Type
Crossword
Description

Siopa uachtair reoite i nDún Dealgan XXIice
Ainmníodh siopa donuts i Dún Dealgan i ndiadh cén cathair Mheiriceánach? Boston
An t-amhrán a chan an déagóir Michael Moloney le Dermot Kennedy ar an Late Late Toy Show 2020. Giants
Cén saghas siopa atá díreach in aice le pháirc Oirialla: Mace, Centra nó......? Spar
An fear a ghearrann an fhéir sa Ghaelscoil Peadar
An ostán ar sráid na páirce i nDún Dealgan Imperial
Bialann Shínseach i nDún Dealgan BlackWok
An t-amhránaí a chan 'Slow Hands' Niall Horan
Is ..... guy í Billy Eilish. bad
An príomh scórálaí le Dundalk FC: Patrick.... Hoban
Ár mbaile as Béarla Dundalk
an t-amhránaí a chanann 'Bad Blood' TaylorSwift
An coláiste mór i nDún Dealgan DkIT
An caifé sa chearnóg Panama

Hurlamaboc Crossword

Type
Crossword
Description

Cad is ainm don fhear céíle Lisín Pól
Cé mhéad bliain a bhí siad pósta? Fiche
Cad is ainm don a mac is sine? Ruán
Cén saghas gruaige a bhí ar Lisín? Fionn
Cá raibh Pól ag obair nuair a bhuail sé le Lisín ar dtús? Siopa
Cár cheannaigh Pól an stoc? idirlín
Cad a cheannaigh Pól lena airgead? Tithe
Cad bhí tóghta ar cíos ag Lisín? Reoiteoir
Dá mbeadh an lá go brea, bheadh an cóisir sa.... ghairdín
Dá mbeadh an lá go dona, bheadh an cóisir sa... Teach
Bhí siad ina gconaí ar ascaill na..... Fuinseoige
Cén sloinne a bhí ar an chlann? Albright
Cén saghas bean tí ab ea Lisín? Iontach
Cén dáth a bhí ar ghruaig na bhfear? Liath
Cén sloinne a bhí ar an fear aisteach... an tUasal Mac .... Gabhann
Cén slí beatha a bhí ag Pól? Leachtóir
Cad ab ainm don bhean aisteach ar an mbóthar? Eibhlín

Crossfhocail Gaeilge Crossword

Type
Crossword
Description

Bíomm suas sa spéir Éan
Féican tú mé sa zú moncaí
Caithaigh tú mé i gcomhair sacar liathroid
Bim ag obair i bialann frastálai
Tá mé go deas le té Brioscaí
Suionn tu orm Cathair
is feidir leat caint le daoine air fón
faighean tú iad seo ar an nolliag Bronntanais
Bionn siad sa gairdin blathana
leimhean tu iad seo leabhar

Yu Ming is Ainm Dom Crossword

Type
Crossword
Description

Thainig Yu Ming on tir seo? An tSin
Bhi post aige ann nuair a bhi se sa tSin? Siopa
Fuair Yu Ming leabhar Gaeilge san ait seo? Leabharlann
Chuaigh Yu Ming go hEirinn ar an rud seo? Eitlean
Cad a d'fhoghlaim Yu Ming on leabhar a fuair se sa leabharlann? Gaeilge
Cen chathair a chonaic Yu Ming nuair a thainig se go hEirinn? Baile Atha Cliath
Cen teanga a labhair daoine leis in Eirinn? Bearla
Cad a bhi ina laimh ag Yu Ming nuair a bhi se ag ithe a dhinnear sa bhialann i mBaile Atha Cliath? Scian agus Forc
Cad a bhi se ag lorg i mBaile Atha Cliath? Obair
Cen ait a raibh Yu Ming ag deireadh an scannain? An Ghaeltacht
Ca raibh Yu Ming ag obair sa Ghaeltacht Teach tabhairne

Crosfhocal as Gaeilge! Crossword

Type
Crossword
Description

Bhí an ról ceannasaíoch ag Saoirse Ronan sa scannán seo sa bhliain 2015. Brooklyn
Tír gan teanga, tír gan ____. Anam
Cén spórt lenar bhain Katie Taylor agus Muhammad Ali? Dornalavocht
An áit ina labhraítear an Ghaeilge an t-am go léir. An Ghaeltacht
Sheinn Frank Sinatra agus Amy Winehouse an seánra ceoil seo. Snagcheol
Rugadh agus tugadh an ‘Fresh Prince’ in __________ Philadelphia. Iarthar
Is foirgneamh é agus is píosa é sa chluiche fichille. Caislejn
Píosa gruaige idir an tsrón agus an béal. Croimkal
37, 38, 39, __, 41, 42, 43 Daichead
Rudaí atá le feiceáil sa spéir san oíche agus ar an mbratach Mheiriceá. Realtav

An tEarrach Thiar Crossword

Type
Crossword
Description

Údar an dáin 'An tEarrach Thiar.' Máirtín Ó Direáin
An bhliain a rugadh an file. 1910
An bhliain a fuair an Direánach bás. 1988
Áit dhúchais an fhile. Inis Mór
An mothúchán a mhothaigh an file agus é i mBÁC. cumha
Tá na híomhánna i ngach véarsa cosúil le... cárta poist
Sa chéad véarsa, feicimid fear ag ... tochailt
Sa dara véarsa, feicimid fear ag ... bailiú feamainne
Is meafar é an tEarrach d'........... óige an fhile
Baineann an file úsáid as go leor ... aidiachtaí
Tá an file ag féachaint siar go ........... ar a shaol in Árainn. maoithneach
Cad atá na mná ar an trá chlochach ag bailiú? sliogáin éisc
Focal eile ar chumha. uaigneas
Cad a úsáidtear i líne deireanach gach véarsa? athrá
Luas an dáin seo. mall
Cén fáth go raibh dath óir ar an bhfarraige sa cheathrú véarsa? an ghrian ag dul faoi
Focal eile ar chliabh. bascaed
An post a bhí ag Máirtín i mBÁC. státseirbhíseach
An rud a bhí le cloisteáil ar na hOileáin ciúnas
An rud atá le sonrú idir na mná sa tríú véarsa. spiorad an phobail
Post na ndaoine i véarsa a ceathair. iascairí
Cuireann na rudaí seo le hatmaisféar síochánta an dáin. Gutaí fada
An téama is láidre sa dán. Grá áite
Meadaracht an dáin. saorvéarsaíocht
Dán eile atá scríofa ag Ó Direáin. Stoite
Leabhar an Direánaigh. Feamainn Bhealtaine
An mothúchán i gcroí an fhile i leith mhuintir Inis Mór. meas

An Scoil Crossword

Type
Crossword
Description

Múineann sí rang. Tugann sí obair bhaile. Múinteoir
Tá sé/sí ag freastal ar scoil. Déanann sé/sí obair bhaile. dalta
Déanann tú sa bhaile é i ndiadh scoil. obairbhaile
Scoil le daltaí idir trí bliana déag d'aois agus ocht mbliana déag d'aois Meánscoil
go maith, ar fheabhas iontach
ionam, ionat, ann, ____, ionainn, ionaibh, iontu inti
Coláiste agus ______________ Choilm Gaelcholáiste
Is duine nua go dti an scoil mé. Bhí mé sa bhunscoil. Tá mé sa ______ _________ anois. chéad bhliain
Tá ____________ cáirdiúil sa scoil. Bíonn gach duine an-chabhrach. atmaisféar
Níl aon rud níos fearr ná an scoil. Is _________ liom í. aoibhinn

Ag Siopadóireacht Crossword

Type
Crossword
Description

tá na síopaí á __________ ndúnadh
is na __________ lán busanna
na lampaí ag ____________ soilsiú
gach __________ is cosáin sráid
líne mhór díreach _______ tráchta
ar an mbealach ___________ amach
le _________ an chách deifir
tá na buachaillí _________ nuachta
ag ______ na pháipéir díol
thar dhíon is ________ stuaic thar
tá an _________ sa spéir ghealach
beidh ________ mhórthimpeall dordán
ar feadh uair nó _ dhó
roimh thuirlingt don _____ oíche
is _ liath an cheo brat

Crosfhocal: Ainmhithe Crossword

Type
Crossword
Description

Ainmhí le stríocaí dubh agus oráiste tíogar
Deirtear go bhfuil an ainmhí seo 'rí' na hainmhithe leon
Ainmhí le muineál fada sioraf
Cén ainmhí a deirtear go bhfuil naoi shaol aige? cat
Madra óg coileán
Tugtar 'uan' ar cén ainmhí nuair atá sé níos óige? caora
Ainmhí fada nach bhfuil aon chosa aige nathair
Tá páirt mór ag an ainmhí seo sa spórt. Is aoibeann leo cairéid. Capall
Na hainmhithe atá ag Daidí na Nollag. réinfhia
Tugann an ainmhí seo uibheacha dúinn sicín

An Teilifís Crossword

Type
Crossword
Description

Pictúír a chíonn tú I do cheann glaotar (5)________ air seo. Íomhá
Braitheann tú iad seo go minic – (10) Mothúcháin
Tá an mothúcháin (3) ____ le feiscint sa dán an Teilifís Grá
Tá an dán scríobhte do a (5) __________. iníon
Scríobh Gabriel ___________ an dán Rosenstock
D’éirígh siad ag a (4)________ a cúig
Cad nár bhac leis an file déanamh (8) ________________. gléasadh
Cén slí a stánadar ar an scáileáin (2,7) le hiontas
Cad a chonaic sí ar an teilifís _________________ sioráf
Cad a chonaic sí tríd an sneachta __________________ artach ulchabhán
Cad é téama an dán (3) Grá
Cad a bhí an ulcabhán ag déanamh (2, 9) ag faoileáil
Bhí an seomra (8) préachta
Cad a chuaigh siad síos staighre
Bhí sé fós dubh (6) amuigh dorcha

Crosfhocal Crossword

Type
Crossword
Description

An liathróid lena imríonn tú iománaíocht. sliotar
Ainmhí a bhíonn ar fheirm. De ghnáth bíonn sé dubh agus bán.
An post atá ag Micheál D. Ó hUiginn. uachtarán
An áit a théinn tú nuair a bhriseann tú do chos. ospidéal
An uimhir tar éis a naoi déag. fiche
Cá bhfuil Páirc an Chrocaigh? Báile Átha Cliath
An duine a cabhríonn le daoine a bhfuil tinneas orthu. dochtúir
Glas agus bán. Cén dath eile atá ar brat na hÉireann? oráiste
Cad a thiteann o na crainn san Fhómhair? duilleoga
Fómhair, Samhraidh, Geimhridh. Cén seasúir atá in easnamh? earrach