Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Is píosa torthaí é, Dath: glas agus dearg úll
ag fás sa talamh, is glasraí mé, dath: oráiste Cairéid
Croith mé, milis Glóthach
Táim cosúil le cairéid Meacan bán
Dinnéar traidisiúnta Éireannach Stobhach Gaelach
De ghnáth itheann tú é le sceallóga i McDonalds Borgaire
Bó atá i gceist chun mise a fháil Bainne
foireann rugbaí na Nua-Shéalainne Cíobhaí
Ní raibh mé ann nuair a bhí an Gorta Mór ar siúil Prátaí
Déanann mé rím le prátaí Trátaí
Uaireannta cuireann tú é ar do arán Maonáis
McDonalds, Eddie Rockets, Pizza Hut Bia -ghasta
Is píosa feoil mé, táim i mo chonaí ar an bhfeirm Caoireoil

    Customize    

Na Tithe Gloine Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Cá bhfuil na tithe gloine suite? CillUlta
Cén contae ina bhfuil na Tithe Gloine? DúnnanGall
Cá bhfuil na glasraí ag fás? NaTitheGloine
Cad é trátaí? Glasraí nó Torthaí Torthaí
Cen dath é trátaí ar an dtús? Glass
Cá raibh na beacha ina gcónaí? Coirceog
Cad a dhéanann siad le na torthaí agus glasraí? Pobaláitiúil
Cad a thosaíonn torthaí agus glasraí mar.. síol
Fásann siad a lán _____________ (10) agus spíosraí? luibheanna
Cad é an glasraí is coitianta in Éirinn? Prataí

    Customize    

Crosfhocal Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

An liathróid lena imríonn tú iománaíocht. sliotar
Ainmhí a bhíonn ar fheirm. De ghnáth bíonn sé dubh agus bán.
An post atá ag Micheál D. Ó hUiginn. uachtarán
An áit a théinn tú nuair a bhriseann tú do chos. ospidéal
An uimhir tar éis a naoi déag. fiche
Cá bhfuil Páirc an Chrocaigh? Báile Átha Cliath
An duine a cabhríonn le daoine a bhfuil tinneas orthu. dochtúir
Glas agus bán. Cén dath eile atá ar brat na hÉireann? oráiste
Cad a thiteann o na crainn san Fhómhair? duilleoga
Fómhair, Samhraidh, Geimhridh. Cén seasúir atá in easnamh? earrach

    Customize    

An Scoil Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Múineann sí rang. Tugann sí obair bhaile. Múinteoir
Tá sé/sí ag freastal ar scoil. Déanann sé/sí obair bhaile. dalta
Déanann tú sa bhaile é i ndiadh scoil. obairbhaile
Scoil le daltaí idir trí bliana déag d'aois agus ocht mbliana déag d'aois Meánscoil
go maith, ar fheabhas iontach
ionam, ionat, ann, ____, ionainn, ionaibh, iontu inti
Coláiste agus ______________ Choilm Gaelcholáiste
Is duine nua go dti an scoil mé. Bhí mé sa bhunscoil. Tá mé sa ______ _________ anois. chéad bhliain
Tá ____________ cáirdiúil sa scoil. Bíonn gach duine an-chabhrach. atmaisféar
Níl aon rud níos fearr ná an scoil. Is _________ liom í. aoibhinn

    Customize    

An tEarrach Thiar Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Údar an dáin 'An tEarrach Thiar.' Máirtín Ó Direáin
An bhliain a rugadh an file. 1910
An bhliain a fuair an Direánach bás. 1988
Áit dhúchais an fhile. Inis Mór
An mothúchán a mhothaigh an file agus é i mBÁC. cumha
Tá na híomhánna i ngach véarsa cosúil le... cárta poist
Sa chéad véarsa, feicimid fear ag ... tochailt
Sa dara véarsa, feicimid fear ag ... bailiú feamainne
Is meafar é an tEarrach d'........... óige an fhile
Baineann an file úsáid as go leor ... aidiachtaí
Tá an file ag féachaint siar go ........... ar a shaol in Árainn. maoithneach
Cad atá na mná ar an trá chlochach ag bailiú? sliogáin éisc
Focal eile ar chumha. uaigneas
Cad a úsáidtear i líne deireanach gach véarsa? athrá
Luas an dáin seo. mall
Cén fáth go raibh dath óir ar an bhfarraige sa cheathrú véarsa? an ghrian ag dul faoi
Focal eile ar chliabh. bascaed
An post a bhí ag Máirtín i mBÁC. státseirbhíseach
An rud a bhí le cloisteáil ar na hOileáin ciúnas
An rud atá le sonrú idir na mná sa tríú véarsa. spiorad an phobail
Post na ndaoine i véarsa a ceathair. iascairí
Cuireann na rudaí seo le hatmaisféar síochánta an dáin. Gutaí fada
An téama is láidre sa dán. Grá áite
Meadaracht an dáin. saorvéarsaíocht
Dán eile atá scríofa ag Ó Direáin. Stoite
Leabhar an Direánaigh. Feamainn Bhealtaine
An mothúchán i gcroí an fhile i leith mhuintir Inis Mór. meas

    Customize    

Crosfhocal: Ainmhithe Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Ainmhí le stríocaí dubh agus oráiste tíogar
Deirtear go bhfuil an ainmhí seo 'rí' na hainmhithe leon
Ainmhí le muineál fada sioraf
Cén ainmhí a deirtear go bhfuil naoi shaol aige? cat
Madra óg coileán
Tugtar 'uan' ar cén ainmhí nuair atá sé níos óige? caora
Ainmhí fada nach bhfuil aon chosa aige nathair
Tá páirt mór ag an ainmhí seo sa spórt. Is aoibeann leo cairéid. Capall
Na hainmhithe atá ag Daidí na Nollag. réinfhia
Tugann an ainmhí seo uibheacha dúinn sicín

    Customize    

Bia Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

fruit torthaí
vegetables glasraí
fish iasc
cabbage cabáiste
porridge leite
orange oráiste
grape fíonchaora
tomato trátaí
onion oinniún
potato práta
pineapple anann
melon mealbhacán
lemon líomóid
peach péitseoga
pear piorra
blackberry sméaradubha
garlic gairleog
salt salann
pepper piobair
grapefruit seadóg
strawberry sútalún
cornflakes calógaarbhair
breakfast bricfeasta
cake cáca
toast tósta
butter im
ice-cream uachtarreoite
egg ubh
bread arán
jelly glóthach

    Customize    

Hurlamaboc Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Cad is ainm don fhear céíle Lisín Pól
Cé mhéad bliain a bhí siad pósta? Fiche
Cad is ainm don a mac is sine? Ruán
Cén saghas gruaige a bhí ar Lisín? Fionn
Cá raibh Pól ag obair nuair a bhuail sé le Lisín ar dtús? Siopa
Cár cheannaigh Pól an stoc? idirlín
Cad a cheannaigh Pól lena airgead? Tithe
Cad bhí tóghta ar cíos ag Lisín? Reoiteoir
Dá mbeadh an lá go brea, bheadh an cóisir sa.... ghairdín
Dá mbeadh an lá go dona, bheadh an cóisir sa... Teach
Bhí siad ina gconaí ar ascaill na..... Fuinseoige
Cén sloinne a bhí ar an chlann? Albright
Cén saghas bean tí ab ea Lisín? Iontach
Cén dáth a bhí ar ghruaig na bhfear? Liath
Cén sloinne a bhí ar an fear aisteach... an tUasal Mac .... Gabhann
Cén slí beatha a bhí ag Pól? Leachtóir
Cad ab ainm don bhean aisteach ar an mbóthar? Eibhlín

    Customize    

Focail Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Bia nó deoch? Oraiste
Príomhcathair na hÉireann Baile Átha Cliath
Chomh bán le... Sneachta
Chomh láidir le... Capall
Rud a chuireann tú ar do chosa Stocaí
Fermanagh i nGaeilge Fearmanach
Gaol nach bhfuil i do theaghlach Colceathar
In ainm an... Athair
1/60 d'uair Nóiméad
Dhá euro, ach ... duine Beirt
Bhí mé ar mhuin na... Muice
Ní bean. Fear
Evil i nGaeilge Olc
Coimeádann sé do bhia fuar. Cuisneoir
An duine a bhíonn i gceannas cluiche Réiteoir
Cluichí ------ Ríomhaire
Béal, srón.... Súil
Situated Suite
Imreoir cáiliúil sacair Robbie keane

    Customize    

BIA Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

brócailí
cairéid
criospaí
ispíní
milseáin
prataí
sceallóga
seacláid
sicín
turcaí
uachtar reoite
uimheacha

    Customize    

Customer Service Week Crossword Puzzle

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Your most important communication tool when you’re on the phone is your _____. voice
Another word for internal customer is _____. coworker
Taking personal responsibility for a customer’s complaint is taking _____ o w n e r s h i p
You sound more relaxed and friendly when you _____ while talking on the phone. s m i l e
You start each call with a friendly ____ g r e e t i n g
Offering a customer additional products or services is cross-selling or _____. u p s e l l i n g
With angry customers it’s important to let them do this, _____. v e n t
A positive one will make your day better. a t t i t u d e
The annual celebration of the importance of customer service is _____. (3 words). CustomerServiceWeek
Customer complaints should be seen as _____ to improve service. opportunit
Delighting your customers means _____ their expectations. exceeding
When speaking with customers you should vary the _____ of your voice. Tone
The people you serve each day. customers
Anticipating problems, heading them off and alerting customers is being _____. proactive
Treat each customer as if they’re the _____ one you’ll deal with that day. only
Customers who have their complaints satisfactorily resolved tell an average of how many people? five
The most important customer service skill is _____. listening

    Customize