Sinonieme en antonieme Crossword
Type
Crossword
Description

oudste (antoniem) (7)
gedurig (sinoniem) (6)
altyd(antoniem) (5)
vaak (sinoniem) (4)
gereeld (antoniem) (5)
vyand(antoniem) (6)
inkom(antoniem) (7)
lawaai (sinoniem) (6)
ongerus (sinoniem) (9)
meer (antoniem) (6)
grootste (antoniem) (8)

SINONIEME EN ANTONIEME EN AFRIKAAND/ENGELS Worksheet

SINONIEME EN ANTONIEME EN AFRIKAAND/ENGELS Worksheet
Type
Matching Worksheet
Description

verafsku
aanmekaar
beslis
kaal
mal
selde
maklik
druip
worried
spring
autumn
summer
mug
cup
life
body

Sinonieme en Anotieme Crossword

Sinonieme en Anotieme Crossword
Type
Crossword
Description

Antoniem vir warm
Sinoniem vir praat
Antoniem vir stadig
Sinoniem vir lawaai
Antoniem vir mooi
Sinoniem vir mooi
Antoniem vir vraag
Sinoniem vir nou
Antoniem vir baie
Sinoniem vir goed

Sinonieme en Antonieme Crossword

Sinonieme en Antonieme Crossword
Type
Crossword
Description

Antoniem vir binne
Antoniem vir skerp
Antoniem vir vet
Antoniem vir soet (gedrag)
Sinoniem vir mooi
Sinoniem vir present
Sinoniem vir vinnig
Sinoniem vir storie
Sinoniem vir koerant
Sinoniem vir onmiddelik
Sinoniem vir byna
Antoniem vir vriend

Sinonieme Crossword

Sinonieme Crossword
Type
Crossword
Description

dadelik
maats
geraas
maer
kwaad
bang
baklei
gou
bly
familie
present
verniet
praat
skenking
onduidelik
briljant
opdaag
aanwesig
aanspoor

Taal Hersiening Crossword

Taal Hersiening Crossword
Type
Crossword
Description

'n Woord wat min of meer dieselfde betekenis as 'n ander woord het.
'n Woord wat die teenoorgestelde betekenis as 'n ander woord het.
Die kleinste betekenisvolle eenheid van 'n woord.
'n Woord met twee of meer basisvorme.
Die naam van 'n persoon, plek of ding.
Beskryf die selfstandige naamwoord.
Help die werkwoord bv. het of sal
Iemand of iets wat die handeling uitvoer in 'n sin.
Beskryf die werkwoord.
Die aksie wat plaavind in 'n sin.
Woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar dit het verskillende betekenisse.
Woorde wat dieselfde klink, maar verskillend gespel word en het verskillende betekenisse.
Die tydsvorm waarin die woord "het" en "ge-" in 'n sin gebruik word.
Die tydsvorm waarin die woord "sal" gebruik word.
'n SIn wat met 'n vraagteken eindig.
'n Woorddeel wat agter aan 'n basisvorm gevoeg word.
'n Woorddeel wat vooraan 'n basisvorm gevoeg word.
'n Sin wat net uit 'n onderwerp, voorwerp en gesegde bestaan.
'n Sin wat twee of meer gesegdes het en word verbind met 'n voegwoord.
Onbepaalde lidwoord.
Bepaalde lidwoord.
Woorde wat gebruik word om sinne bymekaar te voeg bv. en, maar

Sinonieme en Antonieme Word Search

Sinonieme en Antonieme Word Search
Type
Word Search
Description

ingewikkeld
bakleierig
vrygewig
eentonig
smaaklik
korrekte
kisboude
verbied
nederig
skitter
leuens
dapper
gierig
besope
babbel
selde
smart
power
dwing
gaps

Simplifying Expressions Crossword

Simplifying Expressions Crossword
Type
Crossword
Description

3(2a+4)
3b~5b+8a~1
4(3a+1)+6a
5c+8c~4c+7
2(3c~4)
4(2~5k~2m)
4f+4+3d~6~3f
7(3f+2)+2(5f~4)
6(3k+m~2)
c+6c~3c
8d+5f~2d~3d~7f
5k+k+2k
8+4b~3+2b
2c+5~8c~10
2m+3m~m
9+4y+11+3y
7p~8p+3p

number names Crossword

number names Crossword
Type
Crossword
Description

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Integer Crossword Puzzle

Integer Crossword Puzzle
Type
Crossword
Description

-5+2
7+-3
-4+-6
1- -8
-6- -12
-2 - 9
-7×6
5×-8
12×13
-10÷-10
17÷-1
-11÷5

Polynomials Crossword

Polynomials Crossword
Type
Crossword
Description

3x is one term, known as a _____
When you're multiplying numbers together, it's known as _____
When given 6x-2, x is referred to as the _____
When looking at a polynomial, re-ordering the terms from highest to lowest degree is known as _____ form
This has no variables
3x+4=5x-2, this is known as an _____
12x-3 has two terms, also known as a _____
4x-2y+3 has three terms, also known as a _____
2y+4y are known as _____ terms
7x-3y are known as _____ terms
A number, variable or even the product of an equation are known as _____
The _____ of 3xy is two
A phrase that has variables and numbers, then is connected by operators is known as an _____
When looking at 2y, 2 is known as the _____
A _____ is an algebraic expression that consists of adding or subtracting terms
3x+4=5x-2, x=_____
4x-6=2x+8, x=_____
3x-7=4x-17, x=_____
3x/4=2x-5, x=_____
2x-11=x+62, x=_____
4x/2=3x-11, x=_____
(2x(3))/2=3x, x=_____
11x/2=10x-9, x=_____
(3x-8)/4=x-6, x=_____
5x/10+x=(4x-90)+5, x=_____