Type
Word Search
Description

sussie
swaar
lig
dag
vuil
suur
sag
oop
droog
stoot
naby
hoog
onder
af
warm

Antonieme Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

groot klein
dik dun
oud nuut
vuil skoon
warm koud
vet maer
droog nat
hoog laag
breed smal
op af
maklik moeilik
lank kort
bo onder
waar onwaar
seun meisie

Teenoorgesteldes Word Search

Type
Word Search
Description

toe
oop
vuil
skoon
af
op
seun
meisie
oud
jonk
droog
nat
dun
dik
stadig
vinnig
hoog
laag
leeg
vol
donker
lig
baie
min
klein
groot
kort
lank
warm
koud

Teenoorgesteldes Word Search

Type
Word Search
Description

meisie
seun
slaap
wakker
naby
ver
vinnig
stadig
suur
soet
lelik
mooi
leeg
vol
af
aan
toe
oop
oud
jonk
kort
lank
donker
lig
swaar
groot
klein
lag
huil
krom
reguit
koud
warm
laag
hoog
maer
vet

Antonieme Word Search

Type
Word Search
Description

naby
soet
ryk
verkeerd
bo
droog
los
lag
hoog
gesond
gaar
eerste
broer
binne
baie
agter
oggend
af
uit
dun
groot
op
links
lank
Koud

Antonieme Crossword

Type
Crossword
Description

oud Jonk
vinnig Stadig
vroeg Laat
hoog Laag
in uit
groot klein
gelukkig ongelukkig
lelik mooi
sag hard
verloor wen
op af
lank kort
stokoud splinternuut
diep vlak
skreeu fluister
staan
dof helder
koud warm
lekker sleg
rou gaar
gooi vang
min baie
swaar lig
oop toe
maklik moeilik
vergewe blameer
gee kry
lewendig dood
dom slim
begin einde
voor agter
ryk arm
koop verkoop
nat droog
minder meer
lliefde haat
dun dik
ja nee
bo-op onder
altyd nooit
lig donker
leeg vol

Soek die antonieme Word Search

Type
Word Search
Description

Koud
Warm
Uitvoer
Invoer
Buite
Binne
Laag
Hoog
Sleg
Goed
Laaste
Eerste
Onderlyf
Bolyf
Afwaarts
Opwaarts
Arm
Ryk
Intog
Uittog

Antonieme Word Search

Type
Word Search
Description

wen
vra
vinnig
vergeet
swaar
sterk
siek
optel
mooi
misluk
liefde
laat
groot
dag
baie

Hersiening - antonieme, meervoude, intensiewe vorm Crossword

Type
Crossword
Description

Antoniem vir oop toe
Antoniem vir groot klein
Antoniem vir lelik mooi
Antoniem vir suinig vrygewig
Antoniem vir wen verloor
Antoniem vir dikwels selde
Antoniem vir diep vlak
Antoniem vir dag nag
Antoniem vir droog nat
Antoniem vir laat vroeg
Antoniem vir mak wild
Antoniem vir siek gesond
Meervoud van huis huise
Meervoud van dag dae
Mervoud van plafon plafonne
Meervoud van mot motte
Meervoud van vlieg vliee
Meervoud van aand aande
Meervoud van spieel spieels
Meervoud van koning konings
Meervoud van mens mense
Meervoud van spoor spore
Intensiewe vorm van nat papnat
Intensiewe vorm van vol propvol
Intensiewe vorm van suur asynsuur
Intensiewe vorm van dood morsdood
Intensiewe vorm van fris perdfris
Intensiewe vorm van glad seepglad
Intensiewe vorm van vreemd wildvreemd
Intensiewe vorm van klein piepklein
Intensiewe vorm van kwaad smoorkwaad
Intensiewe vorm van donker pikdonker
Intensiewe vorm van lekker smullekker
Intensiewe vorm van af morsaf
Intensiewe vorm van seker doodseker
Intensiewe vorm van koud yskoud
Intensiewe vorm van skoon silwerskoon
Intensiewe vorm van duur peperduur
Intensiewe vorm van lig veerlig
Intensiewe vorm van alleen stoksielalleen

BLOKKIESRAAISEL Crossword

Type
Crossword
Description

Die tiende maand van die jaar oktober
Die vierde maand van die jaar april
Die persoon wat tande regmaak tandarts
Die dag na Saterdag Sondag
Die seisoen wanneer ons swem somer
Die seisoen na winter lente
Die persoon wat 'n gedig skryf digter
Die persoon wat ander lande besoek toeris
Jy eet dit saam met koffie/tee beskuit
Die eerste ete van die dag ontbyt
Die laaste ete van die dag aandete
Die maaltyd in die middel van die dag middagete
Een woord vir "in die aand" saans
Die persoon wat die skool bestuur skoolhoof
Die meervoud van "kind" kinders
Die verkleinwoord van "kind" kindjie
Die meervoud van "speelding" speelgoed
Ek eet met 'n mes en 'n __________ vurk
Baie moeg is ______________ doodmoeg
Baie duur is _______________ peperduur
Die antoniem vir "vinnig" stadig
Die antoniem vir "baie" min
Die persoon wat jou onderrig onderwyser
Goed, beter , die _________________ beste
Die vroulike vorm van "buurman" buurvrou
Die mervoud van "buurman" bure
Mens gaan eers na die _______________ en dan na die hoëskool laerskool

Antonieme Crossword

Type
Crossword
Description

binne buite
vroeg laat
warm koud
verkeerd reg
voor agter
ver naby
vet maer
lig donker
lag huil
skerp stomp
mooi lelik
baie min
vinnig stadig
eerste laaste
lank kort
oop toe
klein groot
nuut oud
manlik vroulik
droog nat