Type
Word Search
Description

JIBREEL
HIRA
DIEBELIEVERS
MALIK
AHAD
MERCIFUL
SHAITAN
NIR-RAHIM
AR RAHMAN
SURA
JINNS
IBLIS
BISMILLAH
FALAK
FATIHA
KAFIROON
LAHAB
NAAS
NASR

Names of Allah Word Search

Type
Word Search
Description

AL-Alim
AL-Mu-min
AL-Majeed
AL-Wadud
AL-Quddos
AL-Malik
Allah
AL-Khalik
AR-Rahim
AR-Rahman

Surah Fatiha Word Search

Type
Word Search
Description

King
Gracious
Kind
Merciful
All Thanks
All Praise
You Alone
Gone Astray
Earned Anger
Favoured
Guide Us
Ask for help
Worship
Allah
Day of Judgement
Maalik
existance
Universe
Rabb
Alhamdulillah
Raheem
Rahman
Bismillah

Surah Fatiha Word Search

Type
Word Search
Description

Lord
Allah
Seven repeated
Mother of Quran
As Shifa
Gone astray
Anger
Favoured
Straight path
Guide us
Ask help
Worship
You alone
Day of judgement
Master
Owner
King
Maalik
All existance
Universe
Rabb
Praise and thanks
Alhamdulillah
Ar Raheem
Ar Rahman
Bismillah
Opening
Fatiha

99 Names of Allah Crossword

Type
Crossword
Description

Exceedingly Compassionate Ar Rahman
Exceedingly Merciful Ar Rahim
The King Al Malik
The Holy, Pure Perfect Al Quddus
The Source of Peace and safety As Salam
The Guarantor, Affirming Al Mu'min
The Guardian Al Muhaymin
The Almighty Invulnerable Honorable Al Aziz
The Irresistible, Compeller, Lofty Al Jabbar
The Majestic, Supreme Al Mutakabbir

Islamic Terms Word Search

Type
Word Search
Description

Allah
Allahu Akbar
Assalaamu Álaikum:
Bismillahir rahmanir rahim
Da'wah
Dhu al Hijjah
Eid ul Adha
Eid ul Fitr
Fatwa
Hadith
Hajj
Hijra
Imam
Imam Mahdi
Iman
Injil
Islam
Jihad
Jinn
Jumada al akhirah
Jumada al ula
Ka'ba
Kafi
Madinah
Makkah
Masjid
Mosque
Muhammad SAW
Muharram
Muslim
Qibla
Quran
Rabi ath Thani
Rabi ul Awwal
Rajab
Safar
Shaban
Torat
Zakat

Surah Naas Word Search

Type
Word Search
Description

Jinns
Hearts
sneaking whisperer
mischief
Ilaah
God
King
People
Lord
Seek refudge
Mankind
Naas

99 Names Word Search

Type
Word Search
Description

Al Jabbar
Al Aziz
Al Muhaymin
Al Mu'min
As Salam
Al Quddus
Al Fattah
Al Malik
Ar Rahim
Ar Rehman

surahs Word Search

Type
Word Search
Description

reward
thirdof the quran
blackmajic
jinn
evil
jannah
quran
surahs
protection
ikhlaas
naas
falaq

Kultūras vēstures krustvārdu mīkla Crossword

Type
Crossword
Description

Kā sauc monoteistisku reliģiju, kas radās Kā sauc 7. gadsimtā Arābijas pussalā?. islāms
Kā vēl sauc islāmu? muhamedānisms
Kā sauc šos reliģijas pārstāvjus? musulmaņi
Kā sauc pravieti, par kura dzīvi vēstīts islamā? Muhameds
Kā sauc pilsētu, kurā Muhameds ir dzimis? Meka
Kā sauc atraitni, pie kura viņš kļūst par karavānu vadītāju? hadidža
Ko nedrīkst atveidot islamā, kas tiek uzskatīts par grēku? cilvēku
Kā sauc kalnu, kurā risinājās liktenīgā nakts? Hira
Kas atrodas Mekas centrā? Kaaba
Kā sauc musulmaņu temple mošeja
Kā sauc islāma pirmo gadu? hidžra
Kā sauc dievu islāmā? allahs
Kā sauc islāma svēto grāmatu korāns
Kā sauc eņģeli, kas ierodas pie Muhameda sapnī (pēc islāma tulkojuma)? džebrails
Kā sauc tos, kas zina no galvas korānu? hafīzi
Kā sauc nodaļas korānā? sūras
Kā iedalās sūras? ajātos
Islāms daļēji atzīst gan jauno, gan veco ________. derību
Kā sauc jaunavas, kas dzīvo paradīzē un tevi sagaida pēc nāves? hūrijas
Kā sauc islāma likumu? šariats
Kā sauc pravieša dzīves aprakstu? sunna
Kā sauc islāma 5 pamatpienākumus? arkāni
Kā sauc ticības apliecinājmu islamā? šahāda
Kā sauc lūgšanu pamatpienākumu islāmā (pirms kuras jāmazgājas)? saljāts
Kā sauc daļēju vai pilnību atturēšanos no ēdiena vai dzēriena lietošanu uzturā? gavēnis
Kā sauc musulmaņu pamatpienākumu ievērot gavēšanu un seksuālu atturību? ramadāna
Kā sauc arkānu, kad bagātie maksā nodokli nabadzīgajiem (žēlastības dāvana)? zakjāts
Kā sauc musulmaņa svētceļojumu? hādžs
Kā sauc ordeni kura mērķis ir ciešāka saikne ar Dievu (mistisks islāma ticības virziens)? sūfisms
Kā sauc pazīstamāko sūfisma mistiķi? IbnArabi

The Kite Runner Crossword Puzzle

Type
Crossword
Description

Amir and Hassan participated in these tournaments Kite
Who assaulted Hassan Assef
Where Rahim Khan lived when Amir visited Peshawar
Hassan's ethnicity Hazara
Author of The Kite Runner Khaled Hosseini
The country in which Amir lived as a child Afghanistan
Supposedly wrestled a bear Baba
The driver that took Amir to Wahid's house Farid
Died from stepping on a landmine Ali
Amir's wife Soraya
Hassan's son Sohrab
What Farid offered Amir in the car Lemon
Soraya's father General Taheri
Genre of the novel Fiction
Style of the narrative First person
What Amir throws at Hassan Pomegranates
Hassan's mother Sanaubar
Where Ali and Hassan went after they left Kabul Hazarajat
What Baba believes is the only sin Theft
Amir's job in America Writer
Where Baba and Amir moved to in America California
What did Baba die from Oat Cell Carcinoma
Who was assaulted Hassan
What does Rahim give Amir for his birthday in Kabul Notebook
Amir's ethnicity Pashtun