• haha
 • chichi
 • shiro
 • nani
 • uru
 • kau
 • waru
 • ke
 • hane
 • kodomo
 • yasui
 • takai
 • furui
 • atarashii
 • chiisai
 • tori
 • buta
 • kiku
 • ushi
 • kiru
 • hanasu
 • iu
 • nomu
 • taberu
 • kai
 • kuru
 • iku
 • yasumu
 • naka
 • migi
 • hiradi
 • hito
 • ashi
 • te
 • mimi
 • me
 • kata
 • hon
 • kin
 • hiku
 • osu
 • shimeru
 • hiraku
 • abunai
 • ya
 • sake
 • sosogu
 • yaku
 • michi
 • sha
 • mise
 • eki
 • kuruma
 • tatsu
 • denki
 • yomu
 • kuni
 • minami
 • nishi
 • higashi
 • kita
 • manabu
 • ima
 • soto
 • toshi
 • hana
 • kawa
 • onna
 • otoko
 • nama
 • shita
 • ue
 • ato
 • mae
 • go
 • han
 • fun
 • toki
 • mai
 • shuu
 • yama
 • ame
 • ki
 • ten
 • sora
 • tsuchi
 • kane
 • mizu
 • tsuki
 • hi
 • yen
 • man
 • sen
 • hyaku
 • jyuu
 • kyuu
 • hachi
 • nana
 • roku
 • yon
 • san
 • ni
 • ichi

Preview of Word Search

Make this Word Search your own

Add, edit, delete terms, and customize this word search. Print copies for an entire class. All in 5 minutes.

Icon wordsearch    Create my Word Search now    

Your customized Word Search will be in your hands in five minutes.

Related Puzzles

Japan

10 terms
Created on Jun 23, 2016

japan word seach

35 terms
Created on Jun 23, 2016

japan word seach

32 terms
Created on Jun 23, 2016

japan colors and numbers

12 terms
Created on Jun 23, 2016

1-10 Japanese Numbers

10 terms
Created on Jul 6, 2016

Japanese

25 terms
Created on Nov 10, 2016

japanise

37 terms
Created on Nov 10, 2016

Japanese words

30 terms
Created on Nov 10, 2016

Japanese Zodiac Animals

12 terms
Created on Mar 6, 2017

japanese learning

45 terms
Created on Mar 25, 2017

Japanese wordfind

19 terms
Created on Apr 6, 2017

Crossword Puzzle

16 terms
Created on May 1, 2017

Kupu Mahi

23 terms
Created on May 8, 2017

Japanese

33 terms
Created on Jun 1, 2017

Nay's Special Crossword

22 terms
Created on Nov 22, 2017

Japanese words

30 terms
Created on Dec 6, 2017

Japanese bingo (Romaji)

24 terms
Created on Dec 7, 2017

Japanese word search

16 terms
Created on Dec 11, 2017

Kihon

26 terms
Created on Jan 10, 2018

Webtoons

26 terms
Created on Mar 12, 2018