Type
Crossword
Description

noturīgs cilvēka individuālo psihodinamisko īpašību kopums, kas izpaužas viņa darbībā, rīcībā un uzvedībā TEMPERAMENTS
cilvēka, arī augstāko dzīvnieku, īpašību kopums, kas nevis materiāli vai enerģētiski, bet gan informacionāli regulē izturēšanos un cilvēkam dod iespēju domāt, gribēt un just PSIHE
sengrieķu ārsts un filozofs, kas ieviesa jēdzienu – temperaments – pirms apmēram 2,5 tūkst. gadu HIPOKRATS
teorijas pamatus likuši ārsti ap 5. gs. p. m. ē., tipoloģijas sadalījuma pamatā ir dažādi cilvēka organismā cirkulējošie šķīdumi. Pazīstamākie autori – Hipokrāts, Klaudijs Galēns HUMORĀLĀS TEORIJAS
aktuālu vajadzību atlikšana uz rītdienu. Pārdzīvošana par to, ka uzdevumi tiek atlikti, paškritika, sevis šaustīšana PROKRASTINĀCIJA
psihologs, kas izvirzīja vairāku inteliģences veidu teoriju, viena no tām bija kreisās un labās smadzeņu pusložu specifikācija GĀRDNERS
fenomens, kad diviem vai vairākiem (pat tūkstošiem) ir kāda kopīga atmiņa, kura nekad īstenībā nav notikusi vai ir savādāka MANDELA EFEKTS
uzskatīts par pirmo, kurš sāka pētīt atmiņu kā neatkarīgu no domāšanas kā pašas EBINHAUZS
atmiņas veids, kas ļauj cilvēkam iegaumēt, saglabāt un atcerēties pārdzīvotās izjūtas EMOCIONĀLĀ
cilvēku subjektīvas reakcijas uz iekšējo un ārējo kairinātāju iedarbību EMOCIJAS
psihisks izziņas process, kurā notiek uz maņu orgāniem iedarbojošos priekšmetu un parādību īpašību kopuma atspoguļojums UZTVERE
spēja no attāluma uztvert otra cilvēka domas un izjūtas, arī domu pārraidīšana TELEPĀTIJA
temperamenta tips, kas pieder pie ekstravertiem cilvēkiem, ir emocionāli noturīgs – emocionāls cilvēks. Būdams ekstraverts, viņš visas savas emocijas un jūtas izrāda atklāti HOLĒRIĶIS
pieeja, kas pēta runas un domāšanas attīstību dažādos kultūrvēsturiskos apstākļos, cik ļoti lielā mērā cilvēka psihiskā darbība ir atkarīga no tā, kādā sociālā vidē viņš aug un uzturas KULTŪRVĒSTURISKĀ
speciālists ar mediķa, psihologa vai sociālā darbinieka pamatizglītību. Viņš pārzina metodes, ar kuru palīdzību iespējams risināt dažādas psiholoģiskas, psihosomatiskas un uzvedības problēmas PSIHOTERAPEITS
neiroloģisks simptoms, kas izpaužas ar kustību koordinācijas un līdzsvara traucējumi ATAKSIJA
psihiska vai fiziska īpašība, šādu īpašību kopums (cilvēkam), kas (tam) rada iespēju ko sekmīgi darīt, veikt, arī uztvert ko, reaģēt uz ko SPĒJĪGS
process, kas nodrošina informācijas fiksāciju atmiņā IEGAUMĒŠANA
veidoja evolūcijas teoriju galvenokārt periodā no 1842. gada līdz 1859. gadam DARVINS
īpašs apziņas stāvoklis, kas novirza un koncentrē cilvēka izzināšanas procesus uz pētāmajiem objektiem un parādībām realitātes pilnīgākai un precīzākai atspoguļošanai UZMANĪBA
psihiska darbība, kas nav pakļauta tiešai apziņas kontrolei ZEMAPZIŅA
ārsts ar medicīnisko izglītību, specializējies organisku nervu sistēmas traucējumu ārstēšanā. Neiropatologa pacienti ir cilvēki, kuriem bojātas galvas vai muguras smadzenes, piemēram, asins izplūdums smadzenēs ir izraisījis kādas ķermeņa daļas paralīzi NEIROPATOLOGS
psiholoģija, kas pēta attiecību dažādos aspektus, piemēram, cilvēku attieksmi citam pret citu, saskarsmi, grupu procesus SOCIĀLĀ
apziņas stāvoklis, kurā Cilvēks zina visu viņa attīstības stāvoklī pieejamo nemaskētā veidā ADEPTS
mācība, kas pievēršas psihisko parādību pētīšanai un zināšanu izmantošanai, lai veicinātu cilvēku spēju attīstību un apmierinātību ar dzīvi PSIHOLOĢIJA
cilvēka īpašību un paradumu kopums, kas izpaužas viņa rīcībā. Nosaka cilvēka rīcību, uzvedību un izturēšanos RAKSTURS
process, kurā cilvēks pieredzes rezultātā maina savu uzvedību MĀCĪŠANĀS
iekšēju un ārēju, apzinātu un neapzinātu faktoru kopums, kas stimulē cilvēka vēlmi darīt un tiekties uz mērķi MOTIVĀCIJA
cilvēka garīgās vai fiziskās veselības uzlabošanās bez jebkādiem medikamentiem vai zālēm PLACEBO EFEKTS
centrālās nervu sistēmas process, kas nodrošina informācijas atcerēšanos, uzglabāšanu un reproducēšanu. Sniedz iespēju uzkrāt pieredzi ATMIŅA
sarežģītāks tēlainās atmiņas līmenis. Balstās uz spēju ilgstoši saglabāt spilgtus priekšmetu un notikumu tēlus pēc to nozušanas no redzes lauka EIDĒTISKĀ ATMIŅA
psihiska norise - kā jauna radīšana apziņā tēla, priekšstata, idejas veidā IZTĒLE
spēja īstenot morālu paškontroli, morāli vērtēt sevi; cilvēka morālo uzskatu, principu kopums SIRDSAPZIŅA
pieder pie intravertā psiholoģiskā tipa. Viņš nav komunikabls, attiecībām ar cilvēkiem nepiešķir lielu nozīmi FLEGMĀTIĶIS
situācijai neatbilstošs pacilāts garastāvoklis, ko pavada nemērķtiecīga rosība un kuram ir tendence aizvien pastiprināties MĀNIJA
prāta norises, garīgās darbības, ar kuru palīdzību tiek modelēta pasaule DOMĀŠANA
psihisku norišu kopums, kuras izpaužas motivētā, mērķtiecīgā, apzinātā darbībā, pārvarot kādas grūtības GRIBA
izziņas process, kas sniedz informāciju par vides un organisma sūtītajiem signāliem SAJŪTAS
psiholoģija, kas interesējas par cilvēka personības veidošanos un to ietekmējošiem faktoriem. Cilvēka personību raksturo individuālās iezīmes, vērtības, pārliecība, vajadzības u.c. PSIHOLĢISKAIS TESTS
ārsts ar medicīnisko izglītību, specializējies psihisku slimību un traucējumu ārstēšanā PSIHIATRS
psiholoģija, kas pēta likumsakarīgas izmaiņas cilvēka uzvedībā, psihiskajos procesos un īpašībās visas dzīves garumā ATTĪSTĪBAS

Krustvārdu mīkla Renesanse, Humānisms. Crossword

Type
Crossword
Description

Humānisti apguva kādu mantojumu? klasisko
laika posms ar atsevišķu Eiropas valstu kultūras un ideoloģijas attīstību, ko raksturo spožs zinātnes, mākslas un literatūras uzplaukums. renesanse
Kur sākās renesanse 14.-16. gs. ? Itālijā
Ietver daudzas pārmaiņas dažādās sabiedrības dzīves jomās - pašas sabiedrības struktūrā, saimnieciskajā dzīvē, politikā. dižrenesanse
Kāds bija periods(renesansē) pēc 1530.gada ar centru Venēcijā. manierisms
Ko nozīmē vārds renesanse? atdzimšana
Kas kļuva par pirmo renesanses centru(valsts)? Florence
Itāliešu dzejnieks un filozofs. Petrarka
Viens no spilgtākajiem Renesanses domātājiem(tikai uzvārds) Erasms
Uz kādu impēriju praktiski nekādu ietekmi neatstāja Renesanse? osmaņu
Ko nomainīja renesanses stils Ziemeļeiropas valstīs? gotiku
Latvijas teritorijā, renesanses laikā notika kāds karš? Livonijas
Kādā stilā tika pārbūvēts Rīgas Melngalvju nams? Ziemeļu
Kas ir pasaules un sabiedrības kārtības vienīgais noteicējs? cilvēks
Jaunas teorijas medicīnā izstrādāja flāmu ārsts(uzvārds) Vezālijs
Kura cilvēka izgudrotā grāmatu iespiešana ļāva ātri izplatīt humānisma idejas Eiropā?(tikai uzvārds) Gūtenberga
centrālais renesanses strāvojums, uzskatu sistēma, kas centrēta uz cilvēku, tā vērtībām, prasībām utt., pretēji viduslaiku uzskatu sistēmai, kuras centrā bija Dievs. humānisms
Kura valsts piesaistīja kā pāvesta rezidences vieta un kristīgās pasaules centrs? Roma
tipiska jūras valsts Venēcija
uzskatīts par itāļu literārās valodas pamatlicēju(tikai uzvārds) Aligjēri
Florencē strādāja slavens tēlnieks Donatello
Viens no izcilākajiem renesanses arhitektiem bija(tikai uzvārds) Brunelleski
Kurš cilvēks tēlniecībā līdz pilnībai izkopa cilvēka auguma atveidi? Mikelandželo
Antīko laikmetu Humānisti savos sacerējumos dēvēja par kādu laikmetu? Zelta
Kurš atklāja Lielās un Mazās Antiļu salas, Centrālameriku un Dienvidameriku? Kolumbs
Visuma centrs ir ? Zeme
Kam tika pievērsta liela uzmanība renesanses periodā? Individuālismam
cilvēks, kurš nodarbojas ar "humanitārajām studijām" Humānists
Kāda mencātu ģimene Florencē darbojas lielo renesanses laikā? Mediči
Ko izrāva Itālijas impulss no snaudas? Eiropu
Savu varu nostiprināja pilsētu aristokrātija, lai gan dalīja to ar garīdzniecības augstākajiem slāņiem, birģeri, jeb brīvie pilsētu iedzīvotāji, formējās kas? Buržuāzija

Krustvārdu mīkla Crossword

Type
Crossword
Description

Svarīgākā ēdienreize. Brokastis
Ēdienreize, kurai jāsatur ap 50% kaloriju. Pusdienas
Svarīgākais ieteikums veselīgam uzturam. Dažādība
1g ... satur 9,3 kcal Tauku
Ēdienreizi nedrīkst aizstāt ar ... Saldumiem
Ar olbaltumvielām visbagātākais produkts. Gaļa
Maize ir bagāta ar ... Ogļhidrātiem
Veģetārais produkts, ar ko iespējams uzņemt olbaltumvielas. Rieksti
Kaulu stiprinoša viela. Kalcijs
Cik daudzas ēdienreizes ir ieteiktas dienā? Četras
... ir primāra, hroniska un progresējoša slimība, kas grauj cilvēka fizisko un psihisko veselību. Atkarība
Atkarība, ko izraisa dators. Datoratkarība
Kā sauc cilvēku, kurš lieto narkorikas? Narkomāns
Narkotiska viela, kas ir jāšpricē vēnās. Heroīns
Vielas/lietas lietošana speciālos gadījumos. Rituāls
Zālītes īstais vārds. Marihuāna
Kas izraisa paģiras? Alkohols
Kā sauc cilvēku, kas pārdod narkotikas? Dīleris
Liels simptoms atkarībai. Kāre
Atkarības parasti izraisa ... saspringums Emocionālais

Tiesību pamati Crossword

Type
Crossword
Description

Kas ir vecāka nekā valsts un tiesības? Sabiedrība
Publiskās varas organizācija noteiktā sabiedrības attīstības pakāpē. Valsts
Viena no valsts pazīmēm. Tauta
Obligāto uzvedības normu kopums. Tiesības
Kura tiesību funkcija ļauj tiesībām kalpot par tiesību subjektu uzvedības tiesiskuma vai prettiesiskuma kritēriju? Aizsargājošā
Normas, kuras nosaka cilvēku un tehnoloģiju, darbarīku attiecības, šo tehnoloģiju lietošanas noteikumus. Tehniskās
Tiesību normu izteiksmes veidu jeb formu sauc par tiesību ............ Avotu
Subjektu tiesības un pienākumi uz lietu tiesiskajās attiecībās. Saturs
.......... fakti ir apstākļi vai notikumi, kuriem iestājoties rodas, izmainās vai beidzas tiesiskās attiecības. Juridiskie
Tauta, nācijas, pilsoņi, deputāti, valsts varas institūcijas valsts tiesiskajās attiecībās. Subjekti
Latvijas Republikas galvenais tiesību avots. Satversme
Viena no konstitūcijas funkcijām - aizsargā cilvēka pamattiesības. Ideoloģiskā
Kāda sistēma nosaka kam pieder vara, kāda pārvaldes forma un politiskais režīms pastāv valstī? Politiskā
Kura nodaļa LR Satversmē veltīta cilvēka pamattiesībām? Astotā
Kam pieder augstāka un vienīgā likumīgā likumdevēja vara Latvijā? Saeimai
Uz cik gadiem ievēl Saeimu? četriem
Viens no godīgu vēlēšanu kritērijiem. Vienlīdzība
Viena no Saeimas funkcijām. Leģislatīvā
Kas apstiprina tiesnešus? Saeima
Aizstāvis lietas izskatīšanā. Advokāts
Lieta, manta, naudas summa, cilvēka garīgās darbības rezultāts un nemantiska rakstura attiecības, uz ko vērstas subjektu tiesības un pienākumi Objekts

Antīkās Olimpiskās spēles Crossword

Type
Crossword
Description

Matemātiķis un filozofs, kurš ir olimpiskais čempions dūru cīņās. Pitagors
Antīkās vingrošanas vingrojumu kopums. Pentatlons
Rituālās dejas, māksla kustēties, vingrinājumi veiklības attīstīšanai. Orhestrika
Kas svētku laikā nevarēja atrasties Olimpijā? Sievietes
Sengrieķu mitoloģijā dievu valdnieks. Viņa statuja atrodas Olimpijā. Zevs
Divu stadiju distance skriešanā,skrējiens līdz stadiona galam un tad atpakaļ līdz starta vietai. Dials
Ko turēja rokās tālekšanā? Hanteles
Kā sauca padziļinājumu, kurā sportisti leca tālekšanā? Skamma
Kas bija aizliegts cīņu sportā? Sitieni
Četru zirgu vilktu kaujas ratu ātruma sacīkstes. Kvadriga
Sākotnēji atlēti bija tikai.... Aristokrāti
Cik vingrinājumu bija Pentatlonā? Pieci
Vingrinājumi kuri saistīti ar cīņu. Palestra
Sporta veids kurā noteikumi nepieļāva tvērienus, bet tikai sitienus ar rokām. Plaukstas tika nosaitētas ar ādas siksnām, lai mazinātu savainojumu risku. Bokss
Kāds mītisks varonis ir uzskatāms par Olimpisko spēļu tradīciju iedibinātāju? Herakls
Kāds bija obligāts pamatnosacījums Antīko Olimpisko spēļu tradīcijā? Pamiers
Ar ko nedrīkstēja saistīt Olimpiskās spēles? Politiku
Spēļu nosaukums radies no vietas, kur tās noritēja. Kā sauca šo pilsētu? Olimpija
Olimpiskajās spēlēs drīkstēja piedalīties tikai cilvēki kuri nebija.... Sodīti
Kādi sportisti skrēja pilnīgi kaili? Vieglatlēti

Rūdolfs Blaumanis Crossword

Type
Crossword
Description

Kādā pagastā dzimis? ērgļu
Kāda bija ģimenes valoda? vācu
Kur aizvadija lielāko daļu no dzīves? Brakos
Par ko strādāja pēc skolas pabeigšanas? kantoristu
Kā sauca pirmo darbu latviski? (dzejoli) Nakts
Par ko viņš strādāja laikrakstā "Zeitung für Stadt und Land"? korespondentu
Kā sauca viņa pirmo lugu kura bija pirmizrādē? zagļi
Kādā valodā iznāca R. Blaumaņa prozas darbu izlase 1892. gadā? igauņu
Kādus darbus viņš publicēja "Dienas lapā"? humoristiski
Kāds ir viņa pseidonīms? Puliers
Kā sauca pēdējo lugu ko viņš uzrakstija? Sestdienas vakars
Ar ko viņš smagi saslima? tuberkolozi
Kuros kapos viņš ir apglabāts? ērgļu
Kādu žanru viņš rakstija? prozu
Kur viņš nomira? Somijā
Kāda ir viņu tautība? latvietis
Kāda bija viņu nodarbošanās? žurnālists
Kas bija prototipi tēliem viņa darbos? vecāki
Kur viņš saimnokoja pēc sava tēva nāves? Brakos
Kur 1901. gadā sāka strādāt? Pēterburgas Avīzēs
Kādēļ viņš pameta laikrakstu "Pēterburgas Avīzēs"? veselības
Kur atvēra Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa memoriālo muzeju? Rīgā
Slavenākais darbs? Indrāni
Kādā skolā mācijies? privātskolā
Kāds ir viņa trešias vārds? Leonīds
Kāds ir viņa otrais vārds? Kārlis
Kādas kinofilmas uzņemtas pēc viņa darbu motīviem? Salna pavasarī
Viņa populārākais dzejolis? Tālavas taurētājs
Cik valodās ir tulkoti viņu darbi? astoņās
Kā iemācijās latviešu valodu? kalpu bērniem
Kur ar Aspaziju, Jāni Poruku, Augustu Deglavu sāka strādāt? Mājas Viesī
Kurā vietā viņš ierindojās 2004. gada aptaujā? trešajā
1885. gadā kļuva par rakstvedi un Kokneses muižas pārvaldnieka ... ? mācekli
Cik pseidonīmi vispārīgi viņam bija? seši
1923. gadā Blaumanim tika uzstādīts kapa piemineklis, kura tēlnieks ir Burkards ... ? dzenis
Kādā ielā Rīgā atrodas muzejs? Alberta
Viņa piemiņai ir 1929. gadā uzstādīts piemineklis arī Rīgā, kura tēlnieks ir Teodors ... ? Zaļkalns
Kā sauca viņa māti? Karlīne
Kā sauca viņa tēvu? Matīss
Cik gados miris? 45

Leonardo Da Vinči Crossword

Type
Crossword
Description

Pilsētas nosaukums, no kuras nāk šis mākslinieks. Vinci
Laikmets, kurā dzīvoja. Renesance
Glezna, uz kura mūsdienās galvenajam tēlam trūkst kāju "Svētais ___________" vakarēdiens
Bieži saukts par paleontoloģijas ____. tēvu
Kurā pilsētā šobrīt atrodas Mona Liza? Luvrā
Kad Leonardo jau bija slavens mākslinieks, viņam tika dota atļauja pētīt cilvēka ķermeni Santa Maria Nuova ________ Florencē. slimnīcā
Bērnībā viņam centās ieskaidrot, ka viņam, pēc profesijas jākļūst par _________. priesteri
Ļoti pazīstams Leonardo darbs, kurā tiek attēlots kails cilvēks ar ķermeņa proporcijām: "_________ Cilvēks" Vitrūvija
Mona Liza ir portrets, kurā tiek attēlota Leonardo _____. sieva
Leonardo mākslinieciskais pretinieks ir uzskatīts, ka bija ____________. Mikelandželo
Viņa tēvs bija ______. notārs
Leonardo Da Vinči uzskatīja, ka uz Mēness ir ļoti daudz _____, tādēļ Mēness tik labi atstaro gaismu. ūdens
Leonardo, savā dienasgrāmatā bija aprastījis izgudrojumu, kas ļautu cilvēkam lidot. Kāda dzīvnieka fizioloģija tam bija pamatā? sikspārnis

Krustvārdu mīkla. Senā Grieķija. Crossword

Type
Crossword
Description

Kā seno grieķiju sauca agrāk? hellāda
Kas ieviesa vārdu barbarisms? hellēņi
Kas ir polisa? pilsētvalsts
No paaudzes paaudzē nodots stāsts par dieviem, cilvēkiem un varoņiem ir? mīts
Olimpisko spēļu dzimtene? Hellāda
Senākā Eiropas civilizācija radās? (Pilsēta) Krētā
Slavenākā un arī ietekmīgākā Seno Grieķu pilsēta? Atēnas
Knosas pils leģendārais valdnieks ir? Mīnojs
Kas sagrāva Krētas centru – Knosas pili? zemestrīce
Kā sauca brīvos polisas pilsoņus? Hoplīti
Polisas augstākā kolēģija? Areopāgs
Radniecīga tauta Grieķiem? Maķedonieši
Etniska sengrieķu grupa, kas apdzīvoja Atiku, Egejas jūras salas? Jonieši
Kā dēvēja piespiedu strādniekus? Heloti
Kura valdnieka vārda, vēsturnieki sauc Krētas kultūru? Mīnoja
Augstākais sabiedrības slānis, ko veido senu un dižciltīgu dzimtu pārstāvji? Aristokrātija
Polisā dzimis cilvēks, kuram bija tiesības piedalīties tautas sapulcē, lemt par valsts lietām, vēlēt amatvīrus un pašam tikt ievēlētam? Pilsonis
Sengrieķu pilsētas centrālais laukums, sapulču, ļaužu pulcēšanās un tirgus vieta? Agora
Brīvos Atēnas pilsoņus, kas nebija aristokrāti, sauca par? dēmosu
Kas mainīja Atēnu valsts uzbūvi, lika pamatu demokrātijai Atēnās? Solons
Valsts iekārta, kurā augstākā vara pieder tautai (pilsoņu vairākumam)? Demokrātija
Otra slavenākā grieķu polisa? Sparta
Kādā slēgtā kaujas ierindā iemācijās karot Spartieši? falangā
Kā sauca spartiešu galda apvienības? sisitijas
Kas vienoja dažādu polisu grieķus? valoda
Karavadonis sengrieķu polisā? Stratēgs
Grieķu karakuģis ar airiem trijos stāvos? Triēra
Tautā sauktais Sengrieķu vēstures tēvs? Hērodots
Pirmais kurš sāk uzšķērst un preparēt dzīvnieku orgānus? Alkmeons
Zinātnieks, kurš izveido astronomiju kā atsevišķu zinātņu nozari un izveido pirmo observatoriju Grieķijā? Eidokss
Grieķu kartogrāfs kurš uzzīmē pirmo pasaules karti? Ptolemajs
Pirmais kas atklāja, ka zeme griežas pa savu asi? Heraklīts
Polisā dzīvojošie grieķi par vērtību uzskatīja? Vienkāršību
Atēnu politiskais darbinieks un stratēgs (444-429)? Perikls
Rētas salas civilizāciju atklāja angļu arheologs? (Uzvārds) Evanss
Sengrieķu pareģošanas vieta? Orākuls
Grieķijā pastāvēja arī slepenie kulti? mistērijas
Sengrieķu pilsētas centrs, kurā glabājās Pirmās Atēnu jūras savienības kase? Akropole
Valdnieku un privātpersonu pilis, kapenes? mauzoleji
Sengrieķu slavenākais dievu tēlnieks? Feidijs

Krustvārdu mīkla Crossword

Type
Crossword
Description

Kas ir primāra,hroniska un progresējoša slimība,kas grauj cilvēka psihisko un fizisko veselību? Atkarība
Ar ko nedrīkst aizstāt ēdien reizes? saldumiem
Kas ir enerģijas avots? ogļhidrāti
Kas rada siltuma un amortizācijas efektu ķermenī? tauki
Kas ir svarīgs vides faktors, kas patstāvīgi iedarbojās uz cilvēka veselību? uzturs
Svarīgākā ēdienreize? brokastis
Kādu uzturvielu uzņemšanu ķermenī nodrošina piena, piena produktu lietošana? kalciju
Kā vēl sauc ķermeņa masas indeksu? kaupa
Kā mēra ar uzturvielām uzņemto enerģijas daudzumu? kilokalorijās
Kas izstrādājās taukiem sašķeļoties aizkunģa dziedzerī? lipāze
Kā savādāk sauc proteīnus? olbaltumvielas
Kas ir nepieciešams fotosintēzes reākcijai? hlorofils
Kā sauc atkarību no azartspēlēm? ludomānija
Kas izsauc izmaiņas uztverē un psihes procesos? halucinogēni
Kas nomāc, kavē vai pazemina centrālās nervu sistēma aktivitāti? depresanti
Kas palielina centrālās nervu sistēmas aktivitāti? stimulanti
Kā sauc dažādu vielu lietošanu lielākās devās nekā tas ir ieteicams? pārdozēšana
Kā sauc slimīgu, nekontrolējamu tieksmi pēc alkohola? alkoholisms
Nozīmiga kaulu un šūnu kodolu daļa? fosfors
Svarīga viela enerģijas apmaiņai un taukskābju veidošanai? hroms
Vairogdziedzeru svarīga sastāvdaļa, kas regulē augšanu un attīstību? jods
Dzīvībai svarīga viela, kurai nav barojošas nozīmes? ūdens
Šī viela rūpējās, lai citas vielas paliktu šķīstošas? nātrījs
Kā tautā sauc marihuānu? zālīte
Termins farmokoloģijā ar ko apzīmē organisma spēju veidot pretestību pret kādu vielu? tolerance
Tropānās grupas viela, kuru iegūst no Dienvidamerikas auga kokas lapām? kokaīns
Kokaīna kristalizēta forma, kuru var smēķēt? kreks
Cits nosaukums diacetilmorfīnam vai diamorfīnam? Heroīns
Kā sauc metodi, ar kuru cenšās āstēt alkoholismu? Kodēšana
Neorganiskas vielas cilvēku, dzīvnieku un augu organismā? Minerālvielas

Krustvādu mīkla par Satversmi Crossword

Type
Crossword
Description

Satversme ir Latvijas konstitūcija jeb... PAMATLIKUMS
No kāda vārda ir cēlies nosaukums “Satversme”? TVERT
Kurš ir vārda “Satversme” autors? KRONVALDS
Satversmi izveidoja Satversmes... SAPULCE
Kurā mēnesī Satversme svin dzimšanas dienu? FEBRUĀRĪ
Kurš tika ievēlēts par Satversmes sapulces prezidentu un pēc tam par pirmo Latvijas prezidentu? ČAKSTE
Satversme ir veidota iedvesmojoties no citu demokrātisku valstu... KONSTITŪCIJĀM
Kā vēl sauc Satversmes ievadu? PREAMBULA
Satversmē noteiktā Latvijas valsts iekārta ir demokrātiska... REPUBLIKA
Satversmes 2.pants noteic, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas... TAUTAI
Kāda ir oficiālā Latvijas valsts valoda? LATVIEŠU
No cik tautas priekšstāvjiem sastāv Saeima? SIMTS
Kurā mēnesī tiek rīkotas Saeimas vēlēšanas? OKTOBRĪ
Kāds ir pašreizējās Saeimas priekšsēdētājas uzvārds? MŪRNIECE
Kurā nedēļa dienā notiek Saeimas kārtējās sēdes? CETURTDIENĀ
Kāds ir maksimālais gadu skaits, ko viens Latvijas prezidents var valdīt valsti? ASTOŅUS
Kāds ir pašreizējā Latvijas Valsts prezidenta uzvārds? VĒJONIS
Viena no Latvijas Valsts prezidenta rezidencēm ir Rīgas... PILS
Valsts pārvaldes iestādes ir padotas Ministru... KABINETAM
Kā sauc centrālo valsts pārvaldes iestādi? KANCELEJA
Kāds ir pašreizējā Ministru prezidenta uzvārds? KUČINSKIS
Kur ministrija izstrādā valsts budžeta plānu? FINANŠU
Kura institūcija Latvijā apstiprina Satversmes tiesas tiesnešus amatā? SAEIMA
Cik gadus vecam jābūt juristam, lai varētu kļūt par Satversmes tiesas tiesnesi? ČETRDESMIT
Kā Latvijā sauc tiesneša amata tērpu? MANTIJA
Kā Latvijā sauc tiesneša amata zīmi? ĶĒDE
Kāds ir pašreizējās Satversmes tiesas priekšsēdētājas uzvārds? ZIEMELE
Kāda tiesa Latvijā lemj par likumu atbilstību Satversmei? SATVERSMES
Tiesneši Latvijā ir neatkarīgi un padoti vienīgi... LIKUMAM
Neatkarīgu valsts iestādi, kas veic revīziju par publisko līdzekļu lietošanu, sauc par Valsts... KONTROLI
Kāds ir pašreizējās Valsts kontroles direktores uzvārds? KRŪMIŅA
Kādas cilvēka tiesības definē Satversme? PAMATTIESĪBAS
Visi cilvēki Latvijā likuma priekš ir... VIENLĪDZĪGI
Kas ir aizliegts Latvijā, ja Satversmes 100. pants nosaka, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības uz vārda brīvību? CENZŪRA
Kādas tiesības aizsargā Latvijas valsts, atzīstot zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunrades brīvību? AUTORTIESĪBAS
Personas tiesības var ierobežot, lai aizsargātu citu cilvēku... TIESĪBAS
Izmaiņas sešos “negrozāmajos” pantos var veikt tikai, ja to ir atbalstījusi vismaz puse no tautas... PILSOŅIEM
Grāmatas, kas izdotas, lai padziļinātu izpratni par Satversmē ierakstīto, sauc par Satversmes... KOMENTĀRIEM
Kā sauc sengrieķu taisnības dievieti, kas simbolizē tiesu varu? TEMĪDA
Latvijas valsts ir dibināta 1918. gada 18. ... NOVERMBRĪ

Ražošanas loģistika Crossword

Type
Crossword
Description

Kas iedarbojas uz ražošanas loģistikas mērķiem? Pamatfaktors
Kas ir statiskās metodes koka galvenā izstrādājuma salikšana? Stumbrs
Notikuma apzīmējums tīkla grafikā. Aplis
Ko tīkla grafikā apzīmē ar bultiņu? Darbība
1 no 3 galvenajiem imitācijas modelēsanas elementiem. Darbinieks
Darbības, kuras spēj veikt darbinieki. Prasmes
Darbības, kuras var veikt jebkurā darba vietā. Spējas
Kas nosaka darbinieku spēju stradāt vienā vai vairākās darba vietās? Kompetence
H. Ganta grafiks jeb ... ? Karte
Viens no elementiem, kam jāpievērš uzmanība uzņēmuma darbības aprakstā. Personāls
Vadītāju spēja rosināt un veicināt uzņēmuma stratēģijas īstenošanu,saskatīt, attīstīt vērtības, kas sekmē ilgtspējīgus panākumus, veicinot to sasniegšanu ar racionālu rīcību un efektīviem pasākumiem Līderība
Uzņēmuma misija, vīzija un plānošana. Stratēģija
Noteiktas kvalifikācijas darbinieki, balstoties uz savu uztveri, sniedz vērtējumu par katru kritēriju. Anketēšana
Kā loģistikas menedžmentā, izmantojot noteikumu 80-20, sadala visus produktus?Kā loģistikas menedžmentā, izmantojot noteikumu 80-20, sadala visus produktus? Grupas
Process, kurā tiek radīti pārdošanai tirgū domāti produkti. Ražošana