Type
Word Search
Description

bwyta
joio
camera
ymlacio
yfed
barbeciw
het
traeth
nofio
sbectol haul
hufen ia
sglodion

Y gorffennol Crossword

Type
Crossword
Description

I danced Dawnsiais i
She swam nofiodd hi
he got up cododd e
read darllen
eat bwyta
I ate bwytais i
She ate bwytodd hi
I went es i
relax ymlacio
we relaxed ymlacion ni
Sunbathe torheulo
they sunbathed torheulon nhw
to ski / skiing sgio
he skied sgiodd e
to walk / walking cerdded
I walked cerddais i
to drink / drinking yfed
you drank (ti) yfaist ti
we drank yfon ni
to work / working gweithio
I worked gweithiais i

Bywyd iach Word Search

Type
Word Search
Description

rhoi gorau
cemegau
gaeth
problemau
serosis
cancr
achosi
iau
nicotin
ysmygu
llai
mwy
alcohol
cyffuriau
rhedeg
cynnwys
ymlacio
dwr
yfed
actif
heini
corff
iechyd
iach
llysiau
ffrwythau
cysgu
bwyta

Fy Ardal Word Search

Type
Word Search
Description

amgueddfa
traeth
trosedd
problem
sbwriel
graffiti
byw
cyfeillgar
achos
penybont
swnllyd
hyfryd
pwll nofio
llyfrgell
cymru

Chwilair ar Cwpan Y Byd Word Search

Type
Word Search
Description

gol
rowndiau
canu
anthem
cwpan
gwledydd
Rwsia
chwaraewyr
pel
anafiadau
trist
hapus
pel-droed
joio
pwysig
ansbaradigaethus
arbennig
diddorol
cyflym

Chwilair Word Search

Type
Word Search
Description

rhedeg
darllen
ailgylchu
gwneud
notio
edrych
yfed
canu
gwrando ar
bwyta
siarad
mynd i
gwylio
chwarae

Teithio Word Search

Type
Word Search
Description

hwyl
antur
awyren
ffrainc
gwesty
gwyliau
haul
hedfan
lapdir
nofio
sbaen
teithio
teulu
traeth
ymwelydd

BWYTA'N IACH Word Search

Type
Word Search
Description

PUMPYDYDD
PASTA
DWR
LLAETH
SWEDEN
TATWS
MORON
CIGEIDION
TWRCI
PYSGOD
SGLODION
PITSA
BANANA
OREN
AFAL
BWYTA
IECHYD
BRASTER
LLYSIAU
FFRWYTH
BWYD

Stori Creu Word Search

Type
Word Search
Description

Sul
Sadwrn
Gwener
Iau
Mercher
Mawrth
Llun
ymlacio
pobl
anifeiliaid
ser
haul
lleuad
planhigion
ffrwythau
tir sych
nefoedd
mor
cymylau
nos
dydd
tywyllwch
golau
Duw
cristnogion
stori creu

welsh words Word Search

Type
Word Search
Description

yr alban
portigwal
iwerddon
yr eidal
gwlad groeg
mesico
awstralia
sbaen
yr amerig
yr almaen
ffrainc
twrci

Geiriau f Word Search

Type
Word Search
Description

yfed
fi
ficer
gafael
fory
cyfri
fy
fel
fyny
taflu
hefyd
nofio
cofio
afon
fan