Type
Word Search
Description

Verheerlik God
Connect
Fees vier
Saam gedra
Nuwe prioriteite
Vriendskap
Genade
Kinderlose kuier
Lewe!
Vreugde
Geseend
Dankbaar
5Junie21
Vyf uur
Rigellaan54
RSVP 25Mei

Afrikaans Numbers Word Search

Type
Word Search
Description

tien
nege
agt
sewe
ses
vyf
vier
drie
twee
een

GRAAD 9 LETTERKUNDE: "Suurlemoen" en "Vyftien" Crossword

Type
Crossword
Description

Naam van die band. Suurlemoen
Wat het die beskadigde rugbytruie gekos? twintigduisend
Wie het hulle altyd in die moeilikheid laat beland? Zane
Van wie hou Liezl? Tiaan
Die band het aan "The ___ of the bands" deelgeneem. battle
Waarheen sou Liezl saam met Zane gegaan het? Fliek
Die musiekonderwyser se van. Marx
Waar is Tiaan se pa? dood
Zane het sy ___ met Tiaan verbreek. vriendskap
In die gedig, "Vyftien", hoe oud was die spreker toe sy gedroom het om 15 te wees? vyf
Sy het gedink 15 is die ___ tyd. perfekte
Sy was egter ___ met 15, want niks wou reg uitwerk nie. teleurgesteld
Sy het gedink 15 is 'n groot ___. avontuur
Sy beskryf haar jong lewe as 'n ___ tyd. onskuldige
Wie het haar uitgetrap as sy laat is? ouers
By wie het sy dalk gesien 15 lyk na 'n wonderlike ouderdom? suster
sy wens nou om "een-en-___" te wees. twintig

Meervoude en Verkleinwoorde Crossword

Type
Crossword
Description

Groot slang, klein ———- slangetjie
Gesin se meervoud gesinne
graf se verkleining graffie
Boor (drill) se verkleinwoord bore
Ogie se meervoud ogies
Aap se meervoud ape
oog se meervoud oe
groot skaap, klein ------- skapie
Een bok, twee ----- bokke
safari se verkleinwoord safari'tjie
Honde se verkleinwoord (be aware it is a plural already) hondjies
Koppe se verkleinwoord Koppies
Vakansie se verkleinwoord vakansietjie
'n klein potlood ---- potloodjie
arm se verkleining armpie
Die verkleining van 'som' sommetjie
gif se meervoud giwwe
boot se meervoud bote
present se meervoud presente
Een vliegtuig, twee ---- vliegtuie
Een duif, vyf ----- duiwe

dankie vir... Word Search

Type
Word Search
Description

geduld
vreugde
motivering
ondersteuning
wysheid
lag
alles
jou
raad
vriendskap
gesels
kuier
omgee
liefde

Blokkiesraai Graad 8-12 Crossword

Type
Crossword
Description

Watter boek in die Bybel kom na Jeremia? Klaagliedere
Een van die opdragte wat God die mens gegee het? Genesis 1:28 Heers
Wie was Noag se Vader? Genesis 5:28-29 Lameg
Jona was 'n....? Hebreër
Simson moes die Israeliete uit die mag van die................red? Rigters 13:5 Filistyne
Wie moes help om Jesus se kruis te dra? Matteus 27:32 Simon
Een van die verkenners? Numeri 14:6 Kaleb
Ons nuwe koster is oom....? Tommie
Wat was Josef se Vader se naam? Genesis 37:1-2 Jakob
God het die mens uit die tuin van Eden uit gestuur onder andere, omdat hy bang was hulle eet van hierdie boom. Die boom van die .....? Lewe

Bybel Blokraai Crossword

Type
Crossword
Description

Wat word die eerste vyf boeke van die bybel genoem? DieWet
Watter insek hou Johannes van? Springkaan
Watter Apostels was eerste geroep PetrusenAndreas
Wie het haar seun aan die Here toegewy? Hanna
Wie was Moses se vrou? Sippora
Watter Israelitiese vrou het 'n koningin van Persië geword? Ester
Wie was die vrou van Agab wat die profete dood gemaak het? Isebel
Op watter dag het God die plante gemaak? Derdedag
Wat was Jesus se pa se beroep? Skrynwerker
Wat is die korste vers in die bybel? Jesus het geween
Wat is die oudste boek in die bybel? Job
Watter Engel het aan Maria verskyn? Gabriel
Watter getal was baie prominent in Moses se lewe? Veertig
Wie het Jesus se liggaam geneem en begrawe na die kruisiging Josef van Armathea

Blokkiesraaisel: Menseregte en die Grondwet Crossword

Type
Crossword
Description

Die basiese regte wat elke mens het om regverdig beandel te word en vry te kan leef. menseregte
Die aartsbiskop en anti-apartheidsaktivis wat vir Suid-Afrika die naam "reenboognasie" gegee het. Desmond Tutu
Die gebruik van iemand of iets wat jou op 'n onregverdige manier help. uitbuiting
Die tref van onderskeid deur een mens/groep anders as 'n ander mens/groep te behandel. diskriminasie
Die hoogste wet van Suid-Afrika. Grondwet
'n Standpunt van die regte van 'n groep mense. handves
Die ideaal van gelyke behandeling tussen mans en vroue. Geslagsgelykheid
Niemand mag jou doodmaak nie. Hierdie is die reg tot ____. lewe
Nie die staat of enigeiemand anders mag jou pos oopmaak, jou e-posse lees of na jou telefoonoproepe luister sonder jou toestemming nie. Hierdie is die reg tot ____. privaatheid
Howe wat genader word met klagtes ten opsigte van diskriminasie, teistering en haatspraak. gelykheidshowe
Onwettige en oneerlike optrede, veral deur iemand met mag of gesag. korrupsie
________ beskerm jou teen die skending van jou regte. Beskermingsagentskappe

Afdeling E Markus 2 Crossword

Type
Crossword
Description

Na hoeveel dae het Jesus weer in Kapernaum gekom? paar
Wat het baie mense daar gedoen, sodat daar selfsby die deur nie meer plek was nie? saamgedrom
Daarkom toe mense, met wat se man na Hom toe? verlamde
Wat was oop gebreek bokant Hom? Dak
Wie het gese?"Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen." Skrifgeleerdes
Wie het dadelik geweet dat hulle by hulleself so redeneer? Jesus
Die seun van die mens het volmag om wat op die aarde te doen met sondes? Vergewe
Wie is Alfeus se seun? Levi
Wat het Jesus by Alfeus se seun se huis gaan maak? Eet
Tollenaars,Jesus sy dissipels en wat se ander mense was nog aan taffel saam Jesus? Sondaars
Die wat gesond is, het nie n wie nodig nie? Dokter
Hoeveel van die mans moes die ander man dra? Vier
Johannes se volgelinge en die Fariseers was besig om wat te doen ? Vas
Niemand lap ou klere met wat se materiaal nie? Ongekrimpte
Nuwe wyn word in wat se velsakke gegooi ? Nuwe

ALBERT & SHANDOR WORD 16 Crossword

Type
Crossword
Description

Jy word uitgenooi na ........ Albert
Jy word uitgenooi na Shandor
Hoe oud word die twee? Sestien
Die tema van die partytjie is ? swart en wit
Datum? Tien Maart
Hoe laat? Half sewe
Tot hoe laat? Elf uur
Waar? Blouborsie Kleuterskool
Wat trek jy aan? Smart casual black or white
Wat moet jy saambring? Gees en pret
Wat mag jy nie saam bring nie? Alkohol
Gaan ons eet? Ja
Wat vier ons? Vriendskap

Vakansie : Elton Amper famous en juffrou Broom Crossword

Type
Crossword
Description

Waarheen het Dawid en Lesedi vir die vakansie gegaan? leierskamp
Gee die Afrikaanse woord vir flets. woonstelblokke
Gee die Afrikaanse woord vir toast. roosterbrood
Vir wie het Gert-Jan gaan kuier? ouma
Gee die korrekte Afrikaanse woord vir 'n till. kasregister
Die skool waarin Elton is het , termyne, semesters, kwartale. Kies die korrekte antwoord. kwartale
Wie kom gooi sand in jou oë as jy nie kan slaap nie? Klaasvakie
Waarop het die Suncity-token gelê? wasbak
Elton was siek, sy simptome was lyfseer, hoes, koors, krap in die keel. Watter siekte het hy onderlede? Griep
Elton se pa het 'n nuwe vrou in sy lewe, watter werk doen sy ? sekretaresse