Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Kutsele märgitakse vaid ... rõivastus mehe
Sundimatu praktiline tänavariietus. casual
XX sajandist pärit väärtustatud rõivad (mis on üle 20.a. vanad. vintage
kiirmood, hetke moetrendid fastfashion
Piduliku formaaolset rõivastust võima asendada. rahvarõivas
Praktiline "vaba" äririietus. businesscasual
Mis rõivast on pildil kujutatud? Frakk
Mõlema sugupoolele sobiv rõivas. unisex
Algselt kasutati seda St Johni kolledžis (Cambridge) tegutseva Margareti sõudeklubi paadisõidupintsakuna. bleiser
Matkitud endisemoelisus. Vanast trendist tehtud uus retro

    Customize    

Õpetajatele Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Mis loom kaalub alla 100g, ei hüppa kunagi ja on seotud kooliga? Kuldnokk
Mis on koolilipu üks värv? Valge
Mis on gümnaasiumi näitetstuudio nimi? Kruvikeeraja
Kooli traditsiooniline sündmus septembris? Meediapäev
Mis on garderoobis töötava mehe eesnimi? Kalju
Täida lünk(pärineb koolilaulust): "Eesti kõige ........ kuldnokapuur." Elurõõmsam
Mis päeval veel peale teisipäeva toimub eelkool? Neljapäeval
Kus paiknevad luud nimedega alasi, jalus ja vasar? Kõrvas
Mitu paari roideid on inimesel? Kaksteist
Eesti väikseim linn on.. Mõisaküla
Mis jõgi on Eesti pikim? Võhandu
Eesti suurim saar? Saaremaa

    Customize    

Dress for Success Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

tie
stockings
hairstyle
make-up
dress shoes
button down
khakis
polo shirt
business casual
appropriate
clean
jewelry
length
well-tailored
groomed
pressed
suit
conservative

    Customize    

Füüsika teemaline ristsõna Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Selle tugevust mõõdetakse Joulides ja selle tähis on A Töö
Selle tugevust mõõdetakse Njutonites ja selle tähis on F Jõud
Seda mõõdetakse Wattides ja selle tähis on N Võimsus
See koosneb tuumast, elektronidest, prootonitest ja neutronitest Aatom
Sellega mõõdetakse voolutugevust Ampermeeter
Elektrilaengu mittejuht Dielektrik
See ümbritseb elektrilaenguga kehasid Elektriväli
Sellega Saab kindlaks teha voolu olemasolu juhis Galvanomeeter
Selles kehas muutub elektrienergia soojus-ja valgusenergiaks. Selle tähtsaimaks osaks on hõõgniit Hõõglamp
See tekitab ja hoiab vooluringi ühendatud juhtides elektrivälja Vooluallikas
Seal moondub osa elektrivälja energiast mingiks teiseks enrgialiigiks Tarviti
Neid kasutatakse vooluringi osade ühendamiseks Juhtmed
Sellega saab vooluringi sulgeda ja avada Lüliti
Mehaanika uurimisvaldkond, mis uurib kehade liikumise põhjuseid Dünaamika
Vabade laengukandjate suunatud liikumine välise elektrivälja mõjul. Elektrivool
Aine milles on suhteliselt palju vabu laengukandjaid Elektrijuht
Kehale laengu andmine Elektriseerimine
Osake aatomis, mis on laetud negatiivselt Elektron
Keha või välja võime teha tööd Energia
kehade püüe säilitada oma liikumisolek muutumatuna. Inerts
Keha mis võib pöörelda liikumatul toel Kang
Elektrilaengu põhiühik Kulon
See lääts on keskelt paksem kui äärtest Kumerlääts
See seade tekitab väga kitsa valguskiirte kimbu Laser
Keha püsiv asukoha muutumine ajas ja ruumis Liikumine
See ese võimaldab objekti vaadata suuremana Luup
Leatud keha ühendamine maaga Maandamine
Jõuväli, millega mõjutavad üksteist püsimagnetid Magnetväli
Keha inertsuse mõõt Mass
Aatomi tuuma elektrilaenguta osake Neutron
See lääts on keskelt õhem kui äärtest Nõguslääts
Osakese seisund kindlal ajahetkel Olek
Seadme osa, mis koosneb elektrijuhist ja selle alusest. Pool
Neid kasutatakse nägemise korrigeerimiseks Prillid
Aatomi tuuma positiivselt laetud osake. Prooton
See muudab päikeseenergia elektrienergiaks Päikesepatarei
Liikumine kus kõik keha punktid liiguvad ringjoonel Pöörlemine
See on gravitatsioonijõud, millega Maa tõmbab meid oma keskme poole Raskusjõud
Võnkumise amplituudi järsk suurenemine Resonants
Ajaühikus sooritatud võngete arv Sagedus
Aja põhiühik Sekund
Massi põhiühik Kilogramm
Aine üleminek tahkest vedelasse Sulamine
Aine üleminek vedelast tahkesse Tahkumine
Aine üleminek vedelast gaasiliseks Aurumine
Aine üleminek gaasilisest vedelaks Kondenseerumine
Aine üleminek gaasilisest tahkeks Härmatumine
See on sile ja valgust hästi peegeldav pind Tasapeegel
Näitab aine massi ruumala kohta Tihedus
Ruumi osa kus puuduvad õhk ja muud gaasid Vaakum

    Customize    

Kordamine Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Raba ehk ... kõrgsoo
Riimveeline veekogu Põhja-Euroopas Läänemeri
Soo arengu teine etapp Siirdesoo
Maailmas on praegu ... miljardit inimest seitse
Mis iseloomustab rahvastiku soolis-vanuselist koosseisu? Rahvastikupüramiid
Sündimuse ja suremuse vahe? Iive
Mingil kindlal maa-alal elavad inimesed Rahvastik
Geograafiaharu Majandusgeograafia
Oluline toitaine ehituse seisukohast valk
Aju tarvitab tööks vaid süsivesikuid
Õhus on kõige rohkem ... Lämmastikku
Maailmas on kehtestatud kvoodid, et ... õhku sattumist. süsinikdioksiidi
Orgaaniline keemia tegeleb ... uurimisega. süsivesinike
Närviimpulsside levimiseks on vajalik ... piisav saamine toiduga. mineraalide
Munaraku ja seemneraku tuumade ühinemine on? Viljastumine
Loodet ohustavad tegurid võiva tingida lootel ... Vääraarenguid
... DNA lõik, mis osaleb organismi ühe või mitme tunnuse kujunemisel. Geen
Tunnus mis valitseb teise üle? Dominantne
GMO ehk ... geneetiliselt muundatud organism
Inimene kes võttis kasutusele tööriistad? osav inimene

    Customize    

Loodusõpetus Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Protsess, mille käigus valmistavad taimed endale toitaineid valgusenergia abil. Fotosüntees
78% õhust koosneb ... lämmastikust
Kuum õhk liigub ... üles
Põlemisel tekib ... süsihappegaas
Läänemeri on ühendatud ... ookeaniga atlandi
Millisest vetikast tehakse marmelaadi? agrikust
Millised vetikad vajavad kõige vähem valgust? punavetikad
Mis on Eesti rahvuskala? räim
Angerjas koeb ... meres sargossa
Läänemeres elavad hallhüljes ja ... viigerhüljes
Lumi, lörts, vihm ja rahe on ... sademed
Nahkhiire lennunahk. lennus
Tuulediagramm ehk ... tuuleroos
Läänemere suurim laht. põhjalaht
Millimallikas ehk ... meririst
Põhi, lõuna, ida, lääs, kirre, kagu, edel, ... loe
Sajandite jooksul väljakujunenud ilma nimetatakse ... kliimaks
... on lapik röövkala. lest
Laiatiivaline suur kulliline kotkas
Tuultolmlev puu. lepp
Adru moodustab ... valle
Milline kaan elab Eesti jõgedes hobukaan
Must veelind. kormoran
Milline auto reostab vähem õhku? Elektriauto
Millal peaksid purjekad merele sõitma, et briisi kasutada? öösel

    Customize    

Rahvakalender Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Seda nimetatakse pärimuslikku ajaarvestuse ja tähtpäevade süsteemiks, millega seostuvad ka teatud uskumused, kombed, rahvalaulud jms RAHVAKALENDER
Mis tähtpäeval alustatakse põllutöödega? Jüripäev
Kelle poole läheb päev suvisel pööripäeval? SULASE
Mis looma sammu võrra läheb talvisel pööripäeval päev pikemaks? KUKE
Millal on peaingli Miikaeli nimepäev? MIHKLIPÄEVAL
Mihklipäeval oli karjatamishooaja ja karjaste .... lõpp TÖÖLEPINGU
Mis tähtpäev alustab kalendripühade rida? TALIHARJAPÄEV
Nimeta üks uus tekkinud tähtpäev VALENTINIPÄEV
Jüripäev oli karjalaske- ja põllunduspüha ning olulisim päev .... tõrjumiseks. HUNTIDE
Kus on sajandeid peetud kohaliku pühaku püha Jüri mälestuspäeva 6.mail vana kalendri järgi? VÄRSKAS

    Customize    

Loodus Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

kuidas nimetakse vaikese soolage vett. Riimvesi
Kuidas nimetakse seda kui vesi muutub vedelast olekust gaasiliseks. aurustumine
Kuidas nimetakse vee vedelast olekukst muutumist jaaks. tahkumine
kuidas nimetakse seda kui taimed toodvad hapnikud. Fotosuntees
Kuidas nimetakse vee muutumise tahkest vedelaks. Sulamine
kuidas nimetakse eset mille umber voolab ohk. Voolujooneline
Kudas nimetakse vette, maase ja ohku progi sattumist. Reostamine
Milline on roovlind mustas meres kes soob kalu. Merikotkas
Kui soe vesi k[lmub siis tuleb valja... lumi
Kudas nimetakse vee piiske ja jaa kristallide holjumise maa lahedal. Udu
Kuidas nimetakse seda kui oosel ohk jahtub maa pinnal. Kaste
kuidas nimetakse soomise jarjestiku. toiduahela
MIllised taimed asuvad meres. Vetikad
Mida vajavad taimed kasvamiseks toidust. Vesi
kust taimed votavad enrgijad kasvamiseks. paike
Mis aine vahest sattub merre mis on loomade jaoks eluohtlik. Nafta
97% maa veest on... Soolane
3% maa veest on... mage
87% maa pinnast on... Vesi
Vesi koosneb hpniku ja vee... Molekul

    Customize    

tööohutus ristsõna Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

paberid, mille peal on kirjas kuidas näiteks masin töötab. kasutusjuhendid
asi mida töötavad masinad enamasti tekitavad. vibratsioon
põlengu korral kasutatakse tulekustuti
võib ohustada töötaja või töökeskkonnas viibiva isiku elu või tervist. Ohutegur
ohuolukorra tekkimise või õnnetuse toimumise tõenäosus. Risk
seljas, peas, jalas või käes kantav vahend, mis kaitseb Isikukaitsevahend
masin, tööriist või muu tööks kasutatav vahend Töövahend
koht kus on kõik vajalikud vahendid õnnetus juhtumiks esmaabikapp
värv mis keelab ja hoiatab punane
värv mis hoiatab. kollane
värv mis kohustab sinine
märgid mis hoiatavad ohumärgised
juhib õhku. peab olema igas töökohas ventilatsioon
tegevus, millega tööandja selgitab välja ja hindab töökeskonna ohutegurid, mis võivad töötajat kahjustada riskianalüüs
olukord, mis võib lõppeda õnnetusjuhtumiga töökohal. õnnetusoht

    Customize    

Ristsõna Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Mis ootab meid tulevikus ees? Paradiis
Mis oli Aabrahami poja nimi? (1.Moosese 22:9) Iisak
Kuidas nimetatakse seda puud, mis seisis eedenis keset aeda? (1.Moosese 2:9) Elupuu
Kes ehitas veeuputuse jaoks laeva? Noa
Lõpeta pealkiri "Lähme ..." (Priidu ja Paulina muldikas) Kuulutama
Kes ostis meid oma kalli verega? Jeesus
Kes hakkas vajuma? (Matteuse 14:24- 32) Peetrus
Mis on meie veebisaidi nimi? (punkti ära pane!) Jw.org
Jehoova silmapaistev omadus. (1.Johannese 4:8) Armastus
Lõpeta lause: Siimon Peetrus vastas: „Sina oled messias, elava Jumala..." (Matteuse 16:16) Poeg
Kes valitseb pragust maailma? Saatan

    Customize    

Fashion Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Popular style Trendy
Retro Vintage
1873 denim pioneer Levi's
Cropped cardigan Shrug
Our better brand with symmetrical patterns One world
Shirt that hangs below the hips Tunic
Calf length pant Capri
Tee shirt with buttons Henley
Want to save money and open a Boscov 's credit card? Yes
Fashion bloggers meeting place Instagram
Military pattern in Democracy and Supplies Camo

    Customize