Type
Bingo Cards
Description

geanker
woorde
hold
lovedrunk
Oseane
lief
droom
gelukkig
wonder
siel
spoor
one
by jou
riviere
stil
honger

    Customize    

Graad 4 Blokkiesraaisel Crossword

Type
Crossword
Description

Gooi iemand met water natspat
Olifante doen dit met hulle ore flap
Die bekendste liggaamsdeel van die olifant slurp
Mandla sê Olifant se slurp is ______________ verstommend
Die dier met die reuse ore Olifant
Die geluid wat 'n olifant maak trompetter
Dit klink so as mens hard teen iets vasloop KADOEF
Die dier met die kolle en die lang nek Kameelperd
Kameelperd eet die ___________ blare in die boomtoppe sappigste
Iets wat nie Kameelperd se tong steek terwyl hy eet nie dorings
Waterbok se kleur is __________ grys
Die naam van die bok Waterbok
As mens rooi word in jou gesig van skaamte bloos
Hang dit op die draad om droog te word wasgoed
Waterbok ____________ saggies in die bos rond sluip
Mandla was nie gelukkig nie ongelukkig
Mandla se ma sê dat almal iets ______________ het spesiaal
'n Ander woord vir uitrek strek
'n Ander woord vir 'n stroom water rivier
'n Groep bome bos
Olifant pluk dit van die bome af vrugte
Mandla kry 'n soen op sy _____________ voorkop
Om stil te wees hou Waterbok ______________ veilig
Ma wil Mandla optel en ________________ rondswaai
Daarsonder sal jy nooit goed wees in iets nie oefening

Afrikaans 'ie' woorde Word Search

Type
Word Search
Description

lied
lief
tien
hier
vier
die
diep
drie
kies
knie
varkie
wie

Die kruppel engel Hoofstuk 1 Crossword

Type
Crossword
Description

Wat is die naam van die plaasskool waar Tina graad 7 voltooi het? Rising star
Vul die ontbrekende woord in die oop spasie in. Tina wil _____________ met die hoop op 'n beter toekoms en opvoeding. wegloop
Waarheen is Tina op pad? Kaapstad
Op watter manier beplan Tina om Kaapstad toe te gaan? ryloop
'n Motor hou stil en 'n seun klim uit. Wat is die seun se naam? Jakob
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Hy is _____________ en hy stink. vuil
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Daar is ______________ tussen sy neus en mond. rowe
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Sy vel is droog en hy het geen ooghare of ____________________ nie. wenkbroue
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Sy ____________________ oog traan. skeefgetrekte
Wat is die naam van Stefaans Marais se plaas? Engelsplaas
Ant Lya is Stefaans Marais se _____________________. huishulp
Hoe oud was Tina se ma toe Tina gebore is? sestien
Tina se ma sê dat Tina 'n _______________ is. mistyk
Hoe laat Tina se ma haar voel oor die feit dat sy gebore is? skuldig
Pa At is Tina se _________________________. grootmaakpa
Pa At is Tina se _________________________. stiefpa
Tina vra vir Stefaans Marais vir geld om _____________________ toe te gaan. dorpskool
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? skoolgeld
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? koshuis
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? boeke
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? skoolklere
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? toiletware
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? sakgeld
In watter taal gaan Tina in die ander skool leer? Afrikaans
In watter taal het Tina by die plaasskool geleer? Engels
Tina se suster se naam is______________ . Maaghret
Tina se broor se naam is ______________ Klein At

TAALLEER HERSIENING NO.2 Crossword

Type
Crossword
Description

Vul die ontbrekende voornaamwoord by die oop spasie in. 'n Mens moet altyd weet wat om _________ aangaan. jou
Watter soort sin is die volgende? Wees versigtig! bevelsin
Gee die vergrotende trap van die woord tussen hakies. Die aantal sterftes op die pad is (baie) gedurende die Desembervakansie. meer
Vorm die korrekte afleiding van die woord tussen hakies.Die (leer) studeer hard vir die eksamen. leerders
Watter skryfteken ontbreek by die volgende . Julle moet hard studeer uitroepteken
Skryf die volgende afkorting tussen hakies voluit.( asb.) asseblief
Gee die oortreffende trap van die woord tussen hakies. Dit is die (goed) boek wat ek nog gelees het. beste
Vervang die woord dan met 'n sinoniem. Lees is beter (dan) TV. as
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Die meisie wonder of hulle dieselfde (dink) koester. gedagtes
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Op die melkbottel staan "olie" (skrif). geskryf
As jy in Suid-Afrika woon is jy 'n ____________________ . Suid-Afrikaner
Wat noem ons die stylfiguur tring! tring!? klanknabootsing
Voltooi die volgende uitdrukking. Hy kap die spyker op sy______ kop
Die meisie (belowe / glo) sy gaan eendag die president van Suid-Afrika wees. glo
Skryf die syfer, 20, in woorde. twintig
Gee die intensiewe vorm van (beroemd) wêreldberoemd
Kies die korrekte antwoord. Ek is na my ma (vernoem/genoem). vernoem
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Almal dink (Amerika) is die slimste mense in die wêreld. Amerikaners
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. By die huisgala sien ons al die goeie (swem). swemmers
Kies die korrekte woord tussen hakies. By Hogsback is (eisige/ysige) temprature gedurende die winter ondervind. ysige
Gee een woord vir die woorde tussen hakies. (In die aand) eet ons 'n volle maaltyd. saans
Gee een woord vir die woorde tussen hakies.Ek hardloop graag (in die oggend) soggens
Gee een woord vir die woorde tussen hakies. Ek doen (elke dag) my huiswerk. daagliks
Kies die korrekte antwoord. Gou op jou (perdjie/donkie)wees. perdjie
Kies die korrekte antwoord tussen hakies. Is daar (enige/enigste) vrae? enige
Kies die korrekte antwoord. Is daar (enigste/enige) vrae? enige
Kies die korrekte antwoord. Hy (stuur/steur) vir sy meisie 'n bos rose. stuur
Vul die korrekte antwoord by die oop spasie in. Die mense staan in 'n (tou/lyn/streep) om kaartjies vir die Mamma Mia fliek te koop. tou
My ouma se (raat/raad) vir hoes is heuning en suurlemoen. raat
Bakpoeier laat die koek (reis/rys). rys
Ons vertrek om (5 uur) vanmiddag. skryf in die tyd tussen hakies in woorde. vyfuur
Ek het skuld (erken/herken/verken/ontken). erken
Skakel die (lug/lig) aan. lig

Woordeskat Woorde Word Search

Type
Word Search
Description

lamp
lewens
vuil
oorvol
soldate
siek
voorbeeld
medisyne
help
skoon
oorlog
verpleegster
droom
dapper
woes
see
helde
moeg
dadelik
verdrink
perd
bang
rotse
matrose
red
skip
saam
gelukkig
goud
verander
trou
soen
lief
kasteel
skielik
huil
dam
bal
prinses
padda

Social Media Crossword

Type
Crossword
Description

Created in 2004, this social network has over 1 billion users. This website is blocked in china however that doesn't stop people using it there Facebook
Reconised by its yellow ghost, this network allows users to share photos to friends and family. But watch out! they only last for 10 seconds Snapchat
bird Twitter
When bought by Facebook in 2010, this network only have 13 employees, however now is used globally Instagram
3.2 billion people use this globally. Without it, social media wouldn't be around toaday Internet
Found in Instagram, Twitter and Facebook, this symbol is used to categories different posts. Hashtag
an image, video, piece of text, etc that is copied and spread rapidly by Internet users for amusement Meme
One of the most popular dating sights globally, this network recently lost many users due to its new age limit policy (18+) Tinder
A virtual representation of an individual, online and is commonly used for profile pics. This word also means incarnation in Sanskrit Avatar
Originally used for a short description of a user, however now holds many other purposes such as holding quotes. bio
Done by pretty much many social media user, it is when an individual looks scroll through another individuals account for extended periods of time Creep
Alters a photo Filter
Small images used to describe different situations. It is the internets way of showing emotion Emojis
7 seconds is all you have! Vine
Known as the virtual scrapbook, this is used to create specific boards filled with DIY's and photos Pinterest
a musical track comprising different songs Mashup
A photo of ones self Seflie
A form of blogging; were people upload videos to youtube vlog
Blue and white, allows you to video call friends skype
Created in February 2007, this is one of the biggest forms of social media in todays society Tumblr

HERSIENING 3 Crossword

Type
Crossword
Description

Skryf die getal tussen hakies in woorde. (24) vier en twintig
Vul die korrekte VOORSETSEL in.Hulle het mekaar_______ 'n vrien d ontmoet. deur
Gee die WERKWOORD in die volgende sin. Die twee jong entrepreneurs bestuur 'n suksesvolle besigheid. bestuur
Gee die OORTREFFENDE TRAP van die woord tussen hakies. Vandag is bekende besighede soos Woolworths en Checkers hulle (groot) kliënte. grootste
Gee die MEERVOUD van die woord tussen hakies. (produk) produkte
Kies die korrekte woord uit dié tussen hakies. Verder reël hulle funksies en (huur/verheer) klanktoerusting vir openbare geleenthede. verhuur
Gee EEN WOORD vir (ete wat in die aand geëet ) word. aandete
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Die (goed) seniordans ooit. beste
Gee EEN WOORD vir die beskrywing tussen hakies. (Klere vir mans) is ook by Woolworths beskikbaar. mansklere
Gee die KORREKTE VORM van die woord tussen . Skryf slegs die woord as antwoord neer.Die Beeld reël (wonderlik) aktiwiteite by die ekspo. wonderlike
Wat is die AFRIKAANSE WOORD vir "show"? vertoning
Kies die korrekte antwoord. Daar is 'n vrou agter elke suksesvolle man. (manipuleer / stereotipeer) stereotipeer
Voltooi die volgende UITDRUKKING. Die vrou swoeg en _______ om haar man gelukkig te maak. sweet
Gee die ANTONIEM vir (suksesvol) onsuksesvol
Vorm 'n SAMESTELLING. Hy leer 'n (lewe + les). lewensles
Skryf die volgend AFKORTING voluit. (TV) televisie
Gee die AFKORTING vir die volgende. (Sondag) So.
Gee die OORTREFFENDE TRAP. Trevor Noah is die (snaaks) mens wat ek ken. snaakste
Kies die korrekte HOMOFOON. Ek (rys/reis) baie graag. reis
Kies die korrekte HOMOFOON. My suster se man is my (swaer/swaar) swaer
Gee die MEERVOUD van die woord tuseen hakies. Ons het al die (benodigheid) by die winkel gaan koop. benodighede
Gee die VERKLEINING van die woord tussen hakies. Sy is 'n goeie (koningin). koninginkie
Gee die VERKLEINING van die woord tussen hakies. Klein (katte) se oë het drie ooglede elk. katjies
Gee die TEENOORGESTELDE GESLAG vir die woord tussen hakies. 'n Kaliko-kat is byna altyd 'n (wyfie) mannetjie
Gee die INTENSIEWE VORM van (swart). pikswart
Kies die KORREKTE WOORD om die sin te voltooi. 'n Koppie het 'n (oor/handvatsel). oor
Skryf die volgende AFKORTING voluit. (mnr.) meneer
Gee EEN WOORD vir die volgende tussen hakies. Die meisie wet (van+wat) sy praat. waarvan
Gee die KORREKTE VORM van die woord tussen hakies. Baie leerlinge gaan aan die Universiteit van Kaapstad (studie). studeer
Gee die TEENOORGSTELDE GESLAG van die woord tussen hakies. Sy vrou is 'n bekende (akteur). aktrise
Vul die ontbrekende VOORSETSEL in . Die gesin sit elke aand ________ tafel vir aandete. aan
Kies die KORREKTE WOORD tussen hakies om die sin te voltooi. Ek (weet/ken) al my werk vir die toets. ken

Names Of Jesus Crossword

Type
Crossword
Description

In the beginning was the ... WORD
Angel messenger of Luke 1 Gabriel
1st name called in Isaiah 9:6 Wonderful Counsellor
To be clear of accusation Vindicated
Moral Excellence or goodness virtue
Hebrew form of Jesus Joshua
Greek form of Messiah Christ
Another word for brightness of Hebrews 1:3 Radiance
Meaning of the name Jesus Savior
another title of Satan Accuser
What Jesus is TODAY for us Intercessor
God with us- Matthew 1:23 Emmanuel
Drink this and never thirst again- John 4:14 Living Water
I am the vine, you are the ... Branches
There is one God and one __________ between God and man... 1 Tim 2:5 mediator
He became sin so that we become ___________- 2 Cor. 5:21 Righteous
God sent His Son, born of a woman, born under law, to _________- Gal 4: 4,5 redeem
By His _________, He might destroy him who holds the power of _______ Hebrews 2: 14 Death

Taalleer Hersiening No.1 Crossword

Type
Crossword
Description

Verkleining van die woord tussen hakies- Die seun dra 'n (broek). broekie
Gee die meervoud van die woord tussen (hakies). Pa en Oupa dra (hemp). hemde
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Die stoel (op wat) Oupa sit, is stewig. waarop
Gee een woord. My (ma se suster) gaan saam met ons vakansie hou. tannie
Gee die verkleining van die woord tussen hakies. Die kinders bou (torings) op die strand. torinkies
Intensiewe vorm van die woord tussen hakies. Pa is 'n (vet) man. spekvet
Intensiewe vorm - Die speelgoedpop was (goedkoop) spotgoedkoop
Gee die vergrotende trap van die woord tussen hakies. Die pa is (oud) as die ma. ouer
Gee die korrekte samestelling. Die seuns dra (kind + skoene). kinderskoene
Gee die regte vorm van die woord tussen hakies. Deon Meyer skryf die (goed) speurverhale. beste
Kies die korrekte antwoord. Die meisie oor(wie/wat) hy skryf is 'n Suid-Afrikaner. wie
Die man (wie/wat) die boek skryf het in Klerksdorp grootgeword. wat
Voltooi die sin met die korrekte lidwoord in die oop spasie. Om (...) mens te laat lag, moet jy snaaks wees. 'n
Korrekte lidwoord. Ek het (...) beste tyd van my lewe. die
Gee die intensiewe vorm. Dit was 'n (lekker) burger. smullekker
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Ek is mal oor (rooster) tamaties. geroosterde
Skryf die getal in woorde. (40) veertig
Vul die ontbrekende voorsetsel in. Hulle het mekaar _____ 'n vriend ontmoet. deur
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. "As jy 'n (uitstaan) diens lewer, sal mense jou ondersteun. uitstaande
Gee die antoniem vir die woord tussen hakies. Om 'n besigheid te bestuur moet jy (ongeduldig) wees. geduldig
Gee 'n persoonsnaam van die woord tussen hakies. (Iemand wat 'n winkel bestuur.) bestuurder

Psalm 139 Crossword

Type
Crossword
Description

The opposite of light Dark
Where does God form your body? Womb
God's thoughts towards you are like the... Sand
Where could you try to hide from God? Sea
God is still with you when you are... Awake
What has God written about you in his book? Days
What does God use his right hand for? Hold
What is one of the things God knows about you? Thoughts
What is David's response to knowing that God made him so wonderfully? Praise
The _____ is bright as the day Night