Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Uzvārds Irbe
Ko vada darbā Matīss? (bez atstarpēm) Kvalitātes Kontrole
Lauku mājas nosaukums vecmangas
Nosaukums uzņēmumam kur strādā Matīss Aerodium
Mocis (Lv). Kavasaki
Auto Volvo
Pūkains dzīvnieciņš ar melnām acīm Panda
Iecienītākais saldums Šokolāde
Dzimtā pilsēta Rūjiena
Mīļākā atpūtas vieta laukos Pirts
Vieta kur skrituļo Mežaparks

    Customize    

Krustvārdu mīkla par mūziku Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Re mažoram paralēlā gamma Si minors
Gamma, kurā ir 1 bemols Fa mažors
6.nots Sol mažorā Mi
T64 - nosaukums Kvartsekstakords
intervāla nosaukums no Do - Sol, 5 Kvinta
T63 - nosaukums sekstakords
l7 - nosaukums liela septīma
Komponista sacerēta dziesma Oriģināldziesma
Pirmais tautasdziesmu apdaru krājums Dziesmu rota
Kāda instrumenta zelta gājiens Mežraga
Vairākdaļīgs skaņdarbs, kura daļas vieno kopīga iecere Svīta
Jurjānu Andreja dzimtā puse Ērgļi
Tautas mūzikas vācējs un pētnieks Folklorists
Žanrs skaņdarbam Tēvijai Kantāte
Tēmas atkārtojums citā balsī Imitācija
Vairākdaļīgs sēru dziedājums mirušo piemiņai rekviēms
t4 - nosaukums tīra kvarta
Emīla Dārziņa tēva profesija Skolotājs
M53 - nosaukums Mažora trijskanis
Kādi bemoli ir sol minorā Si un Mi
Mi mažoram paralēlā gamma Dodiezminors
Alfrēda Kalniņa dzimtā pilsēta Cēsis
Pirmā iestudētā latviešu klasiskā opera Baņuta
Emīla Dārziņa dzīves un darba vieta Rīga
Intervāla nosaukums Do - Do, 8 Oktāva
Emīla Melngaiļa tautasdziesmu apdaru stils Diatoniskais
Dziedājums bez pavadījuma Acappella
Vīru zemākā balss Bass
Jurjānu Andreja brālis Juris
Vīgneru Ernesta kora dziesmu krājums Latvija

    Customize    

Ojārs Vācietis Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Pagasts, kurā Ojārs Vācietis dzimis. Trapene
Ciems, kurā Ojārs Vācietis apbēdīts. Siguļi
Pirmās rakstnieka publikācijas nosaukums. (Bez atstarpēm) Miera balss
Rakstnieka pirmā krājuma nosaukums. (Bez atstarpēm) Tāluceļu vējš
Pilsēta, kurā rakstnieks pavadījis lielāko daļu savas dzīves. Rīga
Vidusskola, kurā mācījās rakstnieks. (bez atstarpēm) Gaujienas Vidusskola
Rakstnieka dzejolis par kalnu, kas iekļauts grāmatā. Gaiziņš
Universitāte, kur mācījies rakstnieks. (bez atstarpēm) Latvijas universitāte
Par kādu upi sarakstīts dzejolis, kas iekļauts grāmatā. Gauja
Viens no priekšmetiem Augstskolā, ko studējis rakstnieks. Literatūra
Par ko strādāja Rīgas kinostudijā? Redaktors
Kas mūsdienās atrodas kādreizējā Ojāra Vācieša dzīvesvietā? Muzejs
Kāds bija Ojāra Vācieša hobijs? Bokss
Ar ko nodarbojas Ojārs Vācietis? Dzeja
Ar ko vēl nodarbojās Ojārs Vācietis? Tulkošana

    Customize    

Krustvārdu mīkla Renesanse, Humānisms. Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Humānisti apguva kādu mantojumu? klasisko
laika posms ar atsevišķu Eiropas valstu kultūras un ideoloģijas attīstību, ko raksturo spožs zinātnes, mākslas un literatūras uzplaukums. renesanse
Kur sākās renesanse 14.-16. gs. ? Itālijā
Ietver daudzas pārmaiņas dažādās sabiedrības dzīves jomās - pašas sabiedrības struktūrā, saimnieciskajā dzīvē, politikā. dižrenesanse
Kāds bija periods(renesansē) pēc 1530.gada ar centru Venēcijā. manierisms
Ko nozīmē vārds renesanse? atdzimšana
Kas kļuva par pirmo renesanses centru(valsts)? Florence
Itāliešu dzejnieks un filozofs. Petrarka
Viens no spilgtākajiem Renesanses domātājiem(tikai uzvārds) Erasms
Uz kādu impēriju praktiski nekādu ietekmi neatstāja Renesanse? osmaņu
Ko nomainīja renesanses stils Ziemeļeiropas valstīs? gotiku
Latvijas teritorijā, renesanses laikā notika kāds karš? Livonijas
Kādā stilā tika pārbūvēts Rīgas Melngalvju nams? Ziemeļu
Kas ir pasaules un sabiedrības kārtības vienīgais noteicējs? cilvēks
Jaunas teorijas medicīnā izstrādāja flāmu ārsts(uzvārds) Vezālijs
Kura cilvēka izgudrotā grāmatu iespiešana ļāva ātri izplatīt humānisma idejas Eiropā?(tikai uzvārds) Gūtenberga
centrālais renesanses strāvojums, uzskatu sistēma, kas centrēta uz cilvēku, tā vērtībām, prasībām utt., pretēji viduslaiku uzskatu sistēmai, kuras centrā bija Dievs. humānisms
Kura valsts piesaistīja kā pāvesta rezidences vieta un kristīgās pasaules centrs? Roma
tipiska jūras valsts Venēcija
uzskatīts par itāļu literārās valodas pamatlicēju(tikai uzvārds) Aligjēri
Florencē strādāja slavens tēlnieks Donatello
Viens no izcilākajiem renesanses arhitektiem bija(tikai uzvārds) Brunelleski
Kurš cilvēks tēlniecībā līdz pilnībai izkopa cilvēka auguma atveidi? Mikelandželo
Antīko laikmetu Humānisti savos sacerējumos dēvēja par kādu laikmetu? Zelta
Kurš atklāja Lielās un Mazās Antiļu salas, Centrālameriku un Dienvidameriku? Kolumbs
Visuma centrs ir ? Zeme
Kam tika pievērsta liela uzmanība renesanses periodā? Individuālismam
cilvēks, kurš nodarbojas ar "humanitārajām studijām" Humānists
Kāda mencātu ģimene Florencē darbojas lielo renesanses laikā? Mediči
Ko izrāva Itālijas impulss no snaudas? Eiropu
Savu varu nostiprināja pilsētu aristokrātija, lai gan dalīja to ar garīdzniecības augstākajiem slāņiem, birģeri, jeb brīvie pilsētu iedzīvotāji, formējās kas? Buržuāzija

    Customize    

Krustvārdu mīkla. Senā Grieķija. Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Kā seno grieķiju sauca agrāk? hellāda
Kas ieviesa vārdu barbarisms? hellēņi
Kas ir polisa? pilsētvalsts
No paaudzes paaudzē nodots stāsts par dieviem, cilvēkiem un varoņiem ir? mīts
Olimpisko spēļu dzimtene? Hellāda
Senākā Eiropas civilizācija radās? (Pilsēta) Krētā
Slavenākā un arī ietekmīgākā Seno Grieķu pilsēta? Atēnas
Knosas pils leģendārais valdnieks ir? Mīnojs
Kas sagrāva Krētas centru – Knosas pili? zemestrīce
Kā sauca brīvos polisas pilsoņus? Hoplīti
Polisas augstākā kolēģija? Areopāgs
Radniecīga tauta Grieķiem? Maķedonieši
Etniska sengrieķu grupa, kas apdzīvoja Atiku, Egejas jūras salas? Jonieši
Kā dēvēja piespiedu strādniekus? Heloti
Kura valdnieka vārda, vēsturnieki sauc Krētas kultūru? Mīnoja
Augstākais sabiedrības slānis, ko veido senu un dižciltīgu dzimtu pārstāvji? Aristokrātija
Polisā dzimis cilvēks, kuram bija tiesības piedalīties tautas sapulcē, lemt par valsts lietām, vēlēt amatvīrus un pašam tikt ievēlētam? Pilsonis
Sengrieķu pilsētas centrālais laukums, sapulču, ļaužu pulcēšanās un tirgus vieta? Agora
Brīvos Atēnas pilsoņus, kas nebija aristokrāti, sauca par? dēmosu
Kas mainīja Atēnu valsts uzbūvi, lika pamatu demokrātijai Atēnās? Solons
Valsts iekārta, kurā augstākā vara pieder tautai (pilsoņu vairākumam)? Demokrātija
Otra slavenākā grieķu polisa? Sparta
Kādā slēgtā kaujas ierindā iemācijās karot Spartieši? falangā
Kā sauca spartiešu galda apvienības? sisitijas
Kas vienoja dažādu polisu grieķus? valoda
Karavadonis sengrieķu polisā? Stratēgs
Grieķu karakuģis ar airiem trijos stāvos? Triēra
Tautā sauktais Sengrieķu vēstures tēvs? Hērodots
Pirmais kurš sāk uzšķērst un preparēt dzīvnieku orgānus? Alkmeons
Zinātnieks, kurš izveido astronomiju kā atsevišķu zinātņu nozari un izveido pirmo observatoriju Grieķijā? Eidokss
Grieķu kartogrāfs kurš uzzīmē pirmo pasaules karti? Ptolemajs
Pirmais kas atklāja, ka zeme griežas pa savu asi? Heraklīts
Polisā dzīvojošie grieķi par vērtību uzskatīja? Vienkāršību
Atēnu politiskais darbinieks un stratēgs (444-429)? Perikls
Rētas salas civilizāciju atklāja angļu arheologs? (Uzvārds) Evanss
Sengrieķu pareģošanas vieta? Orākuls
Grieķijā pastāvēja arī slepenie kulti? mistērijas
Sengrieķu pilsētas centrs, kurā glabājās Pirmās Atēnu jūras savienības kase? Akropole
Valdnieku un privātpersonu pilis, kapenes? mauzoleji
Sengrieķu slavenākais dievu tēlnieks? Feidijs

    Customize    

Rūdolfs Blaumanis Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Kādā pagastā dzimis? ērgļu
Kāda bija ģimenes valoda? vācu
Kur aizvadija lielāko daļu no dzīves? Brakos
Par ko strādāja pēc skolas pabeigšanas? kantoristu
Kā sauca pirmo darbu latviski? (dzejoli) Nakts
Par ko viņš strādāja laikrakstā "Zeitung für Stadt und Land"? korespondentu
Kā sauca viņa pirmo lugu kura bija pirmizrādē? zagļi
Kādā valodā iznāca R. Blaumaņa prozas darbu izlase 1892. gadā? igauņu
Kādus darbus viņš publicēja "Dienas lapā"? humoristiski
Kāds ir viņa pseidonīms? Puliers
Kā sauca pēdējo lugu ko viņš uzrakstija? Sestdienas vakars
Ar ko viņš smagi saslima? tuberkolozi
Kuros kapos viņš ir apglabāts? ērgļu
Kādu žanru viņš rakstija? prozu
Kur viņš nomira? Somijā
Kāda ir viņu tautība? latvietis
Kāda bija viņu nodarbošanās? žurnālists
Kas bija prototipi tēliem viņa darbos? vecāki
Kur viņš saimnokoja pēc sava tēva nāves? Brakos
Kur 1901. gadā sāka strādāt? Pēterburgas Avīzēs
Kādēļ viņš pameta laikrakstu "Pēterburgas Avīzēs"? veselības
Kur atvēra Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa memoriālo muzeju? Rīgā
Slavenākais darbs? Indrāni
Kādā skolā mācijies? privātskolā
Kāds ir viņa trešias vārds? Leonīds
Kāds ir viņa otrais vārds? Kārlis
Kādas kinofilmas uzņemtas pēc viņa darbu motīviem? Salna pavasarī
Viņa populārākais dzejolis? Tālavas taurētājs
Cik valodās ir tulkoti viņu darbi? astoņās
Kā iemācijās latviešu valodu? kalpu bērniem
Kur ar Aspaziju, Jāni Poruku, Augustu Deglavu sāka strādāt? Mājas Viesī
Kurā vietā viņš ierindojās 2004. gada aptaujā? trešajā
1885. gadā kļuva par rakstvedi un Kokneses muižas pārvaldnieka ... ? mācekli
Cik pseidonīmi vispārīgi viņam bija? seši
1923. gadā Blaumanim tika uzstādīts kapa piemineklis, kura tēlnieks ir Burkards ... ? dzenis
Kādā ielā Rīgā atrodas muzejs? Alberta
Viņa piemiņai ir 1929. gadā uzstādīts piemineklis arī Rīgā, kura tēlnieks ir Teodors ... ? Zaļkalns
Kā sauca viņa māti? Karlīne
Kā sauca viņa tēvu? Matīss
Cik gados miris? 45

    Customize    

Krustvārdu mīkla Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Valsts, kas ierindojas 5. vietā pēc audzētos kazu skaita un atrodas Āfrikā. Nigērija
Latvijas pilsētas novads ar lielāko kazu skaitu. Madona
Kazu ģints latīniskais nosaukums. Capra
Viena no mājas kazu priekšteču šķirnēm. Bezoarkazas
Pēc ciltsdarba likuma kazas tiek iedalītas ... grupās. piecās
Viena no kazu eksterjera vērtējamajām pazīmēm - ... novietojums pret lecamo locītavu. Tesmeņa
Fizioloģiskais stāvoklis, kas kazām iestājas 6-7 mēnešu vecumā. Dzimumgatavība
Visbiežāk kazām dzimst ... . Dvīņi
Kazu dzimumcikla tips. Sezonāls
Savus pēcnācējus kaza atpazīst pēc skaņas un ... . Smaržas
Aptuveni 10 reizes stundā kaza ... . Atraugājas
No kazām iegūta ļoti smalka un mīksta vilna, ko Dienvidāzijā sauc par pašminu. Kašmirs
Kazas ... ir iespējams izmantot ziepju ražošanā. Pienu
Kazām nav ... kanāla. Asaru
Kazes astei ir trīs ... . šķautnes
Kazas zobu maiņa sākas aptuveni ... vecumā. gada
Kazu audzēšanas metode, kurā dzīvnieku pārošanu veic vienas šķirnes ietvaros. Tīraudzēšana
Latvijas Kazkopības biedrība atbild par ... organizēšanu un koordinēšanu. Ciltsdarba
Atgremotāju vielmaiņas slimība, kas attīstās ilgstošā laika periodā, ja barības devā ir nesamērīgi daudz proteīna un maz dažādu cukuru. Raksturīga dzīvnieku saindēšanās, novājēšana un CNS darbības traucējumi. Ketoze
Pasaulē populārākais no kazas iegūtais produkts. Gaļa

    Customize    

Krustvādu mīkla par Satversmi Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Satversme ir Latvijas konstitūcija jeb... PAMATLIKUMS
No kāda vārda ir cēlies nosaukums “Satversme”? TVERT
Kurš ir vārda “Satversme” autors? KRONVALDS
Satversmi izveidoja Satversmes... SAPULCE
Kurā mēnesī Satversme svin dzimšanas dienu? FEBRUĀRĪ
Kurš tika ievēlēts par Satversmes sapulces prezidentu un pēc tam par pirmo Latvijas prezidentu? ČAKSTE
Satversme ir veidota iedvesmojoties no citu demokrātisku valstu... KONSTITŪCIJĀM
Kā vēl sauc Satversmes ievadu? PREAMBULA
Satversmē noteiktā Latvijas valsts iekārta ir demokrātiska... REPUBLIKA
Satversmes 2.pants noteic, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas... TAUTAI
Kāda ir oficiālā Latvijas valsts valoda? LATVIEŠU
No cik tautas priekšstāvjiem sastāv Saeima? SIMTS
Kurā mēnesī tiek rīkotas Saeimas vēlēšanas? OKTOBRĪ
Kāds ir pašreizējās Saeimas priekšsēdētājas uzvārds? MŪRNIECE
Kurā nedēļa dienā notiek Saeimas kārtējās sēdes? CETURTDIENĀ
Kāds ir maksimālais gadu skaits, ko viens Latvijas prezidents var valdīt valsti? ASTOŅUS
Kāds ir pašreizējā Latvijas Valsts prezidenta uzvārds? VĒJONIS
Viena no Latvijas Valsts prezidenta rezidencēm ir Rīgas... PILS
Valsts pārvaldes iestādes ir padotas Ministru... KABINETAM
Kā sauc centrālo valsts pārvaldes iestādi? KANCELEJA
Kāds ir pašreizējā Ministru prezidenta uzvārds? KUČINSKIS
Kur ministrija izstrādā valsts budžeta plānu? FINANŠU
Kura institūcija Latvijā apstiprina Satversmes tiesas tiesnešus amatā? SAEIMA
Cik gadus vecam jābūt juristam, lai varētu kļūt par Satversmes tiesas tiesnesi? ČETRDESMIT
Kā Latvijā sauc tiesneša amata tērpu? MANTIJA
Kā Latvijā sauc tiesneša amata zīmi? ĶĒDE
Kāds ir pašreizējās Satversmes tiesas priekšsēdētājas uzvārds? ZIEMELE
Kāda tiesa Latvijā lemj par likumu atbilstību Satversmei? SATVERSMES
Tiesneši Latvijā ir neatkarīgi un padoti vienīgi... LIKUMAM
Neatkarīgu valsts iestādi, kas veic revīziju par publisko līdzekļu lietošanu, sauc par Valsts... KONTROLI
Kāds ir pašreizējās Valsts kontroles direktores uzvārds? KRŪMIŅA
Kādas cilvēka tiesības definē Satversme? PAMATTIESĪBAS
Visi cilvēki Latvijā likuma priekš ir... VIENLĪDZĪGI
Kas ir aizliegts Latvijā, ja Satversmes 100. pants nosaka, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības uz vārda brīvību? CENZŪRA
Kādas tiesības aizsargā Latvijas valsts, atzīstot zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunrades brīvību? AUTORTIESĪBAS
Personas tiesības var ierobežot, lai aizsargātu citu cilvēku... TIESĪBAS
Izmaiņas sešos “negrozāmajos” pantos var veikt tikai, ja to ir atbalstījusi vismaz puse no tautas... PILSOŅIEM
Grāmatas, kas izdotas, lai padziļinātu izpratni par Satversmē ierakstīto, sauc par Satversmes... KOMENTĀRIEM
Kā sauc sengrieķu taisnības dievieti, kas simbolizē tiesu varu? TEMĪDA
Latvijas valsts ir dibināta 1918. gada 18. ... NOVERMBRĪ

    Customize    

E. Ādamsons "Sava ceļa gājējs" Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Kā sauca cilvēku, kurš palīdzēja Askoldam atrast īsodu, kam veltīt savu mūžu? Ernsons
Ko krusttēvs Jēkabs uzskatīja par visgalveno pasaulē? Klusums
Par ko Askolds gribēja kļūt? Arhitekts
Kuru no Askolda draugiem dēvēja par Ārģintīnieti? Ģedimins
Ko Askolds atļāva sev ēst svētku pusdienās? Soļanka
Ko Askolda vecāķi uzdāvināja viņam pēc abiturientu vakara? Uzvalks
Ko Askolds iedeva Orestam slimnīcā, un aizmirsa paņemt atpakaļ? Nazis
Kuru valodu Askolds lika sev mācīt ar 6. pavēli? Franču
Ko paviljonā kopā ar riekstu saldējumu apēda Askolds? Tulpe
Kādu dzīvnieku Askolds gribēja noķert, kad ieplesa ceļgalā savu jauno uzvalku? Vāvere
Kāds pēc Ksenijas domām bija Askolda rokas spiediens? Nevīrišķīgs
Kur Askolds pirmo reizi iedzera kafiju kopā ar Kseniju? Konditoreja
Kādas puķes Askolds nosūtīja Ksenijai? Rozes
Kas bija raksturīgs Orestam un viņa tēvam? Zobgalība
Kur aizbrauca Ģedimins? Holande
Ar ko smaržoja krusttēva mājā? Āboli
<(..)ar klusēšanu iekaro pasauli.> Kam piederēja šie vārdi? Krusttēvs
No kā atsakās Askolds un pēc tam sofija? Mantojums
Ko Askolds nopirka uz 700Ls? Gredzens
Kur dzīvoja krusttēvs? Jelgava

    Customize    

Brīvības cīņas Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

kāda latvija gribēja būt? neatkarīga
kādu līgumu noslēdza 1920.gada 11.augustā Latvija ar Krieviju? miera
kādus karaspēkus sabiedrotie sakāva Latvijā? Bermonta
Cik apsardzības apgabalos 9.majā sadalija Latviju? četros
kādu bloku 1917.gadā 23.septembrī lielās partijas? Demokrātisko
kur bija jādodās gvardes divīzijai? Vācijā
kādas rotas latviešu batalions radīja maija vidū? ložmetēja
No kā bēga pagaidu valdība 1919.gadā? Rīgas
Kura varā bija latvieši? Krievu
kas iebruka 1919.gadā Rīgā? Vācieši
cik grupā savu karaspēku sadalīja Flečeris? trīs
Ko decembrī Liepājā veica Vācijas militārā pārvalde? mobilizāciju
kas piedalijās brīvības cīņās? karavīri
No kurienes tika bloķēts ceļš bēgošajām boļševiku vienībām? Jūrmalas
kad sāka uzbrukt dzelzs divīzija? rītā vai vakarā? rītā
Kurš valdija latvijas pagaidu valdībā? Ulmanis
Ar ko latviešiem bija jāslēdz vienošanās par ieročiem un varu? Vāciešiem
kādus zemessargus vācija latviešiem iekļāva? baltvācu
ko 3.janvārī sarkanā armija ieņēma? Rīgu
Ar ko priekšgalā tiek pasludināta 1918.gada decembrī padomju pagaidu valdība? stučku
kā sauca kuģi kur patvērās Ulmanis? Saratov
kas palīdzēja atgūt ziemeļvidzemi/ Igaunija
kāda armija A.Niedres vadībā 1919.gada martā sāk pretuzbrukumu? PSRS
kurā virzienā iet dzelzdivīzijas spēki? vidzemes
kurā mēnesī A.Niedris ieņem Rīgu? maijā
kadi spēki cīnās pret ziemeļlatvijas un igaunijas karaspēku? provāciskie
uzveicot vāciešus igauņi un latvieši viņiem liek ... atkāpties
kas jādara vāciešiem parakstot strazdmuižas pamieru? jāpazūd
landesfers tiek nosūtīts cīņā pret ... Boļševikiem
kāda valdībā beidza pastāvēt 1919.gadā? niedras
no kuras pilsētas sāk rīgai uzbrukt bermonta karaspēks? jelgavas
ko senāk latvieši atkaroja ar sabiedroto kuģu atbalstu? bolderāju
kādā operācijā ieņem dzelzceļa līniju 1920.gadā? ziemeļlatgales
no kurienes 1920.gada janvāra beigās padzina Boļševikus? Latgales
ko 3.novembrī ieņēma bermontiāde pārdaugavu
kāda svētku diena ir 11.novembris? lāčplēša
ko 4.novembrī ieņēma bermontieši? Grobiņu
kā sauca kara vlcienu kurš piedalījās 4.novembra kaujā? kalpaks

    Customize    

J. Jaunsudrabiņa romāns "Aija" Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

"Dēla kāzu priekšvakarā atbrauca vecie....." Baloži
"..... pa tam istabiņā bija iepazinusies ar sava dēla pameitām." Māte
"....., Radu kalpone." Ieva
"Ausa....." Diena
Ēdienreize. Launags
"Lija pirmais rudeni vēstījošs....." Lietus
"Vai tad..... nevar sēdēt un šūpot bērnu?" Ievuks
"Kur tad tu,....., lopus liki?" saimniece, mani ieraudzījusi, iesaucās. Janka
"Bet.....- tas jau ne pirkstiņa pie darba neliekot." Students
"Tikai gar istabas sienu un gar klētspriekšu vilkās pelēki....., nesdami baltus burbuļus." Strautiņi
"Uz plašā saimes galda garoja liela..... smaržīga kartupeļu." Bļoda
"Viņš nevarēja nobrīnīties vien, kur šīs..... tik klusas." mājas
"Mazais..... klausījās lielo valodās." Ernests
"Ievai roku sniegdams, ..... nebēdīgi teica: "Mums gan, Ieva, vajadzētu sabučoties. Varbūt nākošo vasaru mēs vairs nedzīvosim kopā." Ludis
"Tai pašā brīdī norībēja....." Rati
"No smilgu skarām..... jau bij rasu nodzērusi." Saule
"Svētdienas nakti viņš nebij nemaz gulējis, jo ..... bij pie viņa nākusi caur tumsu simtējādos veidos." Aija
"Pēc pusstundas sētsvidū ieripoja otri rati. Tas bija ..... ....." (2) Aizupju Juris
"Tad ..... tūlīt ierējās." Pilavs
"No savas klētiņas izbāza galvu ....." Miķelis
"Ap launaga laiku atnāca pie manis (uz ganiem) ....." Poģene
"..... varbūt tādās reizēs domāja par savas mātes istabiņu tālu Lietuvas sila galā." Joza
"...... gribēja celties, bet es metu ar roku, ka nevajag, ka man nemaz negribas ēst." Saimniece
Māju vārds. Lejas
"Nāca ..... mājās." Govis
"Te piepeši ar lielu troksni ieskanējās ....." Harmonikas
"Tas jau ir bagātais ....." Zizums
"..... strādāja mežā." Jānis
"Tur stāvēja prāvs..... un pūta stabuli." Zēns
"Saimniekam bija divas izprecētas ....." meitas
"Bet .... bija sauss un saulains." Laiks
"Viņi sapratās un priecājās, ar cik maz vārdiem varēja izlīdzināt smagas ....." Aizdomas
"..... nosarka. Viņa neatbildēja. Izņēma Jāņam no rokām lāpstu un mēģināja rakt." Olga
"..... gribēja zināt, cik ilgi dēls te ciemošoties." Balodiene
"..... esot saslimusi, lai es esot tik labs, lai atganot viņas dienu." Pēteriene
"Jānis patlaban strādāja pie malkas, kad viņam padeva dievpalīgu ....." Pakalniete

    Customize