Type
Word Search
Description

Thomas
Thaddeus
Simon Petrus
Simon
Mattheus
Judas
Johannes
Jakobus
Filippus
Bartholomeus
Andreas

Boeke in die Bybel Word Search

Type
Word Search
Description

AMOS
DANIEL
DEUTERONOMIUM
EFESIERS
EKSODUS
ESEGIEL
ESRA
ESTER
FILEMON
FILIPPENSE
GALASIERS
GENESIS
HABAKUK
HAGGAI
HANDELINGE
HEBREERS
HOOGLIED
HOSEA
JAKOBUS
JEREMIA
JESAJA
JOB
JOEL
JOHANNES
JONA
JOSUA
JUDAS
KLAAGLIEDERE
KOLOSENSE
KONINGS
KORINTIERS
KRONIEKE
LEVITIKUS
LUKAS
MALEAGI
MARKUS
MATTHEUS
MIGA
NAHUM
NEHEMIA
NUMERI
OBADJA
OPENBARING
PETRUS
PREDIKER
PSALMS
RIGTERS
ROMEINE
RUT
SAGARIA
SAMEUL
SEFANJA
SPREUKE
TESSALONISENSE
TIMOTEUS
TITUS

Jesus 12 Disciples Crossword

Type
Crossword
Description

biggest disciple, fisherman, called "The Rock" peter
wrote 5 books of New Testament, "the disciple Jesus loved." John
betrayed Jesus, got mad about Mary's perfume on Jesus' feet Judas
Wrote one small book in New Testament, also called Thaddeus Jude
tax collector, wrote first book in New Testament, sometimes called Levi Matthew
"the Zealot" who wanted to fight Rome Simon
John's brother, "sons of thunder" James
Peter's brother, always bringing people to Jesus Andrew
Jesus saw him under a tree, friend of Andrew Nathaniel
called "the lesser" because someone else has the same name, brother ofJude James
always bringing people to Jesus, said it would cost too much to feed 5,000 people Philip
sometimes called "doubting", said "We don't know where you are going." Thomas

Boeke van die Nuwe Testament Word Search

Type
Word Search
Description

Openbaring
Judas
Petrus
Jakobus
Hebreërs
Filemon
Titus
Timoteus
Tessalonisense
Kolossense
Filippense
Efesiërs
Galasiërs
Korintiërs
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Handelinge
Romeine

Bybel Blokraai Crossword

Type
Crossword
Description

Wat word die eerste vyf boeke van die bybel genoem? DieWet
Watter insek hou Johannes van? Springkaan
Watter Apostels was eerste geroep PetrusenAndreas
Wie het haar seun aan die Here toegewy? Hanna
Wie was Moses se vrou? Sippora
Watter Israelitiese vrou het 'n koningin van Persië geword? Ester
Wie was die vrou van Agab wat die profete dood gemaak het? Isebel
Op watter dag het God die plante gemaak? Derdedag
Wat was Jesus se pa se beroep? Skrynwerker
Wat is die korste vers in die bybel? Jesus het geween
Wat is die oudste boek in die bybel? Job
Watter Engel het aan Maria verskyn? Gabriel
Watter getal was baie prominent in Moses se lewe? Veertig
Wie het Jesus se liggaam geneem en begrawe na die kruisiging Josef van Armathea

Jesus' Appointed Disciples Word Search

Type
Word Search
Description

Thomas
Thaddeus
Simon the Zealot
Simon Peter
Phillip
Matthew
Judas Iscariot
John
James son of Thunder
James son of Alphaeus
Bartholomew
Andrew

Names Associated with Jesus/Disciples of Jesus Word Search

Type
Word Search
Description

Bartholomew
Simon
Thaddeus
Matthew
Doubting Thomas
Phillip
Judas Iscariot
Andrew
Counselor
Creator
Everlasting Father
James
Jehovah
Jesus
John
Mighty God
Peter
Prince of Peace
Son of God
Wonderful
Yahweh

12 Apostles Crossword

Type
Crossword
Description

symbol is a cross with two fish Andrew
was crucified upside down Peter
wrote the Epistle of James James the Lesser
son of Zebedee and Salome John
preached in Phrygia Philip
also known as Didymus Thomas
symbol is three money bags Matthew
lived in Cana of Galilee Bartholomew
son of Alpheus James the Greater
may have been a fisherman Simon
brother of James the Lesser Thaddeus
betrayed Jesus Judas

Unscramble the Letters - 12 Disciples

Type
Word Scramble
Description

Peter
Andrew
James
James
John
Philip
Bartholomew
Simon
Matthew
Thaddeus
Thomas
Judas Iscariot

12 Disciples Word Search

Type
Word Search
Description

James.
James
Bartholomew
Judas
Peter
Thaddeus
Matthew
Thomas
Philip
John
Andrew
Simon

Jesus' Apostles Word Search

Type
Word Search
Description

James the lesser
Judas Iscariot
James
Simon
Thaddaeus
Thomas
Bartholomew
Philip
Andrew
John
Matthew
Simon Peter