Type
Word Search
Description

skuim
vuis
vuil
ui
tuin
duim
huis
muis
duif
huil

OU en UI woorde Word Search

Type
Word Search
Description

duim
goud
hout
huis
koud
kouse
luiperd
mou
muis
pou
sout
suiker
tou
trui
tuin
uil

"-ui-" Klanke Word Search

Type
Word Search
Description

BRUIN
DUIF
HUIL
HUIS
KOMBUIS
MUIS
RUIT
TRUI
UIT
VUIS

UI-klank Crossword

Type
Crossword
Description

Die kat vang 'n klein ______ muis
Die seuntjie het _______ omdat hy hartseer is oor die storie gehuil
Ek ______ die blomme ruik
Ek gooi twee lepels _____ in my koffie suiker
Ek gaan by my vriend _____ kuier
Die seep maak wit _____ in die bad skuim
Ek _____ agter die bank weg kruip
Ons bly in 'n _____ huis
Die kos _____ baie lekker ruik
Ons bêre ons juwele en geld veilig in die _____ kluis

Diere geluide Crossword

Type
Crossword
Description

'n Hond ____________ . blaf
'n Kat _____________ . miaau
'n Vark ____________ . snork
'n Skaap ___________ . blêr
'n Perd _____________ . runnik
'n Duif ____________ . koer
'n Muis ____________ . piep
'n Gans ____________ . kekkel
'n Koei ____________ . bulk
'n Eend ____________ . kwaak

Blokkie Raaisel Word Search

Type
Word Search
Description

waar
help
dink
seun
deur
warm
roer
jonk
lint
maak
bak
rok
diep
vol
wei
langs
heel
dam
duim
huis
bal
hard
haar
tant
hout
been
saag
val
ver
huil
rug

troeteldiere Word Search

Type
Word Search
Description

sjampoe
bosluis
vlooi
veeart
leiband
halsband
been
saat
hondejos
voëlhof
vistenk
visbak
mandjie
hondehok
muishok
slanghok
haas
duif
lammetjie
varkie
muis
konyn
goudvisse
perd
marmot
papegaai
krimpvarkie
apie
slang
hamster
voëltjie
hond
kat

Die kruppel engel Hoofstuk 1 Crossword

Type
Crossword
Description

Wat is die naam van die plaasskool waar Tina graad 7 voltooi het? Rising star
Vul die ontbrekende woord in die oop spasie in. Tina wil _____________ met die hoop op 'n beter toekoms en opvoeding. wegloop
Waarheen is Tina op pad? Kaapstad
Op watter manier beplan Tina om Kaapstad toe te gaan? ryloop
'n Motor hou stil en 'n seun klim uit. Wat is die seun se naam? Jakob
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Hy is _____________ en hy stink. vuil
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Daar is ______________ tussen sy neus en mond. rowe
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Sy vel is droog en hy het geen ooghare of ____________________ nie. wenkbroue
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Sy ____________________ oog traan. skeefgetrekte
Wat is die naam van Stefaans Marais se plaas? Engelsplaas
Ant Lya is Stefaans Marais se _____________________. huishulp
Hoe oud was Tina se ma toe Tina gebore is? sestien
Tina se ma sê dat Tina 'n _______________ is. mistyk
Hoe laat Tina se ma haar voel oor die feit dat sy gebore is? skuldig
Pa At is Tina se _________________________. grootmaakpa
Pa At is Tina se _________________________. stiefpa
Tina vra vir Stefaans Marais vir geld om _____________________ toe te gaan. dorpskool
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? skoolgeld
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? koshuis
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? boeke
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? skoolklere
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? toiletware
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? sakgeld
In watter taal gaan Tina in die ander skool leer? Afrikaans
In watter taal het Tina by die plaasskool geleer? Engels
Tina se suster se naam is______________ . Maaghret
Tina se broor se naam is ______________ Klein At

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword

Type
Crossword
Description

Wie dra altyd die juffrou se tas? Andries
Vir wie verduidelik Andries hoe om 'n geleentheid te kry om vir die naweek huis toe te gaan? Tina
Waar moet Tina gaan wag om vir 'n geleentheid huis toe te vra by die boere? kooperasie
Voltooi die volgende. Tina moet nie 'n tas vol _______________ saamvat as sy vir 'n geleentheid gaan vra nie. wasgoed
Tina kan by ______________ en Ant Ketlin gaan bly as sy nie 'n geleentheid huis toe kry nie. David
Wie kom tot Tina se redding by die kooperasie? Stefaans
Stefaans Marais word kwaad as Tina hom ____________ noem. meneer
Vul die ontbrekende woord in. Tina sit __ Stefaans in die bakkie en nie agter op nie. langs
Hoe voel Tina daaroor dat mense oor haar praat met die dat haar pa wit is? naar
Wanneer Tina by ant Ketlin-hulle is en weet dat daar nie genoeg is om te eet nie maak sy verskoning en se sy moet na __________ gaan. Loisie
Watter skoolwerk gaan sy by haar vriendin in Marta se Kris doen? Wiskunde
Haar vriendin bly by haar __________________. tannie
Wie het haar vriendin by haar tannie in Marta se Kris geplaas? welsyn
Sy is in die sorg van haar tannie geplaas omdat die omstandighede by die huis nie ________________________ vir studie is nie. bevorderlik
Waarmee sukkel Loisie as dit by Wiskunde kom? tafels
Aan watter sanger word Tina blootgestel deur Loisie? Eminem
Die sanger praat baie lelik en __________________ in sy liedjies. vloek
Wat het Tina vir aandete gehad daardie Vrydagaand in Marta-se-Kris? Dit kos net 50c. skyfies

Woorde wat met -rt eindig. Crossword

Type
Crossword
Description

As ek vuil is en ek wil skoon word, dan kan ek bad of __________. stort
Dit is 'n baie donker kleur, soos die nag. swart
'n Koei waai met sy ______ die vlieë weg. stert
Lank of _______. kort
Dit klop binne in jou lyf. hart
As 'n vorm in vier dele gedeel word. kwart
Dit is 'n ander woord vir koek. tert
As ons ietsie vir ander mense opvoer, dan hou ons 'n _____________. konsert
As ek iemand bly pla, dan ________ ek hom. tart
Dit is die derde maand van die jaar Maart

G10: "Jy mag maar" en "Halala Afrika". Crossword

Type
Crossword
Description

Van watter kontinent praat hulle in "Halala Afrika"? Afrika
Watter woord se vir ons die vroue bly in 'n landelike gebied? heuwels
Wie word deur die vrouens getroos in strofe 2? kinders
Van watter kontinent het die skepe uit die weste gekom? Europa
Hoekom het hulle hier gestop? Vir kos en ___. water
Volgens strofe 3 is die land verruil vir ___. koperdraad
Wat word armoedige woonbuurte in 'n stad genoem? ghettos
Een van die minirale skatte in ons aarde. steenkool
Watter woord in die gedig se dat al ons skatte uitgehaal is? greintjie
"groot en oop grasvlaktes" is 'n vorm van ___. assonansie
Waarmee is plase toegespan? doringdraad
Wie het ons diere uitgeroei? grootwildjagters
Watter stylfiguur vind ons in reels 40 en 41 in "Halala Afrika"? eufemisme
Watter klank in "Halala Afrika" beteken "hartseer" of "hoop"? halala
Waar is die vrou "Jy mag maar" se man? dood
Die man "slurp" sy koffie, want dis te ___. warm
Wat het die man se voete so vuil gemaak? komposhoop
Die tipe groente wat hy huis toe bring. swak
Die man se werk. boer
Watter woord impliseer dat dit onmoontlik is vir die man om terug te kom? as
Die vrou noem hierdie spesifieke dinge, want dit is wat haar ___ het. geirriteer