Etiikan peruskäsitteet Crossword
Type
Crossword
Description

Periaatteellinen käsitys oikeasta ja väärästä
Etiikan mukainen käytännön toiminta
Asia, jota pidetään hyvänä ja tärkeänä ja jota tavoitellaan
Asia, joka on itsessään tärkeä ja arvokas
Asia, joka ei ole itsessään arvokas vaan keino saavuttaa jotain muuta
Sääntö, ohje, käsky tai kielto
Normiin liittyvä seuraamus, rangaistus tai palkkio
Ihmisen sisimmässä oleva taju oikeasta ja väärästä
Kyky eläytyä toisen asemaan, myötäelämisen taito
Toisen ihmisen paheksuminen ja tekemisen arvostelu

ENERGIA 1 Crossword

ENERGIA 1 Crossword
Type
Crossword
Description

Palaessa kemiallinen energia muuttuu joko valoenergiaksi, tai tällaiseksi
Tämä energialaji varastoituu yhteyttämisessä
Tuulessa oleva energialaji
Muuttuu liike-energiaksi
Energialaji, joka on varastossa kasveissa ja eläimissä
lämpöenergiaa syntyy esimerkiksi tämän seurauksena
valoenergian sivutuotteena syntyvää lämpöenergiaa, jota ei voida hyödyntää
tärkeää ympäristön kannalta
Ihminen tarvitsee energiaa esimerkiksi tähän
Ihminen olennaisin energianlähde
Energian yksikkö
Tapahtuma, jossa kemiallinen energia muuttuu valo- ja lämpöenergiaksi
Tapahtuu kasveissa auringon säteilyenergian vaikutuksesta
Yksi energian ominaisuuksista
Auringon valo- ja lämpöenergia, jota ei käytetä yhteyttämiseen...
1000 joulea

Tuulen työ Crossword

Tuulen työ Crossword
Type
Crossword
Description

Pitkulainen hiekkamuodostuma
Lössi eli
Tuulivoima on tuulen muuntamista
Eollinen eroosio eli
Tuuli muovailee maanpintaa
C-kirjaimen tai kuunsirpin muotoisia ovat
Suomessa dyynejä sijaitsee
Tuulen muokkaaminen kivien jäänteet eivät ole heikompaa kiveä vaan
Rannikoilla tuuli toimii ???????? Kanssa
Hiekkadyynit voivat mennä ?????? päälle

Australian Slang Word Search

Australian Slang Word Search
Type
Word Search
Description

Fairy floss
Down Under
Brekkie
Lollies
Outback
Woolies
Barbie
Maccas
Mozzie
Sheila
Thongs
Tucker
Undies
Chook
Deffo
Footy
Uluru
Arvo
Mate
Snag
Roo

Kertaus luusto ja lihakset (kpl 2 ja 3) Crossword

Kertaus luusto ja lihakset (kpl 2 ja 3) Crossword
Type
Crossword
Description

Luuta taipuisampi tukikudos
kiinnittää lihaksen luuhun
Lihaskudostyyppi, jota on mm. suolistossa ja verisuonissa.
Toimivat pareina. Saavat aikaan raajojen liikkeet supistuessaan vuorotellen.
Lihaskudostyyppi, jota on luustolihaksissa.
Soluhengityksen tapahtumapaikka
Lihakset saavat energiaa tämän tapahtuman avulla.
lihakset muodostuvat näistä.
tuo impulsseja (= sähköisiä viestejä) lihakseen
Lihaksen toiminnalle haitallinen aine, jota kertyy lihakseen mikäli lihas ei saa tarpeeksi happea.
huolehtivat lihaksen aineenvaihdunnasta (mm. hapen ja sokerin saannista, hiilidioksidin poistosta).
liittää kaksi luuta toisiinsa.
estää luita luiskahtamasta paikoiltaan (yhdessä lihasten kanssa).
Luiden päissä. Pienentää ruumiin painon ja liikkeiden luuhun kohdistamaa mekaanista rasitusta.
selkäranka koostuu näistä.
Luut,joita on 12 paria, ja ne suojaavat mm. keuhkoja ja sydäntä.
Voitelee nivelten rustoiset pinnat ja näin nivelet toimivat kitkattomasti.
Tarvitaan ravinnosta, jotta luusto pysyy hyvässä kunnossa.
Paikka,jossa muodostuu verisoluja (luusto)
Tiiviin luun pintakerroksen alla olevaa luuta,jossa on luupalkkeja ja onteloita.
Luut, jotka suojaavat sukupuolielimiä.

Vaid .... .... ... kaitsta! Crossword

Vaid .... .... ... kaitsta! Crossword
Type
Crossword
Description

Alaealistele keelatud meelemürk.
Sõltuvusainete grupp, mis Eestis on täielikult keelatud.
Siseorgan, mida alkohol kahjustab.
Nikotiin on ohtlik ...mürk - (ladina keeles nervus).
Vaimne haigus, mida alkohol võib tekitada.
Organ, mis areneb 25-eluaastani, kuid sõltuvusained pärsivad selle arenemist.
Suuosa, mida mokatubakas kahjustab.
Tubakas, alkohol ja narkootikumid on ...ained.
Kui sa oled langenud sõltuvuse küüsi, siis otsi ...
Aine, mida sisaldavad tubakatooted.
Näonaha haigus, mis suitsetajal mitte-suitsetajast sagedamini esineb (tagurpidi).

Füüsika teemaline ristsõna Crossword

Füüsika teemaline ristsõna Crossword
Type
Crossword
Description

Selle tugevust mõõdetakse Joulides ja selle tähis on A
Selle tugevust mõõdetakse Njutonites ja selle tähis on F
Seda mõõdetakse Wattides ja selle tähis on N
See koosneb tuumast, elektronidest, prootonitest ja neutronitest
Sellega mõõdetakse voolutugevust
Elektrilaengu mittejuht
See ümbritseb elektrilaenguga kehasid
Sellega Saab kindlaks teha voolu olemasolu juhis
Selles kehas muutub elektrienergia soojus-ja valgusenergiaks. Selle tähtsaimaks osaks on hõõgniit
See tekitab ja hoiab vooluringi ühendatud juhtides elektrivälja
Seal moondub osa elektrivälja energiast mingiks teiseks enrgialiigiks
Neid kasutatakse vooluringi osade ühendamiseks
Sellega saab vooluringi sulgeda ja avada
Mehaanika uurimisvaldkond, mis uurib kehade liikumise põhjuseid
Vabade laengukandjate suunatud liikumine välise elektrivälja mõjul.
Aine milles on suhteliselt palju vabu laengukandjaid
Kehale laengu andmine
Osake aatomis, mis on laetud negatiivselt
Keha või välja võime teha tööd
kehade püüe säilitada oma liikumisolek muutumatuna.
Keha mis võib pöörelda liikumatul toel
Elektrilaengu põhiühik
See lääts on keskelt paksem kui äärtest
See seade tekitab väga kitsa valguskiirte kimbu
Keha püsiv asukoha muutumine ajas ja ruumis
See ese võimaldab objekti vaadata suuremana
Leatud keha ühendamine maaga
Jõuväli, millega mõjutavad üksteist püsimagnetid
Keha inertsuse mõõt
Aatomi tuuma elektrilaenguta osake
See lääts on keskelt õhem kui äärtest
Osakese seisund kindlal ajahetkel
Seadme osa, mis koosneb elektrijuhist ja selle alusest.
Neid kasutatakse nägemise korrigeerimiseks
Aatomi tuuma positiivselt laetud osake.
See muudab päikeseenergia elektrienergiaks
Liikumine kus kõik keha punktid liiguvad ringjoonel
See on gravitatsioonijõud, millega Maa tõmbab meid oma keskme poole
Võnkumise amplituudi järsk suurenemine
Ajaühikus sooritatud võngete arv
Aja põhiühik
Massi põhiühik
Aine üleminek tahkest vedelasse
Aine üleminek vedelast tahkesse
Aine üleminek vedelast gaasiliseks
Aine üleminek gaasilisest vedelaks
Aine üleminek gaasilisest tahkeks
See on sile ja valgust hästi peegeldav pind
Näitab aine massi ruumala kohta
Ruumi osa kus puuduvad õhk ja muud gaasid

Geography of Asia Crossword

Geography of Asia Crossword
Type
Crossword
Description

Also called the Middle East
Asia is the largest _____.
The most populated metropolitan area in the world
Highest mountain range in the world
Highest Peak in World
Longest river in Asia
Lowest place on earth
Asia is connected to this continent.
Subcontinent that collided with Asia 50 million years ago
Name given to "super continent"
Control much of the climate in the rainforests
Some animals in the rainforest are on the brink of ______________.
Climate in the rainforest
Natural resource in Russia and Middle East
China is Asia's top producer of this valuable resource
Occupation for 2/3 of Asia
Major crop
Evergreen forest in North Asia
World's deepest lake
Coldest desert
Region in Russia

Rukkitaigen Crossword

Rukkitaigen Crossword
Type
Crossword
Description

kääriv segu, milles on pärmseened ja piimhappebakterid
juuretises toimub üheaegselt nii ...... kui ka piimhappeline käärimine
jahu ja vee suhe
Kui juuretis on liiga vedel, käärib juuretis liiga ....., mille tõttu võib valmida liiga hapu leib
Kui juuretis onliiga paks/tahke, käärib see .....
liiga madala happesusega ehk ..... juuretis
Kui temperatuur on vajalikust kõrgem,tõuseb ..... liiga kiiresti
Liiga lühikese käärimisaja korral tekib juuretisse vähem .....
Liiga ..... käärimisaeg halvendab aga juuretise kvaliteeti,kuna happeid tekib liiga palju
Liigne ..... annab leivale terava hapu maitse
Liiga vähene äädikhappesisaldus muudab leiva maitse „tühjaks” ning viib tasakaalust välja leiva lõhna- ja .....buketi
Rukitaigna põhikoostisosad on juuretis, vesi, ..... ja sool
Kuna valgud ei ima piisavalt vett, ei eraldu taigen segamise käigus katla seinte küljest – taigen jääb nätske ja .....
taigen jäetakse ..... (hapnema) kuni vajaliku happesuse tõusuni, seejärel järgneb töötlemine
Mida suurem on happesus, seda ..... omadustega on rukkitaigen
Taigen vormitakse .....
..... tegemisel pannakse batoon õliga määritud küpsetusvormidesse
..... tegemisel vormitakse leivakujuline (piklik või ümmargune) batoon ja see pannakse otse küpsetusplaadile või -alusele
Eritooted pannakse ....., millest kummutatakse enne küpsetamist otse küpsetusplaadile või -alusele
Kui soovitakse saada pealt jahuse ..... tooteid, pannakse batoonid kerkima rohke jahuga ülepuistatud plaatidele
Kuna vormimise käigus eraldub tootest peaaegu täielikult ....., siis vajavad vormitud tooted lõppkerkimist, sest sellest sõltub leiva kvaliteet
Korralik ..... tagab suure mahuga ja poorsed tooted
Korraliku õhuniiskuse juures omandavad tooted küpsemisel parima .....
Kui ..... ei ole õige, tulevad tooted ebaõige kujuga, on pealt ja külgedelt pragunenud
..... puhul tulevad tooted laialivalgunud ja lamedad
Väikese kerkega toodete ..... on kleepuv ja mitteelastne
Kerkimiseks sobivaim ..... on 30–40 ºC
Kõige sobivam suhteline ..... kerkimisel on 60–70%
..... sõltub tootest ja võib olla 40–120 minutit
Tavaliselt kerkivad vormitooted kiiremini, sest taigen on .....
..... esinevad vormileibadel tavaliselt koorikus ja põrandaleibadel sagedamini külgedel
Olenevalt tootest peab koorik olema helekollane kuni tumepruun ja ei tohi olla .....
Liiga pikk küpsetamise aeg, mille tagajärjel muutub koorik liiga .....
liiga noore taignaga tekivad toote pinnale tumedad .....
Laigud või ..... tekivad siis, kui üksikutes kooriku kohtades intensiivistub gaasi ja veeauru teke
taignaku liigne niisutamine küpsetamise ajal põhjustab liiga ..... kooriku
Kui taignaku pind on kerkmisel ....., moodustub tugev matt koorik
Koorik peab sisuks üle minema .....
Toote normaalne sisu on ....., st sõrmega vajutades peab sisu taastama oma kuju
keedu lisamine muudab maitse .....
muudab tooted maitsvamaks, toote sisu kohevamaks ja aeglustab toote tahkumist

Õpetajatele Crossword

Õpetajatele Crossword
Type
Crossword
Description

Mis loom kaalub alla 100g, ei hüppa kunagi ja on seotud kooliga?
Mis on koolilipu üks värv?
Mis on gümnaasiumi näitetstuudio nimi?
Kooli traditsiooniline sündmus septembris?
Mis on garderoobis töötava mehe eesnimi?
Täida lünk(pärineb koolilaulust): "Eesti kõige ........ kuldnokapuur."
Mis päeval veel peale teisipäeva toimub eelkool?
Kus paiknevad luud nimedega alasi, jalus ja vasar?
Mitu paari roideid on inimesel?
Eesti väikseim linn on..
Mis jõgi on Eesti pikim?
Eesti suurim saar?

Head lahendamist! Crossword

Head lahendamist! Crossword
Type
Crossword
Description

Kui sa abiellud ja lähed peigmehe juurde elama ja isa annab sulle eesli kaasa, siis on see...
Priius; takistuste, piirangute või sunni puudumine
Eriti suur, magus ja hea asi pulmas
Traditsioonilise pulmamarsi autor, saksa helilooja
Pulmad inglise keeles
Mis värvi on...
Tavaliselt öeldakse maitse kohta, pulmad tähendab midagi muud
Mõrsja kaaslane
Kui ei ole abielus, siis on...
Kiriklik abielu sõlmimise tseremooni