Ko wai te atua o ngā puia me ngā rū?
Ko Rūaumoko
Ko wai te whaea o Rūaumoko?
Ko Papatūānuku
Ko Rūaumoko te _ _ _ _ _ _ o te whānau.
pōtiki
E kai tonu ana a Rūaumoko i te aha?
i te ū
He aha a Rūaumoko?
He atua
Ko Rūaumoko te _ _ _ _ _ _ a Rangi rāua ko Pāpā ?
Pōtiki
Ko Rūaumoko te atua nui o ngā _ _ _ _ _ _ _ _ ?
Rū Whenua
He tuahine tō Rūaumoko ko _ _ _ _ tōna ingoa.
Paia
Kīhai a _ _ _ _ i whakae ?
Tāne
E toru ngā ahi, ko te ahi k_ _ _ _, ko te ahi t_ _ _ _ _, me te ahi t_ _ _ _ ?
kōmautahitotipua