maori Word Search
Type
Word Search
Description

tena koe
mihinare
kia ora
whanau
waiata
tekau
whitu
haka
kupe
waru
rima
toru
tahi
moa
iwa
iwi
wha
rua
ono
ma
ko

Maori words Word Search

Maori words Word Search
Type
Word Search
Description

Mihinare
tena koe
Karakia
kia ora
waiata
whanau
tekau
mangu
whitu
KUPE
waru
toru
tahi
rima
moa
iwa
ono
wha
rua
iwi
ma

Māori Numbers Word Search

Māori Numbers Word Search
Type
Word Search
Description

whitu
tekau
tahi
toru
rima
waru
rua
wha
ono
iwa

Te Reo - numbers Word Scramble

Te Reo - numbers Word Scramble
Type
Word Scramble
Description

tahi
toru
rua
rima
whitu
wha
ono
iwa
waru
te kau

Te Reo Maori Word Finder Word Search

Te Reo Maori Word Finder Word Search
Type
Word Search
Description

ManatūHauora
whakahaumanu
kōhangareo
māngeongeo
tereomaori
whakamamae
rangatira
Whakapapa
Aotearoa
Kaitiaki
kaumatua
manauhea
manuhiri
tamahine
tamariki
tūhauora
whakaora
karakia
taringa
hauora
kēmehi
Pakeha
taihoa
taonga
tipuna
tupuna
tārūrū
waewae
wahine
waiata
whanau
whenua
aroha
hīkoi
mamae
Maori
marae
māwhe
ringa
tangi
Upoku
hapu
koha
mahi
mana
puku
Tahi
tama
tane
tapu
Toru
turi
Waha
Wero
hui
iti
iwi
kai
nui
Rua
wai
Wha

Te Wa - The time Word Search

Te Wa - The time Word Search
Type
Word Search
Description

Tekau ma tahi
Tekau ma rua
Ata marie
Po marie
hauwha
haurua
karaka
Tekau
Whitu
Taima
Waru
Rima
Toru
tahi
Iwa
Ono
Wha
Rua
Wa

Maori words Word Search

Maori words  Word Search
Type
Word Search
Description

Aotearoa
Waiata
Pakeha
Kiwiki
Maunga
Whaea
Moana
Hangi
Aroha
Whare
Tapu
Puku
Mahi
Mako
Haka
Kiwi
Pepi
Pipi
Poro
Kea
Moa
Iwi
Hui
Kai
Nui
Pa

Maori Crossword

Maori Crossword
Type
Crossword
Description

The colour of the clouds (2)
The maori word for house (5)
The colour of the sky (9)
The opposite to warm (8)
The opposite to a cat (4)
To run (3)
To walk (5)
The opposite to white (5)
Number 9 (3)
Number 5 (4)
The colour of the sun (6)
The colour of a rose (5)
Number 3 (4)
Number 7 (5)
The colour of grass (8)
The opposite to day (2)
Moon (6)
Table (4)
Milk (6)
A language (5)
Number 8 (4)
The colour of an orange (6)
Grandchild (8)

Maori Crossword Puzzle

Maori Crossword Puzzle
Type
Crossword
Description

The first people of New Zealand
The first Maori came to New Zealand in _________
Where did the European people mainly come from?
The Maori name for white people
They signed the Treaty of _________i in 1840
Maori said the Pakeha had taken their ________
In what other country do many Maori live?
A Maori war dance
"Kia Ora" means "hello" in the Maori __________________
A sport that Maori are good at

Te Reo Maori Word Search

Te Reo Maori Word Search
Type
Word Search
Description

ata marie - good morning
titiro mai - look here
po marie - good night
tamariki - children
haere atu - go away
whakarongo - listen
wahine - woman
ka mau te wehi
kotiro - girl
waiata - song
e noho - sit
e tu - stand
tama - boy
koe - you
e noho ra
haere mai
haere ra
kia ora

Maori Word Find Word Search

Maori Word Find Word Search
Type
Word Search
Description

tamariki
karakia
kauri
hīkoi
hangi
aroha
kiwi
hapu
haka
kai
iwi
iti
hui
awa
Moi