"Dēla kāzu priekšvakarā atbrauca vecie....."
Baloži
"..... pa tam istabiņā bija iepazinusies ar sava dēla pameitām."
Māte
"....., Radu kalpone."
Ieva
"Ausa....."
Diena
Ēdienreize.
Launags
"Lija pirmais rudeni vēstījošs....."
Lietus
"Vai tad..... nevar sēdēt un šūpot bērnu?"
Ievuks
"Kur tad tu,....., lopus liki?" saimniece, mani ieraudzījusi, iesaucās.
Janka
"Bet.....- tas jau ne pirkstiņa pie darba neliekot."
Students
"Tikai gar istabas sienu un gar klētspriekšu vilkās pelēki....., nesdami baltus burbuļus."
Strautiņi
"Uz plašā saimes galda garoja liela..... smaržīga kartupeļu."
Bļoda
"Viņš nevarēja nobrīnīties vien, kur šīs..... tik klusas."
mājas
"Mazais..... klausījās lielo valodās."
Ernests
"Ievai roku sniegdams, ..... nebēdīgi teica: "Mums gan, Ieva, vajadzētu sabučoties. Varbūt nākošo vasaru mēs vairs nedzīvosim kopā."
Ludis
"Tai pašā brīdī norībēja....."
Rati
"No smilgu skarām..... jau bij rasu nodzērusi."
Saule
"Svētdienas nakti viņš nebij nemaz gulējis, jo ..... bij pie viņa nākusi caur tumsu simtējādos veidos."
Aija
"Pēc pusstundas sētsvidū ieripoja otri rati. Tas bija ..... ....." (2)
Aizupju Juris
"Tad ..... tūlīt ierējās."
Pilavs
"No savas klētiņas izbāza galvu ....."
Miķelis
"Ap launaga laiku atnāca pie manis (uz ganiem) ....."
Poģene
"..... varbūt tādās reizēs domāja par savas mātes istabiņu tālu Lietuvas sila galā."
Joza
"...... gribēja celties, bet es metu ar roku, ka nevajag, ka man nemaz negribas ēst."
Saimniece
Māju vārds.
Lejas
"Nāca ..... mājās."
Govis
"Te piepeši ar lielu troksni ieskanējās ....."
Harmonikas
"Tas jau ir bagātais ....."
Zizums
"..... strādāja mežā."
Jānis
"Tur stāvēja prāvs..... un pūta stabuli."
Zēns
"Saimniekam bija divas izprecētas ....."
meitas
"Bet .... bija sauss un saulains."
Laiks
"Viņi sapratās un priecājās, ar cik maz vārdiem varēja izlīdzināt smagas ....."
Aizdomas
"..... nosarka. Viņa neatbildēja. Izņēma Jāņam no rokām lāpstu un mēģināja rakt."
Olga
"..... gribēja zināt, cik ilgi dēls te ciemošoties."
Balodiene
"..... esot saslimusi, lai es esot tik labs, lai atganot viņas dienu."
Pēteriene
"Jānis patlaban strādāja pie malkas, kad viņam padeva dievpalīgu ....."
Pakalniete

Preview of Crossword

Make this Crossword your own

Add, edit, delete clues, and customize this crossword. Print copies for an entire class. All in 5 minutes.

Icon crossword    Create my Crossword now    

Your customized Crossword will be in your hands in five minutes.

Related Puzzles

Tumba

20 terms
Created on Feb 25, 2016

Dormitorio y Sala

21 terms
Created on Apr 10, 2016

Le Glen Ames S.P.I. Mot-Croisee

20 terms
Created on Jun 2, 2016

Middle School French Review

39 terms
Created on Jun 7, 2016

Las Diversiones

20 terms
Created on Oct 14, 2016

Crucigrama del vocabulario 3A

10 terms
Created on Nov 7, 2016

spanish puzzle

19 terms
Created on Nov 7, 2016

Español II: Crucigrama (1)

25 terms
Created on May 9, 2017

Antīkās Olimpiskās spēles

20 terms
Created on Oct 11, 2017

La Gazette de Norwood

20 terms
Created on Oct 17, 2017

BODY PARTS

20 terms
Created on Nov 7, 2017

Spanish Vocabulary

39 terms
Created on Nov 29, 2017

LES VOYAGES

32 terms
Created on Jan 16, 2018

5b Vocabulary

12 terms
Created on Feb 13, 2018

Viduslaiku kultūra un ikdienas dzīve

31 terms
Created on Feb 24, 2018

Viduslaiku kultūra un ikdienas dzīve

30 terms
Created on Feb 24, 2018

Krustvārdu mīkla.

10 terms
Created on Mar 16, 2018

Kazkopība

20 terms
Created on Mar 27, 2018

Imperfektās Lieldienas

18 terms
Created on Mar 29, 2018

vēsture

28 terms
Created on Apr 2, 2018