresuojantis irimas sukeltas ant danties paviršiaus esančių rugščių - kas tai? Ėduonis

Chemijos kryžiažodis Crossword

Type
Crossword
Description

Vienas iš nemetalų? Siera
31 elementas Galis
Žmogui būtinos dujos? Deguonis
Mažiausia chemiškai nedaloma medžiagos dalelė Atomas
Medžiaga naudojama šilumai, energijai, šviesai gauti Kuras
Mažiausia medžiagos dalelė, turinti tos medžiagos chemines savybes Molekule
Elektronų atidavimas Oksidacija
Dalelė, kuri atiduoda elektronus Reduktorius
Alotropinė deguonies atmaina Ozonas
Perdirbti skirta medžiaga Žaliava
Gamtonis savitos sudėties mineralų mišinys, slūgstantis Žemės plutoje Uoliena
Kiekvienos medžiagos masės ir jos tūrio santykis Tankis
Glicerolio ir riebalų rūgščių esteriai Riebalai
Joniniai junginiai, kuriuose metalų (ar amonio) jonai susijungę su vienu ar keliais hidroksido jonais Hidroksidai
Žemės plutos cheminis junginys arba laisvasis elementas Mineralas
Medžiagos, kurių vienoda molekulių sudėtis, bet skirtinga struktūra Izomerai
Žmogus kurio garbei vadinamas Avogadro dėsnis Avogadras
Medžiagos kiekio vienetas Molis
Sudėtinės medžiagos, sudarytos iš dviejų elementų, kurių vienas yra deguonis Oksidai
Elektringoji dalelė, kuria virsta atomas, atidavęs arba prisijungęs elektroną Jonas

Kryžiazodis Gamtos ir Žmogaus Crossword

Type
Crossword
Description

Kaip vadinami Gyvūnai ėdantys žolę ?? Augalėdžiai
Kaip vadinami Gyvūnai ėdantys kitą žvėrį ?? Plėšrūnais
Ši medžiaga padeda sustiprinti kaulus Kalcis
Kokia yra pagrindinė organizmo statybinė medžiagą ?? Baltymai
Kokie produktai yra maisto piramidės viršuje ??? Riebalai
Kaip vadinami gyvūnai kurie minta augalais ir gyvūnais ?? Visaėdžiai
Kokios medžiagos reikia žmogaus organizmui, kad kraujas atliktų darbą ?? Geležies
Kokie produktai yra maisto piramidės viduryje ?? Baltymai
Koks yra geriausiai žinomas angliavandenis ??? Cukrus
Kokių riebalai yra aliejus ir margarinas ?? Augaliniai

Dailės kryžiažodis Crossword

Type
Crossword
Description

Meno kryptis, XVII a. – XVIII a. I pusėje plitusi Europoje ir Lotynų Amerikoje? Barokas
Kaip vadinama greita vizualizavimo forma, kuri paprastai nelaikoma išbaigtu meno darbu? Eskizas
Kaip vadinamas tapybos, grafikos arba meninės fotografijos kūrinys, kuriame vaizduojamas natūralus arba žmogaus sukurtas kraštovaizdis? Peizažas
Kaip vadinama žmogaus kūrybinės veiklos estetinė-sensualinė (grožinė-jutiminė) išraiška? Menas
Kaip vadinamas meninės išraiškos kūrinys, vaizduojantis žmogų ar žmonių grupę? Portretas
Kaip vadinamas dailės žanras, kuriame dažniausiai vaizduojami negyvi daiktai, nuskinti vaisiai, gėlės, medžioklės ar kitokios žmogaus veiklos atributai? Natiurmortas
Kokie vandeniniai dažai, gaminami iš smulkiai sutrintų augalinės, gyvulinės kilmės arba cheminių pigmentų ir vandenyje tirpaus rašiklio? Akvarelė
Kaip vadinama skulptūros forma- žmogaus atvaizdas iki pusės krūtinės arba iki juosmens? Biustas
Kaip vadinamas stilizuotas gėlės žiedo pavidalo ornamento motyvas? Rozetė
Koks yra žymiausias Leonardo da Vinčio paveikslas? Mona liza
Dekoratyvinės dailės rūšis, dailės kūrinys iš spalvoto stiklo, įstatomas į langą, duris? Vitražas
Kaip vadinama vaizduojamosios dailės šaka, kurioje meninis vaizdas kuriamas plokštumoje įvairių spalvų dažais? Tapyba
Kaip vadinamas marinistinis peizažas, meno kūrinys jūrų tematika? Marina
Kokia ispanų tapytojo, vieno žymiausių XX a. menininkų, labiausiai žinomo kaip kubizmo kūrėjo pavardė? Pikasas
Vienus pirmųjų dailininkų galima vadinti...žmones Urvinius
Kaip vadinamas grafikos žanras, satyrinis arba humoristinis piešinys, išjuokiantis arba pašiepiantis žmogaus ar visuomenės ydas? Karikatūra
kaip vadinamas itin mažo formato tapytas paveikslas? Miniatiūra
Medinis įtaisas tapomam paveikslui pritvirtinti? Molbertas
Dailininko ar poeto įkvėpimo šaltinis, moters pavidalu? Mūza

matematikos kryžiažodis Crossword

Type
Crossword
Description

Mokslas, tiriantis struktūrų, kitimų ir erdvių modelius matematika
Matematinis veiksmas, kuriuo iš dėmenų gaunama suma SUDĖTIS
Matematinis veiksmas, kuriuo iš turinio atėmus atėminį, gaunamas skirtumas ATIMTIS
Matematinis veiksmas, kuriuo vienas dydis didinamas tam tikrą kiekį kartų DAUGYBA
Matematinis veiksmas, kuriuo vienas dydis mažinamas tam tikrą kiekį kartų Dalyba
Teorema kuri teigia, jog stataus trikampio statinių kvadratų suma yra lygi įžambinės kvadratui PITAGORO
60 minučių vienu žodžiu VALANDA
1000 gramų vienu žodžiu Kilogramas
Matavimo įrankis, skirtas matuoti kampų dydžiui matlankis
Paprasčiausias ilgio matavimo prietaisas liniuotė
Dvylika mėnesių vienu žodžiu metai
Geometrinė figūra, turinti 4 kampus Kvadratas
100 centimetrų kitaip metras
Geometrinė figūra, turinti 3 kampus trikampis
100 arų vienu žodžiu hektaras

Ieva Simonaitytė "Aukštųjų Šimonių likimas" Crossword

Type
Crossword
Description

Kas padega Jokūbo namus? Anskis
Kokiu vienu žodžiu būtų galima nusakyti pagrindinę romano idėja? Likimas
Koks šio romano tipas? Saga
Kuri Krizo duktė mirė nuo džiovos? Urtė
Kas romane gauna mirties bausmę? Etmė
Dėl kokios priežasties miršta Endrius? Maro
Kuris sūnus mirė gindamas tėvą nuo vokiečių? Etmonas
Kuris iš senojo Šimonio sūnų persikėlė gyventi į Aukštujus? Matas
Kokioje pakrantėje stovėjo senasis Šimonių namas? Įsros
Koks yra šio kūrinio žanras? Romanas
Kas miršta besilaukdama kūdikio? Anė
Kuriame mieste įsikuria Mikelis? Karaliaučiuje
Romane Puserna vaizduojamas kaip ... Sadistas
... - tai tikėjimas, kad likimas yra iš anksto nulemtas. Fatalizmas
Kas buvo vadinamas kietasprandžiu lietuvininku? Danielius
Romano tema - giminės moralinio ir ... degradavimo istorija nutautinimo sąlygomis. socialinio
Kas jėga užgrobė lietuvių namus? Vokiečiai
Kelintais metais buvo išleista ši knyga? 1935
Kokia liga nuo penkerių metų sirgo kūrinio autorė? Tuberkulioze
Ieva Simonaitytė negalėjo eiti į mokyklą. Kas ją išmokė skaityti ir rašyti? Motina

Pupt Crossword

Type
Crossword
Description

Kokiame metale tirpsta karbidai ir nitritai? Plienė
Kokios grupės medžiagos turi savybę aukštose temperatūrose išlaikyti pakankamą kietumą bet charakterizuojamos mažu stabilumu ir blogu sukibimu? Kovalentinės
Kokios grupės medžiagos pasižymi dideliu stabilumu bet mažesniu kietumu, trapumu ir cheminiu inertiškumu? Joninės
Kokia kovolentinė kietoji medžiaga naudojama sudaryti dangai yra ne mišriojo tipo? Deimantas
Iš kokios medžiagos nitridų ir karbidų buvo pramoniniu būdu gaminamos pirmosios dangos? Titano
Kam priskiriami objektai, kurių grūdo dydis yra nuo 20 iki 100 nm? Nanomedžiagoms
Koks purškimas būdas dažniausiai naudojamas plonos dangos užnešimui? Magnetotroninis
Kokia sritis yra viena iš perspektyviausių ir labai sparčiai besiplečiančių medžiagotyros sričių, aptarnaujančių skirtingų sričių mokslą ir pramonę? Paviršiaus©inžinerija
Kokias dangas kuriant dažniausiai naudojami metalai ir nemetalai (Ti,Si), intermetalydai (TiAl), nitridai (TiN, BN), silicidai (Ti5Si3, TiSi2, Ti3Si) arba boridai (TiB, TiB2)? Daugiakomponentinės
Kokia medžiagos savybė klasikinėje dilimo teorijoje vertinama kaip viena iš pagrindinių parametrų nuo kurios priklauso atsparumas dilimui? Kietumas Ką reiškia formulė K1c? Suirimo©tąsumas
Kaip kitaip vadinama medžiagos suirimo tamprioji deformacija? Plastiškumo©indeksu
Kaip vadinamos funkcinės dangos, kurios susideda iš vidinio kieto sluoksnio, užtikrinančio mažą slėgį į paviršių trinties poroje, atsparumą nutrynimui ir įbrėžimams, ir išorinio sluoksnio su savaiminiu tepimusi, užtikrinančiu mažą trinties koeficientą? Gradientinės
Kas panaudoja alternativinį būdą, nusodinant daugiafazines dangą su mažu trinties koeficientu TiB2-MoS2 pagrindu, norint pašalinti žemą atsparumą oksidacijai ore? Gissleris
Kokie kieti tepalai turi maža trinties koficientą ir didelį atsparumą dilimui? Chalkogenidai
Kokia medžiaga yar inertiškai stabili, nereaguoja su bioskysčiais ir biomedžiaga, turitaip vadinamą formos atminties efektą? Nitinolis
Kokių plonų dangų kūrimas ir sintezė biomedicinai yra viena iš prioritetinių naujojotukstantmečio uždavinių? Nanostruktūrinių
Kokias dangas leido sukurti Jonines-plazminės technikos ir technologijos tobulėjimas? Anglines
Kokios medžiagos turi turėti geras fizikines, chemines ir biologines savybes: aukštą dangos adgeziją pagrindiniam metalui, aukštas mechanines charakteristikas, tamprumą, cheminį stabilumą, antibakterines savybes, biosuderinamumą ir toksiškumo nebuvimą? Biomedžiagos
Kokia pramoniniu budu gaminamos danga atsirado XXa. 90-taisias metais? Anglinės©plevelė

Kryžiažodis "Sveika mityba" Crossword

Type
Crossword
Description

Sveikiausia lapinė daržovė? Špinatai
Mūsų energijos pagrindinis šaltinis? Angliavandeniai
Didžiausią vit C kiekį turinti uoga? Erškėtuogė
Su maistu būtina gauti apie 40 maisto medžiagų, apie kokį sveikos mitybos principą kalbama? Įvairumas
Mėnuo kada būna Europos sveikos mitybos diena? Lapkritis
Produktas, kuris kepamas iš miltų ir yra maisto piramidės apačioje? Duona
Brangiausias žmogaus turtas? Sveikata
Palankūs sveikatai maisto produktai, kuriuose mažiau cukraus, druskos ir žymimi ženklu "Rakto......."? Skylutė
Vengtini produktai kurie yra mitybos piramidės viršuje? Saldumynai
Kalcio šaltinis? Pienas

Kryžiažodis Crossword

Type
Crossword
Description

Įvairios išvaizdos negyvos dalelės, kurios turi tam tikrų bendrų bruožų ir yra užkrečiamos. VIRUSAI
Kokie grybai negali būti priskirti kuriam nors iš skyrių, nes nėra žinomas jų lytinis dauginimasis? MITOSPORINIAI
Kokia Louis pavardė, kuris nustatė, jog pasiutligę sukelia kažkas mažesnis už molekules? PASTEUR
Už kokios ląstelės ribų virusai negali daugintis? GYVOS
Kieno ląsteles užkrečia hepatito virusas? KEPENŲ
Ką daro virusai, kurie gali keistis? EVOLIUCIONUOJA
Kokie viduląsteliniai parazitai yra virusai? OBLIGATINIAI
Kuo lizogeninio ciklo metu tampa fagas? PROFAGU
Į ką įsijungia profagas? GENOMĄ
Ką gali fagas perėjęs į lizės ciklą? DAUGINTIS
Ką sukelia virusai? INFEKCIJAS
Kas sukelia apie tuziną augalų ligų ir tėra atviros RNR grandinės? VIROIDAI
Kokiu metu virusas įgyja apvalkalą? PUMPURAVIMO
Kokiai karalystei priklauso bakterijos? MONERŲ
Kieno bendras skaičius yra žymiai didesnis už bet kokių kitų organizmų skaičių žemmėje? BAKTERIJŲ
Bakterijos – bebranduoliai organizmai PROKARIOTAI
Kokioje aplinkoje bakterijos prisitaikiusios gyventi? BETKOKIOJE
Iš ko sudaryta išorinė bakterijų sienelė? GLIKOPEPTIDO
Kokiam slėgiui pasikeitus, bakteriją nuo suirimo saugo sienelė? OSMOSINIAM
Kur yra siūlas, sudarytas iš spirale susisukusių trijų baltymo flagelino gijų? ŽIUŽELYJE
Kaip vadinamos trumpos siūlinės paviršiaus ataugos? FIMBRIJOMIS
Kaip dauginasi bakterijos? NELYTIŠKAI
Po kokio įvykio donorinė ląstelė perduoda savo DNR ? KONJUGACIJOS
Kas transdukcijos metu bakterinės DNR fragmentus perneša į kitą ląstelę? BAKTERIOFAGAI
Kokius santykius su kitais palaiko simbiontai? MUTUALINIUS
Bakterijos būna trijų pagrindinių formų - lazdelės, apvalios arba? SFERINĖS
Kas paprastai vyksta dumblio zigotoje lytinio dauginimosi metu? MEJOZĖ
Kaip vadinami maži, heterotrofiniai judrūs vienaląsčiai organizmai? PIRMUONYS
Kaip vadinami kai kurie pirmuonys, prarijantys iškart visą maistą? HOLOZOJINIAIS
Kuo amebos juda ir maitinasi? PSUDOPODIJOMIS

Kryžiažodis Crossword

Type
Crossword
Description

Kas yra žymiausias romėnų rašytojas? Vergilijus
Koks senovės istorijos laikotarpis, truko apytikriai nuo 1250 m. pr. m. e. iki Vakarų Romos imperijos žlugimo 476 m. ? Antika
Pirmosios antikinės filosofijos - Miletas, pradininkas? Talis
Kuri antikos filosofinė mokykla mokė kaip tapti geru oratoriumi,valdytoju? Sofistai
Svarbiausias antikinės filosofijos centras? Atėnai
Pirmasis krikščionybės filosofijos raidos etapas? Patristika
Didžiai įtakingo pirmojo krikščionių mokslininko pavardė? Aleksandrietis
Romėnų teisininkas, karvedys, retorinės prozos autorius, kurio kalbų išliko maždaug pusė - net 58? Ciceronas
Miestas, kuriame merginos buvo auklėjamos kaip vyrai? Sparta
Antikos filosofijos šalininkai? Skeptikai
Kas atlieka svarbiausią vaidmenį senovės istorijoje? Šeima

Lietuvių kalbos kurso kryžiažodis Crossword

Type
Crossword
Description

Autorės vardas, parašiusios "Aukštųjų Šimonių likimą" Ieva
Žinomiausias Kristijono Donelaičio kūrinys metai
Kas, pasak graikų mitų, žmonėms atnešė ugnį? Prometėjas
Autorius, parašęs Iliadą ir Odisėją Homeras
Antigonės sesers vardas Ismenė
Kas yra atgimimo simbolis? Feniksas
Kokia Houldeno pavardė? Kolfildas
Kokio žanro kūrinys yra "Lygiosios trunka akimirką"? Romanas
Koks viduramžių laikotarpis prasideda nuo XI a. ir baigiasi XII a. Brandusis
Kokį tikėjimą privalėjo išpažinti riteriai? krikščionybę
Kas parašė "Don Kichotą" ? Servantesas
Koks vyresniojo Mindaugo brolio vardas? Dausprungas
Juliaus vaiko motinos vardas zINA
Koks vaikinas yra auginamas girtuoklio dėdės? Lukas
Kaip vadinasi griežtos formos, 8 eilučių eilėraštis UTA
Modernaus meno kryptis futurizmas
Kokios tautybės berniukai, kūrinyje "Musių valdovas", nukrenta į salą? Britai
Kas parašė baladę "Juratė ir Kastytis" Maironis
Kas parašė "Antigonę"? Sofoklis
Kas "Dieviškojoje komedijoje" yra tyras meilės simbolis? Beatričė