Type
Crossword
Description

Latīņu raksta veids, kam raksturīgi burti ar noapaļotām kontūrām. Antīkva
Valoda, ar kuras starpniecību aizgūst vārdus vai citas valodas vienības. Starpniekvaloda
Balss modulējums vienas zilbes robežās, mainot balss skaļumu un augstumu. Intonācija
Divu patskaņu savienojums vienā zilbē. Divskanis
Lietvārds, ko parasti lieto tikai daudzskaitlī. Daudzskaitlinieks
Vārda vai zilbes izdalīšana pārējo vidū, izrunājot to ar lielāku spēku vai augstākā tonī. Uzsvars
Vecvārds, kas nosauc mūsdienās neaktuālu vai zudušu reāliju. Historims
Žargonā lietots vārds vai izteiciens. Žargonisms
Darbības vārds Verbs
Aizguvums no angļu valodas. Anglicisms
Skanīgs balsīgs līdzskanis, kam raksturīgi toņa elementi. Skanenis
Izsauksmes vārds, kas attēlo dabas skaņas. Onomatopoētisms
Līdzskaņa pārvēršanās izrunā par patskani. Vokalizācija
Vārds, kas darināts, lai nosauktu pirms tam nepazīstamu jēdzienu. Jaunvārds
Pareizruna, izrunas noteikumu sistēma un šo noteikumu ievērošana praksē. Ortoepija
Valodniecības nozare, kurā pēta likumības valodas vienību apzīmēšanā ar rakstzīmēm. Grafēmika
Paraugs, ko atkārto bez oriģinalitātes. Klišeja
Izloksnēs sastopams valodas elements, ko parasti nelieto literārajā valodā. Dialektisms
Rupjai runai raksturīgs nepieklājīgs vārds vai izteiciens, kura lietošana ir runas uzvedības pārkāpums. Vulgārisms
Neliterārs vārds, kas ietilpst slengā un ko lieto neformālā mutvārdu saziņā. Slengisms

Krustvārdu mīkla 6.klasei Crossword

Type
Crossword
Description

Latviešu tradicionālais mūzikas instruments ar stīgām kokle
Mūzikas instruments, kas parasti sastopams baznīcās ērģeles
Muzikantu grupa, kurā katrs spēlē mūzikas instrumentu orķestris
Augsta sieviešu balss soprāns
Zema vīriešu balss bass
alts Zema sieviešu balss
Augsta vīriešu balss tenors
Cilvēku grupa, kas dzied (sākot no 16 cilv.) koris
Itāļu valodas vārds, kuru izmanto mūzikas tempa apzīmēšanai - ātri allegro
Itāļu valodas vārds, kuru izmanto mūzikas tempa apzīmēšanai - lēni andante
Itāļu valodas vārds, kuru izmanto mūzikas tempa apzīmēšanai - mēreni, vidēji moderato
Itāļu valodas vārds, kuru izmanto mūzikas skaļuma apzīmēšanai - klusi piano
Itāļu valodas vārds, kuru izmanto mūzikas skaļuma apzīmēšanai - skaļi forte
Deja 4/4 taktsmērā maršs
Deja 3/4 taktsmērā valsis
Krievu komponists Sergejs ____________ , baleta "Romeo un Džuljeta" autors. prokofjevs
Uzraksti komponista otro vārdu: Volfgangs ________ Mocarts amadejs
"Pie skaistās, zilās Donavas" autora uzvārds Štrauss
Latviešu operas "Baņuta" autors kalniņš
Liels stīgu instruments ar pedāļiem arfa

Krustvārdu mīkla Crossword

Type
Crossword
Description

Svarīgākā ēdienreize. Brokastis
Ēdienreize, kurai jāsatur ap 50% kaloriju. Pusdienas
Svarīgākais ieteikums veselīgam uzturam. Dažādība
1g ... satur 9,3 kcal Tauku
Ēdienreizi nedrīkst aizstāt ar ... Saldumiem
Ar olbaltumvielām visbagātākais produkts. Gaļa
Maize ir bagāta ar ... Ogļhidrātiem
Veģetārais produkts, ar ko iespējams uzņemt olbaltumvielas. Rieksti
Kaulu stiprinoša viela. Kalcijs
Cik daudzas ēdienreizes ir ieteiktas dienā? Četras
... ir primāra, hroniska un progresējoša slimība, kas grauj cilvēka fizisko un psihisko veselību. Atkarība
Atkarība, ko izraisa dators. Datoratkarība
Kā sauc cilvēku, kurš lieto narkorikas? Narkomāns
Narkotiska viela, kas ir jāšpricē vēnās. Heroīns
Vielas/lietas lietošana speciālos gadījumos. Rituāls
Zālītes īstais vārds. Marihuāna
Kas izraisa paģiras? Alkohols
Kā sauc cilvēku, kas pārdod narkotikas? Dīleris
Liels simptoms atkarībai. Kāre
Atkarības parasti izraisa ... saspringums Emocionālais

Romantisms Crossword

Type
Crossword
Description

kultūrvēsturisks laikmets literatūrā, mākslā, arhitektūrā un mūzikā, kas aizsākās Rietumeiropā 18. gs. beigās romantisms
Pirmais pielietoja terminu “romantisms” attiecībā uz mūzikas mākslu. Golfmans
Ansamblis, kurā spēlē pieci dalībnieki kvintets
Brīvas formas virtuozs skaņdarbs ar negaidītām noskaņu maiņām kaprīze
Tāds, kas atrodas aiz galīgās pasaules robežām. transcendentals
Virtuozs skaņdarbs, kura pamatā parasti ir tautiskas tēmas. rapsodija
Skaņdarba pārlikums citam izpildītāju sastāvam. aranzejums
Svinīga poļu deja 3/4 taktsmērā, atgādina majestātisku gājienu. poloneze
Neliels poētisks skaņdarbs, kurā attēlota kāda noskaņa vai situācija. miniatura
Vācu-Austriešu izcelsmes deja 3/4 taktsmērā. valsis
“nakts dziesma”, liriska noskaņu glezna. noktirne
Mūzika, kas pavada soļošanu, vienmērīgā tempā, melodijā fanfaru intonācijas. marss
Dziesma vienai balsij ar instrumenta, visbiežāk klavieru, pavadījumu. solodziesma
Poļu tautasdeja 3/4 taktsmērā, mūzikā raksturīgi neregulāri uzsvari uz otro vai trešo taktsdaļu. mazurka
sens stīgu sitaminstruments, plaši izplatīts Ungārijā; līdzīgs koklei, bet tiek spēlēts ar koka karošu formas vālītēm. cimbala

Tropi un stilistiskās figūras. Crossword

Type
Crossword
Description

Visa Rīga dimd. Hiperbola
Visu nakti lietus lija, Visu nakti klausījās Anafora
Slota danco Personifikācija
Zilo debesu kalns Metafora
Atkārtojums tekstā, teikuma, dzejola vai panta sākuma un beigās. Gredzens
Kā gulbji balti padebeši iet. Salīdzinājums
Tekstā ir vārds vai plašāka konstrukcija, kas norāda uz kādu literāru darbu, vēsturisku vai mītisku notikumu vai personu. Alūzija
Augšām celas Gaismas pils! Simbols
Pozitīvas nozīmes valodas vienības lietojums negatīvā nozīmē. Ironija
Dvēselu koklēs lejies, skani, Skani, tautas brīvā dziesma! Pakare
Patskanu vai divskanu mērktiecīga atkārtošana vai saskanošana. Asonanse
Vienādu vai līdzīgu līdzskanu vai to savienojumu mērktiecīga atkārtošana. Aliterācija
Atkārtojums tekstā, ko veido viena teikuma vai viena panta divu rindu blakus atkārtojums. Kēde
Kam tā tāda daila plava, kam tie daili plavejini? Mana tēva daila plava, Tautu dēli plāvjini! Epifora
Un ik mākonim sidraba malina. Epitets

Krustvārdu mīkla Renesanse, Humānisms. Crossword

Type
Crossword
Description

Humānisti apguva kādu mantojumu? klasisko
laika posms ar atsevišķu Eiropas valstu kultūras un ideoloģijas attīstību, ko raksturo spožs zinātnes, mākslas un literatūras uzplaukums. renesanse
Kur sākās renesanse 14.-16. gs. ? Itālijā
Ietver daudzas pārmaiņas dažādās sabiedrības dzīves jomās - pašas sabiedrības struktūrā, saimnieciskajā dzīvē, politikā. dižrenesanse
Kāds bija periods(renesansē) pēc 1530.gada ar centru Venēcijā. manierisms
Ko nozīmē vārds renesanse? atdzimšana
Kas kļuva par pirmo renesanses centru(valsts)? Florence
Itāliešu dzejnieks un filozofs. Petrarka
Viens no spilgtākajiem Renesanses domātājiem(tikai uzvārds) Erasms
Uz kādu impēriju praktiski nekādu ietekmi neatstāja Renesanse? osmaņu
Ko nomainīja renesanses stils Ziemeļeiropas valstīs? gotiku
Latvijas teritorijā, renesanses laikā notika kāds karš? Livonijas
Kādā stilā tika pārbūvēts Rīgas Melngalvju nams? Ziemeļu
Kas ir pasaules un sabiedrības kārtības vienīgais noteicējs? cilvēks
Jaunas teorijas medicīnā izstrādāja flāmu ārsts(uzvārds) Vezālijs
Kura cilvēka izgudrotā grāmatu iespiešana ļāva ātri izplatīt humānisma idejas Eiropā?(tikai uzvārds) Gūtenberga
centrālais renesanses strāvojums, uzskatu sistēma, kas centrēta uz cilvēku, tā vērtībām, prasībām utt., pretēji viduslaiku uzskatu sistēmai, kuras centrā bija Dievs. humānisms
Kura valsts piesaistīja kā pāvesta rezidences vieta un kristīgās pasaules centrs? Roma
tipiska jūras valsts Venēcija
uzskatīts par itāļu literārās valodas pamatlicēju(tikai uzvārds) Aligjēri
Florencē strādāja slavens tēlnieks Donatello
Viens no izcilākajiem renesanses arhitektiem bija(tikai uzvārds) Brunelleski
Kurš cilvēks tēlniecībā līdz pilnībai izkopa cilvēka auguma atveidi? Mikelandželo
Antīko laikmetu Humānisti savos sacerējumos dēvēja par kādu laikmetu? Zelta
Kurš atklāja Lielās un Mazās Antiļu salas, Centrālameriku un Dienvidameriku? Kolumbs
Visuma centrs ir ? Zeme
Kam tika pievērsta liela uzmanība renesanses periodā? Individuālismam
cilvēks, kurš nodarbojas ar "humanitārajām studijām" Humānists
Kāda mencātu ģimene Florencē darbojas lielo renesanses laikā? Mediči
Ko izrāva Itālijas impulss no snaudas? Eiropu
Savu varu nostiprināja pilsētu aristokrātija, lai gan dalīja to ar garīdzniecības augstākajiem slāņiem, birģeri, jeb brīvie pilsētu iedzīvotāji, formējās kas? Buržuāzija

Ražošanas loģistika Crossword

Type
Crossword
Description

Kas iedarbojas uz ražošanas loģistikas mērķiem? Pamatfaktors
Kas ir statiskās metodes koka galvenā izstrādājuma salikšana? Stumbrs
Notikuma apzīmējums tīkla grafikā. Aplis
Ko tīkla grafikā apzīmē ar bultiņu? Darbība
1 no 3 galvenajiem imitācijas modelēsanas elementiem. Darbinieks
Darbības, kuras spēj veikt darbinieki. Prasmes
Darbības, kuras var veikt jebkurā darba vietā. Spējas
Kas nosaka darbinieku spēju stradāt vienā vai vairākās darba vietās? Kompetence
H. Ganta grafiks jeb ... ? Karte
Viens no elementiem, kam jāpievērš uzmanība uzņēmuma darbības aprakstā. Personāls
Vadītāju spēja rosināt un veicināt uzņēmuma stratēģijas īstenošanu,saskatīt, attīstīt vērtības, kas sekmē ilgtspējīgus panākumus, veicinot to sasniegšanu ar racionālu rīcību un efektīviem pasākumiem Līderība
Uzņēmuma misija, vīzija un plānošana. Stratēģija
Noteiktas kvalifikācijas darbinieki, balstoties uz savu uztveri, sniedz vērtējumu par katru kritēriju. Anketēšana
Kā loģistikas menedžmentā, izmantojot noteikumu 80-20, sadala visus produktus?Kā loģistikas menedžmentā, izmantojot noteikumu 80-20, sadala visus produktus? Grupas
Process, kurā tiek radīti pārdošanai tirgū domāti produkti. Ražošana

Perifērijas ierīces Crossword

Type
Crossword
Description

Jebkuru datu apstrādes sistēmas ierīce, kas parasti konstruktīvi atdalīta no datora un nodrošina sistēmas ārējos sakarus vai rada papildus iespējas. Perifērijas
Ierīce, kas pārsūta datus, programmas vai vadības signālus datora procesoram un kalpo par saskarni starp cilvēku un datoru. Ievadierīce
Ierīce, kas datus pārveido no formas, kurā tie glabājas datora atmiņā, formā, kuru var lietot ārpus datu apstrādes sistēmas. Biežāk izmantotās izvadierīces ir monitors un printeris. Izvadierīce
Īpašs printeris, kas paredzēts datu izvadei no datora grafisku attēlu veidā. Ploteris
Kursora pozicionēšanas ierīce, ar kuru tiek vadīta peles rādītāja kustība monitora ekrānā Pele
Ierīce teksta un grafisku attēlu nolasīšanai, pārveidošanai binārā kodā un ievadīšanai datorā. Skeneris
Nekustīga kursora pozicionēšanas ierīce, kuru galvenokārt izmanto klēpjdatoros. Skārienpaliktnis
Kursora pozicionēšanas ierīce, kas dod iespēju lietotājam pārvietot kursoru displeja ekrānā, kustinot vertikālu stienīti Kursorsvira
Ierīce, kas sastāv no speciālā ligzdā ievietotas izvirzītas bumbas, kas atkārto divdimensiju kustības. Grozot iebūvētu lodveida manipulatoru, monitora ekrānā pārvietojas kursors. Kursorbumba
Ievadierīce, kuru izmanto, lai datorā ievadītu skaņas vai ierunātu tekstu. Mikrofonu datoram pievieno caur skaņas karti. Mikrofons var būt komplektā ar austiņām. Mikrofons
Izvadierīce, kas saņem no datora kodētus datus un pārveido tos uz ekrāna par tekstu vai grafiku. Tā ir ierīce, kas nodrošina datora dialogu ar lietotāju. Monitors
Ciparkamera, kas paredzēta attēlu un video uzņemšanai, lai tos nosūtītu internetā, kā arī videoattēla tiešraidei tīmekļvietnēs un tūlītējās ziņojumapmaiņas lietotnēs Webkamera
Visizplatītākā datora ievadierīce, ko izmanto, lai ar noteiktā veidā izvietotu taustiņu palīdzību ievadītu datorā informāciju, kā arī veiktu datora vadību. Tastatūra
Drukātu rakstzīmju atpazīšana datorā. OCR
Kineskopa monitori – lieli un aizņem daudz vietas. Diezgan ātri sakarst un izstaro karstumu pa monitora aizmuguri. Šie vairs nav populāri monitori CRT
Šķidro kristālu monitori – plāni un aizņem maz vietas. To sastāvā ir gāze, kura atstaro gaismu. LCD
Iekārtas,kas attēlo videosignālus uz liela ekrāna Projektors
Projekcijas aparāts, kas uz caurspīdīgas plēves zīmētus attēlus vai rakstītu tekstu projicē uz baltas sienas vai vai ekrāna. Kodoskops
Pikseļu skaits, ko var attēlot katrā dimensijā. Izšķirtspēja
Perifēriska ierīce, kas iznīcina dokumentus Smalcinātājs
Speciāla ierīce, kas pārveido datorā ciparsignālu formā uzglabāto informāciju analogsignālos, kā arī saņemtos analogsignālus - ciparsignālos, kas piemēroti apstrādei datorā Modems
Aparāts, ar kura palīdzību iespējams nosūtīt un saņemt informāciju, izmantojot telefona tīklu. Fakss
Sakaru ierīce, kas pārraida cilvēka runu elektrisku signālu veidā. Telefons
Programma kas vada dažādu procesu norisi vai ierīču darbību, lai saskaņotu šo procesu izpildi vai ierīču sadarbību ar datoru. Draiveris
ir datora izvadierīce, kas drukā tekstu un attēlus uz papīra vai līdzīgiem materiāliem (piemēram, plēves un kartona). Printeris
Komerciāli pieejama attēlveidošanas ierīce, kuras vienīgā funkcija ir cieto kopiju dublikātu izgatavošana no grafiskiem cieto jeb papīra kopiju oriģināliem. Kopētājs

Noslēguma pārbaudes darbs 5.A. Crossword

Type
Crossword
Description

Pieturzīme, ko lieto aiz piebildes pirms tiešās runas. Kols
Piebildi aiz tiešās runas raksta ar … burtu. Mazo
Tiešās runas sākumā pēdiņas novietotas … Apakšā
Norāde par runātāju ir … Piebilde
Tiešās runas beigās pēdiņas novietotas … Augšā
Lai zinātu konkrētu secību par ko rakstīt domrakstu, jāuzraksta … Plāns
Pirms saistītājvārdiem jāliek … Komats
Cilvēku saziņas līdzeklis. Valoda
Divu cilvēku saruna. Dialogs
Viena cilvēka runa. Monologs
Vārds, ar kuru kādu uzrunā. Uzruna
Valodas funkcionālais stils, ko lieto ikdienā. Sarunvalodas
Valodas funkcionālais stils, kurā ir daudz poētismu. Daiļliteratūras
Valodas funkcionālais stils, kurā ir daudz svešvārdu un terminu. Zinātniskais
Valodas funkcionālais stils, ko lieto preses izdevumos, radio, TV. Publicistikas
Valodas funkcionālais stils, ko izmanto dažādos dokumentos. Lietišķais lietišķorakstu
Valodas vārdu krājums. Leksika
Vārdi, ko lieto noteiktā apvidū. Apvidvārdi
Vēstuli … ar pieklājīgu uzrunu. Sāk
Vēstuli … ar atvadu frāzi. Beidz
Teikuma gramatiskā centra veidotājs. Izteicējs
Kā sauc vārdus ar vienu nozīmi? Viennozīmīgi
Nedalāmi vārdu savienojumi, nozīme kā vienots veselums. Frazeoloģismi
Deminutīvs vārdam GRĀMATA. Grāmatiņa
Grāmata, kas sniedz informāciju par priekšmetu vai parādību. Enciklopēdija
Vārdnīcā katram vārdam ir … Šķirklis
Dokuments, ko iesniedz iestādei vai personai. Iesniegums
Dokuments, ko parasti ievieto masu informācijas līdzekļos, ja vēlas kaut ko pārdot vai nopirkt. Sludinājums.
Antonīms vārdam ZEMS. Augsts
Antonīms vārdam MELNS. Balts
Sinonīms vārdam MIELOTIES. Ēst
Sinonīms vārdam SKUMJŠ. Bēdīgs

EKONOMIKA Crossword

Type
Crossword
Description

Ekonomikas nozare, kas pēta ekonomiku kopumā, nodarbojoties ar tādu rādītāju izpēti un apkopošanu kā, piemēram, nodarbinātība, inflācija, iekšzemes kopprodukts utt. Makroekonomika
Samaksa jeb atlīdzība naudas izteiksmē Maksa
Zinātne, kas nodarbojas ar viena saimnieciskā subjekta, piemēram, vienas preces, viena patērētāja vai viena ražotāja izturēšanās, kā arī pārdevēja un pircēja plānu saskaņošanas tirgū jeb cenas veidošanas pētniecību MIKROEKONOMIKA
Noteiktā formā, parasti apaļa vai ovāla, no metāla izteikta naudaszīme MONĒTA
Cilvēki, kas lieto preces un/vai pakalpojumus Patērētāji
Līdzekļi, līdzekļu avoti, krājumi vai jebkas, kas var tikt pielietots ražošanas procesā Resursi
Vieta, kurā norisinās darījumi starp pircējiem un pārdevējiem, un ir pirkšanas un pārdošanas aktu kopums Tirgus
Preču vai pakalpojumu vērtība, kas izteikta naudā CENA
Finanšu plāns, kurā tiek summēti ienākumi un izdevumi noteiktā laika periodā Budžets
Nauda vai kāda cita vērtība, kas tiek kādam aizdota Aizdevums
Naudas līdzekļu saņemšana uz zināmu nosacījumu pamata, naudas līdzekļi, kas tiek iegūti kā aizdevums Aizņēmums
Cena, kas tiek noteikta par darbu, un ir darbinieka ienākumi par tā padarīto darbu Alga
Ieguldītās materiālās vērtības vai naudas summa Ieguldījums
Materiālas vērtības vai naudas, ko kāds iegūst Ienākums
Preču ieviešana no ārvalstīm Imports
Vispārēja vidējā cenu līmeņa paaugstināšanās, ko pavada naudas vērtības krišanās Inflācija
Preču vai pakalpojumu, vai kapitāla izvešana uz ārvalstīm Eksports
Uzņēmums, kas uzglabā naudu, pieņem noguldījumus, izsniedz kredītus, kā arī ir starpnieks maksājumos Banka
Situācija, kurā daļa ekonomiski aktīvo valsts iedzīvotāju ir bez darba, bet tie aktīvi meklē darbu, kā arī reģistrēti kā darba meklētāji Bezdarbs
Pirmais vēsturnieks ekonomikā, kurš pirmo reizi lietoja jēdzienu "ekonomika" Ksenofonts

Krustvārdu mīkla. Crossword

Type
Crossword
Description

Kurā mēnesī dzimis O.Vācietis ? Novembrī
Kurā valodā pārtulkojis M.Bulgakova romānu ''Meistars un Margarita''? Krievu
Kurā pamatskola mācijies ? Trapenes
Kurai upei ir veltīti daudz dzejoļi? Gaujai
Kurā ielā ir uzcelts 1992.gada atvērtais memoriālais muzejs? Altonavas
Kas piemita O.Vācieša vārdiem ? Spēks
Kāda ezera krastos O.Vācietis uzturējies? Māras
Ko sevišķu necieta O.Vācietis? divkosību
Ojāra vācieša brāļa vārds Imants
O.Vācieša dzīvesbiedres Vārds ? Ludmila
O.Vācietis strādājis ne tikai žūrnālos bet ari ? Laikrakstos
Kas bija Ojārs Vācietis ? Dzejnieks
Kuros skolas gados O.Vācietis aizsācis mīlestību pret dzeju un mīziku ? Vidusskolas
Kādā fakultāte studējis ? Filoloģijas
Kāds bija pirmais Ojāra Vācieša dzejoļu krājums? Tālu ceļu vējš
Līdz pat pēdējam elpas vilcienam O.Vācieša dzīvesvieta ir bijusi ? Pārdaugava
Kas bija O.Vācieša bērnības neatņemama sastāvdaļa ? karš