Type
Crossword
Description

Pitkulainen hiekkamuodostuma Dyyni
Lössi eli Pölymaa
Tuulivoima on tuulen muuntamista Liike-energiaksi
Eollinen eroosio eli Tuulieroosio
Tuuli muovailee maanpintaa Kuluttamalla
C-kirjaimen tai kuunsirpin muotoisia ovat Barkaanit
Suomessa dyynejä sijaitsee Kalajoella
Tuulen muokkaaminen kivien jäänteet eivät ole heikompaa kiveä vaan Kestävämpää
Rannikoilla tuuli toimii ???????? Kanssa Aallokon
Hiekkadyynit voivat mennä ?????? päälle Kylien

Rantavoimat Crossword

Type
Crossword
Description

Miksi kutsutaan jyrkkiä rantakallioita? rantatörmä
Suurin rantojen muokkaaja? aallot
Äkkisyvä hiekkasärkkien jälkeen? jyrkänparras
Kivipaasit merissä? raukit
Kapeat merenlahden hiekkasärkkien välissä? haffit
Mikä kuluttaa veden kanssa rantoja? tuuli
Mitä suurempi tuuli sitä ... aallot. suuremmat
Kulkeutuu veden mukana ja kuluttaa kalliota. hiekka
Kaupunki jossa sijaitsee Suomen suurimmat hiekkasärkät? Kalajoki
Millaisille rannoille rantatasanteet syntyvät? matalille

Rantavoimat Crossword

Type
Crossword
Description

Mikä on yksi rantoja muokkaava tekijä? Aallot
Äkkisyvää kutsutaan? Jyrkänpartaaksi
Mitkä syntyy niemen kärkiin ja Lahdenpohjuksiin? Hiekkasärkät
Mitkä syntyvät kun aallot lyövät kallioon? Rantatörmät
Mitkä ovat koralliriuttojen jäänteitä? Kivipaasit
Mikä on yksi tunnetuimmista hiekkasärkistä Suomessa? Kalajoen
Mitä Matalilla rannoilla aallot muodostavat kiviaineksesta? Rantatasanteita
Miksi kutsutaan maan ja veden rajalla vaikuttavia ilmiöitä? Rantavoimat
Mitä voimakkaampi tuuli Niin sitä .....aaltoja se aiheuttaa Suurempia
Joskus aallot kuluttavat kallioon upeita? Luolastoja

Brasilia Crossword

Type
Crossword
Description

sama oikeus kouluissa mitä suomessa ilmaiset koulut
paikkoja joissa ihmiset eivät edes osaa lukea? slummit
kuuluisa joki amazon
yhdysana koka liittyy luontoon sademetsä
kansallisjuoma kahvi
sijaitsee iguassu:assa putoukset
kuuluisat karnevaalit sambakarnevaalit
Etelä-Amerikan suurin kissa eläin? jaguaari
Juhlimme tätä kouluissa naamiaisasuissa vappu
festivaalit kesällä Rock in rio
suosittu matkakohde Rio de Janeiro
Brasilia sai nimensä Brasilia puusta
Brasilian suurin kaupunki Sao paulo
Virallinen kieli Portugali
valtiomuoto liittotasavalta
Pääkaupunki Brasilia
Kuinka moneen pinnanmuotoon Brasilia jakautuu kolmeen
Amazonasin rajalla asuu vain Karaib intiaaneja
amazonasin alueen korkein huippu Pico da Neblina
Etelä-Amerikan suurinvaltio, pinta-alaltaan sekä myös luvultaan. Brasilia

Etiikan peruskäsitteet Crossword

Type
Crossword
Description

Periaatteellinen käsitys oikeasta ja väärästä etiikka
Etiikan mukainen käytännön toiminta moraali
Asia, jota pidetään hyvänä ja tärkeänä ja jota tavoitellaan arvo
Asia, joka on itsessään tärkeä ja arvokas itseisarvo
Asia, joka ei ole itsessään arvokas vaan keino saavuttaa jotain muuta välinearvo
Sääntö, ohje, käsky tai kielto Normi
Normiin liittyvä seuraamus, rangaistus tai palkkio Sanktio
Ihmisen sisimmässä oleva taju oikeasta ja väärästä Omatunto
Kyky eläytyä toisen asemaan, myötäelämisen taito empatia
Toisen ihmisen paheksuminen ja tekemisen arvostelu moralismi

computer science Word Search

Type
Word Search
Description

term
lossy
commands
key
relational
flatfile
field
paperbased
computerised
database
or
gates
logic
arrays
string
text
boolean
real
define
integer
constant
types
data
breadthfirst
search
depthfirst
value
sort
linear
print
loop
iteration
sellection
sequencing
coding
syntax
programming
if
else
output
input
psuedocode
flowcharts
computer science
numbers
variables
ruby
css
html
python
algorithm
binary
hexidecimal
terror byte
megabyte

ENERGIA 1 Crossword

Type
Crossword
Description

Palaessa kemiallinen energia muuttuu joko valoenergiaksi, tai tällaiseksi lämpöenergia
Tämä energialaji varastoituu yhteyttämisessä valoenergia
Tuulessa oleva energialaji liike-energia
Muuttuu liike-energiaksi sähköenergia
Energialaji, joka on varastossa kasveissa ja eläimissä kemiallinen
lämpöenergiaa syntyy esimerkiksi tämän seurauksena hankaus
valoenergian sivutuotteena syntyvää lämpöenergiaa, jota ei voida hyödyntää hukkalämpö
tärkeää ympäristön kannalta energiansäästö
Ihminen tarvitsee energiaa esimerkiksi tähän hengittäminen
Ihminen olennaisin energianlähde ravinto
Energian yksikkö joule
Tapahtuma, jossa kemiallinen energia muuttuu valo- ja lämpöenergiaksi tuulienergia
Tapahtuu kasveissa auringon säteilyenergian vaikutuksesta yhteyttäminen
Yksi energian ominaisuuksista säilyminen
Auringon valo- ja lämpöenergia, jota ei käytetä yhteyttämiseen... varastoituu
1000 joulea kilojoule

NIGHT Review Crossword

Type
Crossword
Description

the boy's mother screaming "Fire!" on the train MrsSchachter
A fenced area "imprisoning" Jewish citizens within their own hometowns ghetto
Elie's father gives him this because he believes he’ll be selected knifeandspoon
Is left behind by his son rabbieliahu
Juliek plays this as an act of humanity violin
Elie visits the camp hospital for surgery on this foot
Elie's is extracted with a rusty spoon goldcrown
Elie _________ himself as a reality check when he witnesses the cruel burning of humans pinches
Identify the theme: Jewish citizens believing the German police aren't so cruel when they first enter Elie's town denial
Identify the theme: Kapos kick the Jewish prisoners and tell them they'll be shot like dogs inhumanity
Identify the theme: Akiba asserts, "God is testing us . . . we have no right to despair." faith
Tells fellow Jewish citizens not to worry about the yellow star because it's not lethal chlomo
Zalman falls with terrible cramps and is likely ____________ trampled
Elie and his father must make a most difficult ____________ just before exiting the Buna camp to march choice
Prisoners' names and personal identies were replaced with this number
Chlomo's last audible word Eliezer
Elie is surprised by his own ______________ when his father is slapped by a guard silence
Twenty ____________ were thrown from Elie's train wagon while in route to Buchenwald corpses
Elie is finally liberated in this camp buchenwald
Elie gives up this to exchange cots bread
a vision engraved in Elie's mind: reflection of himself in the ____________ mirror
His presence prevents Elie from giving up father
a theme: showing concern for others before one’s self selflessness
a theme: extreme cruel treatment of another human being inhumanity

Night Crossword

Type
Crossword
Description

The prisioners ate this and soup Bread
The only son Elie
The youngest of the Wiesel children Tzipora
Dreamed of going to haifa with Elie & Yossi Tibi
They walked here from auschwitz Buna
Elies inheritance was a knife & a ___ Spoon
The town were Elie Wisel grew up Transylvania
Elie wanted his family to move here Palestine
The reception center for auschwitz Birkenau
He tried to warn the jews in sighet: ___ the beadle Mosh
Elie had surgery on his ___ Foot
Elie's fathers first name Chiomo
Jews had to wear this to be identified as jews Yellow Star
The german security police Gestapo
The jewish new year Rosh
Jewish musicans were not allowed to play this composers music Beethoven
This movement rescued the prisioners at buchenwald Resistance
Elie Wiesel grew up in this town Sighet
The germans arrested the jewish leaders on seventh day of ___ Passover
Resembled a large railroad station Synagogue
Told Elie he had n9t been written down Yossi
They liberated the men in the hospital Russians
Elie did not do this on Yom Kippur Fast
It ___ during the entire evacuation march Snowed
German jew who headed the block at buna Alphonse
A small town on the Czechosolovakian border Kaschau
These people beatted up the jew Kapos
Mr. Wiesel diedbin this camp Buchenwald
Mr. Wiesel had this ailment when he died Dysentery
Mr. Wiesel did not recognize this cousin Stein

Night : Elie Wiesel Crossword

Type
Crossword
Description

What were the German secret police called? Gestapo
Where was Elie Wiesel was born? Sighet
How many people did they pack into the convoys? Eighty
What was the name of the women screaming on the train? Mrs. Schachter
What was the name of Elie's father? Shlomo
Who first warned everyone about the Holocaust? (His tutor) Moishe
How old was Elie when he first arrived in Birkenau? Fifteen
What major camp did Elie go to that was located in Poland? Auschwitz
What food were given at the camps? Bread and Soup
What did Elie inherit from his father? Spoon and Knife
Elie's father died of what disease? Dysentery
How many other siblings does Elie have? Three
Elie had surgery on his what? Foot
Jews had to wear the yellow Star
What was Elie’s younger sister’s name Tzipora
The blank was used to separate the weak from the healthy Selection
During the selection this doctor told the prisoners to go left Or right Dr. Mengele
They burned people in a what Crematorium
What did they tatoo on the prisoners to identify them instead of names Numbers
The dentist was checking for only one thing; Elie was marked for this. A gold crown
The prisoners walked here from Auschwitz Buna
What was Elie’s dad’s last word Eliezer
Number of people who survived the train ride to Buchenwald Twelve
Who guarded the concentration camps SS soldiers
Known as Auschwitz ll Birkenau

Night - Chapters 1-4 Crossword

Type
Crossword
Description

______________ Weisel: author of Night Elie
____________________ the Beadle; Elie's spiritual advisor Moshe
Sees furnaces and fires; prophetess MadameSchachter
Two brothers Elie becomes friends with in Buna - ________ and Tibi Yosi
Kapo in Buna (electrical equipment warehouse); beats Elie Idek
A story written to remember a person's life memoir
Where Elie and his family were from Sighet
Used as target practice Babies
Color of tattooed star yellow
The people in Elie's town were divided into two ______________________ ghettos
What would happen if any tried to escape? shot
Name of first concentration camp Auschwitz
"Never shall I forget those flames which consumed my ____________ forever" Faith
If the men don't work, they will go to the _________________ furnace
"Work is _______________________!" Liberty
They were only given ______________ and soup to eat. bread
Second concentration camp Buna
The dentist was looking for ______________ fillings and crowns. gold
Elie's tooth was taken out with a ____________________ spoon. rusty