Type
Word Search
Description

TINUS
LEANE
ELODI
NKOSI
CHRISTIAAN
JANODEA
ZIVA
NAIM
ANRI
JONAH
MACLYNN
KYLA
KYLE
KHAZIMLA
WICTORIA
EDGAR

Die kruppel engel (Tina) Crossword

Type
Crossword
Description

Wie is die hoofkarakter in die roman? Tina
Wat is die hoofkarakter se van? Louw
Wat is die hoofkarakter se biologiese pa se naam? Stefaans
Wat is haar biologiese pa se van? Marais
Van watter afstammeling is die hoofkarakter se ma? Karretjiesmense
Van watter afstammeling is die hoofkarakter se biologiese pa? witmense
Vul die korrekte woord in. Tina is __________ soos haar ma. kort
Tina het bruin ___________________ oë. amandelvormige
Tina het _________lippe. punt
Tina het 'n _________ neus. punt
Tina het nie ______________ hare nie. kroes
Tina het ___________bene. kierie
Tina is die _______________ in haar graad -7 klas. slimste
Die plaasskool se naam is ______________. Rising Star
Op watter dorp wil Tina skool gaan om in Afrikaans te leer? Van Noodt
Tina is na ouma _____________ vernoem. Martina
Hoe word Tina se ouma deur die plaasmense genoem? Oumies
Waarheen wil Tina wegloop? Kaapstad
Wie is Tina se grootmaakpa? Pa At
Wat is Tina se sussie se naam? Maaghret
Wat is Tina se boetie se naam? Klein Attie
Wat is Tina se ma se naam? Lettie
Wat is die naam van die plaas waar Tina-hulle woon? Coetzeerus
In watter taal het Tina onderrig op die plaas gekry? Engels
Wie het vir Tina na Stefaans gestuur? Jakob
Wat moes Tina by Stefaans gaan vra? geld
Waaroor het Tina en Jakob baklei toe hulle klein was? pop
Jakob steek vir Tina met 'n ... geroeste mes
Jakob is ______ jaar ouer as Tina. drie

Die Kruppel Engel (Tina Louw) Crossword

Type
Crossword
Description

Waaroor het Tina en Jakob baklei toe hulle klein was? pop
Tina is _____________ soos haar ma. kort
Op watter dorp wil Tina skool gaan om in Afrikaans te leer? Van Noodt
Wat is Tina se sussie se naam? Maaghret
Die plaasskool se naam. Rising Star
Die hoofkarakter se biologiese pa. Stefaans Marais
Tina se ma se naam is Ma _____________. Lettie
Tina het _____________ lippe. dun
Tina het bruin _____________-vormige oë. amandel
Die taal van onderrig op die plaas. Engels
Die hoofkarakter in die roman. Tina Louw
Wie het vir Tina na Stefaans gestuur? Jakob
Haar biologiese pa se ras. wit
Jakob steek vir Tina met 'n geroeste _____________. mes
die afstammeling van die hoofkarakter se ma. karretjiesmense
Tina het 'n _____________ neus. punt
Tina se boetie. Klein Attie
Waarheen Tina wil wegloop. Kaapstad
Tina se bene word so beskryf. kierie
Die naam van die plaas waar Tina-hulle woon. Coetzeesrus
Tina is die _____________ in haar graad 7-klas. slimste
Tina se grootmaakpa. Pa At
Waarvoor Tina vir Stefaans gevra het. geld
Tina het nie _____________ hare nie. kroes
Tina se ouma word so deur die plaasmense genoem. Oumies
Jakob is _____________ jaar ouer as Tina. drie

"The Cask of Amontillado" Crossword

Type
Crossword
Description

Who is the author of "Cask of Amontillado" ? Edgar Allan Poe
When did Montresor tell his servants he would be back? Morning
How did the victim die ? Trapped
What is the name of the rare Spanish wine Montresor lures Fortunado with? Amontillado
What does "In pace requiescat" mean? Rest in Peace
What is the theme of this story? Revenge
“______ cannot tell Amontillado from Sherry” Luchresi
After reading the story, the reader may wonder if Montresor feels any_____ for his crime. Remorse
What was Fortunato’s weakness? Drinking
Fortunato’s name is ironic because it means______ in Spanish, Portuguese and Italian. Fortunate
When was this story published? 1846
Upon what did Fortunato pride himself ? Wine Connoisseur
What was Fortunado dressed as? Jester
What line the walls in the crypt? Bones
Montressor continues to keep offering to bring Fortunato back home but he_____. Refuses
As Montresor builds the layers of stone, how does Fortunato react? Laughs
The vibrations of the _____ caused Montressor to cease his labors after the fourth tier. Chains
What kind of narrator is Montresor ? Unreliable
Fortunato says “ The ____ is mere nothing; it will not kill me. I shall not die of a ____.” Cough
What is Montresor’s greatest talent? Deception
What genre of writing was Edgar Allan Poe famous for ? Mystery
Fortunato exclaims that Montresor is not part of the brotherhood known as the___? Masons
What caused Montresor’s anger and need for revenge upon Fortunato? Insult
What event is going on within the setting of story? Carnival Carnival
What was the relationship between Poe and his wife Virginia premarriage? Cousins Cousins

Hoe goed ken jy jou bruid en bruidegom? Crossword

Type
Crossword
Description

Hond van Bruid en Bruidegom se naam? Snowy
Bruid se nuwe Van ? Reyneke
Bruidegom se naam? Jaco
Bruid se naam? Melissa
Daar is ____ strooimeisies Drie
Bruidegom se gunstelling kleur Groen
Suster van Bruid se naam? Kyla
Naam van die venue waar die paartjie trou Anderland
Bruidegom se verjaarsdag maand Junie
Bruid se verjaarsdag maand November
In watter dorp gaan die paartjie bly? Klerksdorp

Die kruppel engel Hoofstuk 7 Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

Wat was vir Tina die hoogtepunt die middag toe hulle dorp toe mag gaan? biblioteek
Kies die korrekte antwoord. Tina kon nie 'n boek uitneem nie omdat sy op die (dorp / plaas) woon. plaas
Juffrou Dale verduidelik dat sy in die ____________ op die dorp woon. koshuis
Hoeveel rand het juffrou Dale daardie middag vir Tina geleen wat Tina moes terugbetaal? dertig
Hoeveel sakgeld kry Tina 'n week? vyfrand
Loisie en Lindiwe het eerder na die ______________ op die gegaan as die biblioteek. winkeltjies
Juffrou Dale ____________ Tina op haar kuns en Afrikaanse gedig. komplimenteer
Elke kind het in die EBW-klas 'n _____________ gekry om te vermeerder en moes na twee weke verslag doen op wat hulle gedoen het of die geld teruggee. vyfrandmuntstuk
Vul die ontbekende woorde in. Op 'n middag kyk Tina na 'n kinderprogram oor geldsake. Die tiener was ____________ as Japie. Jakob
Hy lyk nie so _______________ so wat sy hom onthou nie. sleg
Die ______________ is sagter. littekens
Sy vel lyk _____________ . gesond
Die oor is ____________ genoeg om sy gesig interessant te maak. oneweredig
Hy praat, eienaardig, maar nie __________________ nie. onverstaanbaar
Sy boodskap is dat _________________ die sleutel tot finasiele sukses is. samewerking
Wat het Tina by Oumies leer maak? yskaskoekies
Tina en haar vriendinne kon hulle geld saamsit en die koekies maak en daarna die ________________ deel. wins
Die koekies het hulle in ___________-hulle se kombuis gemaak. Hanmarie
Die meisies hoef nie vir Hanmarie se ma ______________ vir die yskas te betaal nie. huur
Wat noem Tina-hulle die koekies? tjokbrokke
Die koekies het in die eerste __________ minute uitverkoop. vyf
Die koekies was 'n groot _____________. sukses
Waar wag Stefaans Marais daardie middag om Tina huis toe te vat? Voor die... koshuis
Waaroor was Simpiwe en Phakama onseker en dit het bygevoeg dat hulle nie na die dorpskool wou gaan en klaar maak met skool nie? vervoer
Wat besluit Tina om daardie naweek huis toe te vat. wasgoed
Wat het Stafaans vir hulle gekoop toe hy by die kafee stop. slaptjips

Wuthering Heights Crossword

Type
Crossword
Description

She marries Edgar Linton. Catherine
She is the daughter of Catherine and Edgar Linton. Cathy
He is the father of Catherine and Hindley; He takes in an orphan named Heathcliff. Mr Earnshaw
He is Isabella's older brother and marries Catherine Earnshaw. Edgar
She is one of the main narrators; She has been a server for the Earnshaw's and the Linton's all of her life. Ellen
She is Hindley's wife. Frances
He is the son of Hindley and Frances; he marries the younger Catherine. Hareton
He is the son of Mr. and Mrs. Earnshaw; He hates Heathcliff because his family favors him. Hindley
He is an orphan in the beginning and is taken in by Mr. Earnshaw. Heathcliff
She is Edgar's younger sister; She has a son named Linton. Isabella
He is a household servant that outlives all of his masters. Joseph
He is the local doctor who appears when characters are sick or dying. Dr Kennneth
He is the son of Heathcliff and Isabella. Linton
The narrator of the novel; He is a gentleman from England and comes to Thrushcross Grange to be a tenant. Lockwood
She is the housekeeper at Wuthering Heights after Heathcliff's death and before Hindley's. Zillah
Heathcliff's dog. Juno
The Linton's bulldog; She attacks Catherine on her first visit to Thrushcross Grange. Skulker
He is the Linton's stable boy. Michael
He is a lawyer in Gimmerton who briefly becomes involved with executing Edgar Linton's estate. Mr Green
Where are Cathy and Nelly when Heathcliff kidnaps them? The Moors
Where does Edgar have to go get Linton from? London
Where does Lockwood have to stay in chapter 1 because of the snowstorm? Wuthering Heights
What is the name of the Linton family's estate? Thrushcross Grange
When year does Lockwood come to Wuthering Heights? 1801

Woordsoorte Crossword

Type
Crossword
Description

Sonder my kan jy nie 'n sin maak nie werkwoord
Alles wat jy kan sien, aan vat en kan voel selfstandige naamwoord
Ek help die "doenwoord" bywoord
Jy het woordsoorte nodig om 'n ____ te maak sin
Die baba-woordsoort lidwoord
Ek is mooi, warm, slim of klein byvoeglike naamwoord
Hoeveel familielede in die storie? vyf
Wat is die van (surname) van die familie? woord
Die seuns (boys) het almal _______ name kort
Die meisies (girls) het ______ name lang

Edgar Allan Poe Crossword

Type
Crossword
Description

What did Poe's mom come to America to be? Actress
What is a Baltimore Lemonade? Alcohol
What did Poes dad die of? Alcoholism
What was the poem that Poe made for his wife that was originally called "To Virginia" Annabell Lee
What couldnt Poe afford for his dying wife Virginia? blanket
When you have consumption was are you drowning in? blood
What did Poe's mom die of? consumption
What was Poe's dads name? DAVID
What was the name of Poe's dad? DAVIDPOE
Who did Poe go to lunch with? Dickins
What does Poe watch his mother do? die
What was Poe's birth name? edgarpoe
What was the name of Poe's Mother? elizabeth
Where did Poe go to school (private school)? england
Who adopted Poe? FRANCISALLAN
What does Poe fall into and goes into a coma? gutter
Poe was the first to write___ stories horror
What did Poes mom play in the play Romeo and Juliet? juliet
Name of Poe's aunt MARIACLEM
Where does Poe want to go to be an editor? newyork
Last name of famous author from the early 1800s poe
What was Dickins pet? raven
Color Poe used to resemble death red
Where does Poe live? richmond
What were red flower was on the handkerchiefs so it would disguise if the women were sick? roses
Most popular poem of Poes theraven
What did Poe use to learn in school? tombstones
What university did Poe attend? virginia
What was the name of his cousin that he fell in love with? virginia
How much money does Poe make on his pieces of writing? zero

Die kruppel engel Hoofstuk 1 Crossword

Type
Crossword
Description

Wat is die naam van die plaasskool waar Tina graad 7 voltooi het? Rising star
Vul die ontbrekende woord in die oop spasie in. Tina wil _____________ met die hoop op 'n beter toekoms en opvoeding. wegloop
Waarheen is Tina op pad? Kaapstad
Op watter manier beplan Tina om Kaapstad toe te gaan? ryloop
'n Motor hou stil en 'n seun klim uit. Wat is die seun se naam? Jakob
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Hy is _____________ en hy stink. vuil
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Daar is ______________ tussen sy neus en mond. rowe
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Sy vel is droog en hy het geen ooghare of ____________________ nie. wenkbroue
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Sy ____________________ oog traan. skeefgetrekte
Wat is die naam van Stefaans Marais se plaas? Engelsplaas
Ant Lya is Stefaans Marais se _____________________. huishulp
Hoe oud was Tina se ma toe Tina gebore is? sestien
Tina se ma sê dat Tina 'n _______________ is. mistyk
Hoe laat Tina se ma haar voel oor die feit dat sy gebore is? skuldig
Pa At is Tina se _________________________. grootmaakpa
Pa At is Tina se _________________________. stiefpa
Tina vra vir Stefaans Marais vir geld om _____________________ toe te gaan. dorpskool
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? skoolgeld
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? koshuis
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? boeke
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? skoolklere
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? toiletware
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? sakgeld
In watter taal gaan Tina in die ander skool leer? Afrikaans
In watter taal het Tina by die plaasskool geleer? Engels
Tina se suster se naam is______________ . Maaghret
Tina se broor se naam is ______________ Klein At

Edgar Allan Poe Crossword

Type
Crossword
Description

Had the greatest impact on Poe's life Mother
Poe's mother was sent to america to a be an actress
Poe's mother died of this consumption
the actual cause of death by consumption is drowning
Women's handkerchiefs were this color Red
Poe Attended this university Virginia
at Poe's school they used these for their lessons Gravestones
name of the aunt that took care of Poe Mariah
the poem Annabelle was originally called To Virginia
the lemonades that killed Poe had what in them Alcohol
color Poe used most of the time Red
what does the color that Poe uses represent Death
play that Poe's mom was in Romeo and Juliet
name of Charles Dickens pet raven Grip
Poe was born in 1809
Known as the first writer of this genre Detective fiction
Poe's most famous poem The Raven
Job that both Poe's parents had Actor
How did Poe's wife Virginia die? tuberculosis
what was Poe's mothers name Elizabeth
How old was Poe when his mom died? three
Poe spent most of his money doing this Gambling
what does Poe enlist in the Army
Poe was obsessed with this animal Cat
credited for defining the Modern short story
NFL team named after this poem Baltimore Ravens
Poe died at age Fourty
Poe was this old when he married Virginia Twenty Six
Virginia was this old when she Married Poe thirteen
Who was Edgar Allans friend that also wrote stories Charles Dickens