Type
Word Search
Description

voormiddag
namiddag
Suid
sent
na Christus
dosyn
per adres
asseblief
dominee
meneer
outomatiese tellermasjien
mejuffrou
Noord
Rand
volgens
grade Celsius
afdeling
kilometer
milimeter
woordeboek
Dokter

AFKORTINGS Crossword

Type
Crossword
Description

1. Ma. Maandag
ww. werkwoord
tel. telefoon
mej. mejuffrou
Ds. Dominee
bv. byvoorbeeld
asb. asseblief
nm. namiddag
vlg. volgende
antw. antwoord
TV Televisie
nr. nommer
ens. ensovoorts
Dr. dokter
mnr. meneer
kg. kilogram
bl. bladsy
Afr. Afrikaans
Apr. April

Afkortings Crossword

Type
Crossword
Description

Ma. Maandag
Aug. Augustus
Str. Straat
Apr. April
Dr. Dokter
B.o. Blaai om
bl. Bladsy
Asb. Asseblief
TV Televisie
Ant. Antwoorde.
Mnr. Meneer
Adj. Adjektief

Blokkiesraaisel - Vergelykings & Afkortings Crossword

Type
Crossword
Description

So mal soos 'n ... haas
So blink soos 'n ... spieel
So dun soos 'n ... plank
So vet soos 'n ... vark
So stil soos 'n ... muis
So soet soos ... stroop
So plat soos 'n ... pannekoek
So swaar soos... lood
So giftig soos 'n ... geitjie
So hard soos ... klip
Afkorting: Ma. Maandag
Afkorting: TV televisie
Afkorting: asb. asseblief
Afkorting: bv. byvoorbeeld
Afkorting: kg. kilogram
Afkorting: bl. bladsy
Afkorting: dr. dokter
Afkorting: ens. ensovoorts
Afkorting: Apr. April
Afkorting: a.g.v as gevolg van

Die kruppel engel Hoofstuk 6 Crossword

Type
Crossword
Description

Met wie kom Tina weer op die dorp na haar naweek by die huis? Coetzees
Waarheen gaan Tina om haar dag om te kry? kerk
Wie is ook in die VGK-kerk? Loisie
Die kerk het voorheen as die ______________kerk bekend gestaan. sending
Die kinders wat nie ___________ by die huis kry nie, mag van die toebroodjies eet by die kerk. kos
Dominee ______________ wou met Tina oor Jakob praat, maar daar was 'n lang ry mense wat gewag het om hom te groet. Buffel
Hoe het die dominee gevoel toe Jakob dood is? hartseer
Die dominee wonder wat Jakob vir Tina daardie aand van die ________________ gesê het. biduur
Die graad 8 se Sondagskoolonderwyser is meneer __________________. De Bruyn
Die mense se die dominee het kwaai______________ . honde
Niemand kon by die dominee se ___________________ inkom nie. erf
Wie het net by die dominee se erf ingeloop? Jakob
Dominee Buffel het vir Jakob geleer hoe om aan 'n _________ te klop. deur
Jakob moes nie sommerso by mense se _________ inloop nie. huise
Jakob het na die dominee verwys as die _____________ . oupa
Die dominee se __________ was grys. hare
Waar het dominee Buffel vir Jakob afgelaai? sopkombuis
Wat is die naam van die vrou by die sopkombuis wat vir Jakob al baie gehelp het? Sanna
Van watter vervoer maak Loisie se oom gebruik? perdekar
Toe Jakob by die hoof se kantoor uikom, dra hy 'n _____ met 'n das en hy lyk baie netjies. pak
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom,is sy ____________ skoon. gesig
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, lyk dit of hy __________. glimmer
Jakob bestuur self 'n motor en hy ______________ nie meer nie. ryloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom , was sy gesig nog steeds erg ___________. vermink
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy nog moeilik ___________. geloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy weer vir Tina 'n ____________gegee. boodskap
Wat sê Jakob moet Tina vir juffrou Dale wys? gedig
Waarheen moes juffrou Dale die naweek gaan? Gariepdam
Watter kursus moet juffrou Dale gaan bywoon? klaskamerbeheer
Wie het saam met juffrou Dale die kursus bygewoon? Juffrou Cline
Wat is die skoolhoof se van? Roode
Wat is die EBW en Kuns juffrou se van ? Dale
Wat is die Skeinat en Wiskunde meneer se van ? Leonard
Wat is die Engelse juffrou se van ? Cline
Wat is die Afrikaanse juffrou se van ? Avenant
Wat is die L.O. meneer se van ? Rheeder
Wat is die Biologie meneer se van ? Els
Wat is die MSW meneer se van ? Viljee
Watter graad is die teikengroep van Tina se gedig? agt
Vir wie stel die gedig voor? personeellede
Wat sal Tina vir die koerant teken? spotprente
Hoe voel Tina oor Jakob se dood? hartseer

Graad 5 Afrikaans Crossword

Type
Crossword
Description

Verkleinwoord van besem Besempie
Afkorting van Noord Kaap NK
Meervoud van paddastoel Paddastoele
Meervoud van leeu Leeus
Warvoor is die afkorting ens. Ensovoorts
Verkleinwoord van haas Hasie
Waarvoor staan die afkorting bv. Byvoorbeeld
Wat se tipe sin is "gooi die bal"! Bevelsin
Afkorting van Suid-Afrikaanse Lugdiens SAL
Verkleinwoord van kar Karretjie
Vroulik van koning Koningin

afkortings en versamelname Crossword

Type
Crossword
Description

antw. antwoord
asb. asseblief
hfst. hoofstuk
nm. namiddag
str straat
vgl. vergelyl
Vr. vrydag
gedigte bundel
blomme bos
blomme rangskikking
mense skare
druiwe tros
pêrels snoer
pêrels string
wasgoed bondel
baksel baksel
paaie netwerk
vrugtebome boord

Vind die woord en skryf sy afkorting Word Search

Type
Word Search
Description

byvoorbeeld
antwoord
juffrou
meneer
Dokter
januarie
november
graad
straat
ensevoorts
asseblief
nommer

Afkortings Crossword

Type
Crossword
Description

m.a.w. metanderwoorde
cm sentimeter
bv. byvoorbeeld
leerl. leerling
mev. mevrou
LW letwel
l.n.r. links na regs
wisk. wiskunde
nm. namiddag
Vr. Vrydag

Weer en klimaat blokkieraaisel Crossword

Type
Crossword
Description

ń laagdruk sel wat tussen 40° en 60° noord en suid van die ewenaar voorkom Middelbreedtesikloon
ń enorme massa lug,wat oor honderde kilometer strek Lugmassa
Die wind snelheid word daarin gemeet Knope
ń hoogdruksel wat oor Suid-Afrika voorkom Kalahari antisikloon
Hitte wat vrygestel word as waterdamp kondenseer Latente hitte
Die hoek waarteen die son se strale n helling tref Hellingaspek
Winde wat snags met die lengte van die vallei langs,van die kruin na die voet van die berg Katabatiese winde
Reën is n tipe van? Neerslag
In watter staduim is die middelbreedtesikloon net n vlagie koue lug op die grondvlak veroorsaak Vervalstaduim
Hoër temperature in stedelike gebiede as in die omringende landlike gebiede Hitte-eiland
n laagdruksel wat tussen 30° noord en suid van ewenaar Tropiese sikloon
ń laagliggende area,soos n valleibodem,waar ryp voorkom Rypholte
ń ander naam vir tropiese sikloon Typhoon
ń okklusie waar die koue lug wat verbysteek,warmer is as die koue lug wat ingehaal word Warmfront-okklusie
ń laat staduim in die ontwikkeling van n middelbreedtesikloon waar die kouer front aan die agterkant die leidende warm front inhaal Okklusie
Temperatuurverandering weens n verandering van hoogte en druk Adiabaties

Afkortings Word Search

Type
Word Search
Description

Donderdag
Bladsy
Desember
Maand
Blaai Om
Junior
Asseblief
dokter
dominee
Meneer