• haha
 • chichi
 • shiro
 • nani
 • uru
 • kau
 • waru
 • ke
 • hane
 • kodomo
 • yasui
 • takai
 • furui
 • atarashii
 • chiisai
 • tori
 • buta
 • kiku
 • ushi
 • kiru
 • hanasu
 • iu
 • nomu
 • taberu
 • kai
 • kuru
 • iku
 • yasumu
 • naka
 • migi
 • hiradi
 • hito
 • ashi
 • te
 • mimi
 • me
 • kata
 • hon
 • kin
 • hiku
 • osu
 • shimeru
 • hiraku
 • abunai
 • ya
 • sake
 • sosogu
 • yaku
 • michi
 • sha
 • mise
 • eki
 • kuruma
 • tatsu
 • denki
 • yomu
 • kuni
 • minami
 • nishi
 • higashi
 • kita
 • manabu
 • ima
 • soto
 • toshi
 • hana
 • kawa
 • onna
 • otoko
 • nama
 • shita
 • ue
 • ato
 • mae
 • go
 • han
 • fun
 • toki
 • mai
 • shuu
 • yama
 • ame
 • ki
 • ten
 • sora
 • tsuchi
 • kane
 • mizu
 • tsuki
 • hi
 • yen
 • man
 • sen
 • hyaku
 • jyuu
 • kyuu
 • hachi
 • nana
 • roku
 • yon
 • san
 • ni
 • ichi

Preview of Word Search

Make this Word Search your own

Add, edit, delete terms, and customize this word search. Print copies for an entire class. All in 5 minutes.

Icon wordsearch    Create my Word Search now    

Your customized Word Search will be in your hands in five minutes.

Related Puzzles

Jacqueline Woodson

20 terms
Created on May 12, 2015

Vocabulary words

20 terms
Created on Nov 16, 2015

Coffee in different languages

16 terms
Created on Feb 18, 2016

Matariki

11 terms
Created on Mar 16, 2016

Matariki

17 terms
Created on May 31, 2016

Matariki

10 terms
Created on Jun 7, 2016

japan word seach

35 terms
Created on Jun 23, 2016

japan word seach

32 terms
Created on Jun 23, 2016

japan colors and numbers

12 terms
Created on Jun 23, 2016

1-10 Japanese Numbers

10 terms
Created on Jul 6, 2016

Wu-Tang

36 terms
Created on Sep 19, 2016

Japanese Zodiac Animals

12 terms
Created on Mar 6, 2017

Japanese wordfind

19 terms
Created on Apr 6, 2017

KingdomHearts

36 terms
Created on Apr 7, 2018

KAMAE NO KATA

16 terms
Created on May 5, 2018

My hero Academia

33 terms
Created on Dec 17, 2018

Yōkai

35 terms
Created on Feb 6, 2019

Easter Island Word Search

15 terms
Created on Feb 27, 2019

Japanese numbers 1-10

12 terms
Created on Feb 27, 2019