Type
Word Search
Description

kraal
veekraal
klikgeluide
konflik
rituele
khoisan
boere
sorgum
ruilhandel
kos
yster
Opperhoof-gebied

Eerste Afrika boere Crossword

Type
Crossword
Description

Watter tipe boerdery het die eerste Afrika boere toegepas? gemengde
Die vroue het dit in die veld versamel Bessies
Belangrike bron van kos bokke
Die tiepe gewas het eers later belangrik geword. mielies
Groep verwante families Stamboom
Alle mense het aan dit behoort Stam
Interaksie met Khoisan
Sermonies wat altyd op dieselfde manier uitgevoer word. Rituele
Geveg of argument Konflik
Ander woord vir bruidskat Labola
Gebied wat deur hoofman regeer word Opperhoofgebied

Sosiale Wetenskap Geskiedenis Crossword

Type
Crossword
Description

Mense wat gewasse kweek en vee aanhou. boere
'n Tydseenheid wat 'n duisend jaar lank is. millennium
Die plante wat boere kweek om te oes en te eet. gewasse
Die Afrika-boere het gewasse gekweek wat hierdie tipoe reën nodig gehad het om te groei. somerreën
Die plek waar 'n vrou en haar kinders gewoon het. huishouding
Die man wat in beheer was van die huishoudings in 'n kraal. hoofman
Die magtigste man in 'n dorpie. oppperhoof
Die ligging van 'n dorpie is gekies volgens die grond en ________ klimaat
Hulle het van jongs af met die boerdery gehep. Kinders
Die manier waarop mense in 'n gemeenskap georganiseer is. struktuur
'n Ontmoetingsplek kgotla
Die _________was inn die middel van die kraal. beeskraal
Hulle was spesiale diere en 'n simbool van rykdom beeste
Die spesiale soort oond waarin ystererts gesmelt was. smeltoond
__________is gebruik om water,melk en kos in te bëre. potte

Afrikaans Woordeskat Word Search

Type
Word Search
Description

aanhalingstekens
afrikaans
agtervoegsel
asseblief
basisvorme
boer
dankie
derde
dubbel
dubbelpunt
eerste
enkel
familie
grawe
hakies
herhaal
hersien
honde
hoofletters
inkoopies
jaag
klinker
komma
konsonant
kraal
laaste
leesteken
leidraad
lettergreep
lippe
maniere
medeklinker
muur
nommer
nuwe
oggend
omkring
onderstreep
party
plaas
punt
raas
samestelling
skelm
spelling
taal
tweede
uitroepteken
uitveer
vleis
voegsel
vokaal
voorvoegsel
vraagteken
werkwoord

Eerste Boere in Suidelike Afrika Crossword

Type
Crossword
Description

Om van een plek na 'n ander te trek word ________ genoem Nomadies
'n kamp met 'n heining van takke om beeste binne te hou Kraal
Vroee boere het in ______________ gewoon. kapteinsgebiede
mense het hul ______ van die natuurlike materiale wat beskikbaar was gemaak. hutte
Ouer mans het besluite geneem en __________ toegepas wet en orde
Jong mans was as ________ opgelei soldate
Vroue het weefwerk en _________ gedoen en hulle het die kos gekook. naaldwerk
Die man met die meeste beeste het gewoonlik die _________ geword. hoofman
Beeste is gebruik om ______ te betaal Labola
Die eerste boere het _______ gebruik om in te kook, kos te stoor of water te kry. kleipotte
'n ___________ is soos 'n toegemaakte kaggel of vuurmaakplek. Vuuroond
____________ is in rotse aangetref. Ystererts

G10: "Jy mag maar" en "Halala Afrika". Crossword

Type
Crossword
Description

Van watter kontinent praat hulle in "Halala Afrika"? Afrika
Watter woord se vir ons die vroue bly in 'n landelike gebied? heuwels
Wie word deur die vrouens getroos in strofe 2? kinders
Van watter kontinent het die skepe uit die weste gekom? Europa
Hoekom het hulle hier gestop? Vir kos en ___. water
Volgens strofe 3 is die land verruil vir ___. koperdraad
Wat word armoedige woonbuurte in 'n stad genoem? ghettos
Een van die minirale skatte in ons aarde. steenkool
Watter woord in die gedig se dat al ons skatte uitgehaal is? greintjie
"groot en oop grasvlaktes" is 'n vorm van ___. assonansie
Waarmee is plase toegespan? doringdraad
Wie het ons diere uitgeroei? grootwildjagters
Watter stylfiguur vind ons in reels 40 en 41 in "Halala Afrika"? eufemisme
Watter klank in "Halala Afrika" beteken "hartseer" of "hoop"? halala
Waar is die vrou "Jy mag maar" se man? dood
Die man "slurp" sy koffie, want dis te ___. warm
Wat het die man se voete so vuil gemaak? komposhoop
Die tipe groente wat hy huis toe bring. swak
Die man se werk. boer
Watter woord impliseer dat dit onmoontlik is vir die man om terug te kom? as
Die vrou noem hierdie spesifieke dinge, want dit is wat haar ___ het. geirriteer

Afrikaans Twede Taal - 1 Eenheid 1 Word Search

Type
Word Search
Description

verlede
teenwoordige
bereik
doelwitte
belangrik
geesdrif
maaltyd
tipies
kenmerk
spesifieke
waarskynlik
pas
gemaklik
kersoggend
rede
teleurgesteld
sorg
kersgeskenk
vorige
verskuif
verlange
hartseer
motiveer
sinsnede
verwys
herhaal
bogenoemde
uitgesien
woorde
opeenvolgende
onthou
vreugdevol
opgehou
kersdag

Imperialism Word Search

Type
Word Search
Description

ZULU
TREATY OF NANJING
SPHERES OF INFLUENCE
SOCIAL DARWINISM
SHIPS
SEPOY MUTINY
SCRAMBLE FOR AFRICA
RUDYARD KIPLING
RAJ
RACISM
POLITICAL
PATERNALISM
PACIFIC RIM
NATIONALISM
LIBERATION THEOLOGY
INTERNATIONAL TRADE
INDIRECT RULE
GEOPOLITICS
EXTRATERRITORIALITY
EMPIRES
ECONOMICS
DIRECT ROUTE
CONGRESS OF BERLIN
CONFLICT
CECIL RHODES
CAUDILLO
BOXER REBELLION
BOER WAR
ASSIMILATION

Fotosintese Graad 6, Kwartaal 1 Sleutelwoorde: Voltooi met `n grys potlood. Crossword

Type
Crossword
Description

`n Gas in die lug wat lewende dinge nodig het. Suurstof
`n Ander naam vir sout. Natrium
Kos wat nie verteer is nie, maar help om van die uitskot uit die verteringstelsel ontslae te raak. vesel
Die belangrike deel van die kos wat die liggaam nodig het vir energie en gesondheid Voedingstof
`n Siekte by kinders wat veroorsaak word deur `n gebrek aan vitamiene D ragitis
Kieme wat jou liggaam binnedring en probleme veroorsaak. Infeksie
Die proses waardeur die kos vinnig verhit en afgekoel word om die bederwing van kos te vertraag. Pasteurisasie
Om kos op so `n wyse te verwerk dat bederf gekeer of tenmiste vertraag word. preservering
`n Gebied waar lewende en nie-lewende dinge op verskeie maniere op mekaar staatmaak. ekostelsel
Die proses waardeur plante hulle eie voedsel maak. fotosintese
`n Stof wt plante groen maak. Chlorofil
`n Gas in die lug wat plante nodig het om te kan fotosinteer. Koolstofdioksied
`n Moontlike verduideliking vir `n waarneming wat jy met `n verdere ondsoeke kan toets. Hipotese

Animal Reproduction Word Search

Type
Word Search
Description

boar
boer
barrow
standing
gilt
ewe
shuffle
uterus
breeding
sire
transfer
embryo
inbreeding
cloning
cidr
vulva
heat
gestation
cervix
testicles

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword

Type
Crossword
Description

Wie dra altyd die juffrou se tas? Andries
Vir wie verduidelik Andries hoe om 'n geleentheid te kry om vir die naweek huis toe te gaan? Tina
Waar moet Tina gaan wag om vir 'n geleentheid huis toe te vra by die boere? kooperasie
Voltooi die volgende. Tina moet nie 'n tas vol _______________ saamvat as sy vir 'n geleentheid gaan vra nie. wasgoed
Tina kan by ______________ en Ant Ketlin gaan bly as sy nie 'n geleentheid huis toe kry nie. David
Wie kom tot Tina se redding by die kooperasie? Stefaans
Stefaans Marais word kwaad as Tina hom ____________ noem. meneer
Vul die ontbrekende woord in. Tina sit __ Stefaans in die bakkie en nie agter op nie. langs
Hoe voel Tina daaroor dat mense oor haar praat met die dat haar pa wit is? naar
Wanneer Tina by ant Ketlin-hulle is en weet dat daar nie genoeg is om te eet nie maak sy verskoning en se sy moet na __________ gaan. Loisie
Watter skoolwerk gaan sy by haar vriendin in Marta se Kris doen? Wiskunde
Haar vriendin bly by haar __________________. tannie
Wie het haar vriendin by haar tannie in Marta se Kris geplaas? welsyn
Sy is in die sorg van haar tannie geplaas omdat die omstandighede by die huis nie ________________________ vir studie is nie. bevorderlik
Waarmee sukkel Loisie as dit by Wiskunde kom? tafels
Aan watter sanger word Tina blootgestel deur Loisie? Eminem
Die sanger praat baie lelik en __________________ in sy liedjies. vloek
Wat het Tina vir aandete gehad daardie Vrydagaand in Marta-se-Kris? Dit kos net 50c. skyfies