Type
Word Search
Description

igusha
idada
inkukhu
ibhokhwe
ihagu
ihashe
inkomo
ikati
inja
idonki

Xhosa games Word Search

Type
Word Search
Description

izilwanyana
ikarikuni
irhanisi
idonki
igusha
ijirafu
ingonyama
umvundla
impuku
idada
inciniba
inkukhu
inyosi
ibhokwe
ihashe
inkomo
inyoka
intlanzi
imbovane
ihagu
indlulamti
intaka
indlovu
Ikati
Inja

Izilwanyana Crossword

Type
Crossword
Description

isitya isitya
indlebe indlebe
ikheji ikheji
ubisi ubisi
inkukhu inkukhu
igusha igusha
ibhaskithi ibhaskithi
inja inja
idada idada
ihashe ihashe
intaka intaka
ikati ikati
amathambo amathambo
ibhola ibhola
inkomo inkomo

IsiZulu word search: The Farm

Type
Word Search
Description

IZITHELO
IMIFINO
INYAMA
UBISI
AMAQANDA
IDAMU
INJA
UMLINI
IDADA
IKATI
INGULUBE
IMBUZI
IMVU
INKUKHU
INKOMO
IPULAZI
EPULAZINI

Umndeni word serach Word Search

Type
Word Search
Description

umama
intombazane
umfana
ngena
ukudla
gijima
khala
khuluma
hamba
inkomo
umkhulu
sanibona
izingane
Ugogo
Umndeni
Sawubona
Inja
Ikati
Ubaba
Amalunga omndeni

Amagama Word Search

Type
Word Search
Description

Abafundi
Ibanga
Ngicela
Ngiyabonga
Ngena
Phuma
Hlalaphansi
Sukuma
Gibela
Ihhashi
Inja
Ikati
Ibhayisikili
Imoto
Sawubona
Gijima
Ibholalezinyawo
Nkosazane
Nkosikazi
Mnumzane
Iminyaka
Umqeqeshi
Ukubhukuda
Ikhilikithi
Ezemidlalo
Ukudla
Abafana
Umngane
Isikole
Umfundi
Uthisha

Chapter 1: Fama Va En Californie Crossword

Type
Crossword
Description

Un Fleuve et un pays Sénégal
Les ancêtres des Maures Arabes
Un continent au sud de L’Europe Afrique
La Capitale de la Mauritanie Nouakchott
Un pays au nord du pays de Fama Maroc
Une jolie blouse multicolore Mellaff
Le pays à l’est du Maroc Algérie
Le pays où Fama habite Mauritanie
Le village où Fama habite Boghé
Le pays à l’est de la Mauritanie Mali

Fama va en Californie Crossword

Type
Crossword
Description

Fama s'intéresse à quelle classe? ANGLAIS
Cet utilise beaucoup d'eau APPREIL
Le village de Fama BOGHE
Le nouvel pére a un dans sa maison BUREAU
La fille de trés populaire DEBBIE
Sa nouvelle sœur ainée s'appelle? DIANE
Sa nouvelle sœur plus jeune s'appelle? LISA
La capitale de la Mauritanie NOUAKCOTT
Quel parti du continent est la Mauritanie située? OCCIDENTALE
Le nouvel pére de Fama RON
Le fleuve de trés importance, c'est aussi un pay d'Afrique SENEGAL
Le garçon vient de Sélibaby s'appelle? SIDI
La nouvelle mére de fama SUSAN
En Californie les élèves ne ces portent pas UNIFORMES
Le ville òu la nouvelle famille de Fama vies VENTURA

Efama Word Search

Type
Word Search
Description

inkonyane
itakane
idada
iqanda
umbona
inkomo
igusha
ihashe
intyatyambo
umthi
izilo

La Camisa de margarita Word Search

Type
Word Search
Description

El tío
El suegro
La sonrisa
El sobrino
El real
La razón
La rabia
La procesión
El precio
La porbreza
El pacto
Los mumbles
La monja
El Marido
La insolencia
La herencia
La fama
La esposa
Las esperanzas
El encaje
La dote
La confinanza
La camisa
La cadena
El casamiento
La boda
La belleza
El bastón
Los amantes
El alfiler

tudors Crossword

Type
Crossword
Description

what was henry VIII son called edward
where did the tudors live england
who was the last tudor monarch elizabeth
who was the second king henry
who was henrys VIII farther henry
the house of tudor ruled england and......? wales
who did henry VIII betray pope
what was Elizabeth known as the virgin queen
who was henrys brother called arther
what religion was henry cathlic
who was elizebeths sister called mary
what did edward re write the bible
what was the famas dudor battle called war of the roses
what colour were the roses fro war of the roses red and white