"Dēla kāzu priekšvakarā atbrauca vecie....."
Baloži
"..... pa tam istabiņā bija iepazinusies ar sava dēla pameitām."
Māte
"....., Radu kalpone."
Ieva
"Ausa....."
Diena
Ēdienreize.
Launags
"Lija pirmais rudeni vēstījošs....."
Lietus
"Vai tad..... nevar sēdēt un šūpot bērnu?"
Ievuks
"Kur tad tu,....., lopus liki?" saimniece, mani ieraudzījusi, iesaucās.
Janka
"Bet.....- tas jau ne pirkstiņa pie darba neliekot."
Students
"Tikai gar istabas sienu un gar klētspriekšu vilkās pelēki....., nesdami baltus burbuļus."
Strautiņi
"Uz plašā saimes galda garoja liela..... smaržīga kartupeļu."
Bļoda
"Viņš nevarēja nobrīnīties vien, kur šīs..... tik klusas."
mājas
"Mazais..... klausījās lielo valodās."
Ernests
"Ievai roku sniegdams, ..... nebēdīgi teica: "Mums gan, Ieva, vajadzētu sabučoties. Varbūt nākošo vasaru mēs vairs nedzīvosim kopā."
Ludis
"Tai pašā brīdī norībēja....."
Rati
"No smilgu skarām..... jau bij rasu nodzērusi."
Saule
"Svētdienas nakti viņš nebij nemaz gulējis, jo ..... bij pie viņa nākusi caur tumsu simtējādos veidos."
Aija
"Pēc pusstundas sētsvidū ieripoja otri rati. Tas bija ..... ....." (2)
Aizupju Juris
"Tad ..... tūlīt ierējās."
Pilavs
"No savas klētiņas izbāza galvu ....."
Miķelis
"Ap launaga laiku atnāca pie manis (uz ganiem) ....."
Poģene
"..... varbūt tādās reizēs domāja par savas mātes istabiņu tālu Lietuvas sila galā."
Joza
"...... gribēja celties, bet es metu ar roku, ka nevajag, ka man nemaz negribas ēst."
Saimniece
Māju vārds.
Lejas
"Nāca ..... mājās."
Govis
"Te piepeši ar lielu troksni ieskanējās ....."
Harmonikas
"Tas jau ir bagātais ....."
Zizums
"..... strādāja mežā."
Jānis
"Tur stāvēja prāvs..... un pūta stabuli."
Zēns
"Saimniekam bija divas izprecētas ....."
meitas
"Bet .... bija sauss un saulains."
Laiks
"Viņi sapratās un priecājās, ar cik maz vārdiem varēja izlīdzināt smagas ....."
Aizdomas
"..... nosarka. Viņa neatbildēja. Izņēma Jāņam no rokām lāpstu un mēģināja rakt."
Olga
"..... gribēja zināt, cik ilgi dēls te ciemošoties."
Balodiene
"..... esot saslimusi, lai es esot tik labs, lai atganot viņas dienu."
Pēteriene
"Jānis patlaban strādāja pie malkas, kad viņam padeva dievpalīgu ....."
Pakalniete

Preview of Crossword

Make this Crossword your own

Add, edit, delete clues, and customize this crossword. Print copies for an entire class. All in 5 minutes.

Icon crossword    Create my Crossword now    

Your customized Crossword will be in your hands in five minutes.

Related Puzzles

Antīkās Olimpiskās spēles

20 terms
Created on Oct 11, 2017

Krustvārdu mīkla Renesanse, Humānisms.

31 terms
Created on Nov 5, 2018

Rūdolfs Blaumanis

40 terms
Created on Apr 9, 2018

Ģeogrāfiskie atklājumi

30 terms
Created on May 3, 2018

Latvijas mecenāti 19. gs.

12 terms
Created on Jan 30, 2019

E. Ādamsons "Sava ceļa gājējs"

20 terms
Created on Oct 17, 2018

Renesanse un Humānisms

40 terms
Created on Oct 29, 2018

Vēsture. Senā Grieķija

40 terms
Created on Nov 15, 2018

Leonardo Da Vinči

13 terms
Created on May 1, 2018

Senā Grieķija

40 terms
Created on Nov 25, 2018

Islāms

30 terms
Created on Apr 19, 2018

Preterito Crucigrama

10 terms
Created on Mar 1, 2017

Krustvādu mīkla par Satversmi

40 terms
Created on Apr 24, 2018

Gaisma

11 terms
Created on Feb 7, 2019

Renesane un humānisms

40 terms
Created on Nov 5, 2018

Viduslaiku kultūra un ikdienas dzīve

31 terms
Created on Feb 24, 2018

Carla Bruni

15 terms
Created on Nov 8, 2018

Brīvības cīņas

38 terms
Created on May 22, 2018

Žmogaus teisės

13 terms
Created on Apr 10, 2018

p. 40 à la recherche des syllabes inverses

12 terms
Created on Nov 27, 2017