Type
Word Search
Description

gwyliau
blodyn
coeden
ogof
llong
cadair
cwrdd
mathemateg
dyniaethau
cwrteisi
anifeiliaid
pensiliau
caredig
gwyddoniaeth
gwasanaeth
rheolau
cerddoriaeth
edrychodd
cerddais
rhywun
gwaith
ysgol
dosbarth
hedfan
mynd

welsh wordsearch

Type
Word Search
Description

saesneg
mathemateg
cerddoriaeth
cymraeg
nos da
da iawn
ffrwythau
bwyd
cynradd
ysgol

Ysgol Word Search

Type
Word Search
Description

arwyddair
athrawes
athrawon
athro
aur
Celf
chwaraeon
cinio
crys
cymraeg
dosbarth
ffrangeg
glas
gwisg
gwyddoniaeth
hanes
lliwiau
mathemateg
prifathro
pynciau
saesneg
sgert
siaced
trowsus
ysgol

Chwilair cymraeg Word Search

Type
Word Search
Description

Gwyddoniaeth
Mathameteg
Cerddoriaeth
Rygbi
Cymru
Maehenwladfynghadau
Cymraeg
chwaraeon
Dysgu
Iachus
Addysg
Gwyr
Goraubywcydfyw
Ffrindiau
Calon

F neu Ff Crossword

Type
Crossword
Description

Pan fo golau yn troi arno ac yna i ffwrdd Fflachio
Dyma y gwna athro ar ddechrau pob gwers Cofrestr
Rhywbeth rydych yn gwylio yn y sinema Ffilm
Sgil mewn gwersi Mathemateg Cyfri
Gair arall am ffrind Cyfaill
Mae 3.074 o bobl yn byw yng Nghymru. Mae hynny'n ............... Ffaith
Mae nifer o rhain yn eich cartrefi Ystafelloedd
Rôl gôl geidwad Amddiffyn
Ffordd arall o gyfathrebu heblaw tecstio Ffonio
Gwydr tryloyw Ffenestr

Welsh Wordsearch - The Weekend

Type
Word Search
Description

mynd am dro
Mae rhaid i fi pel-droed
mynd a'r ci am dro
marchogaeth
fynd i'r gwaith
wneud gwaith cartref
ymarfer y ffidil
mae rhaid i fi warchod
gwneud dim byd
ofalu am fy chwaer
bob penwythnos
bore dydd Sadwrn
weithio
adolygu
prynhawn dydd Sul
cwrdd a ffrindiau
nos Wener

Croesair Anifeiliaid Crossword

Type
Crossword
Description

Mae gen i trwyn hir, clustiau hir ac rydw i yn llwyd. Eliffant
Mae gen i patrwm du, oren, du, oren ar fy nghroen i gyd. Teigr
Rydw i yn hoffi rolio mewn mwd ac rydw i yn drewi. Mochyn
Rydw i'n hoffi mynd am dro a chwarae gyda tegannau meddal. ci
Rydw i'n byw mewn cawell ac rydw i yn hopian. Cwningen
Rydw i yn frown gyda cynffon hir ac rydw i yn swingio trwy'r coed. Mwnci
Mae gen i adenydd a ply. Aderyn
Rydw i yn fach ac yn byw mewn bowlen. Pysgodyn Aur
Does gen i ddim coesau ond mae gen i croen oer ac esmwyth. Neidr
Rydw i yn wyn ac yn hoffi bwyta glaswellt. Dafad
Rydw i yn dal ac mae gen i croen melyn gyda spotiau brown. Jiraff

Pynciau Word Search

Type
Word Search
Description

ysgol
pynciau
technoleg gwybodaeth
technoleg bwyd
technoleg
ymarfer corff
celf
addysg grefyddol
hanes
gwyddoniaeth
daearyddiaeth
ffrangeg
cymraeg
saesneg
mathemateg

Pynciau'r Ysgol Word Search

Type
Word Search
Description

dylunio a thechnoleg
celf
addysg gorfforol
cerddoriaeth
daearyddiaeth
technoleg gwybodaeth
hanes
gwyddoniaeth
mathemateg
saesneg
cymraeg

Yr Ysgol Word Search

Type
Word Search
Description

chwaraeon
dylunio a thechnoleg
egwyl
cinio
athrawes
athro
cymraeg
hanes
addysg grefyddol
cerddoriaeth
gwyddoniaeth
mathemateg
ffrangeg
technoleg
saesneg
daearyddiaeth
celf
Ymarfer corff

welsh crossword

Type
Crossword
Description

it means birthday pen-blwydd
its a furry pet cath
it is a traditional welsh dessert cacennau Cymraeg
it means love cariad
it is welsh for st david dewi sant
it means happy hapus
it means school ysgol
it means cool cwl
it is always the weather in wales glawio
it is never the weather here Heulog
its my name Nia
history in welsh hanes